بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

شناخت

فلاسفه و دانشمندان براي آگاهي از حقايق واقعيت هاي جهان هستي وکشف حقيقت پديده ها به منابع و مباني مختلفي متوسل شده اند.

اين منابع عبارتند از:

-عقل

-تجربه

-قلب و دل

-وحي

-.....

اسلاید 2 :

1ـ تجربه

  ابتدايي ترين و در عين حال فراگيرترين روش كسب اطلاعات است.

در اين روش اطلاعات بي‌واسطه و به طور مستقيم توسط فرد استفاده كننده از اطلاعات حاصل مي‌شود.

 تجارب شخصي عمدتاً برخواسته از دانش حسي است.

اسلاید 3 :

محدوديتهاي تجربه

  دانش حسي به واسطه خطاي احساس غيرقابل اطمينان و ناقص است .

محدوديت در تجربه ـ همه امور را نمي‌توان تجربه كرد .

تجربه شديداً تحت تأثير ذهنيت افراد است .

اسلاید 4 :

2ـ استناد به مقام صلاحيت‌دار

  رجوع به كارشناسان ، متخصصان و مراكز ذيصلاح در زمينه‌هاي موردنظر

 

پذيرش قول و فعل مقامات ذيصلاح به عنوان واقعيتهاي قابل استناد

اسلاید 5 :

محدوديتهاي استناد به مقام صلاحيت‌دار

نحوه كسب دانش و اطلاعات از سوي مقامات صلاحيت‌دار « آيا آنان دچار اشتباه نمي‌شوند» ؟

 

اختلاف نظر صاحبنظران در امر واحد

اسلاید 6 :

3ـ منطق

  اگر به كمك عقل , دانش حسي توسعه داده شود دانش قابل اعتمادتري حاصل مي‌شود .

 

 منطق از دو طريق براي رسيدن به شناخت به انسان كمك مي‌كند :

الف) روش قياسي   deductive method     

 

ب) روش استقرايي inductive method     

اسلاید 7 :

الف) روش قياسي

قياس در لغت به معناي سنجش ، اندازه گيري و تخمين است .

 

استدلال قياسي نتيجه گيري با دلايل كافي از كل به جزء است يا رسيدن مدلل از قوانين كلي و عمومي به موارد جزئي و خاص را گويند .

 

شايد اولين حركت قابل ملاحظه در پيدايش رويكرد منظم و سيستماتيك براي كشف واقعيات باشد .

 

از كنار هم گذاشتن واقعيات پذيرفته شده و استنتاج يك نتيجه از آن , حاصل مي شود .

اسلاید 8 :

محدوديتهاي قياس

  نتيجه قياسي منطقي به هيچ وجه از محدوده مقدمات فراتر نمي‌رود .

صحت نتيجه مستقيماً به صحت مقدمات بستگي دارد. اطمينان از صحت مقدمات از اهميت خاصي برخوردار است .

چون نتيجه فرآيند تحقيق علمي توليد و كشف دانش جديد است ، پس اين فرآيند نمي‌تواند صرفاً بر پايه استدلال قياسي بنا شود .

اسلاید 9 :

ب) روش استقرايي

استقراء در لغت به معناي جستجو كردن و كنجكاوي كردن است .

 

استدلال استقرايي يعني رسيدن ذهن از جزء به كل

 

بررسي اجزاء يك قضيه و رسيدن به يك حكم كلي

انواع استقراء

استقراء تام         بررسي كليه اعضاء يك مجموعه

استقراء ناقص                        بررسي گروهي از اعضاء يكمجموعه

اسلاید 10 :

تفاوت قياس و استقراء

 1) قياس از كل به جزء و  استقراء از جزء به كل

2) پذيرفتن مقدمات قياس مساوي است با پذيرفتن نتيجه قياس ( اگر مقدمات قياسي را بپذيريم ولي نتيجه را نپذيريم دچار نوعي تناقض منطقي شده‌ايم) ولي در استقراء اينچنين نيست. نپذيرفتن نتيجه در صورت پذيرفتن مقدمات تناقض عقلي و منطقي ايجاد نمي‌كند .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید