بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

روز ملی ارتباطات و روابط عمومی

Ò27 اردیبهشت ماه روز ملی ارتباطات و روابط عمومی مبارکباد

Ò

Ò

Ò

Ò

Òاز اینکه تلفن همراه خویش را خاموش می کنید متشکریم

اسلاید 2 :

Òچرا روز ملی ارتباطات و روابط عمومی؟

Òتعریف روابط عمومی

Òتاریخچه روابط عمومی ( ایران و جهان )

Òوظایف روابط عمومی

Òروابط عمومی کارآمد

Òتکنیکهای روابط عمومی سنتی

Òروابط عمومی الکترونیک

Òتکنیکهای روابط عمومی مدرن

Ò

اسلاید 3 :

چرا روز ملی ارتباطات و روابط عمومی؟

Òارتباطات زیربنای توسعه

Òروابط عمومی ابزار اطلاع رسانی دولت

Òروابط عمومی ابزار کاهش شکاف دولت-ملت

Òضعف دستگاه اطلاع رسانی دولت

اسلاید 4 :

تعریف روابط عمومی

Ò1- كوشش مديران براي ترغيب مردم  يا نفود در افكار آنان از طريق وسايل ارتباطي

Ò2- تلاش ها و اقدام هاي آگاهانه ، برنامه ريزي شده براي استقرار و كسب تقاهم متقابل بين يك سازمان و گروهها

Ò3- كوششي براي تاثير گذاري و  ايجاد تغيير در افكار عمومي

Ò4-انتقال و تجزيه تحليل نظرات مديريت موسسه به مخاطبان و برعكس   

Ò5- آيينه تمام نماي يك مؤسسه

Ò

اسلاید 5 :

تعریف روابط عمومی

Ò6- اطلاع از افكار عمومي ، سنجش و ارزشيابي

Ò 7- چشم ، گوش و زبان سازمان   

Ò8- داشتن رابطه خوب با ديگران

Ò   9-اقدام به كارهايي براي افزايش و تقويت رابطه با مردم    

Ò10- مديريت ارتباط ميان يك سازمان و افرادي كه با سازمان سر و كار دارند

Ò11- هنر كاربرد خردمندانه از رسانه هاي جمعي براي نفوذ در افكار جمعي

Ò

Ò

Ò

اسلاید 6 :

تعریف روابط عمومی

Ò    روابط عمومی ، وظیفه مدیریتی و روشنی است که برای ایجاد و نگهداری راه ها و خطوط متقابل ارتباط ، درک ، پذیرش و همکاری بین یک سازمان و مردمی که با آن سر و کار دارند ، کمک می کند و این مسئله مستلزم داشتن مدیریت مسائل با بحث ها و موضوعاتی است که مدیریت را برای اطلاع داشتن و پاسخگویی به افکار عمومی آماده می کند ( تجزیه و تحلیل 472 تعریف – رکس هارلو)

 

اسلاید 7 :

Ò

Òجهان : در سال 1906 ميلادي توسط خبرنگار

Ò (آي وي لي )) - نيويورك آمريكا – شرکت  راه آهن

Òايران :در سال 1330 شمسي دكتر حميد نطقي – شرکت نفت ایران و انگلیس

Ò ( پدر روابط عمومي ايران )

اسلاید 8 :

Òنظريه تبليغات يا مطبوعاتي در روابط عمومي( يکسويه – دروغ )

Ò

Òنظريه اطلاع رساني يا اطلاع عمومي( يکسويه- حقيقت )

Ò

Òنظريه الگوي دو سويه نا همسنگ ( سازمان محور)

Ò

Òنظريه الگوي دوسويه همسنگ ( مخاطب محور)

اسلاید 9 :

Ò1- شناخت مسئله يا مشکل

Ò2- برنامه ريزي( چه بايد کرد؟،چرا؟چگونه؟)

Ò3-اجراي برنامه

Ò4-ارزيابي

اسلاید 10 :

Òسبک کلاسيک يا سنتي (تنها اجراي تصميمات مدير)

Ò

Òسبک ايدئولوژيک (قبولاندن غير علمي و يکطرفه به

Ò مخاطب) – ايران بعد از انقلاب

Ò

Òسبک انديشه (دموکراتيک،مشارکتي،درگيري پوياي مخاطب )

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید