بخشی از مقاله

توت فرنگی


چکیده
از نظر گیاه شناسی میوه عبارت است از تخمدان رشد کرده و تکامل یافته یک گل که ممکن است با برخی قسمت های دیگر گل همراه باشه. از نظر باغبانی میوه عبارت است از قسمت گوشتی و خوراکی یک گیاه چند ساله که به طور معمول به صورت تازه مصرف می شود و در بوجود آمدنش قسمت های مختلف گل تاتثیر مستقیم دارند . بنابراین خربزه، هندوانه،خیار، گوجه فرنگی و بادنجان که همگی یک ساله هستند، یا به صورت یک ساله کشت می شوند سیب زمینی که گل در بوجود آمدنش نقشی ندارد، میوه به حساب نمی آیند(غده) و ژوخه
و در بخش سبزی ها از آن ها نام برده می شود.

 

میوه ها از نظر نیازهای دمایی به دو دسته تقسیم می شوند:میوه های مناطق معتدله و میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیر.
میوه های مناطق معتدله همگی خزان دار بوده، برای رشد درباره احتیاج به یک دوره سرمای زمستانه دارند تا از حالت خفتگی بیرون آیند.
میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری ممکن است همیشه سبز و یا خزان دار باشد و بیشتر در مناطق گرم و نیمه گرم دنیا می رویند، و آن هایی که از این گروه خزان دار هستند به سرمای بسیار کمی نیاز دارند.هر یک از 2 گروه فوق بر اساس عادت رشد و نوع میوه ای. هر که بوجود می آورند، به گروههای متفاوتی به شرح زیر تقسیم می شوند:
گروهبندی میوه های مناطق معتدله
1-میوه های درختی
-الف -میوه های دانه دار مانند سیب، گلابی، به و زالزالک
میوه های هسته دار مانند گیلاس، آلبالو، زردآلو، هلو، گوجه و آلو
میوه های مرکب مانند شاه توت و توت
میوه های خشکباری مانند فندق،گردو و بادام


2-میوه های خرد یا دانه ریز
آن هایی که میوه هسته یا حبه دارند مانند انگور،انگور فرنگی و زغال لخته آبی رنگ
آن هایی که میوه مجتمع دارند مانند تمشک و توت فرنگی

درختان همیشه سبز
مرکبات: شامل پرتقال،لیمو ترش، لیموشیرین، نارنگی، گریپ فروت
نخیلات: شامل ازگیل و خرما
ت-انبه و آواکادو
درختان میوه خزان کننده
الف -انار
انجیر
پسته
خرمالو
3-گیاهان علفی
موز
آناناس (27)
نیاز برای فناوری پس از برداشت
میوه ها و سبزی ها به گونه ای آرمانی ، هنگامی برداشت می شوند که از لحاظ خوران یا کیفیت هبری در حالت بهینه باشند به هر حال از آن جایی که آنها سیستم بیولوژیکی زنده هستند پس از برداشت از بین می روند آهنگ از بین رفتن به میزان زیادی در میان فراورده ها متفاوت است ورویهمرفته بستگی به آهنگ متابولیسم آنها را ولی برای بسیاری از آنها سریع است.
گسترش عمر پس از برداشت فرآورده های باغبانی، به دانش سازه هایی که به از دست رفتن کیفیت یا ایجاد مواد غیر قابل فروشی می انجامد نیاز دارد، هم چنین از این دانش برای ایجادفنا وری توانمند که میزان خراب شدن را به کم ترین حد می رساند.
استفاده شود این حوزه از تلاش علمی امروزه به عنوان پس از برداشت شناخته شده است در سال های اخیر پس از برداشت باغبانی توجه شده زیرا دانسته اند که عملیات جا به جایی نادرست پس از برداشت به از دست رفتن مقدار زیادی از فرآورده می انجامد ، که به نوبه ی خود نیاز به مصرف کارگر، مواد و سرمایه برای رشد دارد.
هم اکنون این ایده وجود دارد که برای بالابردن تولید تاکید بیشتری روی نگهداری فرآورده پس از برداشت می باشد تا افزایش تولید و به نظر می رسد که این در راستای بازگشت بهتر منابع کارگر، انرژی و سرمایه موجود می باشد.


در مناطق گرمسیر بزرگی از کشورهای رشد یافته را در بر می گیرد، این گونه خسارتها از نظر اقتصادی و اجتماعی می تواند شایان توجه باشد.در مناطق پیشرفته مانند آمریکای شمالی ، اروپا، استرالیا وزلاندنو فساد پس از برداشت فرآورده تازه در بسیاری از موردها جدی هستند
که اغلب از راه سبب های گوناگون صورت می گیرد.مهم ترین مدرک ذکر شده در مورد تلفات میوه و سبزی ها به وسیله ی فرهنگستان علوم ملی آمریکا در سال 1978به چاپ
رسیده که ادبیات و نظر اهل خبره را تا آن زمان بررسی کرده است.


برای برخی از فرآورده های ویژه دامنه ی تغییرات تلفات بین 5تا100 درصد است.
در حالی که این آمار ممکن است بهترین برآورد سرتا سر جهانی باشد، ولی اگر برای شرایط خاصی بکار برده شده باشد، در واقع بی معنی خواهد بود.
اشکالی که به گونه ی عموم تکرار می شودتغییرات تلفات پس از برداشت بین20تا40 درصد
است و معمولا بدون هیچ گونه داده ی کمی حمایت کننده است.
یک مطالعه کمی که به وسیله موسسه جابجایی غذایی آسه آن صورت گرفته ،دریافته اید که تلفات انتقال 3دوره ای کلم هیچ بین سرماترا،اندونزی و سنگاپور30 درصد است.
مشکلی که در اجرای چنین آزمایش هایی وجود دارد، نیاز پژوهشگران به5/1 تن کلم پیچ است که سه ساعت پس از حمل برش داده شوند.
مطالعه کمی تلفات در نقاط گوناگون در طول جابه جایی در تایوان نشان می دهد که میزان آن بین 4تا30 درصد است اما فراورده های مختلف دارای حساسیت گوناگونی در طول جابه جایی در تایوان نشان می دهد که میزان آن بین 4تا30 درصد است،
اما فراورده مختلف دارای حساسیت گوناگونی در طول جابه جایی به صورت عمده و خرده فروشی دارند.موسسه ی داخل آمریکا،برای شرکت تعاونی کشاورزی
ازراه لاگرا و همکارانش (1990)برای چندین سال روی ارزیابی سیستم های پس از (IICAL)
برداشت به گونه ی کامل،کارکرده اند ولی نیاز به میزان بالای اندازه گیری کمی را به کمترین حد می رساندهمکاری بین موسسه های IICA وAFHB و موسسه ی پس از برداشت برای مواد فاسد شدن(PIP) به راهکار عملی منجر شده است تا جزئیات و به گونه ی سیستماتیک مسائل پس از برداشت در داخل هر موقعیت باغبانی تشخیص داده شود. کار برد روش شناسی نیاز به مطالعه ای چند جانبه و یا گروه کاری دارد تا دانش لازم برای پیش از تولید،تولید برداشت، پس از برداشت و بازاریابی فراهم شود تا بتوان جابه جایی هر فراورده را انجام داد. چنین ادعا شده است که می توان یک ارزیابی کامل در خلال2تا4 هفته به گونه ای انجام داد که اولویت ها شناسایی شوند و جایگزین هایی به عنوان اولویت ها در حل مسائل در محدوده ی زمانی و خط مشی توسعه مطرح شوند. نقش نهایی فناوری پس از برداشت طرح روش هایی است که به وسیله آن فساد فراورده تا حد امکان در فاصله ی زمانی بین برداشت تا مصرف نهایی به کم ترین حد برسد. حربه ی اصلی در فیزیولوژی پس از برداشت به تنظیم هوای انبار مربوط می شود. نظارت بر دما مهمترین فاکتور محیطی تعیین کننده است به گونه ای که میزان فساد پس از برداشت در اثر تمام سبب ها تحت تاثیر دما قرار می گیرد. پاسخ فرآورده به دما،در یک دامنه ی دمای طبیعی در فراورده های تازه ی باغبانی یکسان نیست که در بر گیرنده ی یخ زدن بافت های گیاهی (نزدیک به 2تا0) و حد بالا نزدیک به 40 درجه سانتیگراد که بافت از بین می رود.(26)


فصل اول
مقدمه

از شمال شرقی آمریکا با میوه های معطر و کوچک وF.virginiana والدین اص
از سواحل غربی آمریکای شمالی و جنوبی با میوه های درشت باشد.
گفته می شود که یک دریانورد فرانسوی 5 گیاه را از شیلی به فرانسه انتقال داد و آنها را در میان گونه های کشت نمود.
بذرهای بدست آمده در اثر دگرگرده افشانی بین این گیاهان، منجر به تولید توت فرنگی یا توت فرنگی آناناس شد و بعدها به مشهور گشت که امروزه اکثر واریته های درشت میوه از آن حاصل شده اند و دارای 56کروموزوم می باشند.
منشا ژنومی توت فرنگی های اکتاپلوئید (هشت گان)
توت فرنگی در میان میوه های مناطق معتدله یک میوه بی نظیر به حساب می آید و در فصل بهار زودرس ترین میوه در بازار است.تولید جهانی این محصول5/2 میلیون تن در سال است که 6کشور آمریکا،اسپانیا،ژاپن،ایتالیا،لهستان و کره بیش از70درصد از تولید جهانی را بخود اختصاص داده اند و امروزه50 درصد از تولید جهانی آن به مناطقی با زمستانهای ملایم اختصاص داده اند .ایران نیز به دلیل دارای بودن شرایط اقلیمی منحصر به فرد می تواند در آینده ای نزدیک بعنوان یکی از تولید کنندگان عمده در جهان مطرح شود.
توت فرنگی میوه ای نسبتا جدید است که تا 300-250سال قبل به این شکل امروزی وجود نداشت و موارد استفاده دارویی داشته است.
در قرن چهاردهم در فرانسه توت فرنگی های وحشی از جنگل به زمین زراعتی منتقل شد و از آن به عنوان یک گیاه اصلی استفاده گردید در جنگل های شمال ایران توت فرنگی وحشی بطور فراوان یافت می شود بنظر می رسد که اولین رقم اصلاح شده در زمان صدرات اتابک اعظم از فرانسه به ایران آمد و به نام اتابکی خوانده شد.
اخیراً هم ارقام مختلف و متنوعی از آن وجود دارد که برخی ارقام بهاره و برخی ارقام چهار فصله هستند، ارقام بهاره عبارتند از :اتابکی، آرمو،توری و تیوگا و....که مناسب کشت در مزرعه می باشند.
... ارقام چهار فصله مناسب کشت های گلخانه ای عبارتند از :کاماروسو،گاویوتا ، سیلوا و
سطح زیر کشت آن در ایران حدود2300هکتار بوده که عمده آن در استان کردستان می باشد
و کشت گلخانه ای آن حدود 1 هکتار است. در اصفهان کشت مزرعه ای بسیار ناچیز و پراکنده است
آقای نیکخواه مجری طرح جدید کشت گلخانه ای توت فرنگی معتقد است زنبورها حتی در اندازه و وزن توت فرنگی موثرند به طوری که با وجود کندوی عسل در گلخانه میوه درشت تر و شاداب تر تولید می شود.(28)

فصل دوم
گونه های توت فرنگی

جغرافیای انتشار گونه های متدوال توت فرنگی
Fragaria vesca L(2n=2x=14)
توت فرنگی جنگلی یا کوهستانی در مساحت کمی در شمال آمریکا و اروپا کشت می شود
دارای برگ هایی سبز و روشن با دندانه های تند و برنده که روی دمبرک های سستی قرارگرفته است.
دندانه های انتهایی در انتهای برگچه ها بلندتر از دندانه های جانبی است و کاسه گل برگشته است.
. بوته به صورت قائم و ایستاده است و15 الی 30سانتیمتر ارتفاع دارد
گل ها دو جنس و3، 1 سانتیمتر عرض و طول گل آذین هم اندازه و یا کمی بلندتر از دمبرگ هاست.بیشتر این بوته ها کوتاه روز بوده و انواع همیشه بهاری از آن نیز زیست می کنند.
(F.vesca-f.semperflorens) میوه ها به صورت تخم مرغی کشیده، قرمز روشن و عطردار
دارای مغز نرم و رسیده و دارای دانه های سطحی دارای رونده کم و فرم هایی با میوه سفید رنگ می باشد.
چهار زیر گونه در این گونه گیاهی شناخته شده که در یک گروه قرار می گیرد.


جنگل های اروپا و آسیا-I-F.vesca ssp.vesca
جنگل های استات در شمال شرقی آمریکا تا کلمبیای بریتانیاII-ssp.americana
جنگل های استات در شمال غربی آمریکاIII-ssp.bracteate(Heller)
استات-کالیفرنیاIV-ssp.california (chamisse & Schechendal)


چندین اکو تیپ در میان وجود دارد شامل بوته های موجود در اکوتیپ های پرتگاهی،جنگل های ساحلی و جنگل های کوهستان همه این زیر گونه ها هرمافرودیت و خودگشن هستند

. به استثنای که هم هرمافرودیت است و هم در برخی موارد ماده می باشد
Fragaria x ananassa L.(2n=8x=56)
این گونه مهمترین توت فرنگی کشت شده در سطح جهان است اما بوته های اهلی کنونی از هیبریدهای طبیعی تهیه نشده بلکه هیبرید آن از باغ های اروپا در اواسط 1799میلادی به طور تصادفی بدست آمد.
از لحاظ باغبانی،بسیاری از ویژگیهای معرفی شده در مورد این بوته از دو گونه اخیر گرفته شده است و بنابراین منطقی است که هیبرید های ناشی شده از این جمعیت ها بر دیگر گونه
ها در کشت اقتصادی چیره شوندبعلاوه گزینش های پی در پی از تلاقی تکرارتغییردرخصوصیات مرفولوژیک بوته های هیبریدایجاد نکرد.
. با استفاده از ویژگی های مرفولوژیکی بو ته ها ، متوجه شدند که ارقام شرقی 27%تا57%
ویژگی های را داشتند.
اروپا -سیبری
F.viridis Duch 2n=2x=14
این رقم از توت فرنگی ضعیف ،راست و ایستاده و با برگ های سبز تیره است که دندانه های آن از کوچکتر است.
این گیاه در تپه ها، مراتع، استپ ها، در لبه جنگل ها و در میان علف های هرز یافت می شود
. این گیاه رانر هایی بدون گره تولید می کندتعداد گل ها در گل آذین کمتر از
F.vesca می باشد.اما دارای گل های کاملی است که از گل ها ی بزرگتر است. گلبرگ های روی هم افتاده (دارای همپوشانی) و سبز زرد فام هستند. میوه ها کوچک هستند، با این حال باز از گونه بزرگتر است. میوه ها سفت سبز تا صورتی رنگ و عطردار هستند. وقتی که میوه ها می رسند،دمگل ها بر روی زمین می افتندکاسه گل محکم بوده و به سختی از میوه می شود.را می توان با استفاده از الگوی ایزوزیم ایزومراز فیفوگلوکز از تشخیص داد
F.moschata Duch 2n=6x=42
توت فرنگی های مشکی ،دوپایه بلند و قوی هستند که رونده های کمی تولید می کنند
\. در جنگل ها ،زیر درختچه ها و در علفزارهای بلند می رویند. برگ ها بزرگ به رنگ سبز تیره، چین خورده لوزی با رگبندی زیاد و دارای کرک هستند. گل ها بزرگ هستند (20-25 mm) قطر و جوانه های گل در نوک شاخساره های بوته شروع به رویش می کند اما هنگامی که باز می شوند و به طور کامل روی زمین می افتند. کاسه گل معمولا برگشته است. میوه های قرمز روشن و تا حدی متاثر از قهوه ای و قرمز ارغوانی است، نرم ،کروی نا منظم تا حدی تخم مرغی است و بوی شرابی قوی دارد. میوه کمی بزرگتر از F.vesca و آکن ها(فندقه ها) روی سطح میوه نهنجی قرار گرفته اند. فرم های سفید و قرمز آن دارای گل های کامل هستند و در محدوده کوچکی با اسامیHautboy یاHautbois کشت می شوند.
هندوچین جنوبی
Fragaria daltonianan J.Gay(2n=2x=14)
این گونه ها در پهنای باریکی از منطقه سیکیم هیمالیادر ارتفاع3000تا4500 متری واقع شده اند گیاهانی قوی با برگ های دمبر گچه دار که دندانه های کمی در کناره خود دارند روندهای

ی ضعیف و نازک و گل هایی با گل آذین منفرد دارد و خود سازگار نیز هستند
میوه ها از بیضی تا استوانه دیده می شوند و نسبتا طویل با رنگ قرمز روشن و بی طعم و مزه است.برگ ها براق و چرمی اند.
Fragaria nilgerrnsis Schlecht.(2n=2x=14)
بوته ای قوی با برگ های سبزوتیره و رگبرگ های درشت است.ساقه های اصلی و گلبرگ

ها از کرک های ضخیم و بلندی پوشیده شده است.برگچه ها گرد تا بیضی با دندانه های کوچک و رنگ سبز و تیره و دمبر گچه دار هستند.
گل آذین کوچکی تولید می کند که سه تا چهار گل دو جنس بزرگ دارد و به رنگ صورتی قرمز است و میوه ها کروی صورتی رنگ پریده کوچک هستند وبذور در میوه فرورفته اند یک زیر گونه آن دارای بو و عطری شبیه به موز است به نام از تایوان که آنتوسیانین در تمام قسمت های این گیاه از جمله در توت های آن وجود دارد.
Fragaia nobicola Lacaita (2n=2x=14)
این گونه نیز به درجه حرارت موجود در کوهستان های هیمالیا در ارتفاع1500تا4000 متری عادت دارد و بومی این منطقه است بوته و میوه آن شباهت زیادی به
F.viridis دارد به استثنای اینکه رونده های آن ها در جهت محور(سمپودیال) حرکت میکنند.
شمال چین -منچوری
Frgaria gracilisa Lozinsk(2x=2n=14)
این گونه در علفزارهای سراشیب کوه ها،در نهرها و در جنگل های مناطقی چون Sichuan,Yunnan,Hunen Shanxi,Hubei,Guanchu,Qihai و تبت یافت می شوند
. این گونه دارای برگ های 3 تا 5 برگچه ای با کرک های نرم بهم فشرده و کاسبرگ های آن
نیزه مانند است که نشانه رسیدن میوه،برگشتن آن هاست این بوته ها خود ناسازگارند و میوه ها به شکل تخم مرغی کشیده شده اند.
Frgaria pentaphylla Lozinsk(2x=2n=14)
در سراشیب باتلاق ها و لجن زارهای کوه های مرتعی در ارتفاع1000تا2000 متری یافت می شود.برگ ها پنج برگچه ای و ضخیم است ، هنگام رسیدن میوه ، کاسبرگ ها عکس العمل نشان داده و کاسه گل نوک تیز می شوداین بوته ها خود ناسازگارند و میوه ها کشیده
کروی است.

Frgaria mandschurica Staudt(2x=2n=14)
این گونه از توت فرنگی بومی منچوری است و شباهت بسیاری به اتوتتراپلوییدهایی نظیر
دارد مستثنی از اینکه دارای گل های کوچکتری است و برگ ها و دندانه ها دارای زبری
توت ها کروی تا تخم مرغی واژگون با تخم های برهنه زرد رنگ که در حفرات کم عمق روی
سطح میوه قرار دارند، در ضمن میوه ها طعم بسیار اسیدی دارند.
Frgaria corymbosa(2x=4n=28)
این گونه بوسیله آقای معرفی گردید و مجموعه کوچکی از بوته های نر بود که توسط
از شمال چین جمع آوری شده بود اما مشخص نیست که آیا نماینده گونه های بومی است یا باید با دو گونه دیپلوییدی چینی مقایسه شود. تنها اطلاعی که وجود دارد اینست که دارای برگچه های تخم مرغی است میوه به گونه ایست که آکن ها در حفرات کم عمق روی میوه است.


Frgaria moupinensis (French) (2x=4n=28)
بوته و میوه این گونه بسیار شبیه به است برگ ها سه برگچه ای، دندانه دندانه ای و تخم مرغی کشیده است که برگچه های پایین تر کوچکترند. جوانه های گل بلندتر از ساقه های برگی هستند و دو تا چهار گل دارند. رونده ها کوچک هستند. میوه ها قرمز-نارنجی بوده و فندقه ها به طور عمیق در حفرات میوه پراکنده اند، مغز میوه تقریبا بی مزه است.
ژاپن
Fragaria iinumae Makino(3x=2n=14)
گونه های این توت فرنگی فقط به ارتفاعات زیاد کوه های شمالی ژاپن و کوهستان ها

 

ی آلپ مرکزی محدود شده اندبوته هایی قوی و ایستاده با رونده های باریک و رشته مانند دارد
. برگچه ها،رنگی سبز مایل به زرد دارند و عموما تخم مرغی یا کروی هستند که در نوک گرد شده اند، دمبرگ ها دارای لبه هایی با دندانه ای زبر و خشن هستند. فقط تعداد معدودی شاخه گلدهنده تولید می شود که آن ها هم تنها 1تا3 گل می دهند. عرض گل ها15 تا25 میلیمتر بوده و پنج گلبرگ دارند و خود ناسازگارند. میوه های کشیده و اندازه آن8 در 15 م یلیمتر است با یک کاسه گل کوچک اسفنجی با فندقه های فرور فته روی میوه، همچنین میوه ها تقریبا بی مزه هستند. این گونه به نظر خزان کننده است به طوریکه در طول زمستان هیچ برگی ندارد. برگ های سبز مایل به زرد آن در م یان دیگر دیپلویید ها بی نظیر است.


Fragaria yesoensis Hara(2x=2n=14)
این گونه به همراهF.iinumae در مناطق بسیار خنک شمل ژاپن زیست می کند وشباهت بسیار زیادی با F.nipponica دارد به استثنای اینکه دارای کرک های بیشتری است. برگچه های انتهایی لوزی- تخم مرغی هستند و در راس نوک دار و دندانه دارند به همراه کرک های ابریشمی که در پایین هر دو طرف سطح برگ ها به چشم می خورند. گلپایه (دمگل بدون برگ) آن 15 سانتی متر و اندازه میوه ها5، 1×5،2 سانتی متر است، خزان کننده و به طور کامل در زمستان به خواب فرو می روند.
Fragaria nipponica Lindi.(2n=2x=14)
این گونه در کوهستان های ژاپن یافت می شود و این تفکر وجود دارد که بسیار نزدیک به F.yesoensis باشد. برگچه های انتهایی بیضوی تا تخم مرغی بزرگ بوده و دندانه های سه گوش کوچک و یا تخم مرغی دارد. گلپایه ها2تا5، 2 سانتی متر بوده و یک تا چهار گل دارند. میوه کروی تا تخم مرغی است(5، 1 تا3 سانتیمتر) با طعمی ناخوشایند و آکن هایی که در حفرات روی میوه قرار دارند. گ.نه های معرفی نشده ای در هیمالیا وجود دارد که بسیار شبیه به F.nipponica هستند.
Fragaria iturupensis Staudt(2n=8x=56)
این تنها گونه ای در آسیاست که اکتاپلویید است و فقط در جزیره ایتوروپ در شمالی ترین نقطه ژاپن یافت می شود. برگ هایی کروی و کمی سبز مایل به زرد تا آبیرنگ مانند F.iinumae دارد. دمبرگ تز کرک های زیادی پوشیده شده است. گل ها هر مافرودیت با 5 گلبرگ و16تا20 میلیمتر عرض دارند. دوتا چهار جوانه گل دارند و میوه ها خیلی شبیه به F.vesca بوده اما طول بیشتری دارند. رونده ها از جوانه های محوری براکته های اولیه منشعب می شوند. هیچکدام دارای رونده(رانرها)ثانویه نیستند. توت های این توت فرنگی کروی ،قرمز روشن،براق با کاسه گل برگشته و اکن های سطحی است.
توت فرنگی های آمریکایی
Fragaria chiloensis (L.)Duch.,(2n=8x=56)
توت فرنگی ساحلی یا شلیایی روزگاری به طور وسیع در فرانسه و جنوب غربی آمریکا کشت می شد اما امروزه با گستردگی کمی پرورش داده می شود.(رجوع شود به فصل سوم) گیاهانی کوچک ولی قوی و با رانرهای فراوانند(تصویر5-2) و متمایل به رنگ سبز، گل هابزرگ(20-35) قطر برگ ها معمولا ضخیم و سطح زیرین دارای رگبرگ های مشبک، سبز تیره و خیلی براق است. رانرها قوی و با رنگ قرمز روشن هستند. فرم های بومی دارای میوه هایی به رنگ قرمز روشن است با مغز سفید و ملایم، با بوی تند،آکن ها قرمز قهوه ای تا قهوه ای تیره اند. بسیاری از گیاهان کشت شده فاقد رنگدانه اند. میوه گرد تا حدودی بیضوی با آکن های فرورفته یا بالا

آمده از سطح میوه مشخص می شود. میوه های پرورش یافته دست بشر،وزنی در حدود 10گرم دارند اما بیشتر فرم های بومی وزنی حدود3-1 گرم دارند. دسته های وحشیF.chiloensis بسته به محل جغرافیایی آن ها هم به صورت دو پایه و هم gynodioecious یا دارای گل های کامل یافت می شوند. در آمریکای شمالی در درجه اول دو پایه ها وجود دارند که تعداد بوته های پرچم دار(نرها)10% بیشتر از بوته های دارای مادگی می باشند. هدر برخی موارد ظاهر نرها polygamodoecious است دارای تعداد کمی میوه های زودرس می باشند. هرمافرودیت های بارور در Ano Nuevo وpigeon point همچنین در آلاسکا و جزایر شمالی سواحل کلمبیای بریتانیا پیدا شده اند. در شیلی دسته وسیعی از F.chiloensis ها را gynodiecious تشکیل می دهند به این معنا که این گیاهان وحشی شیلی هم گل ماده و هم هر مافرودیت دارند. بوته ها در هاوایی همگی هرمافرودیت هستند.
چهار زیر گونه از F.chiloensis با توجه به اکوتیپ آن ها در رده بندی گیاهشناسی بصورت زیر از هم جدا شده اند
1-Ssp lucida در سواحل استات اقیانوس پاسیفیک از جزیره شارلوت سن لوئیس اپسیپو کالیفرنیا
2-Ssp.pacifica در سواحل استات اقیانوس پاسیفیک از جزایر آلئوتیان تا سان فرانسیسکو
3-Ssp.sandwicensis در هاوایی
4-Ssp.chiloensis در سواحل و کوه های جنوب آمریکا
همچنین ایم زیرگونه ها در دو فرمند:
F.chiloensis اهلی شده و پرورش داده شده و F.patagonia بومی.
آنالیزهای RAPD و مرفومتری های اخیر در تنوع بین گونه ای در رقم chiloensis مشخص ساخت که ممکن است Ssp.Lucida وPacifica دارای زیرگونه های مجزایی باشند اما در هر حالSsp.sandwicensis و chiloensis از هم مجزا می باشند. خصوصیاتی که زیر گونه ها را از هم جدا می ساخت،طول کرک ها، اندازه برگچه و رنگ گیاه و تعداد گلبرگ ها بود و اینکه کرک ها روی ساقه های برگی راست ایستاده اند یا روی ساقه خوابیده اند. موقعیت کرک ها تنها راهی بود که بتوان ssp.lucida را از pacifica تمییز داد و مجزا ساخت. چندین اکوتیپ از Chiloensis در دو منطقه شمال و جنوب آمریکا شناخته شده اند،از جمله در شنزارهای درو افتاده و کرانه های ساحلی و درون خاشاک پرتگاه ها و زمین های جنگلی و چمنی در کالیفرنیا یافت شده اند.(جدول2-2) در درجه اول بوته ها بوسیله تعداد گل، مساحت برگ و بیوماس(زیست توده) برگ،گسترش رونده ها و مقاوت به تنش های شوروی و خشکی جداسازی می شوند. در نوع اکوتیپ جنگل و چمنزار ممکن است هیبریدهای برجای مانده ای از F.chiloensis وF.viginiana را موجب شده باشند. حداقل دو نژاد بومی در شیلی معرفی شده اند، یک نوع ساحلی با برگ های سبز و تیره و براق و یک فرم دیگر با ارتفاع بالاتر و برگ های تیره تر و رنگ حاشیه برگ آبی که بیشتر شبیه رقم ویر جیینانا

است. در آنالیز های مرفولومتریک، توت فرنگی شیلوئنسیس شیلیایی به چهار گروه اصلی در میان یافته های وحشی معرفی شدند اگر چه نوع منطقه آب و هوایی برای این گوناگونی و تنوع تعیین نشد. خصوصیات تشخیص دهنده آن ها اندازه برگ و اندازه بوته،وزن میوه و اندازه آن بود. بطور قابل توجهی فرم های سفید بومی شیلوئنسیس کشف شد که خیلی نزدیک به فرم هایبا میوه 
هیبریداسیون های بومی بین F.vesca وF.Chiloensis در سواحل کالیفرنیا از جمعیت های 6x,5x و9x بدست آمده است(که به نام کاشف خود R.S.Bringhurst نام گذاری شد. برگ های آن با توجه به ضخامت، رنگ و نیمرخ و کرک و ظاهر سطح فوقانی برگ در حد میانه بین دو رقم F.vesca وF.chiloensis قرار داشتند. آن ها در تشکیل 2n های 35 و 42 یا 63 کروموزومی عقیمند اما درصد کمی از گامت های آنئوپلوئیدها قابلیت باروری دارند.


F.virginiana Duch.(2n=8x=56)
توت فرنگی scarlet یا viriniana در مرغزارهای شرق و مرکز آمریکای شمالی پیدا شد. گیاهانی باریک و بلند که تولید رونده هایی فراوان می کند. برگ ها دارای دندانه های خشن و زبر و به شکل تخم مرغی وارونه و تا حدودی دوکی شکل هستند . دندانه های نوک برگچه ها در برگچه های بالایی معمولا کوتاهتر از دندانه های جانبی می باشند. تعداد جوانه های گل متفاوت است و از پایین به بالا منشعب شده اند و گل هایی از کوچک تا بزرگ(6.ال5، 2 سانتیمتر) داشته و دو پایه اند. میوه نرم و کروی و بیش از 3cm قطر دارد،اگر چه بیشتر میوه ها کوچکتر از این اندازه می باشند. میوه ها سفید و رنگ پریده تا قرمز روشن می باشند،معطر و اکن ها در میوه فرورفته اند. توت فرنگی ویریجینیانا از روی خصوصیات مرفولویکی از توت فرنگی رقم شیلوئنسی قابل تشخیص و تمایزند.
نوع جنسیت در کلون های رقم ویریجینیانا از بوته هایی دو پایه Dioecious تا بوته هاییtrioecious متفاوت بود. در کلون های غربی رقم ویرجینیانا، هر سه جنسیت(نر، ماده و هرمافرودیت) به نسبت های مشابه در میان بوته ها به چشم می خورد در صورتیکه فقط هرمافرودیت ها و ماده ها در کلون های شرقی دیده شدند گرچه در این مورد نیز نسبت های مساوی بود. میزان تلاقی پذیری در هرمافرودیت ها بسیار متفاوت است و با اعداد گوناگونی در مورد میزان تلاقی پذیری در همگروه های طبیعی این گونه مواجهیم چرا که از پایه های نر خالص تا هرمافرودیت خالص، در این کلون دیده می شود. عموما پایه های ماده نسبت به هرمافرودیت ها قدرت باروری بیشتری دارند. و احتمالا محیط تاثیر مهمی در باروری هرمافرودیت بازی می کند اما بیشتر کنترل ها تحت ژنتیک آن هاست. تعداد میوه را می توان در هرفرومادیت های طبیعی بویسله انتخاب افزایش داد.(23)
ارقام توت فرنگی
با توجه به اینکه ارقام توت فرنگی در شرایط آب و هوایی گوناگون عکس العملهای متفاوت

ی را از خود بروز می دهند از اینرو یک توصیه عمومی و معتبر برای انتخاب و معرفی یک یا چند رقم برای کاشت در یک منطقه کار بسیار مشکلی بنظر می رسد و نیازمند انجام آزمایشهایی در سطوح کشت محدود می باشد. ارقام توت فرنگی از لحاظ طول دوره میوه دهی به انواع بهاره(June bearing) و چهار فصل یا همیشه بارده(ever bearing ) تقسیم میشوند. ارقام بهاره تنها

یکبار در طول سال میوه می دهند و روزهای بلند و درجه حرارت پایین سبب گل زایی در آنها می شود. ارقاتم همیشه بارده نیز در طول سال بیش از یکبار اقدام به تولید گل و میوه می کنند. در این ارقام گل زایی هم در روزهای بلند و هم در روزهای کوتاه صورت می پذیرد. امروزه در کشتهای تجاری معمولا از ارقام همیشه بارده استفاده نمی شود.در این بخش به معرفی ارقام مه

م کشت شده در جهان می پردازیم که بسیاری از این ارقام نیز به تازگی رهاسازی شده اند. در این میان رقمCamarosa از کشت وسیعی در جهان برخوردار است و حاصل برنامه های اصلاحی دانشگاه کالیفرنیا می باشد. این رقم از سازگاری مطلوب در مناطقی با زمستانهای ملایم برخوردار است. ارقام Selva وOso Grande نیز از ارقام بسیار مهم برای کشت در این مناطق بشمار می آیند. از سوی دیگر،رقمHoneye و به دنبال آن،Earliglow بیشترین سطح کشت را در مناطقی با زمستانهای سرد بخود اختصاص داده اند. ارقامی مانند Nyoho, Reiko,Toyonoka نیز از کشت وسیع در زیر تونلهای پلاستیک به منظور پیش رس کردن محصول برخوردارند. در جدول زیر ارقام مهم توت فرنگی و برخی از خصوصیات مهم آنها ذکر شده است.


لیست ارقام مهم توت فرنگی در جهان
نام رقم مشخصات
Allstar میان رس،میون درشت،متقارن و به رنگ روشن، مقاوم به بیماریred stele ،سوختگی برگ و سفیدک پودری
Annapolis زودرس،میوه درشت ومتوسط به رنگ درخشان ،مقاوم به پژمردگی و رتیسیلومی
Aromas روز بی تفاوت، میوه درشت و مخروطی شکل ، سفت ، بسیار براق و خوشنما، عملکرد بالا،مقاوم به فیتوفتراککتوروم،پوسیدگی طوقه ناشی از از آنتراکنوز و سفیدک پودری، متحمل به کنه تارتن دو نقطه ای
Atabaky میوه های کشیده و دوکی شکل و نسبتا درشت به رنگ قرمز و معطر، جداسازی کلاه میوه مشکل است،آبدار، میزان قند میوه بالا،دارای سازگاری مطلوب در شرایط اقلیمی مختلف،جزءارقام یک فصله
Bolero روز بی تفاوت،اندازه میوه متوسط براق و به رنگ قرمز نارنجی، کیفیت میوه و عمر قسفه ای عالی،دارای مقاومت متوسط در برابر پوسیدگی طوقه و پژمردگی ورتیسیلیومی
Camarosa یکی از ارقام بسیار مهم در جهان،زودرس،میوه بسیار درشت و سفت،پر محصول و قدرت رشد بالا
Captiva زودرس، ظاهر میوه خوب، مناسب برای حمل و نقل به مناطق دوردست
Captiva زودرس، عملکرد بالا،شکل میوه خوب و بدون لکه،اندازه میوه مناسب و متحمل به پژمر

دگی و رتیسیلیومی،جنس فیتوفترا و شرایط ضد عفونی نشده
Chamby اندازه میوه متوسط به رنگ قرمز با شانه های سفید،مقاوم به چندین بیماری برگی و red stele بسیار مقاوم به سرمای زمستان


Chandler یکی از ارقام بسیار مهم در جهان،میوه درشت و سفت گاهی با شانه های سفید،عملکرد بالا، متحمل به ویریوس
Clea زودرس، میوه درشت و سفت به رنگ قرمز نارنجی ،طعم خوب
Commander میوه درشت و به رنگ روشن، دارای طعم عالی و عمر قفسه ای مناسب، فصل میوه دهی طولانی،مقاوم رد برابر پوسیدگی طوقه
Dar select میان رس،پرمحصول،دارای میوه ای درشت و سفت به رنگ قرمز ملایم،بسیار شیرین
Delmarvel زودرس و میان رس، میوه درشت و متقارن،دارای عطر عالی، مقاوم به چندین بیماری برگی و red stele
Diamante روز بی تفاوت میوه درشت، براق، سفت و مخروطی طویل به رنگ روشن، عملکرد بالا، مقاوم به سفیدک پودری و متحمل به کنهتارتن دو نقطه ای
E26 همیشه بارده، میوه دارای رنگی یکنواخت و اندازه و سفتی متوسط
Earliglow زودرس، دارای طعم عالی، مناسب برای فرآوری، اندازه میوه و عملکرد متوسط،مقاوم به چندین بیماری برگی و ریشه ای و پوسیدگی میوه ناشی از بوتریتیس
Elsanta ویژه نواحی خنک،دیررس، میوه درشت و سفت به رنگ قرمز نارنجی
Elviro زودرس ، میوه درشت و نرم به رنگ قرمز و نارنجی ، مقاوم در برابر پوسیدگی طوقه
Eris زودرس، میوه به رنگ روشن و براق با بخش درونی به رنگ قرمز ونارنجی ، دارای طعم عالی و عطر شدید
Eros میان رس، میوه درشت، سفت و براق با بخش درونی به رنگ قرمز ملایم،مقاوم به red stele و حساس به پوسیدگی طوقه
Florence دیررس و پر محصول با میوه ای درشت و سفت به رنگ قرمز سیر، دارای طعمی شیرین و قدرت رشد بالا، مقاوم به ورتیسیلیوم، سفیدک پودری و پوسیدگی طوقه
Gariquette دارای کشت وسیع در زیر تونل پلاستیک،میوه دارای ظاهری زیبا به رنگ قرمز متوسط و تقریبا سفت، دارای طعم عالی
Ganiota میوه درشت و سفت، گردو مخروطی به رنگ تیره ملایم،دارای طعم خوب، مقاوم به سفیدک پودری و پوسیدگی ناشی از آنتراکنوز و متحمل به کنه تارتن دو نقطه ای.
Glooscap میوه درشت به رنگ قرمز تیره و سفتی متوسط
Hokowase دارای عملکرد بالا و طعم مناسب، بافت میوه اندکی نرم، بسیار حساس به ورتیسیلیوم و آنتراکنوز و دارای مقاومت متوسط در برابر سفیدک پودری
Honeoye زودرس، عملکرد بالا، میوه درشت و تیره رنگ با طعم خوب، مناسب برای فرآوری
Hood میان رس، میوه دارای طعم عالی و رنگ درونی مناسب، عالی برای فرآوری، کلاه میوه به راحتی جدا می شود، مقاوم به چندین بیماری قارچی برگی و ریشه ای
Idea میان رس و دیر رس،دارای عملکرد بالا، میوه بسیار درشت به رنگ قرمز نارنجی و سف

تی متوسط،قدرت رشد بالا، مقاوم در برابر عوامل بیماریزای خاکزی و Colletorichum acutatum
Jewel دیر رس و میان رس، میوه درشت، جذاب و براق به رنگ قرمز روشن، خوش طعم و متحمل در برابر خشکی.


Kent میان رس،دارای سفتی متوسط به رنگ قرمز ملایم، عملکرد بالا ، بسیار مقاوم به سرمای زمستان
Keylargo میوه درشت تا متوسط و مخروطی متقارن، درون میوه به رنگ روشن با مغز سفید، مقاوم در برابر ریزش باران و دارای قابلیت حمل بسیار خوب
Korona میان رس،میوه درشت به رنگ قرمز تیره و دارای سفتی و عمر قفسه ای نسبتا کم
Lateglow دیررس، میوه درشت با نرمی متوسط و به رنگ قرمز براق، آبدار،معطر و متحمل در برابر پوسیدگی خاکستری، لکه برگی، سوختگی برگ و پوسیدگی چرمی شکل، مقاوم به red stele و پژمردگی ورتیسیلیومی
Mesabi میان رس،میوه درشت با کیفیت برجسته میوه، مقاوم در برابر سرمای زمستان، دارای قدرت رشد بالا و مقاوم در برابر بیماریهای برگی و خاکزی متدوال
Mira میان رس،میوه به رنگ روشن و قرمز نارنجی که رنگ خود را بخوبی حفظ می کند،دارای طعم خوب و مقاوم به بیماریهای برگی رایج و red stele
Mirador زودرس، دارای ظاهر و قابلیت حمل مناسب
Miranda میان رس، میوه درشت به رنگ قرمز نارنجی براق، متحمل به شوروی و تنش
Miss زودرس،میوه بسیار درشت به رنگ قرمز روشن
Mohawk بسیار زودرس،اندازه میوه متوسط و نامنظم، مقاوم به چندین بیماری برگی و red stele
Noreaster زودرس،میوه درشت و سفت،دارای طعم خوب و عطر شدید، مقاوم به red stele و اکثر بیماریهای برگی.
Nyoho دارای کشت گسترده در زیر تونلهای پلاستیک، میوه بسیار جذاب و دارای ظاهری براق و سفت، بسیار شیرین، عالی برای پخت کیک
Oso Grande میوه بسیار درشت و سفت با مرکز اسفنجی، عملکرد بالا
Ostara همیشه بارده، پر محصول، میوه درشت و دارای بافتی نرم و طعمی مناسب
Pegasus پر محصول، میان رس، میوه درشت با سفتی متوسط و می تواند به رنگ تیره درآید، مقاوم به پژمردگی و رتیسیلیومی و نژادهای red stele
PS-592 قدرت رشد و عملکرد بالا،میوه درشت آبدار با طعم عالی و سفتی متوسط، کیفیت نگهداری عالی و فصل برداشت طولانی
PSI-118 اندازه میوه متوسط تا درشت، صاف و مخروطی به رنگ نسبتا تیره با طعم و سفتی عالی
Redchief میان رس، دارای قدرت رشد متوسط و کیفیت فرآوری خوب، جداسازی کلاه میوه اندکی مشکل است، مقاوم به red stele و ورتیسیلیوم
Redcrest میوه دارای رنگ یکنواخت، مناسب برای فرآوری، کلاه میوه به آسانی جدا می شود، میوه ها به صورت متراکم و یکجا می رسند.
Reiko دارای کشت وسیع در کره، عالی برای پیش رس کردن، میوه درشت، مخروطی شک

ل و منظم به رنگ قرمز براق ، بسیار حساس به سفیدک پودری
Rhapsody دیررس، میوه دارای اندازه ای متوسط تا درشت با بخش درونی قرمز و انتهای سفید، جداسازی کلاه میوه مشکل است،مقاوم به red stele و پژمزدگی ورتیسیلومی
Sachinoka دارای کشت وسیع به منظور پیش رس کردن،بسیار سفت و عمر قفسه ای خو

ب،دارای بریکس و ویتامین C بالا
Seascape روز بی تفاوت، میوه درشت و سفت به رنگ قرمز روشن
Selva میوه درشت و سفت،تا اندازه ای اسفنجی، بسیار پر محصول
Senga Sengana بسیار متحمل به تنش های سرمایی و خشکی، عملکرد پایین،کاسه گل به آسانی جدا می شود، عالی برای فرآوری
Shuksan میان رس، میوه دارای رنگ درونی مناسب و اندکی بدشکل ،کیفیت فرآوری مناسب، مقاوم به red stele، ورتیسیلیوم و بوتریتیس
Startyme دیر رس، میوه درشت به رنگ قرمز روشن با اندکی رنگ پریدگی در بخش درونی میوه، جداسازی کلاه میوه آسان، دارای رشد قوی
Suhong قدرت رشد بالا، میوه درشت به رنگ قرمز روشن و تا اندازه ای نرم،مقاوم به آنتراکنوز، سفیدکی پودری و پژمردگی فوزاریومی
Sweet Charlie زودرس،میوه درشت به رنگ قرمز نارنجی، طعم خوب ، بسیار پر محصول ، مقاوم به Colletotrichum
Symphony دیررس و میان رس، میوه درشت و سفت به رنگ قرمز تا قرمز سیر، طعم مناسب و عمر قفسه ای عالی،مقاوم به red stele و پوسیدگی طوقه
Tango روز بی تفاوت، بسیار زودرس، کیفیت میوه نسبتا کم، بسیار پر محصول، مقاوم به red stele و پژمژمردگی ورتیسیلیومی
Tethis میان رس با فصل میوه دهی طولانی،میوه بسیار درشت و سفت، بخش بیرونی میوه به رنگ قرمز روشن و بخش درونی به رنگ قرمز ملایم،دارای محصول دوم
Tochiotome دارای کشت وسیع به منظور پیش رس کردن، عملکرد بالا، میوه دارای ظاهری براق و بسیار جذاب با طعم خوب، میوه درشت و سفت
Totem دیررس، جداسازی کلاه میوه آسان و دارای رنگ درونی مناسب، تیره، طعم اسیدی مناسب برای فرآوری، مقاوم به red stele ورتیسیلیوم و بوتریتیس
Toyonoka دارای کشت وسیع در زیر تونلهای پلاستیک، میوه درشت و سفت، بسیار شیرین
Tribute روز بی تفاوت،اندازه میوه متوسط تا کوچک، مناسب برای فرآوری مقاوم به red stele و سفیدک پودری
Tristar روز بی تفاوت، اندازه میوه متوسط تا کوچک، مناسب برای فرآوری، مقاوم به red stele و سفیدک پودری
Tudla زودرس، میوه درشت و طویل و دارای ظاهری نا منظم له رنگ تیره


Veestar بسیار زودرس، اندازه میوه متوسط با گوشتی به رنگ روشن و دارای عملکرد پایین
Winona دیررس، میوه به رنگ سرخ براق با مرکز نارنجی قرمز، مقاوم در برابر سرمای زمس

تان، مقاوم به بیماریهای برگی متدوال، red stele و پوسیدگی سیاه ریشه
Zefyr زودرس،اندازه میوه متوسط تا کوچک با بافتی نرم و کیفیت نسبتا کم.(23)

فصل سوم
اهلی شدن توت فرنگی


اهلی شدن توت فرنگی Fragaria virginana ,Scarlet
توت فرنگی جنگلی F.vesca قرن هاست که در اروپا کشت می شود و تا هنگامی کهF.virginana از کانادا ویریجینیا در دهه1600 میلادی وارد نشده بود، این روند ادامه داشت. همه کلوین هاییی در مسیرشان به اروپا راه یافتند در اصل وحشی بودند،چرا که مردم ساکن و بومی آمریکای شمالی کشت توت فرنگی کمی انجام می دادند. آن ها از خوردن توت فرنگی های تازه ی خوری و یا به همراه نان گندم لذت می بردند اما فراوانی کم توت فرنگی در New World محرک خوبی برای اهلی کردن توت فرنگی ها در این منطقه شد.اطلاعات دقیق در مورد F.virginana ی انتقال داده شده به اروپا ناشناخته باقی مانده اما به طور مسلم آن ها در اواخر دهه قرن15 میلادی به فرانسه و انگلستان رسیدند اما وادرات بعدی آن در طی 150 سال پس از این تاریخ حالت عادی پیدا کرد.Jacques cartier کاشف رودخانهSt Lawrence در کانادا احتمالا اولین کسی بود که F.virginana را به جهان قدیم (Old world) معرفی کرد اما هیچ گونه سند ویژه ای برای این پیشکسوتی او وجود ندارد، با این حال تعداد زیادی از صفحات سفرنامه اش به جای مانده است و این مطلب او را به عنوان کسی که در آوردن گیاهان از کانادا پیشگام بوده است، معرفی می کند. اولین منابع انتشار یافته در مورد توت فرنگی های کانادایی در مجله باغ های Robins (گیاه شناس فرانسوی در زمان هنری چهارم) می باشد.او و برادرش اولین گزارش خود را در 1624 میلادی

منتشر کردند،اما این احتمال وجود دارد که این بوته ها خیلی قبل از این به زیر کشت می رفته اند، چرا که خود از وارد کنندگان فعال گیاهان از سراسر جهان بودند.توت فرنگی های کانادایی که در ابتدا با نام Fragaria Americana شناخته می شدند و اکنون بنام F.virginana خوانده می شوند، به سرعت در باغ های فرانسه و تمام اروپا گسترش یافتند.


این توت فرنگی در مجله کانادایی های خارج از کشور در سال 1633 میلادی به وسیله Giovanni battista Ferrari استاد درس Herbew (گیاه شناسی) در دانشگاه Romano در رم معرفی شد. داروساز مشهوری به نام jean Hermance این توت فرنگی کانادایی را در باغ خود در بروکسل در سال 1652 میلادی پرورش داد و گیاهشناسان و باغبان های انگلیسی بسیاری از جمله John Tradescant وJohn Parkinson شروع به ازدیاد آن در اوایل دهه 1600 میلادی کردند. حداقل9 مرجع مکتوب در مورد F.virginana تا سال 1650 مطالبی را نوشتند. اگر چه اولین توت فرنگی هایی که از کانادا وارد شدند، از لحاظ گیاه شناسی و باغبانی بی اندازه جالب توجه بودند،اما بیشتر آن

ها میوه های کمی می دادند و حتی اگر در زیر سایه قرار می گرفتند، میوه هایش رنگ نمی گرفت و سبز می ماند، در عین حال رونده های بسیاری تولید می کرد،اما این توت فرنگی های ویرجینیایی تا هنگامی که F.virginana گسترش خاصی نیافته بود و در صنعت باغبانی وارد نشده بود، حضوری کمرنگ داشتند. آن چه توت فرنگی Scarlet را مورد توجه ساخته بود، اندازه بزرگ میوه، عملکرد بالا و رنگ قرمز میوه هایش بود. این توت فرنگی ها بطور ویژه ای در مربا مورد استفاده قرار گرفتند چرا که دارای رنگ ،اسید معطر و بوی فزاینده همراه با ظاهری شکیل بود.
مشخص نیست که اولین توت فرنگی های Scarlet چه موقع به اروپا رسیدند اما در باغde La Brosse یک توت فرنگی به نام Fragaria Americana mango fruto rubro وجود داشته است که میوه های درشت آن از نوع میوه های Scarlet بوده است. این احتمال نیز وجود دارد که برخی از مهاجران در سال 1586 هنگام برگشت از Plymouth آن ها را با خود آورده باشند. حتی بدون توجه به موارد ذکر شده از آنجا که در اواخر سال های دهه1500 و اوایل دهه 1600 میلادی همه انواع گیاهان بومی در آمریکای شمالی در باغ های اروپا یافت می شدند، مقدمات چندگانه و قابل قبولی را برای حضور توت فرنگی Scarlet در اروپا فراهم آورده است.
رقم اولیه F.virginana بوسیله کشاورزانی توسعه پیدا کرد که از وارد کنندگان بذر از آمریکای شمالی بودند و به دلیل تکثیر بذری این ارقام شاهد خصوصیات متفاوت زیادی در بوته های ایجاد شده بودند. تعداد ارقام موجود در طول کمتر از چند دهه در اواخر قرن 17 به سرعت از 3 به حدود 26 واریته رسید. تعدادی از مهمترین آن ها به شرح زیر است.
Oblong Scarlet, Grove End Scarlet, Duke of Kents Scarlet, Knights Large Scarlet,Wilmonts Late Scarlet, Morrisana Scarlet , Comman Scarlet and the A ustralina Scarlet and Hudson Bay Scarlet .
این ارقام از بخش های مختلفی از NEW World آمده بودند، از جمله از نیویورک نووا اسکوتیا و ویرجینیا. اولین پیشرفت ها سریع و زیاد اتفاق می افتاد ولی هیچکدام از این پیشرفت ها نتوانست بهتر از انواع اولیه وارداتی خود مانند واریته Large Early Scarlet را عرضه کند.
کشت باغی توت فرنگی در آمریکای شمالی در اواسط قرن 17 میلادی با واریته های مهمی که از انگلستان آمده بود شروع شد،لیست اولیه شامل بر 3 گونه زیر می شد،
I-Hautboys(F.moschata)
II-Chili(F.chiloensis)
III-Red wood(F.vesca)
قسمت کوچکی نیز به زیر کشت رقم F.virginana رفت تا اینکه واردات توت فرنگی از واریته Large Early Scarlet در اواخر سال های 1700 میلادی صورت گرفت، حتی تصور آن می رود که Large Early Scarlet یک قرن زودتر از انواع وحشی آمریکای شمالی خود به انگلستان فرستاده

شده است.
اولین همگروه(کلون) بومی آمریکا که برای فروش ازدیاد یافت، F.virginana بود. که Hudson (1719 میلادی) نامیده می شدند و دارای میوه نرم و نارنجی و خوش عطر با بوته ای قوی بود و از سال1800 میلادی کشت آن رواج پیدا کرد و احتمالا اولین توت فرنگی مهم آمریکا محسوبفیلادلفیا و بالتیمور در اوایل سال های 1800 میلادی به عمل آمد و تا آنجا گسترش یافته بودند که حتی از مجموع توت فرنگی های وحشی که در هنگام بهار از جنگل ها جمع آوری می شدندف بیشتر شدند.
رقم انگلیسیRed Wood از F.virginana به دست آمد و احتمالا مهمترین رقمی است که در اوایل قرن18 در کنار رقمScarlet در آمریکای شمالی به چشم می خورد. Red Wood از لحاظ عطر و بو رقم نامرغوبی نسبت به ارقام قدیمی ترScarlet بود. اما فصل تولید محصول طولانی تری داشت. دیگر کولتیوارهای رایج در طول نیمه اول قرن 18 عبارت بودند از
White Wood, (a white-fruited type), Early Hudson ,Old Scarlet, Crimson ,Cone, Large Early Scarlet , Hudson Bay, Methven Scarlet Ross phoenix Early Virginia.
اهلی شدن رقم F.chiloensis در سرزمین جدید( NEW World)
توت فرنگی کشت شده در آمریکای جنوبی، یعنی F.chiloensis یک سرگذشت طولانی و پرماجرا دارد. بیش از 10000 سال پیش ماپوچی های بومی ، در بین دو رودخانه Biobio و Tolten در جنوب شیلی از این توت فرنگی برای خوردن بهره می بردند و بیشتر قبایل پیکونچ شمال "Picunch " نیز در میان رودخانه هاBiobio وItata ساکن بودند. پیکونچی ها با مهاجمان اینکا(Inca) در سرزمین شمالی درگیر بودند و احتمالا اولین کسانی بودند که در انتقال بوته های برگزیده از محیط وحشی به باغ های خانگی اقدام کردند. ماپوچی ها در ابتدا شکارچی بودند و از جنگل های اطراف رودخانه غذای خود را فراهم می کردند اما چیزهایی نیز در مورد کشاورزی از پینکوچی ها آموختند. میوه های توت فرنگی بوسیله اهالی بومی شیلی بصورت تازه، خشک شده و شراب و یا دم کرده دارویی در مقابله با سوء هاضمه،اسهال و یا زخم و خونریزی استفاده می شد. ماپوچی ها انواع گوناگونی شراب می ساختند اما مطلوب ترین آن ها از توت فرنگی وحشی "llahuel" یا"lahuele" بدست می آمد که دارای میوه های کوچک و قرمزی بود و آن را "lahuele mushca" می نامیدند.
بیشتر شواهد و مدارک دلالت بر این دارد که توت فرنگی های بومی دارای فرم هایی با میوه های سفید رنگ بودند که ماپوچی ها آن ها را Kallen و یاQuellghen می نامیدند. انواع توت فرنگی های آلبنیویی(سفید رنگ) در طبیعت کمیابند،اما در سه منطقه جنوبی یافت شده اند و هنگامی که مورد مطالعه برای آنالیز واریته چند تایی قرار گرفتند، مشخص شد که این فرم از توت فرنگی ها در ارتباط نزدیکتری با توت فرنگی های سفید رنگ هستند تا انواع قرمز رنگ وحشی آن.


برخی از فرم های قرمز رنگ اهلی شده اند اما گزارش ها و اطلاعات موجود فاقد جزئیات کافی است. توت فرنگی های درشت و قرمز شیلیایی در اطرافSantiago در اواسط قرن20 وجود داشتند اما خبری از اینکه توت فرنگی lahuene زودتر کشت شده، وجود ندارد. اشکال قرمز رنگ وحشی در اطراف بخش جنوبی Santiago فراوان بودند بنابراین چندان لازم به نظر نمی رسید که کشت و زرع آن صورت گیرد. گفته می شود ماپوچی ها زمین های کوچکی را در فضای باز اختصاص به ک

شت این توت فرنگی های قرمز می دادند تا با این کار سربازان اسپانیایی را به دام بیندازند. هنگامی که سربازان بازوهای خود را برای چیدن میوه ها دراز می کردند ناگهان این منتسبان به هندی ها، وحشیانه به آن ها حمله می کردند و آن ها را می کشتند.
کشت توت فرنگی بوسیله ماپوچی ها به زمین های کوچکی محدود می شد،اما بعد از غلبه اسپانیایی ها بر آن ها در حدود1تا2 هکتار از زمین های ساحلی از شمال رودخانهItata تا جزیره Chiloe به زیر کشت اقتصادی رفت، این کشت سنتی F.chiloensis تا سال1950 میلادی ادامه پیدا کرد و تا انجا ادامه یافت که کولتیوارهایی از نیمکره شمالی از جملهF.x ananassa با کشت آن همراه شد، در نتیجه کشت کولتیوارF.chiloensis به سرعت کم شد، با این حال هنوز کشت و کار کوچکی در امتداد روستاهایی چونIloca در سواحل ایالت Curico تا جزیره Chiloe دیده می شود.
منشاء توت فرنگی F.x ananassa
دانهال های غیر معمول در بریتانیا و باغ های دیگر با اقسام گوناگون از لحاظ میوه و خصوصیات مرفولوژیکی شروع به ظهور کردند، گرچه منشاء این گونه دانهال ها در آغاز مبهم بود ولی در سال 1766 میلادی مشخص شد که آن ها هیبریدهایی از F.chiloensisوF.virginin بودند که نتیجه آن F.x ananassa بود که به دلیل بوی خوشی نظیر آناناس ،بدین نام خوانده شد. بر طبق اسناد موجود مشخص نیست که اولین هیبریدهای توت فرنگی آناناسی کجا دیده شدند. در هر صورت آن ها از باغ های تجاری بریتانیا و از باغ های گیاه شناسی سراسر اروپا مانند Trianon وRoyal Garden در Versailles که آقای "داچ" در آن مطالعه می کرد سر در آورده اند. اولین کولتیوارهای هیبریدی از هلند برخاستند شاید به خاطر اینکه داچ از بازرگانان فعال در امر بذر بود و هیبریدهایی اولیه را وارد کرده بود، همچنین این امکان وجود دارد که خود نیز انواع بی مانندی را در باغ های خود استخراج کرده باشد، اولین شرح حال از یک واریته که با رقم F.x ananassa همخوانی داشت، در سال 1759 میلادی در ت دوین دیکشنری باغبان ها بوسیله Philip Miller آمده است، اگر چه او از منشاء آن مطمئن نبود.(
Duchesne این کولتیوارهای اولیه ناشی از F.x ananassa را بنام Quoimios در ضمیمه کتاب L Histoire des Fraisiers در سال 1771 میلادی به چاپ رساند. دو تا از این کولتیوارها مانند ارقام شیلیایی میوه رنگ پریده داشتند اما از طروق دیگر ترقی یافتند. یکی از آن ها از هاآرلم در هلند بود و تا حدودی هرمافرودیت بود که در صورت وجود یک گرده بر، بهترین رقم محسوب می شد و همزمان با گلدهی پایه ماده شیلیایی شروع به باز شدن شکوفه ها می کرد در عین حال اولین گل ها عقیم بودند. کولتیوار دیگری که Quoimio نامیده می شد دارای میوه های کوچکتری نسبت به ارقام شیلیایی بود اما در قوی بودن بوته و اندازه خارق العاده بود. سه واریته اولیه دیگر که رنگ های قرمزتری از ارقام شیلیایی داشتند شامل کارولینا با میوه هایی به رنگ قرمز آلبالویی،

Quoimio de cantorberi با گوشت میوه رنگین و کلاگنی کویمیو که یک نوع scarlet به حساب می آمد که میوه هایش را رنگ کرده باشند و در نتیجه Duchesne فکر کرد که احتمالا حاصل از تلاقی برگشتی De haarlem Quoimio و F.virginin بوده است.(23)

فصل چهارم


بهنژادی و ژنتیک

استراتژی های (راهکارهای) بهنژادی
توت فرنگی های دسری F.x ananassa محصولاتی با تلاقی بیرونی هستند(outcross) که تا حدودی نیز نسبت به امر خویش آمیزی (inbreeding) حساسیت نشان می دهند. بیشتر برنامه های ارتقاء یافته در مورد ارقام آن هایی بودند که از روی شجره نامه خویش آمیزی، والدین گزینش شده را تحت آزمایش تلاقی درونی (intercross) قرار می دادند. اگر اندازه جمعیت های انتخابی به اندازه کافی بزرگ باشد، آن وقت میزان تغییرات هموزیگوتی به حداقل می رسد.
از آنجایی که ژنوتیپ هتروزیگوت های مهم می توانند بصورت رانرهایی آزمایش و نگهداری شوند، تولید اینبردinbred دیگر فایده چندانی نداشت ؛اگر چه می پذیریم که خودباروری می تواند به طور موفقیت آمیزی ژن های مهم را در یک جا جمع کند. جمعی از محققان کلون های دانهالی فوق العاده ای را بوسیله ترکیب دومین و سومین لاین های رگه های اینبرد تولید کردند. Carig(1963) از انتخاب های دو جانبه و غیر رایج برای کاهش سطح تغییر پذیری و با لا بردن تعداد خصوصیات معمول در میان دانهال ها بهره برد."اسپانجلو" در سال 1971 میلادی فهمید که لینه ی درون نژاد S5 (ششمین نسل خود گشنی.م) از Howard17 نتایج فوق العاده ای را برای Howard17 در برداشت. کریج Craige et al.(1963) مشاهده کرد که خود باروریSelfing به طور قابل توجهی توانست افراشتگی، سلامتی در شاخ و برگ و شکیل بودن شاخ و برگ و توت را بهبود بخشید. در واقع چندین کولتیوار از خود باروری حاصل آمده اند، تلاقی برگشتی در موادر کمی برای در کنار هم قرار گرفتن ویژگی ها در یک ژنوتیپ مورد استفاده قرار گرفته است. محققان مقاومت به شته توت فرنگی را از F.chiloensis spp.gluca به F.x ananassa انتقال دادند. خصوصیت روز خنثی بودن را نیز از نژاد بومی F.virginiana به F.x ananassa انتقال دادند. تقریبا سه نسل لازم بود صورت گیرد تا اندازه میوه و عملکرد محصول به سطوح اقتصادی خود برسد.
ژنتیک و ویژگی های مهم اقتصادی
مطالعات وسیع چندی بر روی ویژگی های مهم اقتصادی از جمله کیفیت و عملکرد توت فرنگی صورت گرفته است. اثبات شده است که بیشتر این ویزگی ها قابلیت توراث کمی دارند، اما از آنجایی که تغییرات موجود بر تخمین های ژنتیکی معمولابستگی نزدیک با جمعیت های بهنژادی خاص و محیط های آزمایش دارد، دیده می شود که میزان این توراث پذیری از مطالعه ای به مطالعه ای دیگر فرق می کند.
دستاوردهای بیوتکنولوژی برای بهبودی ژنتیکی
توت فرنگی ها اولین گیاهی بودند که به آسانی با روش های ریزازدیادی توسعه یافتند، اما فعالیت های مولکولی به تازگی در راستای افزایش عملکرد محصول آغاز شده است. سیستم های باززایی با چندین کار آزمایشگاهی روی برگ ،کالوس، پروتوپلاسم و قطعات دمبرگی انجام شده است. در کشت پروتوپلاست های F.x ananassaوF.vesca مشاهده گردید که بطور موفقیت آمیزی با یکدیگر

امتزاج می یابند و بوته هایی نیز از لپه های دانهال هیبرید F.vesca به potentilla frunticosa تولید و افزایش یافته اند. هاپلوییدها نیز از چندین کولتیوار اکتاپلویید بدست آمده اند، در موارد خیلی کمی، تغییرات و سوماکلونالی مشاهده شده است که این امر به به نظر می رسد کاربرد فراوانی در علوم باغبانی به همراه داشته باشد.
قطعات برگ و دمبرگ توت فرنگی از طریق ژنتیکی توسط Agrobacterriom tumifaciens تغییر ش

کل داده شدند و این کار را بوسیله از دست دادن ژنتیک آن ها انجام گرفت و توسط electroporationو GUS به پروتوپلاسم توت فرنگی انتقال یافت. ژن های متفاوتی بوسیله Agrobacterriom در با هم قرار گرفتند از جمله ژن های (SAmase) که بیوسنتز اتیلن را کنترل می کند، مانع شونده کوپاتریپسینTripsin inhibitor Cowpea (تریپسین نوعی لوبیا) که باعث مقاومت در برابر آفات می شود و آنزیم RAT enzyme که مقاومت به علفکش را بسیار بالا می برد.
تلاش هایی نیز در مورد نفوذپذیری غشاء پروتئینی میانی صورت گرفته است که مقاومت در برابر SMYEPV و چندین ویریوس ناشی از ناقلی چون نماتد در اروپا را بالا می برد،ژن دیگری که برای مقاومت در برابر آفات مد نظر است و از میوه های نوعی انگور فرنگی نر رسیده بدست می آید، PGIP می باشد.
اطلاعات کمی در مورد مشخصات ژنتیکی توت فرنگی وجود دارد اگر چه پیشرفت هایی در مورد شناسایی ژن های رسیدن میوه ها انجام گرفته است.18S rRNA و ژن های دهیدروژناز الکل در توت فرنگی کلون و ردیف سازی شدند. ایزوآنزیم هایی بهمراه واکنش زنجیری پلی مراز و پرایمرهای اتفاقی برای تجلی ژن های در کولتیوارهای برگزیده به کار گرفته شده اند. نشانگرهای RAPD بطور بسیار محکمی به ژن های مربوط به مقاومت در برابر بیماری قارچی Redstele (پوسیدگی قرمز مغز ریشه) می چسبند و در کنار این مورد تلاش هایی نیز در مورد اتصال آن ها به با استفاده از ترکیب ISSR-PCR نیز صورت گرفته است. از چندین نشانگرهای RAPD و ایزوزیم برای تهیه نقشه ژنتیکی استفاده گردید و در این مورد به روابط ژنتیکی رنگ میوه و تولید رونده ها (استولون/ رانرها) در توت فرنگی F.vesca پی بردند.
بهره وری از ژوم پلاسم بومی
تحقیقات جالب توجهی در مورد ژرم پلاسم های بومی در برنامه های بهنژادی صورت گرفته است. بی شک این کار با بررسی ویژگی روز خنثایی(واکنش نسبت به فتوپریودیسم) شروع شد، در واقع این کار بوسیله بهنژاد گران که میزان شناسایی پایه ژنتیکی کولتیوارها از سال 1990 از 7 هسته و نا چیز می دانستند تشویق می شد. بیشتر دستاوردهای ژنتیکی پیش افتاده ای، بی اهمیت می باشد زیرا امکان وقوع خویش آمیزی inbreeding وجود تنوع را برای روبرو شدن با شرایط مختلف محیطی را از بین می برد.تعدادی از خصوصیات ارزشمند در گونه هایی کم پلویید وجود دارد که در گونه های تحت کشت می تواند مفید فایده باشد.ارقام F.vesca وF.iinumae وF.nipponica در مناطق با اکوتیپ سردسیر و علفزارهای کوهستانی زیست می کنند. F.vesca مقاومت بیشتری نسبت به پژمردگی ورتیسیلومی، سفیدک پودری و پوسیدگی طوقه دارد.F.muschata در محیطی کم نور پیدا شد و همچنین نسبت به سفیدک پودری مقاومت داشت.F.viridis نسبت به خاک های قلیایی مقاوم است . در یک مطالعه فراگیر و جامع روی گونه های دیپلویید در انتاریو (کانادا)،محققان فهمیدند که F.nilgerrenis نسبت به شته ها و بیماریهای برگی مقاوم است.F.iinumae ریشه زایی خوبی در مورد استولون های خود ندارد. F.muschata در زمستانهای سرد و در خاکهای مردابی زنده می ماند و دارای مقاومت عالی در برابر بیماریهای برگی است.F.penataphy lla با میوه هایی قرمز روشن و سفت ومقاومت به بیماریهای برگی دارای بوته ای قوی نیز هست. برای تلفیق ویژگی ها از تلاقی میان گونه های کم پلویید با گونه های بومی که کاهش تعداد پلوییدی نداش

 

تند و یا گونه هایی که تعداد کروموزوم آن ها بطور مصنوعی دو برابر شد بعنوان گونه های گرده زا استفاده شد. استفاده از این دستاورد برای گستره وسیعی از گونه های توت فرنگی و در ارتباط با جنس علف نقره ای به کا رفت. موفقیت خاصی از طریق ترکیب شدن گونه های کمتر پلویید و سپس دو برابر کردن تعداد کروموزوم آن ها برای رسیدن به سطح اکتاپلوییدی بدست آمد و در نتیجه زمینه ایجاد رقم آناناسا از تلفیق گونه های کم پلویید فراهم شد. کلون های بومی F.chiloensis وF.virginiana یک بانک ژنتیکی غنی را در خود داشتند (و به طور موثری در مورد اصلاح F.x ananassa استفاده شدند چرا که به آسانی با انواع کشت شده تلاقی می یافت و هنوز هم تنوع ژنتیکی بسیاری را در خود کشف نشده دارند. گرچه بعضی از کلون های وحشی دارای بو و عطر مخصوص و جالبی هستند ولی تا به حال روی آن ها کار نشده است؛ حتی در برابر تعدادی از بیماریها و آفات مقاومت داشتند و به همان اندازه دارای قدرت سازگاری با شرایط محیطی نیز بودند. به علاوه تغییری که در میزان عملکرد دیده می شود مربوط به خصوصیات فیزیولوژیکی زیر می شود؛

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید