بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

موقعیت سیاسی

شهرستان جلفا دارای 2 بخش مرکزی و سیه رود و 5 دهستان بنامهای شجاع- ارسی دیزمار غربی - داران نوجه مهرو 52 آبادی است که 18 آبادی آن خالی از سکنه می باشد.

اسلاید 2 :

از نظر پوشش گیاهی در صو رت بارندگی مناسب غنی ،می باشد که انواع بهره برداری از آن به صورت زیر می باشد

1- جهت دامداری  و چرای دام

2-کاربرد صنعتی و دارئی دارد مانند زرد سر  - غار باغی و  شیرین بیان

از نمونه های دیگر می توان به داغداغان زالزالک انجیر- نسترن وحشی و لاله وحشی اشاره کرد.

   -فراوانترین درخت ، درخت گردو و زرد آلووسیب

اسلاید 3 :

کبک قرقی روباه گرگ گراز

آهو و گوزن و بعضی از جانوران دیگر

اسلاید 4 :

از نظر طبیعی این روستا جزء روستاهای جلگه ای - کوهستانی محسوب می شود

اسلاید 5 :

آ غ یل:در اواخر بهار و اوایل تابستان می وزد و باعث آسیب غلات می شود

قارا یل : در پا ییز باران و در زمستان برف  ودر بهار و تابستان گرد و خاک تولید می کند

نسیم: در زمستان سرد و در تابستان گرم است . وبه باد خوی معروف است.

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید