بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

qجوايز كيفيت ، جوايز و پاداشهايي هستند كه براساس برخي از جنبه‌هاي كيفي عملكرد يك سازمان اهدا مي‌گردند.جنبه‌هايي كه در حالت عادي يك سازمان مسؤليت زيادي در قبال آنها ندارد .

qمعيارهاي جوايزكيفيت همان عوامل اصلي مديريت کيفيت جامع (TQM-Total Quality management )  هستند و موفقيت يا عدم موفقيت سازمانها در اجراي نظام‌هاي مديريت كيفيت جامع به اين عوامل و كيفيت پرداختن به آنها ارتباط پيدا مي‌كند .

اسلاید 2 :

گستردگي جوايزكيفيت

qطبق تحقيقات بعمل آمده بيش از 120 جايزه كيفيت، بهره‌وري و برتري جويي يا تعالي سازماني در سطح جهان وجود دارد و 64 كشور دنيا داراي جوايز كيفيت، بهره‌وري، برتري‌جويي يا تعالي سازماني هستند.اين جوايزتنها محدود به كشورهاي پيشرفته نمي‌شود، بلكه كشورهاي در حال توسعه‌اي همچون موريتاني، فيليپين، سريلانكا، ويتنام، آفريقاي‌جنوبي، امارات‌متحده، ايران، فيجي ، برزيل،پرو و ... نيز از سالها پيش صاحب مدلهاي جايزه كيفيت هستند.

qمهمترين و اصلي‌ترين بخش نظام‌هاي جوايز كيفيت، معيارهاي ارزيابي آنها مي‌باشند و ارزيابي اين جوايز ، سازمانهاي داوطلب را براساس اين معيارها و معيارهاي فرعي وابسته مورد سنجش قرار مي‌دهند و سطح تعالي آنها را مشخص مي‌كنند.

اسلاید 3 :

مهمترين جوايز كيفيت

qسه فقره از مهمترين جوايز كيفيت كه قبل از ساير جوايز بوجود آمده‌اند به شرح زير مي‌باشند :

üجايزه دمينگ (Deming Price-DP)

üجايزه كيفيت ملي مالكوم بالدريج آمريكا (Malcom Bald ridge  National Quality Award-MBNQA)

üجايزه كيفيت اروپا (European Quality Awards-EQA)

o

اسلاید 4 :

  تاريخچه جوايز كيفيت دمينگ و مالكوم بالدريج

q1951 : در اين سال به خاطر قدرداني و تشكر از دانشمند برجسته آمريكايي آقاي دكتر ادوارد دمينگ، اتحاديه دانشمندان و مهندسين ژاپن  (Japan Union of scientist and engineer-juse)  جايزه دمينگ را برقرار كرد.

q1987 : در اين سال در سناي آمريكا به ياد دبيركل بازرگاني آمريكا كه در يك سانحه رانندگي فوت كرد، جايزه مالكوم بالدريج برقرار شد كه پاسخي آمريكايي به جايزه پر پرستيژ دمينگ بود.

اسلاید 5 :

تاريخچه شكلگيري جايزه كيفيت اروپا

q1988 : تأسيس European foundation for quality management-EFQM يا بنياد اروپايي مديريت كيفيت بوسيله رؤساي 14شركت بزرگ اروپايي(Bosch, BT, Bull, Ciba-Geigy, Dassault, Electrolux, Fiat, KLM, Nestle, Olivetti, Philips, Renault, Sulzer, Volkswagen)   كه به تأييد كميسيون اروپا (European Commission) نيز رسيده است.

اسلاید 6 :

تاريخچه شكلگيري جايزه كيفيت اروپا

q1991 : نشست EFQM در پاريس و تدوين مدلتعالي سازماني(تجاري)اروپايي(Business Excellence Model-BEM)  كه مدلEFQM نام دارد.

q1992 : شروع اعطاي جايزه كيفيت اروپا (EQA) بر مبناي مدل EFQM

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید