دانلود مقاله فرآیند پیشگیری از بزه کاری اطفال با مطالعه نهادهای قضایی براساس قوانین جدید

word قابل ویرایش
8 صفحه
5700 تومان

چکیده :

بزهکاری مجموعه ای از جرایمی که در یک زمان و مکان معین بوقوع می پیوندد به همین سبب زمانی که این پدیده مورد بررسی قرار میگیرد در حقیقت همه پدیده ها ی اقتصادی ،فرهنگی ،بهداشتی، سیاسی، مذهبی، خانوادگی و مانند آن را شامل می شود تشکیل نهادهای قضایی در صدد است تا از رهگذر مداخلات زود هنگام و از طریق بکار گیری عوامل حمایتی بر روی عوامل خطر اثر گذاشته تا از بزهکاری اطفال جلوگیری کندو این پیشگیری باید بدنبال شناخت عوامل خطر و عوامل حمایت در جامعه باشد در این رویکرد عواملی چون فقر ،عدم تربیت صحیح،بی مهری خانواده ،بزهکاری اعضای خانواده که برای مقابله باید برنامه هایی طراحی شود که مهمترین برنامه ها باید مبتنی بر اصول صحیح تربیت صحیح و جامعه سالم وخانواده منسجم باشد. پیشگیری از بزهکاری اطفال دارای وجوه افتراق متعددی با بزهکاری بزرگسالان می باشد از جمله این که کسانیکه منحصرا یا غالبا با اطفال بزهکار سر وکار دارند باید از طریق ایجاد دوره های آموزشی با علوم مختلفی از قبیل روانشناسی کودک ،مددکاری اجتماعی و جرم شناسی آشنایی کاملی داشته باشند۱ تشکیل پرونده شخصیت که حاوی اظهار نظر متخصصان علوم پزشکی ،روانشناسی،مددکاری و جرم شناسی است،در کنار پرونده کیفری به منظور اتخاذ واکنش مناسب یا شخصیت ومنش طفل ضرورت دارد

نگارنده در رساله حاضر ،خطوط اصلی پیشگیری اطفال را با تضمینات نهادهای قضایی اطفال مورد بررسی قرار داده است این قانون گامی موثر در جهت پیشگیری از بزه اطفال در ارتقاءبستری مناسب محسوب میشود. به نظر میرسد که شیوه دادرسی ویژه کیفری اطفال در حقوق عرفی با موازین حقوق اسلام مغایرتی ندارد ودر متون معتبر فقهی هیچگونه ردعی و منعی در اعمال این دادرسی به چشم نمیخورد..

کلمات کلیدی: پرونده شخصیت، متون فقهی، عوامل حمایتی کودک، نهاد های قضایی

مقدمه

-۱ فصلنامه ندای صادق شماره ۳۳ موذن زادگان ،ح،

۱

توجه خاص به کودکان و حمایت از حقوق آنان از دیر باز موضوعی موکد اسلام بوده است و آموزهای اسلامی در چارچوپ جامعی به حقوق جسمی ،روحی ،اجتماعی و… کودکان پرداخته و از همان ابتدا رعایت حقوق تکریم شخصیت کودک عطوفت نسبت به او و پرورش در محیطی معطر به عطر حمایت ،امنیت،عاطفه و سلامت خانواده را در سرلوحه آموزه های خود قرار داده است وبرای رشد و تکامل شخصیت انسانی کودک قبل از انعقاد نطفه کودک برنامه های تربیتی طراحی کرده است امروزه علاوه بر جهات گفته شده وجود حدود ۶۰۰ میلیون کودک در کشورهای مسلمان که بیش از ۴۰ درصد آنها را تشکیل میدهد .و لزوم توجه به این جمعیت از اهمیت راهبردی نیز برخورداراست در سالهای اخیرحمایت از اشخاص و گروههای آسیب پذیر بیشتر مورد توجه جامعه جهانی واقع شده است و بعنوان یکی از شاخصهای سنجش توسعه در کشورهای مختلف شناخته می شود از همین رو اقدامات سازمان ملل و سایر مجامع بین المللی در حمایت از گروههای آسیب پذیر و نیازمند حمایت خاصی در اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر کاملا مشهود است به گونه ای که حقوق کودک تبدیل به یک هدف در راهبرد جهان شمول شده که قواعد ومقررات آن در تمامی کشورها به سرعت در حال گسترش است و در دوران معاصراز آن به ضرورتی انکار ناپذیردر امر توسعه و تضمینی برای شکوفایی و رشد پایدار جوامع یاد می شود.عدم توجه به وضعیت و نیازهای خاص صغار و عدم سیاستگذاری افتراقی در راستای مصلحت ایشان علاوه بر تضیع حقوق کودک ممکن است بزه دیدگی یا بزهکاری ثانویه را بهمراه داشته باشد ایران بعنوان کشوری اسلامی دارای حقوقی منبعث از احکام اسلامی و فقه شیعی است که از جهت اقتصادی در حال توسعه و از جهت فکری و فرهنگی ،حقوقی وسیاسی در منطقه پیشرو و پیشگام است سلامت روح وجسم کودکان تضمین کننده سلامت جامعه در آینده است .بنابراین بزهکاری از قلمروهایی است که سیاست جنایی ناگذیر به تعریف و تبیین اصول خاص تاثیرات خود در این باره شده است زیرا یکی از ثمرات تلخ اجتماعات صنعتی کنونی بزهکاری کودکانی است که هنوز زندگی اجتماعی را آغاز نکرده اند اما بر اثر عوامل اجتماعی،فرهنگی ،سیاسی و…به انواع مفاسد آلوده شده اند و زندگیشان برای همیشه تباه گردیده است. بنابراین نباید سیاست جنایی مربوط به بزهکاری اطفال را از سیاست حمایت خانواده ها جدا دانست یعنی حمایت از نهاد خانواده قطعا سبب کاهش بزهکاری در صغار میشود.و همیشه مساله نظارت بر خانواده وحمایت از آنها برای تامین تعلیم و تربیت اطفال مطرح و گوشزد میشود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 5700 تومان در 8 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد