دانلود فایل پاورپوینت تکانه زاویه ای

PowerPoint قابل ویرایش
41 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تکانه زاویه ای توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تکانه زاویه ای قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

۱٫۷ ویژه مقادیروعناصر ماتریسی

این سه عملگر خود الحاقی (هرمیتی) هستند.

اسلاید ۲ :

این ها معادلات ویژه مقداری اند

برای هر مقدار از j، تعداد

تا m وجود دارد

اسلاید ۳ :

میدانیم که:

اسلاید ۴ :

۲٫۷  شکل صریح عملگر های تکانه زاویه ای

عملگر یکانی دوران

تابع حالت یک مولفه ای

فقطمحدود به دوران حول محور

به اندازه زاویه     باشد

اسلاید ۵ :

تابع حالت چند مولفه ای

که                  ماتریس هرمیتی است.

قسمت مداری هر کدام از مولفه ها را دوران می دهد و قسمت اسپینی ترکیب خطی ایجاد می کند:

ازمقایسه با تعریف    داریم:

اسلاید ۶ :

۳٫۷ اندازه حرکت زاویه ای

اسلاید ۷ :

 ۴٫۷ اسپین

حالت         

   ماتریس های پائولی  هستند .

اسلاید ۸ :

ازباز کردن ماتریس     داریم :

اسلاید ۹ :

را بردار قطبش می نامیم a

حالت های  خالص متناظربا                

 وحالت های امیخته متناظر با        است.

اسلاید ۱۰ :

حالت S=1

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 41 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد