بخشی از مقاله

تشريح لوله كشي ساختمان


لوله ي آب مصرفي پس از كنتور به شير قطعو وصل و شير يك طرفه در ورودي ساختمان متصل مي گردد.از آن پس با توجه به شبكه ي لوله كشي وتجهيزات آبرساني مورد استفاده در ساختمان ها ، بسته به اين كه تك واحدي يا مجموعه اي از چند واحد مسكوني ، تجاري و اداري باشد، ادامه ي مسير لوله كشي مي تواند بسيار متنوع باشد . آب معمولا از پايين ترين قسمت شبكه ي لوله

كشي با يك انشعاب اصلي نخست به شير تخليه و سپس وارد لوله ي تقسيم كننده مي گردد. آن گاه از اين لوله انشعاب هاي مناسب براي تهيه آب گرم مصرفي و لوله هاي تغذيه آب سرد طبقات و زيرزمين جدا مي گردد. در صورت استفاده از دستگاه سختي گير در سيستم حرارت مركزي و تهويه ي مطبوع ، انشعاب ديگري نيز براي آن در نظر گرفته مي شود. بهتر است يك شير فلكه ي سرشيلنگي نيز براي برداشت آب موتور خانه نصب گردد.لوله ي آب گرم خروجي از منبع آب گرم همراه لوله وارد سرويس ها شده ، وسايل بهداشتي را تغذيه مي كنند.
در ساختمان هاي بزرگ تر و چند واحدي ، معمولا يك يا چند مسير براي بالا رفتن لوله هاي آب در نظر گرفته مي شود. هر كدام از لوله هاي بالا رونده در ابتداي مسير بايستي داراي شير فلكه ي قطع و وصل دستي باشد . لوله انشعاب در طبقات نيز بايستي مجهز به شيرفلكه قطع و وصل براي كليه لوله هاي سردو گرم مصرفي باشد. سپس توزيع آب سردو گرم مصزفي در طبقات و واحدهاي جداگانه مشابه سرويس هاي ساختمان قبلي انجام مي گيرد. در صورتي كه استفاده از سقف كاذب امكان پذير باشد بهتر است لوله كشي در هر واحد در داخل سقف كاذب همان طبقه انجام گيرد.
علاوه بر لوله هاي سردو گرم لوله سومي وجود دارد كه لوله (( برگشت آب گرم)) با لوله ي ((گردش آب گرم )) ناميده مي شود . ابن لوله معمولا از آخرين مصرف كننده گرفته مي شود ودر محل ورود آب سرد به منبع آب گرم وصل مي شود.كار آن گردش دادن دائمي آب بين مصرف كننده ها و منبع آب گرم است؛ خواه شير مصرف كننده باز خواه بسته باشد.وجود اين لوله باعث مي شود كه با باز كردن شير آب گرم با فاصله ي زماني كمتري به آب گرم دسترسي پيدا شودو از هدر رفتن آب جلوگيري به عمل آيد.

رادياتورهاو انواع آنها:

رادياتورها يكي از دستگاههاي پخش كننده حرارت هستند كه در انواع مختلفي از نظر جنس ، اندازه فرم به بازار مصرف عرضه مي شوند .رادياتورها از نظر جنس ، در انواع فولادي آلومينيومي و چدني ساخته مي شوند.
رادياتورهاي فولادي و ساختمان آنها :
رادياتورهاي فولادي از ورق آهن به ضخامت (1.25 ميلي متر) در ابعاد و اندازه هاي مختلف ، معمولا به صورت پره اي ساخته مي شوند .هر پرده رادياتور شامل دو صفحه پرس شده است كه بر روي هم قرار گرفته ، لبه ي آنها به يكديگر جوش مقاومتي داده مي شود . با قرار گرفتن دو صفحه پرس شده بر روي هم ، مسير هايي براي عبور آب در حد فاصل دو صفحه ايجاد مي گردد. پره هاي توليد شده ، در كارخانه به يكديگر متصل مي شوند تا رادياتور با تعداد پره ي مورد نظر تهيه گردد. كارخانه ها تعداد پره هاي رادياتورهاي فولادي را بر حسب سفارش بازار توليد مي كنند. اندازه ي رادياتورهاي فولادي را بر حسب سفارش بازار توليد مي كنند . اندازه رادياتورها ي فولادي بر حسب پهناي پره و ارتفاع محور تا محور كلكتورههاي بالا و پايين آن بيان مي شود. منظور از رادياتور (500*200*25) ، رادياتور (25) پره با پره هايي به پهناي (200 ميلي متر ) و ارتفاع محور تا محور لوله هاي رفت و برگشت (500 ميلي متر) است.

انواع رادياتورهاي فولادي :
رادياتور هاي فولادي از نظر ارتفاع و پهنا در اندازه هاي مختلفي ساخته شدهف به بازار عرضه مي شوند كه هر كدام بر حسب ابعاد و اندازه محل نصب رادياتور در داخل ساختمان ، مورد استفاده قرار مي گيرند.

 

 

رادياتورهاي آلومينيومي و ساختمان آنها : رادياتور هاي آلومينيومي نيز به صورت پره اي از جنس آلومينيوم توليد ومعمولا در قطعات (5)،(7) و (10) پره به بازار عرضه مي شوند.لبه ي كلكتور بالاو پايين اين رادياتور ها در يك طرف از داخل رزوه ي راست گرد و در طرف ديگر رزوه ي چپ گرد مي شود، به اين ترتيب رادياتورها را مي توان به وسيله ي مغز هايي كه نصف طول آن دنده ي راست گرد و نصف ديگر آن، چپ گرد است به يكديگر متصل نمود . به نوان مثال براي رادياتور (15) پره ؛ يك دستگاه رادياتور (5) پره را با يك دستگاه رادياتور (10) پره به متصل مي كنند.

انواع رادياتورهاي آلومينيومي:
در انواع مختلفي از نظر : پهنا ،‌ارتفاع محور تا محور ، كلكتورهاي بالا تا پايين ، شكل ظاهري قدرت حرارتي متفاوت و با شرايط استاندارد تويد و به بازار عرضه مي شوند.
كنوكتور و ساختمان آن
« كنوكتور » از يك يا چند لوله ي پره دار كه داخل محفظه اي قرار گرفته اند، تشكيل شده است. اين دستگاه در اندازه هاي مختلفي از نظر طول ، ارتفاع و پهنا ساخته مي شود.لوله هاي پره دار ممكن است از نوع لوله هاي آهني و يا غيره آهني مانند لوله هاي مسي باشند. هوا از قسمت پايين وارد و پس از گرم شدن به روش جا به جايي از دريچه بالا خارج شده ، وارد فضاي مورد نظر مي شود. در محل خروج هوا از كنوكتور «دمپري» وجود دارد كه به وسيله ي آن مي توان مقدار
پمپ سير كولاتور :
پمپ سير كولاتور كه براي به جريان انداختن آب گرم در سيستم هاي حرارت مركزي آبي به كار مي رود و به طور معمول از نوع سانتريفوژ است .براي تعيين مشخصات اين پمپ به در عامل احتياج اسس يكي مقدار فشاري كه بايد پمپ ايجاد كند تا اختلاف فشار سيستم تامين شود (افت فشار شبكه ) و ديگري مقدار آبي كه بايد از خود عبور دهد . دبي پمپ بر حسب گالن در دقيقه است
شيرها
شير ( وسايل قطع و وصل ) :
اين وسايل به طور معمول براي كاركرد بهتر و به صورت دلخواه مدار لوله كشي در ساختمان ها و شبكه هاي لوله كشي نصب مي شوند . شيرها اصولا مطابق كاربرد مخصوص آنها به دو نوع سرد و گرم مي باشد .

1- شير دروازه اي GATE VAIVE : چهار نوع شير دروازه اي را كه در لوله كشي آب مورد استفاده قرار مي گيرند . اين نوع شير مي تواند جريان عبوري از ميان شير را به وسيله يك ديسك يا صفحه كنترل باز يا بسته كند . اين نوع شير به علت اين كه قطعات داخلي آن تمام از فلز ساخته شده و به خصوص قسمتي كه جريان از طريق آن عبور مي كند از جنس برنز است ( به وسيله دستگاه تراس و پرداخت ساخته شده است ) مي تواند به راحتي در شبكه لوله كشي آب گرم ساختمان ها نيز مورد استفاده قرار گيرد .

2- شير كروي GLOBE VALVE : طرز كار اين شير به اين صورت است كه جريان

آب از طريق يك ديسك مدور كه به وسيله فلكه و ميله شير به سمت يك جايگاه مدور ديگر رانده مي شود كنترل مي شود .


3- شير سماوري CORE VALVE : اين نوع شير ها تشكيل شده از ميله اي كه در ميان آن حفرهاي براي عبور جريان آب بوجود آورده شده است و در ميان يك محفظه اي كه در سطح داخلي آن ماشين كاري و پرداخت شده قرار گرفته است.

4- شير توپي BALL VALVE : اين نوع شير ها ضربه اي نيز ناميده مي شوند . جريان آب در اين نوع شير ها از ميان سوراخ يك ساچمه كروي كه در جايگاه كروي كاملا صيقلي شده است قرار دارد عبور مي كند .


5- شير پروانه اي (BUTTERFLY VALVE ) : كنترل جريان به وسيله يك صفحه مدور كه در يك محفظه مدور با قابليت ارتجاع قرار گرفته است انجام مي گيرد.


6- شير يك طرفه ( CHECK VALVE ) : شير هاي يك طرفه معمولا در جاهايي به كار مي روند كه از برگشت جريان جلوگيري كنند . شير يك طرفه بر دو نوع آزاد و فشاري ساخته مي شود . اين نوع شير به طور معمول بعد از كنتور آب در لوله كشي ساختمان نصب مي شود تا از برگشت جريان آب داخل ساختمان در اثر تغييرات يا قطع جريان آب شهر جلوگيري كند .

 

7- شير فشار شكن (PRESSURE REDUCING VALVE ) : شير فشار شكن يا شير تنظيم كننده فشار به طور معمول نزديك كنتور آب ساختمان ها بعد از انشعاب از لوله اصلي آب شهر نصب مي شود تا فشار هاي زياد و تغييرات فشار آب شهر را تقليل مي دهد .


8- شير اطمينان : هر ديگ بايد يك شير اطمينان داشته باشد . اين شير چنان تنظيم مي شوند كه وقتي فشار بخار يا آب داغ بالاتر از حد تعيين شده صعود كند باز شوند و فشار داخلي را كم سازند .

9- شير تخليه : شير تخليه كه بيشتر در ديگ هاي بخار استفاده مي شوند در پايين ترين قسمت ديگ نصب مي شود و در صورت لزوم با استفاده از آن رسوب و جرم و ديگر ناخالصي هايي را كه ته نشين مي شوند تخليه مي كنند .


سولنوئيد و لو ( شير برقي ) :
در تاسيساتي كه سوخت مايع مصرف مي شود و منبع سوخت مايع در ارتفاعي بالاتر از سوخت پاش قرار دارد در موقع خاموشي دستگاه براي جلوگيري از چكه كردن و نفوذ سوخت به داخل كوره از اين شير ها استفاده مي شود و با بسته شدن كامل مسير سوخت به ديگ از خطرات احتمالي از قبيل گرفتگي لوله سوخت و گاهي انفجار ناگهاني سوخت در داخل كوره جلوگيري مي شود.
لوله هاي گا لوانيزه (سفيد):

اين لوله در واقع همان لوله فولادي درز دار (سياه ) است كه پس از ساخت ، براي محافظت در برابر مواد خورنده ، جداره داخلي و خارجي آن را با آلياژ روي روكش كرده اند . لوله هاي گالوانيزه در شاخه هاي 6 متري به بازار عرضه مي شود ، اتصال آنها معمولا دنده اي است و نبايد از جوش دادن براي اتصال استفاده شود از اين لوله در سيستم آب سردو گرم بهداشتي استفاده مي شود.
لوله هاي مسي :
از لوله هاي مسي براي لوله كشي تاسيسات آب سرد و گرم ، لوله كشي گاز و ديگر تاسيسات گرمايي و سرمايي استفاده مي شود. چون مقاومت كششي مس بالا است بنابراين لوله ها را مي توان با جدار نازك تهيه كرد كه باعث سبك وزني لوله ها و كاهش هزينه ساخت مي گردد.
آب سرد کنها (water cooler ) :

 

برای تهیه آب سرد از نظر مصارف عمومی (نوشیدن) از ، دستگاههایی بنام آب سرد کن استفاده می نمایند. این دستگاهها به طور بسته در محل های عمومی مانند هال و راهروهای بیمارستانها،ِسینماها، فرودگاه و راه آهن استفاده مي شود .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید