دانلود پاورپوینت اهمیت و کاربردهای گیاهان تراریخته (Transgenic Plants) در کشاورزی مدرن

PowerPoint قابل ویرایش
33 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت اهمیت و کاربردهای گیاهان تراریخته (Transgenic Plants) در کشاورزی مدرن توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت اهمیت و کاربردهای گیاهان تراریخته (Transgenic Plants) در کشاورزی مدرن قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

DNA

ساختار دورشته‌ای نردبان مانندی که مجموعه‌ای از بازهای آلی و پله‌های نردبان اتصال‌های دوگانه و سه‌گانه بازهای آلی و حامل ژن‌های موجود زنده است. قدرت همانندسازی داشته و از قابلیت جهت یا موتاسیون نیز برخوردار می‌باشد.

ژنوم

همه ماده ژنتیکی یک موجود زنده یک اندامک مانند میتوکندری یا یک ویروس است.

ژن

قطعه‌ای از DNA که در تولید یک زنجیره پلی پپتیدی دخالت دارد. هر ژن لوکوس یا جایگاه معینی را در کروموزوم اشتغال می‌کند و به زاده‌ها منتقل می‌شود. به عبارت دیگر، هرژن بخشی از مولکول بلندی است که آن را دزوکسی‌ریبونوکلئیک اسید یا DNA می‌نامند.

اسلاید ۲ :

.۱کاربرد علم و مهندسی در استفاده مستقیم یا غیرمستقیم از موجودات زنده و یا اجزا و تولیدات آنها در حالت طبیعی یا تغییر یافته آن موجودات.

.۲استفاده تلفیقی از علوم بیوشیمی، میکروبیولوژی و مهندسی به منظور نائل شدن به استفاده صنعتی از قابلیت‌های میکروارگانیسم‌ها، سلول‌های بافت کشت شده و اجزای متلق به آنها (فدراسیون بیوتکنولوژی اروپا)

.۳استفاده کنترل شده از عوامل بیولوژیکی از قبیل میکروارگانیسم‌ها یا اجزای سلولی برای استفاده مفید. (فرهنگستان علوم ایالت متحده)

اسلاید ۳ :

مراحل اساسی یک آزمایش کلونینگ شامل:
۱٫ تولید و آماده‌سازی ناقل و
DNA خارجی
۲٫
اتصال ناقل و DNA خارجی به نحوی یک مولکول DNAنوترکیب ساخته شود.
۳٫ تراریختی سلول‌های میزبان مناسب.
۴٫ گزینش سلول‌هایی که مولکول
DNA ترکیب را دریافت نموده‌اند.

اسلاید ۴ :

روش‌های انتقال ژن

.۱انتقال ژن توسط ناقل

.۲انتقال ژن بطور مستقیم یا بدون ناقل

۱:

  • تراریختی به کمک پلاسمیدهای اگروباکتریوم
  • با استفاده از ویروس‌ها
  1. روش‌های فیزیکی انتقال ژن
  • روش‌های شیمیایی انتقال ژن
  • جذب DNA توسط سلول‌ها، بافت‌ها و اندام‌ها

اسلاید ۵ :

مقاومت به تنش‌های زنده

.۱مقاومت به حشرات

.۲مقاومت به ویروس‌ها

.۳مقاومت به بیماری‌های قارچی و باکتریایی

مقاومت به تنش‌های غیرزنده

.۱خشکی

.۲سرما

.۳شوری خاک و …

اسلاید ۶ :

قوانین بیان شده توسط کنوانسیون سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO)

.۱کارهای ادبی، هنری و علمی

.۲اجرای نمایش‌های هنری، موسیقی و انتشارات

.۳نوآوری در تمامی زمینه‌های تلاش انسانی

.۴کشفیات علمی

.۵طرح‌های علمی

.۶طرح‌های صنعتی

.۷علائم تجربی، علوم خدماتی، تمام اسامی تجاری و طراحی‌ها

.۸حمایت در برابر  رقابت نامعقول و تمام حقوق ناشی از فعالیت‌های معنوی در صنعت، ادبیات یا زمینه‌های هنری

اسلاید ۷ :

عوامل بیماری‌زای پذیرفته شده عبارتند از:

nروابط با میزبان: ایجاد عوارض نامطلوب و امکان تولید متابولیت‌های سمی

nقابلیت سرایت: توان انتشار عمودی یا افقی به میزبان‌های مختلف از یک یا چند گونه با توجه به عوامل مستعدکننده

nسرایت کردن: انتشار وسیع درمیزبان یا میزبان‌ها

nبقاء: پایداری بیولوژیکی در محیط زیست مطلوب و نامطلوب

nمقاومت: پایداری بیولوژیکی درمقابل آنتی‌بیوتیک‌های ضدعفونی‌کننده‌ و میکروب‌کش‌ها

nخاصیت حساسیت‌زایی، ایجاد واکنش‌های حساسیت در میزبان یا میزبان‌های مختلف

اسلاید ۸ :

نتیجه:

رسیدگی به آثار بالقوه مثبت و منفی زیست‌محیطی مهندسی ژنتیک به تلاش‌های هماهنگ و سازمان‌یافته‌ای نیاز دارد. تولید هر واریته‌ی جدید به نظام‌های دولتی نظارت بر ایمنی در هر کشور نیازمند است تا از طریق آن هرگونه آثار نامطلوب گیاهان تراریخته بر سلامتی بشر شناسایی و کنترل گردد، زیرا اثرات احتمالی سوء این محصولات در کوتاه مدت نامشهود بوده، بعلاوه ممکن است فرآیند آن بدست متخصصین غیرقابل اعتماد قرارگرفته و جامعه به خطر افتد. در نهایت لازم است برای رفع فوری نیازهای کشاورزی پایدار در جهان، زمانبندی‌هایی صورت گرفته و در جهت رفع احتیاجات جمعیت در حال گسترش دنیا بر اساس عدم تخریب منابع طبیعی تلاش شود و از این فن‌آوری در کنار پیشرفت‌های مهم سایر رشته‌ها استفاده گردد تا تولید محصولات غذایی و نیز کارایی تولید افزایش یافته، در کنار آن مشکلات زیست‌محیطی نیز کاهش یابد.

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 33 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد