مقاله ارزیابی اثرات زیست محیطی یک حلقه چاه اکتشافی در جزیره هندورابی

word قابل ویرایش
7 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

ارزیابی اثرات زیست محیطی یک حلقه چاه اکتشافی در جزیره هندورابی
چکیده :
مقدمه : مصرف انرژی بویژه منابع نفت و گاز در کشور ایران و دیگر کشورها رو به افزایش می باشد. نیازهای فزاینده انرژی، از ضرورت خاصی برای جستجوی منابع هیدروکربنی نفت و گاز جدید و برآورد ظرفیت مخزن برخوردار شده است . لذا، اجرای اقدامات اکتشاف به عنوان یکی از روشهای شناسایی منابع و ذخایر نفت و گاز برای دستیابی به مخازن نفتی صورت می پذیرد. اجرای پروژه حفاری چاه اکتشافی هندورابی در استان هرمزگان و در شهرستان بندرلنگه ، بخش کیش در جزیره هندورابی در اجرا شد .علیرغم قابل توجه نبودن پساب خروجی و نبود جریانات آبهای سطحی در داخل سایت و پیرامون آن در پروژه ، جمع آوری فاضلاب بهداشتی ضروری است . با توجه به افزایش میزان ذرات و گرد و غبار ناشی از عملیات خاکی و جاده سازی، در این مرحله برای کنترل انتشار این پارامتر و نیز کاهش انتشار دیگر آلاینده ها و برای رعایت ملاحظات زیبا شناختی آب پاشی ضروری می باشد.انجام اقداماتی نظیر کاربرد و نصب تجهیزات صداگیرها، عایق بندی تجهیزات و وسایل و استفاده از مصالح جاذب صوت در محل ، برای کاهش لودگی صوتی در محوطه سایت ضروری می باشد.
کلید واژه : ارزیابی زیست محیطی، چاه اکتشافی،جزیره هندورابی

١-مقدمه :
روند مصرف فزاینده انرژی بویژه منابع نفت و گاز در جهان باعث تلاش کشورها در جستجوی منابع هیدروکربنی جدید می شود. برای دستیابی به منابع و ذخایر نفت و گاز از روش های مختلفی استفاده میگردد. با حفاری اطلاعاتی از خصوصیات فیزیکی مواد داخل زمین بدست می آید. آنگاه با تفسیر یافته ها، تعیین محل ذخائر هیدروکربنی انجام میشود.
اجرای عملیات حفاری چاه اکتشافی هندورابی در استان هرمزگان در شهرستان بندرلنگه و در جزیره هندورابی بدلیل نیازهای کشور جهت دستیابی به منابع و ذخائر جدیدی است که بعنوان یک ضرورت برای مصارف آینده در کشور و یا صادرات آن ، مطرح شده است .
٢-تعریف مساله :
کلیه طرح ها و پروژه های بزرگ تولیدی و خدماتی باید پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان یابی براساس ضوابط پیشنهادی شورای عالی حفاظت محیط زیست و مصوب هیئت وزیران مورد ارزیابی زیست محیطی قرار گیرند. رعایت نتایج ارزیابی توسط مجریان طرح ها و پروژه های مذکور الزامی است . نظارت برحسن اجرای این ماده بر عهده سازمان برنامه و بودجه میباشد.
٢-١ – محدوده مطالعاتی :
جزیره هندورابی یکی از جزایر دهستان جزیره کیش ، بخش کیش ، در شهرستان بندرلنگه است مساحت جزیره هندورابی مطابق مساحی بر روی تصاویر ماهواره ای Quick bird سال ٢٠٠٨ برابر با ٢١.٩۵ کیلومتر مربع و طول خط ساحلی آن ٣٠.۵٧ کیلومتر است .

شکل ١-تصویر ماهواره ای محل پروژه
٣- پیش بینی و ارزیابی اثرات پروژه :
جهت پیش بینی اثرات و ارزیابی گزینه ها و انتخاب گزینه نهایی و بهینه از روش های مختلفی استفاده میگردد که قابلیت ها و مناسبت های آنها در پروژه پیشنهادی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. با توجه به موقعیت مکانی و نوع فعالیت های پروژه پیشنهادی، از بین کلیه روش های متداول نظیر صورت ریزهای تشریحی، سنجشی، سنجشی- همطرازی، شبکه ، ماتریس ها، شبیه سازی و رتبه بندی- درجه بندی و غیره از متد رتبه بندی- درجه بندی به علت کاربرد سریع ، آنها و نیز دستیابی به اطلاعات و داده های مورد نظر واقع شده است .
۴- فرآیندها و اجراییات :
۴-١- فعالیت های پروژه :
فعالیت های پروژه شامل موارد زیر میباشد: الف – ساخت جاده دسترسی به محل چاه
ب – ساخت محوطه و سلر (محوطه نصب دکل حفاری )
در این مرحله فعالیت های زیر اجرا میگردند:
١)پاکتراشی

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 7 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد