دانلود مقاله در مورد پروژة مالی پرورش ماهی

word قابل ویرایش
13 صفحه
18700 تومان

پروژة مالي پرورش ماهی

سرمايه گذاري
الف)ساختمان –زمين –تاسيسات
1-زمين 000/100 متر مربع برابر 10 هكتار در منطقه مجاز كشاورزي قيمت هر متر مربع 000/25 ريال جمعا به مبلغ 000/000/500/2 ريال (دو ميليارد و پانصدميليون ريال)
2-زير بنا به ميزان 1200 متر مربع هر متر مربع 000/500/1 ريال جمعا 000/000/800/1 ريال
3- تاسيسات برق-گاز-تلفن در وسعت 10 هكتار 000/000/600 ريال


4-محوطه سازي 000/10 متر مربع هر متر مربع 000/7 ريال 000/000/750 ريال
5-ديواركشي دور زمين به اندازه 400 متر مربع هر متر مربع 000/250 ريال جمعا 000/000/100 ريال
6-متفرقه و پيش بيني نشده 000/000/200 ريال
جمعا 000/000/950/5 ريال
توضيح:
زيربناي مذكور شامل: الف انباري براي نگهداري مواد غذايي و غذاي ماهيان قزل آلا در شرايط مطلوب كه عاري از گرما و رطوبت باشد كه استفاده از وسائل و دستگاههاي گرمايي و سرمايي وخشك كن كه باعث از بين رفتن رطوبت محيط ي باشد نياز است.ساختمان اداري براي كارهاي

اداري و دفتري اعم از خريد و فروش وحسابرسي و غيره ج-سوله براي انبار كردن مواد غذايي كپور كه شامل يونجه، شبدر و اقلام مختلف مي باشد د-ساختمان كوچك براي كاركنان استخر منحصرا كه شخصي است تا نكات بهداشتي رعايت شود 5-آزمايشگاه يا كلي نيك كوچك براي ماهيان بيمار كه حالت قرنطينه وحوضچه هاي لازم را شامل مي شود 6- اتاق يا ساختمان مختص براي آماده سازي ماهي براي بازار
وسايل و تجهيزات مورد نياز:
1-پمپ آب يك دستگاه براي چاه عميق 2-پمپ كفكش 3-هواده بولر 2 دستگاه 4-هواده اسپلش 3دستگاه 5-غذاده الكتريكي 5 دستگاه 6-دستگاه رقم بندي مورد هيوم 3 دستگاه 7-دماسنج 3 دستگاه 8-ترازو 2 دستگاه


9-كيتهاي مخصوص براي اندازه گيري كشيدن 200عدد 11-ساچوك وماسك 8عدد 12-كپسول اكسيژن با حجم بالا 2دستگاه 13-دستگاه انكوباسيون 3دستگاه جمعا 000/000/200 دو ميليارد ريال
توضيح:مهمترين عوامل رشد و تغذيه خوب ماهي اكسيژن زياد و آب سرد است كه ميزان اكسيژن محلول در آب بستگي به ارتفاع و درجه آب دارد هر چه آب گرم باشد اكسيژن محلول در آب كم است براي قزل آلا 8 ميلي گرم در ليتر اكسيژن نياز است كه دراستخر خروجي آب نبايد كمتر از6 ميلي گرم باشد به همين علت علاوه برترفندهاي مختلف براي اكسيژن به طور طبيعي ارتفاع استخر به آب استخر از دستگاههاي هواده نيز حتما بايد استفاده شود تا بتوان شاهد رشد و تغذيه خوب ماهيان بود.

وسايل ديگر هم هر كدام در جاي خود و نياز لازم براي پرورش ماهي مي باشد.
ماشين آلات:
1-تانكر آب .10تن با وسائل جانبي يك دستگاه 000/000/800 ريال
2-وانت نيسان 2 دستگاه 000/000/300 ريال
3-تراكتور و تيلر با وسائل جانبي 1 دستگاه 000/000/400 ريال
جمعا 000/000/500/1 يك ميليارد و پنج ميليون تومان


توضيح:
1-تانكر آب جهت حمل ماهي به بازار: هر چند مي توان با كرايه از اين هزينه صرف نظر كرد اما آنچه كه بسيار مهم است چنانچه مزرعه دار خود تانكر داشته باشد اولا در زمان مناسب مي تواند ماهي را به بازار انتقال دهد واز كرايه هاي آن مبرا باشد
دوما :هزينه هاي جانبي وكرايه ماشين كه هميشه ثابت مي باشد و به مرور افزايش مي كند با داشتن تانكر اين نياز برطرف مي شود وهمچنين در بعضي موارد با در دست نبودن چنين تانكرهاي آب
ب-وانت نيسان براي حل بچه ماهي ها مي باشد كه با تغييرات اندك مي توان فضا و شرايط مطلوبي براي حمل ونقل بچه ماهيها اتخاذ كرد


3-تراكتور و تيلر براي استخر گرمايي مي باشد كه نياز اساسي براي حمل ونقل مواد غذايي مثل يونجه براي ماهيان مي باشد.
حقوق و دستمزد كاركنان و پرسنل در يك سال
1-نيروي متخصص 4نفر 000/000/288 ريال
2-كارگر نيمه ماهر 8 نفر 000/000/288 ريال


3-كارگر ساده 6 نفر 000/600/129 ريال
4-نگهبان 3 نفر 000/000/54ريال
جمعا 000/600/759 ريال


هزينه هاي سربار يك دوره

1-برق 000/000/20 ريال
2- گاز و نفت 000/500/7 ريال
3-بنزين و گازوئيل 000/000/6 ريال
4-تبليغات 000/000/6 ريال
5-حمل ونقل و استهلاك آن 000/500/7 ريال
6-متفرقه وپيش بيني نشده 000/000/15 ريال
جمعا 000/000/62 ريال

مواد اوليه براي يك دوره 6 ماهه
1-غذاي ماهي 5 گرمي sfT3 000/000/60 ريال
2-بچه ماهي براي پرورش 5 گرمي 000/100 خريدار اوليه 000/000/60 ريال
جمعا 000/000/120 ريال

احداث استخر و هزينه آن
چنانكه قبلا گفته شد براي توليد 80 تن ماهي قزل آلا در وزن بازاري 300-250 گرمي در هر دوره كه 6 ماه مي باشد نياز به استخرهاي متعدد در اندازه هاي مختلف داريم استخر براي پرورش به اشكال مختلف وجود دارد كه مي توان از استخرهاي خاكي،بتوني،فايبرگلاس نام برد كه از لحاظ

اقتصادي فايبرگلاس مقرون به صرفه نيست و از استخرهاي خاكي از لحاظ بهداشتي بازده لازم و بهره برداري مناسبي نمي توان انتظار داشت ودر نتيجه استخرهاي بتوني مناسبترين آنها است چه از نظر بهداشتي و چه از نظر اقتصادي استخرهاي بتوني به سه شكل دايره اي بيضي و مستطيل

مي توان ساخت كه استخرهاي گرد يا دايره اي بدليل پرت زياد زمين وهمچنين به صيد بچه ماهي سخت مي باشد به همين دليل استخرهاي مستطيلي را اكثرا پيشنهاد ميكنند براي ساخت استخر ماهي بتوني مورد نياز پس از كارشناسي يعني نزديكترين راه به رودخانه يا چاه آب بدين شكل احداث مي شود.
وزن طول(متر) عرض(متر) ارتفاع ومتر شيب
30-5 12-10 1 60-5/0 1 درصد
120-30 25-20 5/2-2 1/1-90/0 1 درصد
300-120 35-30 متر 5/3-3 5/1-4/1 1 درصد

با توجه به اينكه براي توليد 5/1-1 تن ماهي نياز به 100 متر مربع سطح نياز داريم براي توليد 80 تن در فاز آخرنياز به حدود يك هكتار يا 000/10 متر مربع لازم است.
15 استخر براي ماهي 5 گرم تا 30 گرم قيمت تمام شد و هر استخر 000/000/10ريالي است كه شامل كارگر :بنا زيرسازي ،لوله هاي مصرفي پوليكا و سيماني مي باشد و بلوك سيماني ليكا
20 استخر براي ماهي 30 تا 120 گرم

 


قسمت تمام شده هر استخر 000/000/24 ريال كه شامل كارگر بنا زير سازي لوله هاي مصرفي پوليكا سيماني وبلوك سيماني ليكا
25 استخر براي ماهي 120 گرم تا 300 گرم قيمت تمامي شده هر استخر 000/000/28 ريال كه شامل كارگر ،بنا، زير سازي لوله هاي مصرفي پوليكا و سيماني مي باشد بلوك سيماني ليكا
15 استخر هركدام 000/000/10 ريال جمعا 000/000/200
20 هر استخر هر كدام 000/000/24 ريال جمعا 000/000/480
25 هر استخر هر كدام000/000/28 جمعا 000/000/700
جمعا 000/000/380/1 يك ميليارد وسيصد و هشتاد ميليون

سايبان براي يك سوم استخرها جهت جلوگيري از آفتاب سوختگي وگرم شدن آب جمعا 000/000/350 ريال
يكي از فوائد هم استخرهاي مختلف در سايز ها و اندازه هاي مختلف جلوگيري از هم جنس خواري است كه ديده شده ماهي 7 گرمي 5 گرمي را بلعيده است و از نكات مهم ديگر نوع تغذيه و رقم بندي تغذيه اي ماهي است وهمچنين بيماري ماهي واز همه بهتر نياز به اكسيژن ماهي است زيرا ماهي هاي كوچك اكسيژن بيشتر نياز دارند و به روز ميزان نياز اكسيژن مي شود.


سپس چنانچه استخرهاي متفاوتي داشته باشيم سهولت در تميزي آب بهتر تغذيه شدن ماهيان جلوگيري از كانابا سيم مي شود براي همچنين ساخت استخر بتوني پيش ساخت استخر بتوني پيش ساخته به نام مليكا استفاده مي شود كه داراي مزاياي زيادي از قبيل: 1- جلوگيري از پرت مصالح 2- عايق بودن 3-حجم كم 4-وزن كم وسبك دارد نوع استخرهاي به صورت متوالي است كه بازده كار را نيز افزايش مي دهد در تناسب به استخرهاي موازي


حال با توجه به موارد فوق ونوع توليد كه يك منبع غذايي بسيار مفيد براي انسان بوده و خواهد بود چرا كه ماهي سرشار از ويتامين وفسفر وكلسيم است.
قابليت جذب بالا در تغذيه انسان بطوريكه 99% در موقع تغذيه جذب مي شود مثل ماهي كفال
2-سرعت رشد بالاي ماهي كه طي 6ماه قابل مصرف است وهمچنين مفيد بودن گوشت ماهي از نظر تغذيه انسان بدليل داشتن چربيهاي غيراشباع
جمع كل 000/600/121/12 دوازده ميليارد و يكصد و بيست و يك ميليون 600هزار ريال

مقايسه و نتيجه فعاليت در يك سال
فروش در بازار مناسب با قيمت تقريبا ظرفيت
1- روش خوشبينانه: در هر دوره بعد از سال دوم 80 تني
در يكسال ظرفيت 160 تن با كسر هزينه ها از قبيل غذاي ماهي و تلفات ماهي
سرويس و خدمات و هزينه هاي متفرقه، 50% سود را محاسبه مي كنيم.
سود ناخالص از فروش كل كيلويي 20000 ريال تني 000/000/20 ريال
سود ناخالص 000/000/200/3=20000×160تن000/000/200/3
2-روش بدبينانه: در دو دوره 6 ماهه بعد از سال دوم در توليد 80 تن با كسر هزينه ها از قبيل غذاي ماهي وتلفات ماهي،سرويس وخدمات وهزينه متفرقه سود 30%-25% سوده خالص از فروش كل كيلويي عمده 000/16 ريال تني 000/000/16 سودناخالص حاصله 000/000/560/2=kg000/160×160 تن
ريال سود خالص 000/000/640= سود خالص25%×000/000/560/2


3-روش واقع بينانه : در دو دوره 6 ماهه بعد از سال دوم ظرفيت دوم در توليد 80 تن با كسر هزينه ها از قبيل غذادهي ،تلفات ماهي سرويس و خدمات وهزينههاي متفرقه 45% سوده خالص از فروش كل با قيمت كيلويي 000/18 ريال 000/880/2=000/18 ×kg000/16 تن
000/000/152/1=40%سود حاصل از توليد×000/000/880/2 ريال سود خالص از فروش كل با كسر هزينه در يكسال

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 13 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

پرورش ماهی

word قابل ویرایش
33 صفحه
18700 تومان
رشد ماهيها : رشد ماهيان و عواملي كه روند رشد تحت تأثير آنهاست براي پرورش دهنده ماهي ، در درجه اول اهميت قرار دارند ، زيرا حداكثر رشد ماهي در حداقل مدت زمان با حداقل مقدار غذا ، هدف اصلي اوست.ماهي جانوري خونسرد است و جهت حفظ درجه حرارت بدن خود ، مجبور به صرف انرژي نيست ، بدين لحاظ ، يك ماهي نسبت به يك جانور خو ...

دانلود مقاله پروژة مالی سیستم حسابداری در بیمه

word قابل ویرایش
67 صفحه
27700 تومان
فصل اول شرح دفاتر و فرمهاي مورد لوم 1- براي ثبت عمليات مالي استفاده از دفاتر حسابداري شامل روزنامه حسابهاي عمومي، دفتر كل، دفتر معين، دفتر اعتبارات، دفتر صندوق، دفتر اموال و همچنين استفاده فرمهاي مورد لزوم مانند موازنه حساب، سند حسابداري، دستور پرداخت، و غيره ... ضروري بوده و ذيلاً تشريح مي‌گردد.1-1- دفتر روز ...

مقاله در مورد گزارش کارورزی سیکل پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان

word قابل ویرایش
22 صفحه
18700 تومان
تورگردان احاطه اي (پره)اين تور شامل دو بال ويك كيسه است طناب بالايي داراي مشاورهاي پلاستيكي يا چوبي وطناب پاييني تور داراي وزنه هاي سربي است كه باعث متعادل بون تور در آب مي شود.وسعت منطقه اي كه عمليات (منطقه كياكلا) در آنجا صورت مي گيرد حدود 2 كيلومتر است طول تور مورد استفاده دد صيد پره 2200 متر است وعرض تور ...

بحث و تبادل نظر پیرامون بهره برداری از قنوات شهرستان رفسنجان برای پرورش ماهی

بحث و تبادل نظر پیرامون  بهره برداری از قنوات شهرستان رفسنجان برای پرورش ماهی بیش از ۸۵٪ از آبهای قابل دسترسی در کشور صرف فعالیتهای کشاورزی میشود که بیشتر آنها از آب چشمه ها، قنوات 9 چاهها تامین میگردد. مالکان منابع آبی خرد کشاورزی برای آبیاری محصولات زراعی 9 باغی معمولا دارای استخرهای ذخیره آب کشاورزی میباش ...

دانلود فایل پاورپوینت هوادهی در سیستم پرورش ماهی

PowerPoint قابل ویرایش
26 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : هوادهي چيست هر عملي كه باعث تركيب آب و هوا ميگردد اكسيژن به حد اشباع وگازهاي مضر خارج ميشوند اسلاید 2 : هواده چيست هر وسيله اي كه اكسيژن محلول رابه حد اشباع نزديك كند اسلاید 3 : اهميت ثبات اكسيژن نوسانات اكسيژن به صلاح پرورش دهنده نيست كمبود اكسيژن ...

دانلود فایل پاورپوینت بیوتکنیک تکثیر و پرورش ماهیان دریایی جنوب ایران

PowerPoint قابل ویرایش
37 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : كليات: ظرفيت و پتانسيل پرورش ماهيان دريايي درقفس در كل كشور معادل 100هزار تن مي باشد. از اين ميزان 90هزار تن به استان هرمزگان(50هزارتن متعلق به قشم) اختصاص دارد. اولين پايلوت پرورش ماهي درقفس(ظرفيت 180 تن)در سال 85 با دوگونه شانك وصبيتي در قشم آغاز به ...

مقاله پرورش فیل ماهی ( ( Huso huso در استخرهای خاکی

word قابل ویرایش
18 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
پرورش فیل ماهی ( ( Huso huso در استخرهاي خاکی چکیده از فروردین ماه سال 1375 پروژه پرورش گوشتی فیل ماهی در استخرهاي خاکی شروع و تا شـهریور مـاه سـال 1378 بـه طـول انجامید. این طرح در دو مرحله اجرا گردید در مرحله اول تعداد 2350 قطعه بچه ماهی با وزن 0/5 گرم از کارگاه شهید مرجانی تحویل گرفته شد و توسط تانکر م ...

مقاله اهمیت استفاده از جلبکهای سبز آبی اسپیرولینا “Spirulina ) در پرورش ماهیان

word قابل ویرایش
6 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
اهمیت استفاده از جلبکهای سبز آبی اسپیرولینا “Spirulina) در پرورش ماهیان   چکیده: امروزه استفاده از مکملهای طبیعی در تغذیه ماهیان اهمیت زیادی دارد. جلبک اسپیرولینا یک منبع غنی از ترکیبات فعال زیستی شامل آنتیاکسیدانها، کارتنوئید و ویتامینهاست. همچنین اسپرولینا منبع خوبی برای پروتئین، مواد معدنی و انواع مختلف ...