مقاله در مورد‌ پروژه آماری متغیر تصادفی -درصد شرکت کنندگان در آزمون شیمی

word قابل ویرایش
18 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

پروژه آماری متغیر تصادفی -درصد شرکت کنندگان در آزمون شیمی

جامعه :کلیه شرکت کنندگان در آزمون شیمی

نمونه : ۲۵۰ نفر از شرکت کنندگان که به طورتصادفی انتخاب شده اند
موضوع مورد مطالعه (متغیر تصادفی ) :
درصد شرکت کنندگان در آزمون شیمی
روش جمع آوری داده : استفاده از داده های از پیش تهیه شده .
نوع متغیر : کمی پیوسته
اندازه جامعه : کلیه شرکت کنندگان در آزمون شمی (۱۰۰۰ نفر )

جدول فراوانی :
F تجمعی درصد F نسبی F نسبی xi fi حدود دسته
۵۰

۵۰

۳۷

۸۰

۴۲

۳۰

۱۱
N=250

نمودار مستطیلی

نمودار چند بر با استفاده از نمودار مستطیلی :

 

نمودار دایره ای :
برای سهولت کار دسته ها را نا گذاری می کنیم .

نمودار دایره ای بر حسب درصد

نمودار دایره ای بر حسب درجه

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 18 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد