بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

 • تعریف:منظور از توزیع فیزیکی همان نگهداری،آماده سازی و نقل و انتقال کالا برای مشتریان در زمان و مکان مناسب است.
 • توزیع فیزیکی مستلزم برنامه ریزی ،اجرا و کنترل جریان فیزیکی مواد اولیه و کالای ساخته شده از مبدأ به مقصد است به طوری که ضمن تأمین نیازهای مشتریان سود نیز حاصل شود.
 • مدیریت توزیع فیزیکی همان جنبه برجسته از بازاریابی عمومی است.
 • مهارت نظامی که بازاریابی برای استفاده از مدیریت توزیع فیزیکی به کار گرفت امروزه لجستیک نام دارد.

اسلاید 2 :

 • هدف توزیع فیزیکی کالا:

بسیاری از شرکت ها هدف از توزیع فیزیکی کالا را رساندن کالا در زمان

 ومکان مناسب و در حداقل هزینه ممکن می دانند.

 • مدیریت توزیع فیزیکی به عنوان یک مرکز هزینه بسیار ارزشمند است.
 • شرکت نمیتواند به سادگی به مدیر توزیع فیزیکی شرکت اختیار دهد که هزینه

 ها را در کمترین  سطح ممکن نگه دارد.

 • حمل و نقل،انبارداری وسفارش کالا اغلب بر یکدیگر تأثیر معکوسی دارند.
 • از آنجائیکه فعالیت ها و هزینه های مربوط به توزیع فیزیکی ،مستلزم ایجاد

 موازنه بین عوامل مختلف است،تصمیم گیری در مورد آنها با توجه به مصالح

 کل سیستم است.

 • ایجاد تعادل بین خدمات و هزینه ها،مسئله ای است که مدیران توزیع

فیزیکی پیوسته با آن روبرو هستند.دلیل اصلی ان توجه به تغییرات محیطی

روز افزون است.

اسلاید 3 :

.1پردازش سفارش:

 • هر توزیع فیزیکی با سفارش مشتری آغاز می شود.این مراحل

اولین گام از فرایند لجستیکی است.

 • دایره سفارشات پس از تهیه فاکتورهای فروش آنها را به قسمت

 های مختلف ارسال میکند.

 • اقلامی که در حاضر موجود نیستند در ردیف ارسال داده نشده

 ها قرار می گیرند.

 • لیست کالاهایی که ارسال می شوند همراه با مدارک محل و

 صورت حساب های مربوطه و نسخه های اضافی به قسمت های

 مختلف فرستاده می شوند.

اسلاید 4 :

:موجودی   . 2

 • سطوح مختلف موجودی جنسی نیز برای تامین رضایت

مشتری اهمیت دارند.

 • تصمیم در مورد سطح موجودی جنسی مستلزم آگاهی

 دقیق از زمان ومقدار سفارش است

 • حد مطلوب موجودی برای شرکت بستگی به بازار و

 محیطی دارد که در آن فعالیت میکند.

 • موجودی کمتر از نقطه سفارش سبب وقفه در خطوط

تولید میشود و موجودی بیشتر از حد، غیر ضروری بوده و

سبب تحمیل هزینه های اضافی میگردد.

اسلاید 5 :

.3انبارداری:

 • انبارداری یکی از فعالیت های اجتناب نا پذیر است زیرا به ندرت

اتفاق می افتد سیکل تولید ومصرف با یکدیگر هماهنگ گردند.

 • شرکت ها باید درباره تعداد و مخصوصا مکان های مناسب برای

انبار تصمیم بگیرند..

 • هر قدر انبارها از لحاظ جغرافیایی پراکندگی بیشتری داشته باشند امکان

تحویل سریعتر کالا به مشتریان بیشترخواهد بود اما  هزینه های انبارداری

افزایش خواهند یافت.

 • فاکتورهایی که باید در تناسب اندازه انبار درنظر گرفت:

.1محل مشتریان.2  اندازه سفارش .3   تکرار ارسال .4   فاصله زمان سفارش تا زمان تحویل.

اسلاید 6 :

. 4حمل و نقل:

 • حمل و نقل بیشترین هزینه توزیع را تشکیل میدهد.
 • این هزینه به سادگی قابل محاسبه است زیرا میتواند به طورمستقیم

با وزن یا تعداد کالاها در ارتباط باشد.

 • نوع وسیله حمل و نقل بر قیمت فروش کالا،سرعت تحویل و

 کیفیت کالا به هنگام تحویل تاثیر میگذارد و همه این عوامل به نوبه

 خود بر نحوه رضایت مشتری تأثیر بسزایی دارد.

اسلاید 7 :

 • دلایل کاهش صادرات از طریق کشتی:

.1نوع کالا

.2کمبود تأسیسات سکوی بارگیری

.3قوانین دست و پا گیر گمرکی

.4کمبود کامیون –قطار باربری-راه آهن و راه خشکی متصل به بنادر

اسلاید 8 :

 • دلایل اصلی افزایش واردات توسط کشتی:

.1نوع کالای قابل حمل از طریق کشتی از طرف کشورهای

 صادرکننده در حال افزایش است.

.2وجود پرسنل متخصص و نیروی انسانی مورد نیاز در بنادر این

 کشورها.

.3وجود  تأسیسات تخلیه بنادر مناسب در حد نیاز به نسبت میزان

 کالای موجود.

.4افزایش سطح تکنولوژی کشتی ها.

اسلاید 9 :

.5 عدم وجود انبارهای مناسب.

.6عدم مراجعه به موقع صاحبان کالا جهت ترخیص.

.7عدم گسترش شبکه راه آهن در حد کفایت در سطح کشور.

.8کمبود کیفی و کمی مراکز تعمیرات.

.9عدم امکان دسترسی به موقع  لوازم و قطعات یدکی به

لحاظ وابستگی  تکنولوژیکی به خارج.

.10عدم  کارایی نیروی انسانی در راه آهن به دلیل ضعف

 آموزش های انسانی.

اسلاید 10 :

 • دلایل اصلی نوسان در صادرات از طریق کامیون )زمینی(

.1 خرابی راه ها.

.2پایین بودن عمر مفید آسفالت ها.

.3ممکن است منجر به تغییر در کیفیت کالا و بروز صدمات و

 خسارت گردد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید