بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

دستور تهیه تیکو

کنسروهلو
هلو رسیده را می توانید انتخاب کنید ، میوه های تازه بالغ از کیفیت مطلوبی برای غذا خوردن و یا پخت و پزهستند.  هلو شربت قند می تواند بسیار در نور ، نور متوسط و یا بسته بندی می شود آنها همچنین می توانند در آب بسته بندی شده باشد ، آب سیب یا آب انگور سفید.  مایع شربت و نگه داشتن آن در حمام آب گرم است.

اسلاید 2 :

پوست هلورا با یک چاقوی کوچک بریده  و یا اگر ترجیح می دهید  ، میوه  را در آب جوش برای مدت 30 تا 60 ثانیه تا نرم شده.

میوه وپوست کندن سریع آن بجوشانید. سپس بگذارید تا هلو سرد شود و پوست آن را بگیرید. بعد از آنکه پوست  هلو را گرفتید  آن را به قطعات مساوی برش بزنید . وقتی هلو را برش می زنیم به خاطر ان هسته ای که دروسط هلو قرار دارد در وسط هلو های برش خورده یک فرورفتگی مثل گودال می بینیم آن را با استفاده ازچاقو از بین می بریم این کار به خاطر این است که در دورهسته یک سری حالت پرزقرار دارد که به رنگ قرمز است این رنگ قرمزباعث می شود کنسرو ما رنگ بگیرد ما آن را حذف می کنیم.

اسلاید 3 :

قطره میوه را به مخلوطی از 1 گالن آب و هر 2 قاشق نمک و سرکه کاهش می دهیم  این کار کمک خواهد کرد به برای نگهداری از تیره هلو.  وقتی که تمام میوه های بریده شده است ، شستشو با آب و زه کشی قبل از بسته بندی انجام می شود..

بسته بندی سرد سترون به شیشه و پوشش باشربت که حاوی همان قند یا شکر است و باید شربت جوش باشد ، شربت رادرشیشه می ریزیم فضای سرشیشه باید 2/1 اینچ خالی باشد.

اسلاید 4 :

هلوها را به طوریکنواخت درشیشه می ریزیم و بعد شربت را میریزیم اگرکف در روی شربت به وجود آمده بود آن را برمی داریم . وقتی شربت را ریختیم لبه شیشه را با یک پارچه تمیزمرطوب پاک می کنیم که اثرات شربت دردورظرف کنسرو ما وجود نداشته باشد.سپس درب آن را محکم می بندیم . وقتی دری شیشیه یا همان ظرف کنسرو را بستید یک سزی حباب بین هلو ها وشیشه کنسرو به دام افتاده اند. اگربعد ازمدتی دیدید که سطح شربت پایین رفته است .اگرلازم بود مقداری  شربت اضافه کنید.

اسلاید 5 :

دربسته بندی سرد کنسرو هلو را که مثل روش پردازش است بیشتراز سه ماه نمی توان نگه داری کرد .  با استفاده از جلد نور با شربت قند متوسط فرآیند حمام آب جوش برای  ساخت کنسرو استفاده می شود.  

 • امتیاز. 25 min. 25 دقیقه.
 • کوارت 30 min. 30 دقیقه. بازده
 • 22 pounds 1 lug--7 to 11 quarts 22پوند 1 پس زدن دهنه اسب -- 7 - 11 کوارت

   شستشوی 1 یا 2 کوارت از انواع هلو در یک زمان ، زه کشی و اگرهلو برگ یا شاخه ای دارد با استفاده ازقیچی آن را ازبین ببرید.

اسلاید 6 :

 • بسته بندی سرد
 • امتیاز. 15 min. 15 دقیقه.
 • کوارت 20 min. 20 دقیقه.
  بسته بندی جدید
 • امتیاز. 15 min. 15 دقیقه.
 • کوارت 15 min. 15 دقیقه. بازده
 • 36 pounds 1 crate--18 to 24 quarts 36پوند 1 جعبه -- 18 تا 24 کوارت
 • 1 به طور متوسط 4/3 پوند در کوارت
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید