دانلود پاورپوینت سمینار درس دینامیک سازه ها

PowerPoint قابل ویرایش
36 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت سمینار درس دینامیک سازه ها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت سمینار درس دینامیک سازه ها قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

خلاصه:

 • بارزترین موضوع های مربوط به طرح لرزه ای چنین سازه های صنعتی سبک تحت بارهای جانبی بزرگ عبارتنداز:
 • ۱) معین کردن ضریب اصلاح پاسخ مناسب
 • ۲) معین کردن محدودیت تغییر مکان جانبی برای جلوگیری از آسیب سازه ای و غیرسازه ای اعضاء
 • ۳)‌توضیح نقشی که دیافراگم سقف در رفتار لرزه ای در سازه های سقف سبک ایفا می کند
 • این مطالعه سعی می کند نوع ویژه ای از سازه های صنعتی سبک وزن شامل یک طبقه با ستون ضعیف وبا تیر خرپایی را توضیح دهد

اسلاید ۲ :

 • انواع آنالیزها :
 • -مدل دو بعدی با استفاده از sap2000
 • – مدل انالیز سه بعدی با استفاده ازabaqus
 • آنالیز های غیر خطی برای سه شهر لوس آنجلس،بوستون وممفیس انجام شده است
 • رفتار این سازه هادر ناحیه الاستیک می باشد

اسلاید ۳ :

 • -این سازه ها ذاتا خیلی شکل پذیرند
 • -عموما سیستم ستون ضعیف تیر قوی
 • موضوع های اصلی در عملکرد این سازه ها تحت اثر بار لرزه ای :
 • ۱-معین کردن ضریب اصلاح پاسخ (R)
 • ۲- ضریب تشدید تغییر مکان (Cd) برای طراحی
 • ۳- معین کردن تغییر مکانهای جانبی در سطح های مختلفی از تحریک لرزه ای .
 • . برای این سازه های شکل پذیر دو پارامتر مهم در آنالیز ، درجه گیرداری پای ستون و میزان عملکرد دیافراگم سقف است

اسلاید ۴ :

کارهای زیر برای شبیه سازی رفتار واقعی سازه های فولادی با تیر خرپایی باربر تحت اثر تحریک لرزه ای بزرگ انجام گرفته است :

 • – فراهم کردن یک مدل ساده آنالیز دوبعدی و ثابت کردن دقت آن و . . . از طریق مقایسه بین این آنالیز دوبعدی برای سایت لس آنجلس (CA) در روی ماسه سفت و نتایج یک آنالیز المان محدود (FE) غیرخطی سه بعدی (۳-D) .
 • – انجام دادن آنالیز غیرخطی time history برای لس آنجلس ، برای شرایط پای ستون بصورت مفصلی و نسبتاً گیردار (PR) جهت ارزیابی تأثیر گیرداری پای ستون .
 • – انجام آنالیز دینامیک خطی و غیرخطی برای دو محل دیگر ( بوستون MA و ممفیس TN ) بوسیله مدل آنالیز دوبعدی ساده ، برای معین کردن تأثیرهای غیرخطی بر روی این نوع سازه ها .

اسلاید ۵ :

.۲ داده های ورودی برای آنالیزهای  :time history

چندین اندازه گیری وشبیه سازیِ حرکت زمین برای سه شهر (Memphis , Boston , Los Angles)  برای انجام آنالیزهای time history مورد استفاده قرار گرفته است

ده جفت از حرکت های زمین با احتمال تجاوز ۱۰% در ۵۰ سال در این مطالعه استفاده شده است بطوریکه در جداول ۱ و ۲ نشان داده شده است

اسلاید ۶ :

 • دایره های توپردروترهای بالای تیرخرپایی باربر به محل جرم های نقطه ای دلالت میکنند(تصویر۲) پارامترهای زیر برای محاسبات جرم فرض شده اند :
 • ۱) جرم های نقطه ای شامل ۱ مرتبه بار مرده باضافه ۰٫۲ مرتبه بار برف می باشند .
 • ۲) بخشی از وزن ستون (۳۷%) هم ترکیب شده .

اسلاید ۷ :

۳) بار مرده شامل سطح شنی سقف N/m2 3/287 ، عرشه ( کف ) سقف N/m24/81 برای ۲۲ مقیاس عرشه  ، عایق N/m29/47 و سیستم های مکانیکی N/m2 4/239 کل بار مرده N/m2 656 می باشد .
۴) براساس فرضییات بالا جرم های نقطه ای برای هر سه شهر در جدول ۴ بطور خلاصه آمده است .

اسلاید ۸ :

۳- تهیه مدل آنالیز

 • دو نوع مدل آنالیزی برای آنالیز دینامیک غیرخطی تهیه شده است
 • – نخست مدل آنالیز دوبعدی ساده با استفاده از SAP2000 ، ( این ،‌مورد استفاده قرار می گیرد برای مقایسه بین یک سیستم SDOF و یک مدل سه بعدی پیچیده FE جهت صرفه جویی در زمان آنالیز ، اگر به نتایج منطقی منجر شود .)
 • – دومی یک مدل آنالیز سه بعدی پیچیده با استفاده از ABAQUS است که برای معین کردن رفتار عمومی سه بعدی و کارایی موضعی ( کمانش موضعی و پیچش مفصل و . . . ) .

اسلاید ۹ :

فرض اساسی درمدل دوبعدی(شکل ۳)این است که درمحدوده حداکثرتحریک زمین اعضای تیر خرپایی باربردرمحدوده الاستیک باقی می مانندو نواحی پلاستیک درمحل اتصال ستون به تیر خرپایی،تمرکزمی یابد .

اسلاید ۱۰ :

۴) رفتار دینامیک غیرخطی در طول محورهای قوی

 • برای مدل آنالیز دو بعدی ساده آنالیزهای خطی و غیرخطی برای هر سه سایت ( لس آنجلس – بوستون ، ممفیس ) انجام گرفته است
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 36 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد