بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

ساختار كاركردي فعلي بازار

-فضاهاي مذهبي به هيچ عنوان ديده نمي شود

-حوزه نفوذ بازار محدود به خرده فروشان و بخش بسيار كمي از مردم شهر ميباشد

-اكنون كاركرد تجاري حاكم است

-خرده فروشي ديده مي شود

-بازار به عنوان يك معبر و شبكه رفت و آمد اصلي نيست

-فقط وارد كننده و توزيع كننده است

-بيشتر حجم خريد مردم از مغازه هاي اطراف سايت صورت مي گيرد

-كالا ها و صنايع سبك در بازار مستقر است كه بخش عمده آن مواد پلاستيكي است

-بي نظم ترتيب و پر از ازدحام است

-دسترسي به سايت هم از طريق اتوبوس و هم تاكسي امكان پذير است

اسلاید 2 :

ويـ‌ژگي هاي خاص سايت

►-ازدحام جمعيت در منطقه ونياز به مجتمع تجاري

►-داشتن دسترسي مناسب براي زائران

►-برخوردار بودن از شريان هاي فرعي براي تعبيه پاركينگ در سايت

► -قرار نداشتن مجتمع مناسب در محدوده

►-داشتن منظر مناسب از خيابانهاي اصلي

►-آزاد بودن دراستفاده از ورودي و خروجي

اسلاید 3 :

خصوصیات بافت و كالبد

►بافت هاي اطراف از نظر كالبدي بافتي غير همدست و تقریباً ميانسال است ولي با وجود اينكه فرسودگي بافت زياد نيست انتظار تغييرات زيادي در آينده وجود ندارد

اسلاید 4 :

 عکسهای دید از درون به  بيرون و همچنين وضع موجود سايت

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید