دانلود فایل پاورپوینت حسابداری تحقیق و توسعه

PowerPoint قابل ویرایش
16 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت حسابداری تحقیق و توسعه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت حسابداری تحقیق و توسعه قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

انتظار می رود در پایان این ارائه بتوانیم به سوالات زیر پاسخ دهیم:

فعالیتهایی که از لحاظ حسابداری و گزارشگری مالی باید به عنوان فعالیتهای تحقیق و توسعه شناسایی شوند چیست؟

مخارجی که باید به فعالیتهای تحقیق و توسعه تخصیص یابد چیست؟

حسابداری مخارج تحقیق و توسعه چگونه است ؟

مخارج تحقیق و توسعه در صورتهای مالی چگونه افشا می شود؟

اسلاید ۲ :

مقدمه :

حسابداری مخارج تحقیق و توسعه که قبلاً به طور جداگانه در استاندارد حسابداری شماره ۷ با عنوان ” حسابداری مخارج تحقیق و توسعه“ مطرح شده بود در استاندارد شماره ۱۷ ادغام شده است.

این استاندارد ترجمه شده استاندارد بین المللی حسابداری شماره ۹ به نام حسابداری فعالیتهای تحقیق و توسعه است.

فعالیتهای تحقیق و توسعه در راستای توسعه دانش است در دانش جدید انتظار می رود :

۱- انتفاعش در دوره های آتی کسب شود یا

۲- به صورت یک دارایی تجسم یابد یا

۳- سبب افزایش داراییهای موجود گردد و یا

۴- ارزش کلیت واحد تجاری را افزایش دهد .

اسلاید ۳ :

حسابداری تحقیق و توسعه :

طبق مفهوم تطابق مخارج ها با درآمد ،مخارج تحقیق و توسعه باید به عنوان دارایی ثبت و طی مدت انتفاع مستهلک شود.

علل به دارایی منظور نمودن مخارج تحقیق و توسعه به شرح ذیل است:

طرفداران مفهوم تطابق مخارج ها با درآمد عقیده دارند با آنکه درباره مدت و زمان بندی انتفاع آتی این گونه مخارج اطمینان زیادی وجود ندارد، تخصیص دادن آنها به روش مناسب بهتر از آن است که یکجا به حساب مخارج برده شود .

دلیل دیگر اینست که به مخارج بردن یکباره ممکن است سود دوره را چنان کاهش دهد که واحد تجاری را به ورشکستگی برسانددر حالی که آینده ای بس مساعد دارد .اگر بنا باشد تمام مخارج تحقیق و توسعه مخارج شود ممکن است تمایل به کاهش مخارج از فعالیتهای پژوهشی بکاهد در حالی که چنین فعالیتهایی برای حفظ مشتری و استمرار کارایی لازم است

ž

اسلاید ۴ :

تعاریف  :

دارایی نامشهود: دارایی‌ قابل تشخیص غیرپولی‌ و فاقد ماهیت ‌عینی است.

تحقیق : پژوهشی نو و برنامه ‌ریزی شده است که با هدف کسب دانش علمی یا فنی جدید انجام می‌شود.

توسعه : بکارگیری دستاورد های تحقیقاتی یا سایر دانش ها در قالب یک برنامه یا طرح برای تولید مواد، تجهیزات، محصولات، فرایندها ، سیستم ها یا خدمات جدید ، یا بهسازی اساسی مواردی که قبلاً تولید یا ارائه گردیده و یا استقرار یافته است، پیش از آغاز تولید یا کاربرد تجاری.

اسلاید ۵ :

فعالیت هایی که تحقیق و توسعه محسوب می شوند :

مطابق استاندارد شما ره ۱۷ برخی از فعالیتهایی که به طور خاص «تحقیق و توسعه» به شمار می روند به شرح ذیل است:

پژوهش های آزمایشگاهی به منظور دست یافتن به دانش جدید.

جستجوی موارد کاربرد دست آوردهای جدید تحقیق.

شکل گیری نظری و طراحی فرآورده یا فرآیندهای جدیدی که تحقق آنها ممکن می نماید.

اجرای آزمون برای یافتن فرآورده ها یا فرآیندهای جدید یا به منظور ارزیابی آنها .

تعدیل در شکل نظری یا در طراحی فرآورده ها یا فرآیندها .

طراحی،ساخت،و آزمایش نمونه های قبل از تولید.

طراحی ابزار،قالب،حدیده و سایر قطعاتی که در تکنولوژی و فرآیند جدید لازمند.

طراحی ،ساخت ،و راه اندازی کارگاه آزمایشی ،ولی نه در مقیاسی که برای تولید تجاری مقرون به صرفه باشد.

کارهای مهندسی لازم برای رساندن طراحی فرآورده به مرحله ای که با مشخصات از پیش تعیین شده مطابقت داشته و آماده بهره برداری باشد.

اسلاید ۶ :

فعالیت هایی که تحقیق و توسعه محسوب نمی شوند :

فعالیتهایی که جزء «تحقیق و توسعه» نمی باشند عبارتند از:

کارهای تکمیلی مهندسی ، کنترل کیفیت ،و رفع معایب در خلال تولید.

کوششهای عادی برای بهتر ساختن فرآورده ها و همگامی با نیازمندیهای متغیر مشتریان .

طراحی یا تغییر طراحی ابزار،قالب ،حدیده و سایر قطعات مربوط که به طور عادی و همیشگی انجام می شود.

فعالیتهای حقوقی مربوط به درخواست ثبت یا دعوای حق اختراع و فروش یا واگذاری حق اختراع .

مخارج فعالیتهای موضوع بندهای ۱ تا ۳ به حساب مخارج دوره منظور می شود .اما مخارج موضوع بند ۴ ازآن گونه مخارجی است که انتظار می رود در ایجاد درآمد دوره های آینده موثر افتد.

 

 

اسلاید ۷ :

حسابداری مخارج تحقیق و توسعه :

مخارجی که از لحاظ حسابداری جزء مخارج تحقیق و توسعه طبقه بندی می شوند عبارتند از:

مواد،تجهیزات و تاسیسات : مواد مصرف شده در فعالیتهای تحقیق و توسعه ،استهلاک داراییها و منابع مصرف شده در این فعالیتها .مواد و داراییهایی که برای یک طرح ویژه تحقیق و توسعه تهیه می شوند و کاربرد دیگری ندارند باید در زمان وقوع مخارج به عنوان «مخارج تحقیق و توسعه» ثبت شوند.

پرسنل : حقوق و دستمزد و سایر مخارج پرسنلی مربوط به فعالیتهای تحقیق و توسعه .

خدمات قراردادی : خدمات پیمانکاران در رابطه با فعالیتهای تحقیق و توسعه .

اسلاید ۸ :

داراییهای نامشهود خریداری شده از دیگران : داراییهای نامشهودی که برای استفاده در فعالیتهای تحقیق و توسعه از دیگران خریداری می شود و کاربردهای دیگری نیز در آینده دارند باید به حساب دارایی منظور و مستهلک شوند.مخارج استهلاک همین داراییها مادام که در فعالیتهای تحقیق و توسعه از آنها استفاده می شود جزء مخارج تحقیق و توسعه است .

مخارج های غیر مستقیم : مخارج تحقیق و توسعه باید شامل سهم مناسبی از مخارج های غیر مستقیم باشد.مخارج های عمومی و اداری که رابطه صریحی با فعالیتهای تحقیق و توسعه ندارند نباید جزء مخارج تحقیق و توسعه منظور شوند.

اسلاید ۹ :

تفاوت استاندارد بین المللی تحقیق و توسعه با استاندارد ایران:

استاندارد بین المللی به حساب دارایی بردن مخارج تحقیق و توسعه را به دلیل برداشتهای متفاوت از مفهوم «موفقیت» و «طرح» موجه ندانسته (برآوردها نشان داده میزان زیادی از طرحها با عدم موفقیت همراه بوده) و تنها با رعایت ملاکهای زیر آن را به عنوان مخارج انتقالی به دوره های آتی می پذیرد:

.۱فرآورده یا فرآیند مورد نظر به روشنی تعریف شده باشد و مخارج مربوط به آن را بتوان جداگانه مشخص کرد.

.۲عملی بودن فرآورده یا فرآیند از لحاظ فنی به اثبات رسیده باشد.

.۳مدیریت قصد خود را به تولید و عرضه فرآورده یا استفاده از فرآیند مورد نظر به اثبات رسانده باشد.

.۴درباره وجود داشتن تقاضا برای فرآورده یا فرآیند،شک و ابهامی وجود نداشته باشد و چنانچه فرآورده یا فرآیندی برای مصرف داخلی باشد و نه برای فروش ، قابلیت استفاده آن برای واحد تجاری را بتوان اثبات کرد.

.۵منافع کافی برای تکمیل طرح و عرضه فرآورده یا استفاده از فرآیند موجود باشد یا اطمینان به میزانی معقول نسبت به فراهم شدن آنها وجود داشته باشد.

اسلاید ۱۰ :

مدل برخورد حسابداری با مخارج تحقیق و توسعه :

سرمایه ای کردن مخارج تحقیق و توسعه

به مخارج بردن کلیه مخارج های تحقیق و توسعه در دوره وقوع

سرمایه ای کردن قسمتی از مخارج های تحقیق و توسعه

انباشتن کلیه مخارج های تحقیق و توسعه در حساب مخصوص

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 16 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد