بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

دبیران هم اندیشی:

دکتر مهین ناز میردهقان، مدیر گروه زبان شناسی، دانشیار

دکتر سپیده عبدالکریمی، استادیار

اعضای هیات علمی گروه:

دکتر نگار داوری اردکانی، معاون پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشیار

دکتر زینب محمدابراهیمی، استادیار

دکتر سپیده عبدالکریمی، استادیار

دکتر فاطمه بهرامی، استادیار

دکتر یداله منصوری، استادیار

دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور، استاد

مرحوم دکتر کیوان زاهدی، دانشیار

اسلاید 2 :

-توسعه «علوم و فناوری‌های شناختی» به مثابه اولویتی ملی و به عنوان یکی از اهداف اصلی ستاد راهبردی توسعه علوم و فناوری های شناختی؛

-«زبانشناسی شناختی» به عنوان یکی از زیرشاخه های اصلی «علوم و فناوری‌های شناختی»؛

-ارائه «چشم انداز و ماموریت زبان شناسی شناختی در ایران»: شامل مروری بر پیشینه مطالعات، ترسیم وضعیت موجود، ترسیم وضعیت مطلوب، تبیین اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، تدوین برنامه و زمان‌بندی اجرا و ساختار اجرایی؛

- هدف کلان: تدوین و اجرای نقشه راه توسعه زبانشناسی شناختی در کشور

اسلاید 3 :

 

توجه به آیین نامه های حمایتی و تفاهم نامه های ستاد علوم شناختی

 - تهیه کتابنامه‌ای از پژوهش‌های این حوزه (مشتمل بر: کتاب، مقاله، پایان نامه، و طرح های پژوهشی)

 - شناسایی اساتید متخصص در داخل و خارج

-- مطالعه تطبیقی سطح کمی و کیفی کنونی زبان شناسی شناختی در ایران در قیاس با کشورهای پیشگام و آسیب شناسی

-

اسلاید 4 :

محورهای هم اندیشی:

 • نمایی کلی از زبان شناسی شناختی: وجوه تفاوت و تشابه رویکرد شناختی به مطالعات
 • زبانی با رویکرد صورتگرا
 • اصول حاکم بر زبان شناسی شناختی از کدام میان رشته ای(ها) آمده اند؟
 • حوزه های پیشرفت زبان شناسی شناختی و حوزه هایی مورد التفات قرار نگرفته اند:
 • چرا؟
 • کاربردهای نظری زبان شناسی شناختی
 • معنی شناسی شناختی
 • دستور شناختی
 • رده شناسی شناختی
 • دستوری شدگی از منظر شناختی
 • کاربردهای عملی زبان شناسی شناختی

اسلاید 5 :

فهرست مطالب

1- مقدمه

2- تعریف شناخت

3- زبان شناسی شناختی

4- ضرورت مطالعه زبان شناسی شناختی

5- زیرشاخه‌های اصلی علوم شناختی

6- زبان شناسی شناختی در کشورهای پیشگام

7- وضعیت موجود علوم شناختی در ایران

آموزش علوم شناختی در کشور/ پژوهش در علوم شناختی در کشور

8- آسیب شناسی وضعیت موجود

9- چشم انداز زبان شناسی شناختی در ایران

اسلاید 6 :

10- وضعیت مطلوب زبان‏شناسی شناختی

فاز 1: برنامه‏های کوتاه‏مدت/ فاز 2: برنامه‏های میان‏مدت/ فاز 3: برنامه‏های بلند‏مدت

11- راهکار رسیدن به وضعیت مطلوب

برنامه های آموزشی/ برنامه های پژوهشی/ برنامه های ترویجی

12- تعریف طرح های پژوهشی بنیادی و کاربردی پیشنهادی

13- جمع بندی

اسلاید 7 :

این شاخه‏ی علمی در زمینه‏های مختلف زیر قابل بررسی است:

علوم دینی و مذهبی،

آموزش زبان و  آموزش و پرورش،

روان‏شناسی،

عصب‏شناسی  و پزشکی،

جامعه‏شناسی و مردم‏شناسی

سیاست،

 علوم ارتباطات،

رسانه های گروهی،

مهندسی پزشکی،

مهندسی فرمان و کنترل و علوم دفاعی

اسلاید 8 :

علوم شناختی

مجموعه ای است از شش رشته:

­ فلسفه، زبانشناسی، انسان شناسی، عصب شناسی، هوش مصنوعی و علوم رایانه ای. با هدف یافتن الگوهای منظم و تکرارشونده ذهنی و چگونگی ساختار و پردازش های ذهنی که محدودیت های ذهن را در تخصیص معنا نشان می‌دهد.

اسلاید 9 :

زبان‌شناسی شناختی

-زبان به مثابه جزئی اساسی از شناخت انسان با کارکردی شناختی؛

-زبان به مثابه محصول تفکر و نیز وسیلة تفکر؛

- فراتر رفتن از ساختار ظاهری زبان و بررسی عملیات بنیادی و پیچیده‌ دستور زبان، مفهوم سازی، سخن گفتن و تفکر؛

- تکیه بر مشاهدات تجربی و آزمایشهای علمی روان‌شناسی و علوم اعصاب.

اسلاید 10 :

زیرشاخه‌های اصلی علوم شناختی

1- روان‌شناسی شناختی

2- علم اعصاب شناختی (با زیرشاخه‌های متعددی چون: عصب شناسی روان پزشکی، عصب شناسی زبان، عصب شناسی علوم اجتماعی، عصب شناسی اقتصاد، عصب شناسی بازاریابی، عصب شناسی زیبایی شناسی، عصب شناسی الهیات)

3- زبان‌شناسی شناختی (با زیرشاخه‌های اختصاصی چون: معناشناسی واژگانی، رویکرد شناختی به دستور زبان، و استعاره های شناختی)

4- فلسفه ذهن

5- حوزه های کاربردی علوم شناختی: هوش مصنوعی، آموزش و پرورش شناختی، روان درمانی شناختی، شناخت اجتماعی و روان شناسی سیاسی، روان شناسی تحلیل اطلاعات و رسانه های گروهی، علوم دفاعی شناختی، اقتصاد شناختی، مهندسی شناختی

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید