مقاله در مورد تاریخچه مشاوره در جهان

word قابل ویرایش
14 صفحه
18700 تومان

تاریخچه مشاوره در جهان


مقدمه
مشاوره در طول تاریخ دارای اهمیت ویژه ای بوده و هست. جایگاه و نقش مشاوره در ابعاد مختلف زندگی انسان نقش و منزلت او را در جامعه بارز و برجسته نموده است. چنانچه از سوی خداوند متعال بارها به پیامبر این آیه نازل گردیده که یا ایها الرسول و شاورهم فی الامر. مشاوره در دین مبین اسلام تاکید ویژه ای بر مشاوره گردید و بارها شاهد شکوفائی نقش انسان گردید. مشاوره در خانواده – اسلام جنگ رشد و شکوفائی اقتصاد گردش چرخهای عظیم کارخانجاتی و کانونهائی که سالها بدست فراموشی سپرده شد و با مشاوره صحیح و راهنمایی صاحب نظران این امر در رشته خود به تولید انبوه و سود سرشار رسیده اند. امروز امر مشاوره در ایران دچار سازماندهی مت و خاصی است در هر اداره و شرکت و یا نهادی اشخاص خاصی را در امر مشاوره به کار گمارده و از نقطه نظرات آنان نهایت استفاده را در بهره وری از نیروی انسانی و منابع موجود می نمایند. سازمان تأمین اجتماعی با بهره گیری از اصول و موازین اسلام واحدهای مشاوره را در اکثر قریب به اتفاق ادارات کل و شعب تابعه راه اندازی و با استفاده از تجارت افراد خبره که خود زمانی مسئول و یا کارشناس یکی از واحدهای تابعه بوده اند کار خود را آغاز نمود. مشاوره در ابتدای امر برای مخاطبین که همان بیمه شدگان و سایر افراد بودند واژه ای بیگانه جلوه می نمود اما با اطلاع رسانی شفاف و واضح سازمان واحدهای مشاوره به عموم شناسانده شد و اکنون واحدهای مشاوره در کنار مخاطبین و پابه پای آنان تا حصول پاسخ مناسب و در خور و شأن و منزلت مخاطب در کنار آنها تلاش و کوشش مضاعف خود را بکار می برند. مقاله حاضر تقدیم به کلیه کسانی است که در واحدهای مشاوره تلاش و کوشش خود را که همان رضای خدای تعالی می باشد بکار گمارده و لحظه ای از تلاش و کوشش باز نمی ایستند، امید است با نگارش این مقال توانسته باشم قطره ای از دریای بیکران زحمات خواهران و برادران خود را در واحدهای مشاوره ستادی و شعب به رشته تحریر در آورده باشم که وصف العیش نصف العیش و با امید به اینکه همکاران گرامی این بنده حقیر را در نگارش مقال های بعدی یاری نموده باشد تا توانسته باشم گامی هر چند کوچک در جهت اعتلای اهداف سازمانی که جز رضای خدای متعال نمی باشد برداشته باشم.
و من ا... التوفیق
غلامرضا امیری فرد
مسئول مشاوره و راهنمائی
شعبه یک کرج

فصل اول

تاریخچه ارائه خدمات مشاوره ای در جهان
خدمات راهنمای به طور عام، عمری به قدمت بشر دارد و در این زمینه پیوسته پرچم دار بوده اند، چنان که قرآن کریم، پیامبر اسلام و ائمه معصومین (ع)، مشاوره را به عنوان اصلی مهم، برای سعادت دنیا و آخرت انسانها، عنوان نموده اند. اما شکل علمی و تخصصی خدمات مشاوره ای در دنیای امروز، با اقدامات «فرانک پارسونز» در سال 1987 و در بوستون آغاز شد، به گونه ای که او با هدف کمک به معلولان جنگهای داخلی، جویندگان کار و مهاجرین، دفتری را دیار نمود و سعی کرد با شناخت (اندازه گیری) خصوصیات روانی و جسمانی مراجعان کار، از یک سو و بررسی دقیق خصوصیات کارها (موضوع مورد علاقه مراجعان، از سوی دیگر، آنان را یاری دهد. بتدریج این نوع خدمات (راهنمایی شغلی) به جنبه های دیگر زندگی نظیر امور تحصیلی، خانوادگی، شخصی و ...) وارد شد و از سال 1914 به بعد به دلیل تحولات سریع اجتماعی و صنعتی ارائه خدمات مشاوره ای در ایالتهای دیگر و سپس کشورهای مختلف اروپایی رایج گردید. بعد از جنگ جهانی دوم، عملا بسیاری از کشورها به گسترش حوزه این فعالیت بویژه برای جوانان و در مدارس اهتمام نشان دادند.
در مجموع می توان گفت که مشاوره از آغاز تا به امروز در جهان از مراحل زیر گذر کرده است
- مرحله اول: از ابتدای قرن بیستم و تا سال 1930 فعالیتهایی در جهت مشاوره صورت گرفته ولی مشاوره هنوز به شکل علمی مطرح نبوده است.
- مرحله دوم: شامل سالهای 1940 تا 1970 است که در این دوره مشاوره، شکلی علمی یافته و نظریه هایی، در این رشته تدوین و ارائه گشته است.
- مرحله سوم: از سال 1980 میلادی تا اکنون که در این دوره مشاوره جنبه تخصصی پیدا کرده است - تاریخچه ارائه خدمات مشاوره ای در ایران

فصل دوم

الف) خدمات مشاوره ای قبل از انقلاب اسلامی 1
در کشور ما نیز مانند اغلب نقاط دنیا، تحولات صنعتی و اجتماعی و بویژه تحولات شغلی، افزایش جمعیت و به هم خوردن ترکیب نسبی آن و با سواد شدن مردم در پنجاه سال اخیر، نیاز به خدمات مشاوره ای را الزامی نموده است. در سال 1332 با کمک سازمان صنایع کشور و وزارت کار، برای انتخاب صحیح تر افراد در سازمانها، از آزمونهای تشخیصی استفاده شد. به تدریج منابع علمی و وسایل اندازه گیری روانی متعددی فراهم گردید. از سال 1340 خدمات مشاوره ای استخدامی در ارتش نیروی هوایی و سپس در دیگر وزارتخانه و سازمانها توجه به خدمات مشاوره ای معمول شد.
اما استفاده از خدمات مشاوره برای دانش آموزان، به سال 1350 بر می گردد که اولیای فرهنگ و علم دوستان، ایران را با چگونگی خدمات مشاوره ای در مدارس اروپا آشنا کردند و از آن پس با تاسیس دفتر طرح ها و برنامه ها، مطالعات لازم برای اجرای این مهم در مدارس شروع شد. به طوری که در سال 1344، تصمیم های لازم برای تربیت متخصصان مشاوره ای در سطوح لیسانس و فوق لیسانس در دانشسرای عالی و به تدریج در دیگر مراکز آموزش عالی اتخاذ گردید. از سال 1350 عملا خدمات راهنمایی و مشاوره در مدارس برای دانش آموزان 12 تا15 ساله (مقطع جدید یا دوره راهنمایی) متداول گردید. به همراه این اقدام بنیادی، خدمات جنبی دیگری نیز در وزارت آموزش و پرورش به شکل موازی و پیگیر به اجرا در آمد، مانند تهیه پرونده تحصیلی، بروشورهای شغلی، تهیه انواع آزمونهای پیشرفت تحصیلی و روانی، اقدام به شناساندن خدمات مشاوره ای به جامعه و بخصوص اولیای شاگردان، ایجاد مراکز مجهز و تخصصی تر برای استفاده شاگردان ارجاعی و اولیای آنها، اعزام دانشجو در زمینه های مربوطه به خارج از کشور، ارزیابی های دقیق و مستمر برنامه ها و ...
علیرغم برخی مشکلات در برنامه نوپای خدمات مشاوره ای، از آنجا که بررسیهای پیگیرانه، نشان دهنده موثر و مفید بودن این خدمات بود، در دیگر سازمانهای اجتماعی کشور نیز اقدامات مشابهی صورت گرفت.
اما باید گفت که این اقدامات اساسا دولتی و تقریبا رایگان، در مراجعان چندان اثر رشدی و یادگیری به جا نگذاشته است، زیرا متاسفانه، در یکصد سال اخیر مردم پیوسته متکی به اقدامات و یاریهای دولت شده و به دلیل فقر، بیسوادی و محدودیت فکری، به مشارکت مبتکرانه در کارهای عمومی و اجتماعی رویکردی نشان نداده اند. در واقع، در بسیاری از موارد، هدف مراجعان از خدمات مشاوره ای، استفاده از امکانات مالی و مانند آن بوده است. در صورتی که ماهیت خدمات مشاوره ای به گونه ای است که، اگر مراجع داوطلبانه، آگاهانه و فعالانه مشارکت نداشته باشد، احتمال توفیق در رشد و یادگیری و به کارگیری فکر، به حداقل می رسد.


ب- خدمات مشاوره ای پس از انقلاب اسلامی 2
پس از انقلاب اسلامی، برنامه راهنمایی و مشاوره در مدارس، تا زمان تهیه طرح های اجرایی هماهنگ با هدفهای انقلاب اسلامی تغییراتی داشت که بالاخره در سال 1367 طرح استفاده از خدمات مشاوره ای در دبیرستانها به تصویب مراجع ذیربط در وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت رسید و تربیت مشاوران در سطح های کارشناسی و کارشناسی ارشد و در سالهای اخیر دکتری در دانشگاههای کشور مجددا معمول گردید.
در دیگر بخشهای اجتماعی نیز، خدمات مشاوره ای به تدریج گسترش یافت،

زیرا وقوع جنگ تحمیلی، اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی بر جمهوری اسلامی ایران، افزایش بی رویه جمعیت، مهاجرتها و صدها عامل دیگر، احساس نیاز به خدمات مشاوره ای را افزایش دادند، چنان که در بسیاری از نهادها مانند سازمان بهزیستی کشور، انجمن اولیا و مربیان، بنیاد شهید و جانبازان، کمیته امداد امام خمینی (ره)، دانشگاهها، شهرداری ها و غیره، مراکز خدمات مشاوره ای تاسیس شدند، پا به پای این گروههای دولتی تا نیمه دولتی، مراکز خصوصی

نیز در شهرهای بزرگ و به شکل خودجوش پا گرفتند که تا اوایل دهه هفتاد، خدمات مشاوره ای آنها اغلب به جنبه های راهنمایی تحصیلی و به ویژه انتخاب رشته دانشگاهی محدود می شد. اما به تدریج جنبه های دیگر خدماتی را نیز شامل شدند و در مجموع، طرز کار محدود و گاه توام با مسائل حقوقی و اخلاقی این مراکز، توجه خاص و نظارتی علمی و دقیق را می طلبد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 14 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله تاریخچه جهانی هک

word قابل ویرایش
17 صفحه
18700 تومان
تاریخچه جهانی هك هك كردن برخلاف انتظار مسئله ای تازه نیست و حتی به یك كشور هم محدود نمی شود. نوشتار پیش رو تاریخچه مختصری از این پدیده را در كشورهای مختلف بررسی می كند. ۱۹۷۱ در ویتنام دامپزشكی به نام «جان دراپر» از یك سوت ارزان قیمت در جعبه پاپ كورن و یك «جعبه آبی دست ساز» برای برقراری تماس تلفنی رایگان است ...

دانلود مقاله تاریخچه کشاورزی در جهان

word قابل ویرایش
57 صفحه
23700 تومان
کشاورزی یا برزگری فرآیند فراوری خوراک، الیاف و دیگر فراورده‌های دلخواه از راه کاشت گیاهان ویژه‌است.کشاورزی در کل سه مرحله دارد به نام‌های کاشت، داشت و برداشت.کشاورزی فرايند توليد غذا، علوفه، الياف و ديگر محصولات بوسيله ازدياد اصولی گياهان بومي و حيوانات اهلی است. امروزه واژه کشاورزی تمام فعاليت های لازم جهت ت ...

دانلود مقاله تاریخچه مشاوره

word قابل ویرایش
11 صفحه
18700 تومان
تاریخچه مشاوره فرآیند مشاوره ارتباط نزدیکی با راهنمایی دارد. هرچند راهنمایی فرآیندی گسترده‌تر را شامل می‌شود که تمام امور زندگی فردی و اجتماعی فرد را دربر می‌گیرد، مشاوره قلب برنامه راهنمایی به شمار می‌رود و از خدمات اساسی آن استبا این وصف در تاریخ روان شناسی مشاوره دیده می‌شود که این شاحه از روان شناسی ، با ...

مقاله در مورد تاریخچه سفال ، سرامیک و کاشی در جهان

word قابل ویرایش
60 صفحه
27700 تومان
تاريخچه سفال، سراميك و كاشي در جهانبه اعتقاد برخي از پژوهشگران و به پشتوانه ظروف و نمونه هاي به دست آمده از كاوش هاي باستان شناسي، زادگاه سفالگري، ايران بوده و از اين كشور به ديگر نقاط جهان راه يافته است. نمونه هاي به دست آمده توسط «رمان گيرشمن» - باستان شناس معروع فرانسوي- در حفريات بختياري كه مربوط به ده هز ...

مقاله در مورد تاریخچه والیبال درجهان

word قابل ویرایش
23 صفحه
18700 تومان
تاريخچه واليبال درجهانواليبال درسال 1895 ميلادي مطابق باسال 1274 شمسي توسط ويليام .ج . مورگان مدير Y.M.C.A در هوليک ايالت ماساچوست آمريکا ابداع شد. درابتدا اين ورزش مينتونت نام گذاري شده بود ودليل انتخاب يان نام براي همگام نامعلوم بود. تحت تأثير محبوبيت فراوان بسکتبال دربين عامه، مورگان تصميم گرفت براي دانشجو ...

تحقیق در مورد نگاهی گذرا به تاریخچه موزه و موزه داری در ایران و جهان

word قابل ویرایش
22 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تاریخ
نگاهی گذرا به تاریخچه موزه و موزه داری در ایران و جهاننقش حیاتی موزه ها در جوامع بشری نقشی بدیع، ماندگار و مروج ناب ترین پدیده های فرهنگی است. موزه ها از معدود مراكز حافظ یادگاران نسل گذشته و در حقیقت فرزندان هنر و تاریخ هستند. هر یك از این اشیا در عین بی زبانی به هزار زبان سخن می گویند زیرا اسناد معتبری از ه ...

دانلود مقاله تاریخچه و وضعیت کمبود ید در جهان و ایران

word قابل ویرایش
16 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تاریخچه ی گواتر و کرتینیسمشناخت بشر از گواتر به هزاران سال قبل و از کرتینیسم به صدها سال قبل بازمیگردد. قدیمیترین گزارش در مورد این پدیدهها به تمدنهای قدیم چینی، هندو و سپس یونان و رم مربوط میشود.۱ یکی از قدیمیترین گزارشها در مورد گواتر مربوط به امپراتور افسانههای چین به نام شن نانگ است که در کتاب خود از تأثی ...

تاریخچه چکیده نویسی دز ایران و جهان

تاریخچه چکیده نویسی چکیده نویسی و خویشاوند آن ،خلاصه نویسی،به اندازه قصه گویی سابقه (کلیولند و کلیولند128:1385)در این قسمت به سابقه تاریخی آن در جهان وایران اشاره میشود: چکیده نویسی در جهان تاریخ چکیده نویسی به ادوار باستانی برمیگردد، زمانی که نوشتن روی الواح گلی آغاز گردید - فرانسیس ج. ویتی که بررسی جامعی ...