بخشی از مقاله

مراحل حافظه:
۱- رمزگردانی: عبارت است از سپردن مطالب به حافظه
۲- اندوزش: عبارت است از نگهداری مطالب در حافظه
۳- بازیابی: عبارت است از فراخوانی مطالب از حافظه


رمزگردانی: برای رمزگردانی اطلاعات در حافظه کوتاه مدت باید توجه فرد بر آن چیز متمرکز گردد بسیاری از مشکلات حافظه ناشی از نارسایی توجه است. هنگامی که سعی می‌‌کنیم اطلاعات رااز راه مرور ذهنی و تکرار پیاپی آنها در ذهن فعال نگه داریم از رمز صوتی استفاده می‌‌کنیم. در مواردی که اطلاعات از ماده‌های کلامی مانند ارقام، حروف، با کلمات تشکیل یافته باشد از مرور ذهنی استفاده می‌‌کنیم و وقتی برای مواد کلامی از رمز دیداری استفاده می‌‌کنیم این رمز بسرعت محو می‌شود ورمز صوتی جای آن را می‌‌گیرد.


اندوزش (نگهداری در حافظه): مهم‌ترین خصوصیت حافظه کوتاه مدت گنجایش بسیار محدود آن است. برخی از افراد تنها ۵ ماده و برخی دیگر تا ۹ ماده را در حافظه نگه می‌‌دارند. مقدار متوسط نگهداری حافظه هفت ماده به اضافه و منهای دو ماده است. این رقم که تقریبا" همیشه بین پنج تا نه ماده است فراخوانی حافظه نامیده می‌شود. هر اطلاعاتی که زودتر به حافظه راه یافته‌اند بسرعت جای خود را به اطلاعات تازه تر می‌‌دهند.


بازیابی: عواملی که در افزایش و کاهش بازیابی داز مدت مؤثرند سازمان و بافت، بازیابی از حافظه دازمدت مستلزم نوعی فرایند پیگیری است و سازمان مرتبه‌ای این پیگرد را کارآمد تر می‌‌سازد. بازیابی رویداد به خصوص وقتی آسان تر است که بافت حاکم بربازیابی، همان بافتی باشد که در زمان وقوع آن رویداد وجود داشته باشد.

پروتيين مسوول يادگيري و حافظه فقط در مغز انسان وجود دارد
دانشمندان چيني با مقايسه ‪ DNA‬انساني با چندين گونه از ميمونها و شمپانزه اعلام كردند شكل خاصي از يك پروتئين موسوم به "نوروپسين" كه در يادگيري و حافظه نقش دارد، تنها در سيستم عصبي مركزي انسان وجود دارد.


به گزارش هلث دي، گروه تحقيقاتي فرهنگستان علوم "كومينگ" در چين، اين يافته‌ها اطلاعات با ارزشي در مورد تكامل مغز بشر ارائه مي‌دهد.


اين تحقيق همچنين نشان مي‌دهد، نوروپسين نوع دوم كه در مغز بشر يافت مي‌شود حدود پنج ميليون سال پيش به وجود آمده است.


پژوهش اخير كه با عنوان شناخت ادراك انساني ارائه شده، قرار است در مجله آن لاين تغذيه بشر منتشر شود.


محققان مي‌گويند يك جهش ويژه در انسان موجب اين تغيير در الگوي اتصال ژن نوروپسين شده و سايت اتصال جديد و پروتئين بلندتري را توليد كرده است.


دانشمندان با ايجاد اين جهش در شمپانزه‌ها، آغاز توليد پروتيين نوروسپين نوع دوم را در آنها مشاهده كردند.


به گفته محققان، با اين حال جهش خاص انسان نه تنها لازم بوده بلكه براي ايجاد شكل اتصالي بديع نيز كفايت مي‌كند.


پژوهشگران چيني معتقدند نتايج اين تحقيق بر اهميت بالقوه ايجاد اشكال اتصالي بديع و نو در سيستم اعصاب مركزي در ظهور ادراك انساني تاكيد دارد.

تقويت حافظه         
آيا شما هم جزء افراد فراموشكار هستيد؟ آيا مي توانـيـد  نام عناصر درس شيمي را بياد آويد؟و يا اينكه تاريخ اولين برخورد با همسرتان را بخاطر مي آوريد؟ مسلما خير. اين  بدليل آن است كه حافظه بصورتي انتخابي عمل ميكـنـد. برخي از مسائل را بدليل اهميت بيشتر آسانـتـر از بـقـيـه به ذهن مي سپاريم. اما مغز قابليت بخـاطـر سپـردن هـرموضوعي را داشته و فقط به كمي تمرين و ممارست نياز  دارد.در ادامه مقاله با روشهاي بهبود حافظه آشنا خواهيد  شد.

مسئله
بجاي پرداختن و وارد شدن به مطالب پيچيده روانشناسي در زمينه حافظه كوتاه مدت و بلند مدت، بيايد فقط قرار بگذاريم ديگر مسائلي كه نبايد فراموش مـي كرديـم را از قـلـم نيندازيم.


براي مثال هر كسي، شايد بجز معلم شيميتان، شما را به خاطر بياد نياوردن فرمول يك ماده خاص خواهد بخشيد. با اين حال ممكن است بخصوص هنگامي كه در تخت خواب خود مچاله شده ايد بدليل بخاطر نياوردن تلفن نامزد خود كلافه و پريشان شويد. در زير مواردي را كه بايد سعي در بذهن سپردن آنها نماييد، آورده شده است:
•    اسامي
•    شماره هاي تلفن
•    قيافه ها
•    كارها
•    قرارهاي ملاقات
•    تاريخهاي تولد
•    گفتگوها
•    حقايق ( يا اكاذيب )


بياد نياوردن موارد فوق عمدتا نتيجه مبذول نداشتن توجه كافي مي بـاشد. اگـر بـرايـتان مهم بود هيچگاه فراموش نمي كرديد. ( اين جمله اي است كه مـعمـولا نـامـزدم بـه مـن ميگويد ) دفعه بعد كمي بيشتر سعي و دقت كرده و ببينيد تا چه اندازه بيشتر موفق تـر خواهيد شد. همچنين مخشص كنيد كه كدام حافظه را دارا ميباشيد: بصري يا سمعي. وقت پاسخ اين سؤال معلوم گرديد در موقيتي بهتر براي بهبود حافظه خود قرار خواهـيـد گرفت.


راه حل
در اين قسمـت نـكاتـي مهم جهت بهبود مهارتهاي به ذهن سپردن مسائل خاطر نشان شده است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید