بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

 

lترکیب سخت افزار و نرم افزار که اطلاعات را از نقطه ای به نقطه دیگر منتقل می کند.

lدو نوع اساسی سیگنال های اطلاعاتی:

lسیگنال آنالوگ: امواج پیوسته که اطلاعات را با تغییر دادن دامنه و فرکانس امواج منتقل می کند.

lسیگنال دیجیتال: پالس های گسسته که به صورت روشن (ON) و خاموش (OFF) بوده و در واقع دنباله ای از بیت ها هستند. اطلاعات به صورت باینری منتقل می شوند.

اسلاید 2 :

 

lسخت افزار: همه ی انواع کامپیوترها و پردازنده های ارتباطی

lرسانه ارتباطی: رسانه فیزیکی که از طریق آن سیگنال ها منتقل می شوند

lشبکه های ارتباطات: پیوند بین ابزار ارتباطی و کامپیوترها

lنرم افزار ارتباطات: نرم افزار کنترل کننده سیستم ارتباطی و فرایند انتقال

lارایه کننده ی ارتباطات داده ای: بنگاه ارایه کننده خدمات ارتباطی

lپروتکل های ارتباطات: قوانین انتقال اطلاعات روی سیستم ارتباطی

lکاربردهای ارتباطات: کنفرانس از راه دور، کنفرانس ویدیویی، ایمیل، پست تصویری و ...

اسلاید 3 :

lابزارهای سخت افزاری، پشتیبان انتقال و دریافت اطلاعات

lمودم: مبدل سیگنال ها از آنالوگ به دیجیتال و بالعکس.

lModulation: تبدیل موج دیجیتال به آنالوگ

lDemodulation: تبدیل موج آنالوگ به دیجیتال

l

l

l

l

l

lتسهیم کننده ( Multiplexer ): ابزار الکترونیکی که به یک کانال ارتباطی اجازه انتقال داده ها از چندین منبع را به طور همزمان می دهد.

l

 

اسلاید 4 :

lپردازنده نهایی ( Front-End Processor ): یک پردازنده ثانویه کوچک مختص ارتباط که همه ارتباطات مسیریابی شده با ابزارهای جانبی را مدیریت می کند.

lدر جهت جلوگیری از اتلاف زمان پردازش پردازنده مرکزی

اسلاید 5 :

lکابل فیبر نوری: هزاران رشته بسیار ظریف الیاف شیشه، احاطه شده در یک روکش که اطلاعات را بوسیله پالس های نوری که توسط لیزر تولید می شوند، منتقل می کند.

lنرخ انتقال داده: 6 تریلیون بیت بر ثانیه

lنرخ تئوری: 25 تریلیون بیت بر ثانیه

اسلاید 6 :

lتضعیف ( Attenuation ): کاهش شدت سیگنال

lهم در سیگنال های دیجیتال و هم آنالوگ

lیک مشکل مهم در در فیبر نوری

lنیازمند نصب تجهیزات دریافت کننده سیگنال های آسیب دیده و تقویت آنها

 

اسلاید 7 :

lمایکروویو: کانال ارتباطی که از برج ها به منظور ارسال سیگنال های بی سیم بهره می برد؛ برای ارتباطات با حجم بالا، فاصله زیاد و نقطه به نقطه مفید است.

lفاصله برج ها حداکثر 30 مایل به دلیل انحنای زمین

l

l

اسلاید 8 :

lماهواره: کانال ارتباطی که از ماهواره ها به منظور انتقال نقطه به نقطه داده استفاده می شود.

lانتقال از طریق خطوط مستقیم

lEnormous footprint: بخشی از سطح زمین که تحت پوشش مستقیم ماهواره قرار دارد.

اسلاید 9 :

lرادیو دیجیتال(ماهواره ای): شکلی از انتقال رادیویی که به صورت بی وقفه و نزدیک به کیفیت صدای سی دی،  رادیو شما را از فضا پخش می کند.

lحل مشکل برد کم رادیو

lدو ارایه کننده:

lXM Satellite Radio: استفاده از ماهواره های GEO

lSirius Satellite Radio: استفاده از ماهواره های MEO

اسلاید 10 :

lرادیو سلولی: استفاده از انتقال رادیویی بین سلول ها در مناطق خدماتی جغرافیایی؛ و یک مرکز سویچینگ تلفن همراه که خدمات تلفن بی سیم را فراهم کند.

l

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید