دانلود پاورپوینت لیست های پیوندی

PowerPoint قابل ویرایش
113 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت لیست های پیوندی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت لیست های پیوندی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

تعریف لیست پیوندی  :Link List

lتعریف : مجموعه ای از گره ها که هرگره حداقل شامل یک فیلد داده ویک فیلد اشاره گر است.

lاشاره گر هر گره از نوع خود گره است.

lهر گره به وسیله ی اشاره گر خود به گره بعدی اشاره می کند.

اسلاید ۲ :

نقایص کار با آرایه ها به صورت ترتیبی

üبازگشت ناپذیر بودن حافظه بعد از گرفتن آن

üلازم بودن پیش بینی بیشترین حافظه مورد نیاز

üپر هزینه بودن اضافه کردن عنصر

üپر هزینه بودن حذف کردن عنصر

اسلاید ۳ :

پر هزینه بودن اضافه کردن عنصر

lمی خواهیم C را به آن اضافه کنیم به طوری که ترتیب آن الفبایی بماند.

اسلاید ۴ :

– عملیات لیست پیوندی

– ایجاد لیست 

– درج گره در لیست

– حذف گره از لیست

– جستجو در لیست

– مرتب سازی لیست

– معکوس کردن لیست

– و …

اسلاید ۵ :

ساختمان داده مورد نیاز

lجهت پیاده سازی لینک لیست:

l

lاستفاده از آرایه

lاستفاده از اشاره گر Pointer

اسلاید ۶ :

پیاده سازی لیست پیوندی به وسیله ی آرایه

lبرای ایجاد این لیست باید از دو آرایه استفاده کرد.

lآرایه ی اول برای داده ها : این آرایه از نوع داده ی مورد نظر انتخاب می شود (مثلا یک structure)

lآرایه ی دوم برای اتصال ها : این آرایه که از نوع int است.متناظر با داده هاست.که نشان دهنده ی آدرس داده بعدی است.

اسلاید ۷ :

مراحل درج در لیست پیوندی

l1)قرار دادن داده ی لینک در آرایه ی داده ها

l2)اشاره دادن عضو جدید به عضو بعد از خودش

l3)اشاره دادن عضو قبل از عضو جدید به عضو جدید

lنکته : همیشه ابتدا عضوجدید را در لیست قرار می دهیم سپس عضوهایی را که باید به عضو جدید اشاره کنند به آن اشاره می دهیم.

اسلاید ۸ :

پیاده سازی با اشاره گر

lتعریف یک نود

lلازم است این مسئله مشخص شود که فیلدهای ما چه نوع داده ای هستند.(به عنوان مثال می توان یک کاراکتر)

اسلاید ۹ :

روش های طراحی لیست

lطرح اول:

lمتغیر first را از نوع  به عنوان متغیر سراسری در نظر می گیریم.

Node *first;

lاشاره گر link و کاراکتر data اعضای private هستند.

l

lخطای زمان اجرا

اسلاید ۱۰ :

روش های طراحی لیست

طرح دوم:

l data , link را به صورت public در بیاوریم. (نقض اصل محصور سازی)ا

lاز توابع set  و  get برای هر کدام استفاده نماییم.(نقض اصل مخفی سازی)

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 113 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد