بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

  • اسلايدهاي آموزشي استانداردهاي حسابداري ايران
  • مديريت تدوين استانداردهاي حسابداري
  • تهيه کننده: حليمه رحماني

اسلاید 2 :

دامنه کاربرد

اين استاندارد نحوه ارزشيابي وانعکاس موجودي مواد و کالا در صورتهاي مالي را تشريح مي کند وموارد زير را در بر نمي گيرد:

کار در جريان پيشرفت پيمانهاي بلند مدت

ابزارهاي مالي پيچيده

موجودي گله هاي دام، محصولات کشاورزي، جنگلي ومعدني درمواردي که اين اقلام در صنايع مربوط، به خالص ارزش فروش اندازه گيري مي شود.

اسلاید 3 :

موجودي مواد وکالا به داراييهايي اطلاق مي شود که:

براي فروش در روال عادي عمليات واحد تجاري نگهداري مي شود،

به منظور ساخت محصول يا ارائه خدمات در فرآيند توليد قرار دارد،

به منظور ساخت محصول يا ارائه خدمات، خريداري شده و نگهداري مي شود،

ماهيت مصرفي دارد و بطور غير مستقيم در جهت فعاليت واحد تجاري مصرف مي شود.

اسلاید 4 :

طبقات مختلف موجوديها شامل موارد زير مي باشد:

مواد اوليه،

کار در جريان پيشرفت (شامل کالاي در جريان ساخت وکارهاي خدماتي در جريان تکميل)،

کالاي ساخته شده و کالاي خريداري شده براي فروش، مواد و کالاي در راه (با توجه به مقطع زماني انتقال مالکيت)،

ساير اقلام مصرفي (از قبيل قطعات و لوازم يدکي ماشين آلات، ملزومات و مواد غير مستقيم)، و

اقلامي که به طور معمول و با توجه به شرايط ايجاد شده به منظور فروش نگهداري مي شود (از قبيل ضايعات توليد، داراييهاي ثابت برکنار شده و اقلام اسقاطي).

اسلاید 5 :

موجودي مواد وکالا بايد بر مبناي “اقل بهاي تمام شده وخالص ارزش فروش” تک تک اقلام يا گروههاي مشابه اندازه گيري شود.

خالص ارزش فروش: عبارت است از بهاي فروش (بعد از کسر تخفيفات مربوط به تسويه حساب) پس از کسر:

  • مخارج برآوردي تکميل، و
  • مخارج برآوردي بازاريابي، فروش و توزيع.

ارزش قابل انعکاس موجودي در صورتهاي مالي

  اقل

                     بهاي تمام شده                           خالص ارزش فروش

اسلاید 6 :

نکاتي در مورد خالص ارزش فروش

موارد به کار گيري خالص ارزش فروش:

افزايش هزينه ها يا کاهش قيمت فروش،

خراب شدن موجودي،

ناباب شدن محصولات،

تصميم شرکت مبني بر ساخت محصولات به زيان (به عنوان بخشي از استراتژي شرکت)، و وقوع اشتباهاتي در توليد يا خريد.

اسلاید 7 :

نکاتي در مورد خالص ارزش فروش

مقايسه خالص ارزش فروش موجوديها با جمع

 کل بهاي تمام شده آنها باعث:

 تهاتر زيانها و سودها مي شود

 لذا اقلام بايد جداگانه با هم مقايسه شوند

چنانچه اين کار عملي نباشد:

 بايد گروههاي کالا و يا کالاهاي مشابه را

 جمعا” در نظر گرفت.

اسلاید 8 :

اقلامي از موجوديهايي که به صورت گروهي ارزيابي مي شوند بايد ويژگيهاي زير را دارا باشند:

  • مربوط به خط توليد يکساني باشند،
  • اهداف يا کاربرد مشابهي داشته باشند،
  • در ناحيه جغرافيايي واحدي توليد و فروخته شوند، و
  • نتوان آنها را عملا جدا از ساير اقلام خط توليد ارزيابي کرد.

اسلاید 9 :

نکته

چنانچه نتوان به طور معقول انتظار داشت که براي بازيافت دارايي، درآمدهاي آتي کافي وجود نداشته باشد، مبالغ غير قابل بازيافت به عنوان هزينه کاهش ارزش موجودي مواد و کالا به سود و زيان منظور مي شود. از اينرو، موجودي مواد و کالا به اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش انعکاس مي يابد.

اسلاید 10 :

بهاي تمام شده موجوديها شامل مخارج زير است:

مخارج خريد

مخارج تبديل

ساير مخارج لازم براي رساندن کالا يا خدمات به مکان و  شرايط فعلي

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید