بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

سيستم هاي منيپوليتور نيوماتيك

در سيستم هاي منيپوليتور نيوماتيك بالانس وزن از طريق تغيير فشار هواي فشرده  پشت پيستون جك بالانس انجام مي گيرد

منيپوليتورهاي نيوماتيك بر اساس شكل و ابعاد بازوها، شكل قرارگيري سيستم بالانسر،طول كورس،نوع اتصال گريپر به بازو(كابلي يا صلب) به 4 دسته كلي تقسيم بندي مي شوند.

PN ZIP,PN COMPACT, PN ERGO, PN FLEX

منيپوليتورهاي نيوماتيك  PN ZIP

سيستم بسيار سبك و كوچك با طول كورس ماكزيمم 80سانتيمتر

و ظرفيت بالانس 80 كيلوگرم براي جابجايي هاي ساده و بدون

دوران با كورس جابجايي كم مناسب است.

 اين سيستم بصورت ريلي نصب مي شود.

اسلاید 2 :

منيپوليتورهاي نيوماتيك  PN ERGO

اين سيستم داراي دو بازوي صلب بوده و براي جابجايي قطعات با اينرسي بالا (وزن زياد) و يا جابجايي هاي همراه با دوران  طراحي شده است.

ماكزيمم كورس جابجايي استاندارد در اين سيستم 1428 ميليمتر و ماكزيمم ظرفيت بالانس آن 240 كيلوگرم مي باشد.

منيپوليتورهاي PN ERGO  از نظر روش نصب به سه شكل ستوني، ريلي و سقفي دسته بندي مي شوند

اسلاید 3 :

منيپوليتورهاي نيوماتيك PN COMPACT

شبيه مدل PN ERGO  مي باشد با اين تفاوت كه در اين سيستم سيلندر بالانس بصورت افقي نصب مي شود.

 سيستم PN COMPACT  در مواردي كه محدوديت فضايي وجود دارد پيشنهاد مي شود.

در طراحي جديد سيستم هاي نيوماتيك ، سيلندر بالانس بصورت افقي نصب شده و

 هر دو مدل  ERGO  و COMPACT  داراي شكل يكسان مي باشند.

اسلاید 4 :

سيستم  منيپوليتور حمل مخزن CNG

اين سيستم منيپوليتوراز نوع  PN COMPACT ريلي بوده و براساس شرايط  فيزيكي ومحدوديت هاي خطوط توليد L90 در ايران خودرو و پارس خودرو براي جابجايي مخازن CNG خودرو L90 طراحي و ساخته شده است.

سيكل عمليات مونتاژ مخزن CNG

فرايند مونتاژ مخزن كه توسط دو اپراتور انجام مي گيرد به شرح زير مي باشد:

1- برداشتن مخزن از پالت و قرار دادن روي ميز آماده سازي با استفاده از منيپوليتور(توسط دو نفر)

2- قرار دادن قطعه راهنما داخل صندوق خودرو

3- برداشتن مخزن از ميز آماده سازي و قرار دادن داخل صندوق خودرو با استفاده از منيپوليتور(توسط دو نفر)

4- بستن كمربندهاي مخزن از داخل خودرو و خارج كردن گايد(قطعه راهنما) از داخل صندوق

اسلاید 5 :

سيستم هاي ايمني:

üسيستم ايمني عدم سقوط قطعه – اين سيستم امكان آزاد شدن و سقوط مخزن در اثر اشتباهات سهوي اپراتور را از بين مي برد- كليد UNLOAD زماني عمل مي كند كه مخزن در موقعيتي صلب قرار گيرد.

üدر اثر افت فشار هواي فشرده سيستم آلارم صوتي اعلام هشدار مي كند.

üدر اثر قطع هواي فشرده ، گريپر به آرامي پايين آمده تا مخزن روي سطح صلب قرار گيرد در اين وضعيت امكان UNLOAD  وجود خواهد داشت.( با وجود شير يكطرفه در حالت قطع هواي فشرده فشار وكيوم تا مدتي افت نخواهد داشت.)

üميكروسوئيچ هاي نيوماتيك انتهاي مسيربراي كنترل محدوده حركتي موتور نيوماتيك

ü ميكروسوئيچ هاي انتهاي مسير- در صورتيكه سيستم به انتهاي مسير برسد و گريپر در حال انجام فرايند باشد( با خودرو درگير باشد) براي جلوگيري از وارد آمدن صدمات به خودرو و منيپوليتور با فرمان ميكروسوئيچ ها موجب توقف كانواير مي شود.

اسلاید 6 :

نكات كاربري سيستم:

üدر حالت برداشتن مخزن از پالت مي بايست غلتكها در وضعيت بالا باشند.

üدر وضعيت قراردادن مخزن روي ميز آماده سازي مي بايست غلتكها در وضعيت بالا باشند.

üدر وضعيت برداشتن مخزن از ميز آماده سازي مي بايست غلتكها در وضعيت پايين باشند.

üدر وضعيت قرار دادن مخزن روي گايد مي بايست غلتكها در وضعيت پايين باشند.

üپس از تماس گريپر با مخزن و فشردن كليدLOAD بايد منتظر شد تا چراغ سيگنال به علامت صحت عملكرد وكيوم سبز شود.

üدر موقعيتي كه غلتكها روي گايد قرار گرفت مي بايست كليد سلكتوري تغيير بالانس سيستم چرخانده شود.- در اين حالت سيستم از حالت بالانس خارج شده و وزني در حدود 10 كيلوگرم به گايد تحميل مي شود.-در اين وضعيت چراغ سيگنال قرمز رنگ روشن مي شود.

üپس از قرار دادن مخزن در موقعيت نهايي مي بايست كليد تغيير بالانس سيستم به وضعيت اوليه برگردانده شود. در اين حالت چراغ سيگنال قرمز خاموش خواهد شد.

üبا فشردن كليد UNLOADوكيوم قطع شده و با مثبت شدن فشار مخزن در مخوقعيت خود آزاد مي شود.

توجه: در وضعيتي كه چراغ سيگنال قرمز روشن باشد كليدUNLOAD عمل نمي كند.

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید