بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

تاريخچه فعاليت شرکت :                                         

    شرکت سهامي خاص آزمايشگاه فنی و مکانيک خاک طبق مصوبه مورخ 28 فروردين ماه 1362 مجلس شورای اسلامی تاسيس و در تاريخ 11/3/1366 تحت شماره 65535  در اداره ثبت شرکتها و موسسات تجارتی تهران به ثبت رسيده است . طبق قانون تاسيس شرکت ، رياست مجمع عمومی به عهده وزير راه وترابری می باشد . قبل از تاسيس شرکت فعاليتهای آن طبق مصوبات هيئت دولت تحت نام بنگاه آزمايشگاه فنی ومکانيک خاک انجام می گرفته است . اساسنامه شرکت سهامی خاص آزمايشگاه فنی ومکانيک خاک در جلسه مورخ 18 بهمن ماه 1363 مجلس شورای اسلامی تصويب و در تاريخ 30/11/1363 به تاييد شورای نگهبان رسيده است .

اسلاید 2 :

اساسنامه شرکت :

فصل اول: کليات سرمايه :

 1- شرکت دارای شخصيت حقوقی ومالی مستقل و وابسته به وزارت راه و ترابری است که طبق مفاد اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره خواهد شد .

 2- مدت شرکت نامحدود و مرکز اصلی آن در تهران و در محلی است که هيئت مديره تعيين می کند شرکت می تواند با تصويب مجمع عمومی در نقاط مختلف کشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط شعبه داير نمايد .

3- سهام شرکت ازتعدادی سهم 10000 ريالی تشکيل شده است و کليه سهام آ ن مربوط به دولت است .

فصل دوم : موضوع فعاليت ، وظايف و اختيارات شرکت :

 1- مطالعه خواص فيزيکی مکانيکی و شيميائی خاک و مصالح ساختمانی مانند بتن ،سيمان قير و آسفالت .

2- تهيه و تدوين استانداردها به منظور انتخاب و تعيين روشهای مناسب

3- آموزش کارشناسان و تکنسين ها و متخصصين شرکت و ديگر متقاضيان بخش دولتی و غير دولتی .

اسلاید 3 :

  4- ارائه ، خريد و فروش کليه خدمات مربوط به موضوع شرکت

 5- مطالعه ، طراحی ، محاسبه و همچنين نظارت و مشاوره در موارد مکانيک خاک و سنگ ، راه ،     فرودگاه ، بنادر ، راه آهن ة ژئوتکنيک و مقاومت مصالح طبق ضوابط سازمان مديريت وبرنامه ریزی کشور .       

 6- ارتباط با منابع علمی ايران و جهان به منظور تبادل اطلاعات و روشهای جديد .

فصل سوم - ارکان شرکت :

ماده 6- ارکان شرکت عبارتند از:

الف – مجمع عمومی          ب- هیئت مديره           ج- بازرس (حسابرس)

ماده 7- مجمع عمومی شرکت از افراد زيرتشکيل می شود :

  1- وزير راه وترابری ( رئیس مجمع عمومی )

  2- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

  3- وزیر امور اقتصاد ودارایی

اسلاید 4 :

تاريخچه آزمايشگاه فنی و مکانيک خاک خراسان رضوی:

تاريخچه و تشکيل آزمايشگاه در استان به سالهای اوليه دهه 40 برمی گردد. در سال 42 آزمايشگاه مشهد به صورت يک واحد محلی جهت کنترل محورمشهد ، قوچان شروع به کار و به تدريج گسترش يافت به طوری که اکنون مجموعه مذکور به صورت اداره کل و با امکانات فنی ، پرسنلی و تجهيزاتی بسيار بالا جوابگوی کليه پروژه های در سطح استان می باشد . آزمايشگاه استان خراسان در حال حاضر دارای 4 شعبه در شهرهای مشهد، نيشابور، سبزوار، گناباد و حدود پنجاه واحد محلی مستقر در پروژه های مهم در سطح استان وظيفه مهم کنترل کيفی آنها را به نحواحسن به انجام می رساند .

علاوه برآن انجام آزمايشات کامل ژئوتکنيک جهت طراحی پی مناسب ، ارائه طرح بتن ،ارائه طرح آسفالت ، مطالعات مسير، کنترل جوش به روشهای بازرسی چشمی رنگهای نافذ ، امواج مافوق صوت (اولتراسونيک)، تعيين مقاومت کششی ميلگرد و آزمايشات قير و آزمايشات سيمان ، آزمايش کيفيت بازتاب خط کشی راهها ، تعيين مقاومت آجر، موزائيک ، آزمايش بارگذاری و ... از توانمندی های آزمايشگاه استان می باشد .

اسلاید 5 :

تعریف سیستم حقوق ودستمزد :

در مؤسسات مختلف پرداخت حقوق و دستمزد به هریک از کارکنان می تواند بر اساس ساعات کار به صورت دستمزد روزانه یا هفتگی و یا حقوق ماهانه باشد .هنگام پرداخت حقوق و دستمزد اطلاعات مربوط به دریافت هر یک از کارکنان بایستی همراه با ریز محاسبات و مبتنی بر مدارک کارکرد وی پردازش و ارائه شود . پس می توان سیستم حقوق ودستمزد را به صورت زير تعریف کرد :

سیستم حقوق ودستمزد مجموعه ای از اجزای به هم پیوسته داخل يک مؤسسه است که داده های مربوط به سهم نیروی کار در تولید محصولات و یا ارائه خدمات به صورت ها و اطلاعات حقوق و دستمزد تبدیل می کند .

داده های مربوط به سهم نیروی کار عبارتند از : نام کارمند ، شماره تأمین اجتماعی ، ساعات کارکرد ، نرخ دستمزد ، اضافه کاری ، کسورات بیمه و مالیات و .... می باشد .

 منظور از دستمزد، پرداختي است که مبناي محاسبه آن ساعت است و منظور از حقوق پرداختهايي است که ماهانه صورت مي پذيرد. دستمزد، متداول ترين شيوه پرداخت به کارگران و حقوق، متداول ترين شيوه پرداخت به کارمندان است .

اسلاید 6 :

کدینگ حقوق و دستمزد :

آیتمهای مورد استفاده در سیستم حقوق و دستمزد جهت سهولت در دسترسی کدینگ می شوند و شناسه هر آیتم کد مربوط به خودش است . کدهای تعریف شده به صورت 0 می باشد و مطابق با استانداردهای حسابداری تنظیم شده است .

نرم افزار حسابداری مورد استفاده شرکت :

 سیستم مالی مورد استفادهاین شرکت نرم افزار جامع مالی است که به صورت یکپارچه و تحت شبکه عمل میکند .

اسلاید 7 :

 دایره کارگزینی :

وظیفه عمده این دایره ، تأمین نیروی کار لازم برای قسمت های مختلف شرکت است . این دایره علاوه بر انجام وظیفه ذکر شده آئین نامه های استخدامی را تهیه و برنامه های آموزشی و شرح وظایف وارزیابی مراحل را انجام می دهد .

این دایره با هماهنگی مسئولین سایر دوایر، شرایط و تعداد کارکنانی که می خواهند استخدام کنند را تعیین کرده و با رعایت مقررات استخدامی اقدام به استخدام کارکنان می نمایند. لازم به ذکر است که مقررات استخدامی مورد عمل در شرکت باید با قوانین ودستوالعمل های وزارت کار و امور اجتماعی ، سازمان تأمین اجتماعی و سایر موارد قانونی  مطابقت داشته باشد .

وظیفه دیگراین قسمت این است که برای هر یک از کارکنان شرکت باید پرونده ای تشکیل دهند ، که این پرونده ها حاوی یکسری اسناد ومدارک زیر می باشند :

 حکم استخدام یا قراداد استخدام

کپی شناسنامه کارمند یا کارگر و افراد تحت تکفل او

کپی مدارک تحصیلی

حکم های اضافه حقوق ودستمزد

حکم اخراج یا استعفا نامه  ، سوابق مربوط به مرخصی ، سندهای تضمینی اخذ شده وسایر موارد دیگر ...  به حکم کارگزینی توجه نمایید :

اسلاید 8 :

فرآيندهای ورود و خروج  پرسنل :

این فرآيند شامل دو جز يا قسمت می باشد که عبارتند از:

 1- ورود وخروج پرسنل ( استخدام ) به اداره

 2- ورود وخروج پرسنل ( تردد) به اداره

 1- ورود و خروج پرسنل ( استخدام ) :

شرکت برحسب نياز اقدام به جذب نيرو می کند که يا به صورت استخدام خدمات کشوری و يا از طريق تامين اجتماعی (قانون کار) صورت می گيرد:

 الف ) استخدام کشوری (رسمی – پیمانی ) :

شرکت طی مدت زمانی احتياج به جذب نيرو در پست هايي می کند که مستخدم حتما بايد از طريق کشوری و با قوانين سازمان مديريت برنامه و بودجه در امتحانات مربوطه شرکت و پس از کسب رتبه قابل قبول (با بالاترين نمره در بين شرکت کنندگان ) استخدام گردد. مستخدمين اين نوع گروه از حقوق و مزايای دولتی که آيتمها و سرفصلهای حکم کارگزينی يا پرسنلی آن در سازمانمديريت برنامه و بودجه تعريف شده است و هرسال برحسب تصويب مجلس وبا همکاری 

اسلاید 9 :

سازمان مدیریت برنامه و بودجه کشور به سازمانها و دستگاههای اجرایی ابلاغ می شود برخوردار می باشند . مستخدمين رسمی تا 30 سال با دولت قرارداد دارند و تا پايان مدت قرارداد (بازنشستگی) زير نظر دستگاه اجرايی مربوطه مشغول فعاليت می باشند و مستخدمين پيمانی هر ساله قرارداد جديدی دارند که قابل تمديد است و اعتبار آن تا 5 سال می باشد در پايان 5 سال دستگاه اجرايی بنا به نياز خود يا قرارداد را تمديد و يا نسبت به فسخ قرارداد اقدام می کند.

توجه : اگر مستخدمی در طول مدت قرارداد فوت شود طبق قانون استخدام کشوری حقوق و يا مستمری را محاسبه می شود و به بازماندگان پرداخت می گردد .

ب) استخدام بر طبق قوانين کار ( کار مشخص ، کار معين ، خريد خدمت) :

اين نوع استخدام برای مشاغل و پست های غير کليدی مانند کارگر جهت انبار خاک و اداری و فنی کاربرد دارد و نحوه استخدام به اين صورت می باشد که شرکت بر حسب نياز اقدام به جذب نيرو به صورت معرف يا تکميل پرسشنامه استخدامی که داره طراحی کرده می کند اين نوع قرارداد منطبق با قوانين تامين اجتماعی و قانون کار می باشد و يکساله بسته می شود حقوق اين کارکنان حداقل حقوق قانون کار با محاسبه تعدادی از آيتمهای فوق العاده می باشد تمديد يا لغو قرارداد در پايان سال با محاسبه حقوق و عيدی و پاداش ، سنوات و مرخصی و پرداخت به آنها انجام می گيرد .

اسلاید 10 :

2) ورود وخروج پرسنل (تردد) به اداره :

برای اين گونه ترددها که شامل ورود وخروج پرسنل ، مرخصی ساعتی و ماموريت ساعتی يا درون شهری است دستگاه ديجيتالی در قسمت نگهبانی اداره کار گذاشته شده است که کارکنان با استفاده از اثر انگشت يا کارتهای الکتريکی رمز دار ورود وخروج خود را ثبت می کنند . این سيستم به قسمت کارگزينی متصل است و اين قسمت با استفاده از اطلاعات ارائه شده از اين دستگاه ورود و خروج کارکنان و تعداد مرخصی های ساعتی را محاسبه و به قسمت اداری مالی گزارش تا در محاسبات خود منظور کنند

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید