بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

تعریف

 آب بسیار که محوطه وسیعی را فرا گیرد و به اقیانوس راه دارد را دریا گویند؛ مجموع آب های شور که جزء اعظم کره زمین را می پوشاند و تقریباً سه چهارم سطح زمین را در بر گرفته و در نیمکره جنوبی بیشتر از نیمکره شمالی زمین را فرا گرفته است.

اسلاید 2 :

¨عنوان دریا معمولاً برای دریاچه های شور هم که فاقد مجرای خروجی طبیعی اند نیز استفاده می شود، مانند دریای خزر که دریاچه ای بزرگ است، و دریاچه گالیله که یک دریاچه کوچک با آب شیرین و مجرای خروجی طبیعی است.

¨عمق دریاها مختلف و تغییر پذیر است و در بعضی نقاط بین 12،000 تا 15،000 متر می باشد. ته دریاها مانند سطح زمین ناصاف و غیر مسطح می باشد و در زیر آب دره هایی موجود است شبیه به دره هایی که در کوه های بسیار مرتفع مشاهده می کنیم و جزیره های کوچک و کم وسعت نیز قله های کوه های مرتفع زیر دریا هستند.

¨

اسلاید 3 :

پیدایش دریا

و انزلنا من السمآء مآء بقدر فاسکناه فی الارض

                                                                                                                           سسوره مومنون آیه 19

¨در آغاز، زمین همچون گوی بزرگی از صخره‌‌های خشک جلوه‌گر بود، گازهای اندرون زمین از آتشفشان‌ها بیرون زدند و پوششی از ابر پیرامون زمین پدید آوردند...

¨بخار ابر، سرد شد و باران‌های نخستین فرو بارید، بارید و بارید... میلیون‌ها سال همچنان باران بارید و گودال‌های زمین پر از آب گردید و سرانجام این آب‌ها به صورت دریا در آمدند

از آسمان آبی به اندازه نازل کردیم و آنرا در زمین ساکن گرداندیم

 

اسلاید 4 :

دریاهای منشعب از اقیانوس 

¨اقیانوس آرام (کبیر)

¨اقیانوس آرام بزرگترین اقیانوس جهان می باشد. وسعت این اقیانوس حدود 166 کیلومترمربع و عمق متوسط آن 4188 مترمی باشد:

¨

اسلاید 5 :

اقیانوس اطلس

¨وسعت اقیانوس اطلس حدود 83 میلیون کیلومتر مربع در بین قاره امریکا و قاره های اروپا و آفریقا واقع است.

¨عمیق ترین ناحیه این اقیانوس 9200 متر و در شرق جزیره پورتوریکو است.

اسلاید 6 :

دریاهای منشعب از اقیانوس اطلس

¨دریای شمال

¨دریای بالتیک

¨دریای مدیترانه

¨دریای آدریاتیک

¨دریای سیاه

¨دریای جونین

¨دریای لیگورین

¨دریای مرمره

¨دریای کریت

¨دریای لابرادور

¨دریای مانش

¨خلیج گینه

¨خلیج بیسکای

¨خلیج مکزیک

¨خلیج جیمز

¨خلیج هودسن

اسلاید 7 :

اقیانوس هند

¨وسعت اقیانوس هند در حدود 75 کیلومتر مربع است. عمیق ترین ناحیه این اقیانوس در جنوب جزیره جاوه اندونزی و به عمق 7450 متر می باشد.

اسلاید 8 :

دریاهای منشعب از اقیانوس هند

¨دریای آندامان

¨خلیج عدن

¨خلیج فارس

¨خلیج بنگال

¨دریای سرخ

¨دریای عمان

¨دریای عرب

¨دریای جاوه

¨

اسلاید 9 :

اقیانوس منجمد شمالی

¨وسعت اقیانوس منجمد شمالی در حدود 15 کیلومتر مربع است. در بیشتر مواقع سال آب های این اقیانوس یخ بسته اند. این اقیانوس به وسیله تنگه برینگ با اقیانوس آرام و از طریق دریای گروئلند با اقیانوس اطلس ارتباط پیدا می کند.

اسلاید 10 :

دریاهای منشعب از اقیانوس منجمد شمالی

¨دریای بارنتز

¨دریای کارا

¨دریای لاپتف

¨دریای سفید

¨دریای لینکلن

¨دریای بوفورت

¨دریای گروئلند

¨

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید