بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مـقـدمـه:

حفظ وارتقاء سطح سلامت جامعه،از جمله ضروریات هر حرکتی در برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی بوده،ودسترسی به امکانات و تسهیلات مناسب برای تأمین سلامت جسمی،روانی،

اجتماعی ومعنوی،از جمله حقوق طبیعی و نیازهای اساسی انسانها محسوب میگردد.

موفقیتهای چشمگیراخیردربهبود شاخصهای بهداشتی،افزایش امید به زندگی و کنترل بسیاری ازبیماری های واگیر نتیجه تلاشهای پیگیروبرنامه ریزی شده ای بوده که دراین راستا صورت گرفته است،در عین حال تغییرات عمده درسبک زندگی و نوپدیدی وبازپدیدی بعضی از بیماریها چالشهای جدیدی رابوجودآورده است.

اسلاید 2 :

مفهوم کلی بهداشت:

از سالها قبل در تعریف بهداشت و ایجاد تصویرروشن مناسب ومنطقی از آن اختلاف سلیقه های متفاوتی وجودداشته است،چرا که محتوای بهداشت پیوسته درحال تغییروتحول بوده است.عده ی کثیری از مردم،بهداشت را عدم ابتلا به بیماری توصیف مینمایند.این تعریف گرچه تا حدی میتواند قابل قبول باشدولی آیاواقعا تعریف جامع وقانع کننده ای است؟بطور یقین خیر،زیرا عذم ابتلابه بیماری فقط به سلامت دستگاه جسمانی بدن اطلاق میشودوسلامت روانی واجتماعی را توجیه نمیکند.

 اهمیت بهداشت درکنترل بیماریها:

بیماریهابدون علت بوجود نمی آیند واگرکوشش کافی نشودتندرستی مدت زیادی دوام نمی یابدزیرا سلامت همچون جامی بلورین بسیارزیباوشکننده است ونگهداری ازآن احتیاج به مراقبت ودقت زیادی دارد.

اسلاید 3 :

بهداشت پوست:

پوست تمام سطح بدن رامیپوشاندوسطح پوشش آن در بزرگسالان بطور متوسط2متر مربع و وزن آن حدود3 کیلوگرم است.پوست یک سوم تمام خون جاری دربدن رادریافت میکند.پوست در حالت عادی به خودی خودمیتواند ترمیم شودوتقریبابه طورکامل در برابرآب غیرقابل نفوذاست. ضخامت پوست درنواحی مختلف بدن متفاوت است واز حدود l میلیمتر تا بیش از 4 میلیمترتغییرمیکند.پوست درکف دستهاوپاهااز نواحی دیگر ضخیمتراست ودرناحیه پلکها نازک میشود. پوست خاصیت ارتجاعی دارد هرقدرسن بالاتررودخاصیت ارتجاعی پوست کمترمیشودوچین و چروک پوست به خاطرکم شدن این خاصیت است.پوست بدن انسان نشان دهنده ی وضع سلامت بدن است زیرا رژیم غذایی بد،بدی گوارش غذاها ووجود بعضی ازمواد سمی دربدن،بررنگ وحالت پوست موثرند.

اسلاید 4 :

ساختمان پوست:

پوست بدن که محافظ بافتهاواندامهای داخلی است وهمه ی آنهاراپوشانیده است از یک طبقه خارجی پوششی بنام برون پوست یا بشره"Epidermis"ویک طبقه داخلی بنام پوست حقیقی یا جلد"Dermis"ساخته شده است.

1-بشره"اپیدرم":خارجی ترین طبقه پوست است واز یاخته های پوششی سنگفرشی مطبق ساخته شده است.

2-جلد:در زیر اپیدرم قرار گرفته وخیلی ضخیمتر از آن است واپیدرم را تغذیه میکند.عروق خونی ولنفاوی، اعصاب،قسمتی ازغده های عرق وچربی وپیازمودر این قسمت قرار دارند.

اسلاید 5 :

وظـایف پوسـت:

پوست فقط پوششی نیست که اعضاءبدن رادربربگیردبلکه وظایف دیگری هم برعهده دارد،مثلا:

پوست،وسیله ای برای کنترل وثابت نگهداشتن دمای بدن است زیرا با عرق کردن،گرمای بدن در مواقع ضروری دفع میشود.

پوست،یکی ازاعضاءدفع بشمارمی آید،زیرابه وسیله ی عرق کردن،مقداری ازموادزایدبدن نیزازراه پوست خارج میشود.

پوست،مانع خشک شدن بدن میگردد.

پوست،اولین منطقه ی دفاعی بدن را دربرابرعوامل بیماریزا تشکیل میدهد.

پوست،اشعه ماوراءبنفش راجذب میکند که درسنتزویتامینDمورد استفاده است.

پوست،به مقدارکم اکسیژن را جذب میکندو دی اکسیدکربن دفع میکند.

پوست گیرنده ی احساس های گوناگون مثل احساس لمس مطلق واحساس گرما وسرماودردوفشاراست.

اسلاید 6 :

تغییرات رنگ پوست:

تغییر رنگ ظاهری پوست گاه علامت مهمی است که میتواندما را به تشخیص بیماری رهنمون باشد،مثلا:

پریدگی رنگ پوست نشانه ای از کم خونی است.

کبودی پوست یا سیانوزبخصوص در ناحییه لبهاو ناخنها،ممکن است در بیماریهای شدید قلبی و برخی از بیماری های ریوی مانندپنومونی دیده شود.

زردی پوست گواه بر این است که دانه های صفراوی بیش از میزان طبیعی در خون وجود دارند.

سرخی رنگ پوست می تواند گواهی بر افزایش فشار خون وحالات دیگری که موجب اتساع عروق زیر پوستی میشود،باشد.

اسلاید 7 :

بیماریها و ضایعات پوست:

قبل از شروع به شرح بیماریها وضایعات پوست ابتدا لازم است با برخی از اصطلاحات در این زمینه آشنا گردیم:

☺ماکول:نقطه ای است از پوست که تغییر رنگ پیدا کرده اسـت"بویژه سرخرنگ شده است"وبرجسته   نمی باشد.

☺پاپول:برجستگی کوچکی که سطحی وسفت می باشد.

☺نودول:گره یا برآمدگی غیر منظم کوچک و سفتی است که اغلب به طور عمقی در پوست یا بافت زیر پوستی وجود دارد.

☺برجستگی کهیر مانند:برجستگی کوچک مسطح و خیزدارپوست است که اغلب با خارش همراه می باشد.اندازه و فرم آن بطورمداوم تغییر میکند و ممکن است ظرف چند ساعت ناپدید شود.این برجستگی قرمزتریا سفیدتر از پوست اطراف است.

☺پولیپ:برجستگی مرضی پایه دار یا بدون پایه مخاطی است که در اصل در پولیپ بینی به کار می رفته است.

☺پوستول:تجمع چرکی قابل رویت در داخل یا زیر اپیدرم است.

☺زخم یا قرحه:نقصی است موضعی در  روی سطح عضو یا بافت که در اثر دلمه بستن بافت نکروزه التهابی ایجاد می شود.

☺کیست:هر نوع کیسه طبیعی یا غیرطبیعی وبخصوص کیسه ای که دارای مایع یا ماده نیمه جامد بدون چرک است.

☺شقاق یا ترک:هر نوع شکاف یا شیار طبیعی یا غیر طبیعی پوست است.

☺وزیکول:برآمدگی محدودی در اپیدرم که حاوی مایع سروزی است

اسلاید 8 :

بیماریها:

اینک پس از ذکر علایم مورد نظر،به شرح مختصر برخی ازبیماریهاوضایعات پوست می پردازیم:

 

جوش یا آکنه: عارضه ای است که در بالغین شایع است ودر اثر عفونت والتهاب غده های چربی پوست ظاهر می شود.

کورک:  التهاب محدود جلدو بافت زیر پوستی است.این عارضه در اثر میکروبی بنام استافیلو کوک طلایی پیدا میشود.میکروب از ناحیه فولیکولهای موداخل پوست می گردد.این عارضه بر خلاف کفگیرک،پس از چرکی شدن فقط از یک ناحیه سر باز میکند.

اسلاید 9 :

زرد زخم: معمولائر اثرمیکروب استرپتوکوک ایجاد می شود.ضایعات معمولابدون دردوگاهی همراه با خارش وسوزش است.

کهیر: عارضه پوستی ناشی از حساسیت است که بطور ناگهانی ظاهر میشودوبصورت لکه های گرد و برجسته ای است که از پوست اطراف خود قرمزتریا رنگ پریده ترهست واغلب با خارش شدید همراه است.

 کچلی: بیماری انگلی پوستی است که در اثر قارچ ایجاد میشود.پوست سر بیشتر به کچلی مبتلا می شود.

آفتاب سوختگی: اگر پوست به مدت طولانی زیرنورخورشیدیایک منبع دیگری از اشعه ماوراءبنفش قرار گیرد سوختگی ایجاد می شودکه اگر زیاد شدید نباشد میتوان با تمیز نگهداشتن موضع ومالیدن کرمهای مخصوص آن را درمان کرد.

اسلاید 10 :

سوختگی: به علل مختلف ایجاد می شود.از علل شایع سوختگی ریختن آب جوش یا مایعات داغ دیگر بر روی بدن و نیز تماس با اشیاء داغ است.سوختگی3درجه دارد: درجه1:فقط اپیدرم ضایعه میبیند،مثل آفتاب سوختگی.درجه2:وسعت ضایعات به جلد هم میرسد.درجه3:تمام ضخامت پوست از اپیدرم تا جلد رافرا میگیردودامنه ی ضایعات به بافت زیر جلدی هم میرسد.

اگزما: عارضه التهابی سطحی است که غالبا اپیدرم را دربر میگیردو در مراحل اولیه با قرمزی،خارش،برجستگی های ریزی که آب می دهندو پوسته پوسته می شوند همراه است.در مراحل بعد اپیدرم غالبا ضخیم وتیره رنگ می شود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید