بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

Cultural Factors in

Treatment Utilization

Although overall rates of psychopathology do not differ greatly among ethnic groups in the United States, utilization of mental health services is far less for minority groups than it is for the majority White population (Wang et al., 2002). Even when minority group members seek out mental health services, they often fail to stay in treatment. As a result, many problems that could benefit from psychological treatment go untreated (Sue, 1998; Wang et at., 2002). The growing cultural diversity ,in North America and Europe has important implications for the practice o( psychotherapy, and researchers are trying to identify the barriers to psychological treatment

اسلاید 2 :

پس از تنظيم قرارداد نصب شبكه توسط مديريت فروش و ارائه نوع شبكه مورد نياز مشتري، اين افراد با تجهيزات نرم‌افزارهاي مورد نياز خود عازم محل نصب مي‌شوند.

پس از نصب شبكه و راه‌اندازي بخش اعظم كار مربوط به پشتيباني و ارائه خدمات مورد نياز مشتري مي‌شود.

اسلاید 3 :

چون اكثر اينگونه شبكه‌ها دائماً در حال استفاده و تغيير مي‌باشند لذا نيازمند پشتيباني كاملي از سوي شركت مي‌باشند. كه اين پشتيباني از وظايف اين كارمندان است .

اسلاید 4 :

مسئول انبار

مسئول انبار مسئوليت تحويل كالا به قسمت فني را دارد و همچنين مسئول دريافت كالاهاي جديد براي طبقه‌بندي و نگهداري در انبار نيز مي‌باشد.

اسلاید 5 :

كارمندان بخش فني

وظيفه اصلي اين افراد اسمبل كردن سيستم مورد تقاضاي مشتريان مي‌باشد. پس از انجام مراحل اوليه تنظيم قرار‌داد توسط مديريت يك نسخه از سيستم مورد تقاضاي مشتري به اين بخش تحويل مي‌شود. اين افراد با توجه به مشخصات سيستم قطعات مورد نياز از طريق يك فرم كه به امضاي مدير مي‌رسد از انبار تحويل مي‌گيرند و با تكيه به دانش و تجربه اقدام به بستن سيستم مي‌نمايند.

اسلاید 6 :

كارمندان بخش چاپخانه

اين بخش خود داراي بخش‌هاي مختلف مي‌باشد كه چون اكثر فعاليتها توسط چندكارمند به خصوص انجام مي‌شود در غالب يك بخش فعاليت مي‌كنند. در اين بخش عده‌اي از كارمندان مبادرت به تهيه و طراحي طرح مورد تقاضاي مشتري مي‌نمايند

اسلاید 7 :

كه اين طرح پس از طي مراحل طراحي اوليه به مشتري نشان داده مي‌شود تا اصلاحات مورد درخواست مشتري اعمال گردد و بعد از اينكه طرح توسط مشتري مورد تأئيد قرار گرفت اين طرح براي چاپ به واحد چاپ سپرده مي‌شود. 

اسلاید 8 :

نواحي فروش

شركت فوق الذكر در سطح استانهاي خراسان(رضوي، شمالي و جنوبي) اقدام به فروش قطعات و نصب شبكه‌هاي كامپيوتري براي ادارات دولتي و خصوصي مي‌نمايند كه اهم فعاليت اين شركت در استان خراسان رضوي مي‌باشد،

اسلاید 9 :

به دليل مشخص بودن نوع جنس و قيمت فروش آن اكثر معاملات خارج از شهر مشهد از طريق ارائه قيمت به مشتري به صورت تلفن يا فكس مي‌باشد كه پس از انجام توافقات كالا از طريق پست براي مشتريان ارسال مي‌گردد و مشتري وجه آن را قبل از دريافت كالا به حساب شركت واريز مي‌نمايد.

اسلاید 10 :

انواع قطعات سخت‌افزارها

براي انواع قطعات سخت‌افزاري كامپيوتر مي‌توان به چند نمونه با مارك‌هاي مختلف اشاره نمود. به عنوان مثال؛ مانيتورهاي LG,BENQ كه اين شركت نماينده رسمي اين دو مارك مانيتور مي‌باشد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید