بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

تعريف :

 افزايش درجه حرارت بدن بعنوان مكانيسم دفاعي در برابر عوامل عفوني و التهابي است. معمولاً 38 cمقعدي      (Core tem) غير طبيعي تلقي مي‌گردد.

اسلاید 2 :

تب در اطفال به سه گروه تقسيم مي‌شود:

 • تب كوتاه مدت با علايم موضعي كه با معاينه و شرح حال علت آن پيدا مي‌شود.
 • تب بدون علايم موضعي كه بر خلاف گروه اول با معاينه و شرح حال علت آن پيدا نمي‌شود .
 • تبي كه بعد از گذشت 14 روز علت آن پيدا نمي‌شود يا حتي بعد از يك هفته بستري در بيمارستان و بررسي‌هاي لازم علت آن مشخص نشده است.

اسلاید 3 :

حرارت بدن به طور معمول در  37°C با محدوده تغيير 1-1.5°C حفظ مي‌شود. حرارت زير بغل ممكن است به علت انقباض عروق جلدي 1°C كمتر از حرارت مركزي بدن باشد. حرارت دهاني به علت تنفس‌هاي سريع ممكن است به طور كاذب كمتر و حدود 0.5°C كمتر از درجه مركزي بدن باشد. حرارت بدن اوايل صبح كمتر است و حدود 6-4 بعد از ظهر 1°C افزايش مي‌يابد.

اسلاید 4 :

 وسايل اندازه‌‌گيري حرارت بدن شامل:

 • ترمومترهاي ركتال
 • ترمومترهاي دهاني
 • اسيلومترهاي ديژيتال

اسلاید 5 :

تب مي‌تواند نارسايي قلبي در بيماران قلبي يا آنمي‌مزمن و نارسايي ريوي در بيماران ريوي مزمن را تشديد كند و موجب ناتواني متابوليك در كودكان ديابتي گردد.

اسلاید 6 :

 به ازاي هر درجه سانتي گراد تب بيش از 38.3 cتعداد ضربان قلب 10 ضربه در دقيقه افزايش مي‌يابد. اين تاكي‌كاردي نسبي به علت توكسين ايجاد مي‌شود. برادي كاردي نسبي (کاهش ضربان قلب همراه تب) در تب دارويي ، تيفوئيد ، بروسلوز ، لپتوسپراز و تب روماتيسمي قلبي و بيماري لايم و ميوكارديت ويرال و آندوكارديت‌هاي عفوني رخ ميدهد.

اسلاید 7 :

الگوهاي تب عبارتند از :

 • تب متناوب( (Intermittent
 • تب مداوم (Sustain)
 • تب فروكش كننده (Remittent)
 • تب‌هاي عود كننده (Ralapsing)
 • تب دو مرحله ای (Biphasic)

اسلاید 8 :

تب متناوب:

 ريتم شبانه روزي تشديد يافته كه شامل يك دوره درجه حرارت طبيعي بدن در اكثر روزها مي‌باشد. نوسانات بسيار شديد تب ممكن است تب عفوني (Septic) يا مواج (Hectic) ناميده شود.

اسلاید 9 :

تب مداوم:

 پايدار بوده و بيشتر از 0.5 درجه سانتي گراد در روز تغيير نمي‌كند.

اسلاید 10 :

تب فروكش كننده:

 در طي يك روز بيش از 0.5 درجه سانتي‌گراد تغيير مي‌كند، اما به حد طبيعي خود باز نمي‌گردد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید