بخشی از مقاله

مقدمه
امروزه در همه کشورهای جهان مخابرات ، ارتباطات و انتقال اطلاعات در حال پیشرفت و گسترش است و هر روز فناوری جدیدی روی کار می آید. در ایران نیز بدلیل احتیاج بیش از پیش مردم ، سازمانها و وزارتخانه ها مختلف به وسایل ارتباطی ، سعی در پیشرفت هرچه بیشتر وجود دارد.
به لحاظ اشتغال ، توسعه و رواج ICT موجب پیدایش مشاغل جدید با کیفیتی نو و برتر می شود.
امروزه شبکه های دیگری بالاتر از شبکه محلی قرار می گیرند که امکان سرویس دهی به تمام مشترکین در تمامی نقاط جهان را فراهم می سازد (IN,NGN,…)

مهمترین و حساس ترین بخش در یک مرکز تلفن ، سالن دستگاه مرکز می باشد که هسته اصلی مرکز می باشد زیرا تمامی ارتباطات از آنجا شکل میگیرد . بعنوان مثال هنگامی که شما گوشی تلفن خود را برمی دارید صدای بوق (Dial Tone) میشنوید و بعد از آن میتوانید شماره گیری کنید برای همین بوق ساده در هنگام برداشتن تلفن تعداد زیادی سیگنال بین گوشی تلفن شما و مرکز انتقال می یابد که به شما امکان شماره گیری می دهد.


یک مرکز تلفن بطور کلی شامل سالن دستگاه ، سالن ام دی اف ، سالن پی سی ام ، اتاق کابل ، اتاق نیرو ، باتری و دیزل می باشد و روال کلی برقراری ارتباط به شکل زیر است :
سالن دستگاه وظیفه سوئچینگ و برقراری ارتباط بین مشترکین را بعهده دارد که بعد از سالن دستگاه ارتباط از طریق سالن ام دی اف با اتاق کابل برقرار می گردد و از آنجا به کافو های خارج از مرکز ، سپس به پست های درب منازل و شرکتها و ازآنجا به مشترکین و بالعکس.
بعلت پیچیدگی بخشهای مختلف ارتباطات در سالن دستگاه در این گزارش سعی بر این شده است که از جزئیات در مورد سوئیچ این مرکز خودداری شده و بیشتر به کلیات بخشهای مختلف سالن وکارهای انجامی روزانه و ماهیانه توسط کارشناسان سوئیچ بپردازم.


این مرکز دارای 40000 شماره تلفن میباشد که از این تعداد 5000 شماره آن مربوط به کافوهای نوری می باشد و باقیمانده شماره های اصلی سوئیچ می باشد که نگهداری این دو بخش بعهده پرسنل مختلف است.

طرح بندی مرکز:
Layout Plan بمعنی طرح سالن مرکز تلفن می باشد. بعبارت دیگر در رابطه با اینکه چگونه و به چه طریق تجهیزات مرکز دز سالن مرکز تلفن نصب گردد تاازحداقل کابل های ارتباطی ، حداکثر استفاده شود.
مرکز تلفن خاتم الانبیاء واقع در بزگراه آسیایی – روبروی پلیس راه قاسم آباد شامل ساختمانی 3 طبقه می باشد. طبقه اول جهت اطاق باتری ، دیزل و بخش تغذیه مرکز ، طبقه دوم جهت نصب MDF و سالن PCM و طبقه سوم جهت نصب تجهیزات سوئیچ در نظر گرفته شده است .
ضمنا بخشهای از ساختمان جهت واحدهای اداری مرکز منظور گردیده است.
اطاق MDF :
سالن MDF در واقع سالنی است که اتصالات درونی سیستم رابه کابل های بیرونی سیستم متصل مینماید.
هر ساختار MDF از دوبخش افقی و عمودی تشکیل شده است . بخش افقی آن با داشتن ترمینالهای افقی محل اتصال کابلهای خارج شده از راک های مشترکین به MDF است. بخش عمودی MDF با داشتن ترمینالهای عمودی محل اتصال کابلهای مشترکین از مکان سرویس تا مرکز تلفن می باشد.


اتصال بخش عمودی و افقی در MDF توسط کابل انجام می گیرد که اصطلاحا ، کابل رانژه گویند.
سالن PCM :
کابلهای (ترانکهای) ارتباطی که از راکهای ترانک مرکز سوئیچ به DDF اتصال می یابد ، به اطاق PCM رفته و پس از اعمال پروسه انتقال به مقصد ارسال می گردد.
بطور معمول کابلهای ترانک از نوع کواکسیال می باشد ، که از راک ترانک تا DDF واز DDF تا بخش PCM کشیده می شود.
سالن تغذیه :
این سالن از دوبخش Rectifier و باتری تشکیل شده است که وظیفه تبدیل برق AC به DC و تامین برق تجهیزات مرکز در هنگام قطع برق رابرعهده دارد.
اطاق کابل :
زوج کابل هایی که از ترمینال عمودی MDF گرفته شده ، بصورت رشته کابل هایی از 200 الی 1800 زوجی در آمده ، به اطاق کابل وارد می شود ، سپس از طرسق حوضچه های کابل در سطح شهر توزیع می گردد.

سالن سوئيچ :
هر سالن از دو بخش سالن تجهیزات و سالن بهره برداری و نگهداری (Operation & maintenance) تشکیل میگردد.
سالن تجهیزات شامل تجهیزات مخابراتی برای برقراری ارتباط مشترکین بایکدیگر و محیط خارج از مرکز می باشد که در ادامه توضیحات بیشتری در مورد وسایل و تجهیزات داخل این سالن می دهم.

کلیات سیستم سوئیچ :
سوئیچ این مرکز چینی و از شرکت Huawei می باشد.قبل از هر چیز بهتر است مفهوم C&C08 که نام این سیستم میباشد را بدانیم C&C-- یعنی :
City & Countryside ، Computer & Communication ، China & Communication
و عدد 8 در واقع نشان دهنده ورژن وعدد خوش شانسی در چین میباشد.
ازاین سیستم جهت مراکز محلی – ترانزیت – بین الملل استفاده میگردد.

سالن تجهیزات :
این سیستم ازدوقسمت (ماژول) اصلی بنامهای SM و CM تشکیل شده است:
که SM جهت سرویس دهی به مشترکین آنالوگ و دیجیتال استفاده میگردد.
اما CM وظیفه سرویس دهی به ترانکهای دیجیتال و اعمالی از قبیل ترافیک سنجی و انجام اعمال پریودیک و چارژینگ و کنترل کارتهای ماژولها و غیره را بعهده دارد.
ماژول CM به 2 ماژول تقسیم میگردد که عبارتند از:AM/CM و SPM / SRM
ماژول AM/CMبا توجه به وظایفی که برعهده دارد از فریمهای مختلفی تشکیل شده است که هریک وظیفه و یا وظایفی را انجام میدهند این فریمها عبارتند از:
CPM – CKM – CCM - CKM - LIM – CNET - BAM – ALARM BOX
ماژول AM/CM میتواند بهمراه ماژول SM به 800,000 مشترک آنالوگ یا 180,000 ترانک دیجیتال سرویس دهد.
ماژول AM/CM میتواند بهمراه ماژولهای SPM/SRM به 120,000 ترانک دیجیتال سرویس دهد.ازاین ساختاردرمراکز ترانزیت وبین شهری استفاده میگردد.


همچنین AM/CM میتواند با ترکیبی از ماژولهای SM وSPM/SRM کار نماید که در این نوع ساختارماژول SM وظیفه سرویس دهی به مشترکین آنالوگ یا دیجیتال وماژولهای SPM/SRM وظیفه سرویس دهی به ترانکهای دیجیتال را برعهده دارند.

بطور کلی میتوان گفت این سیستم از4 لول سخت افزازی تشکیل شده :


1) کارتها
2) فریم و راکها
3) ماژولها
4) مرکز سوئیچ

سیستم BAM :
در سیستم C&C08 , BAM به FAM و به کامپیوترهای O&M از طریق پروتکل TCP/IP وتوسط LAN SWITCH متصل میباشد . معمولا یک BAM دارای 2 کارت شبکه میباشدکه یک جهت ارتباط BAM با FAM استفاده میشود وآدرس آن (IP ADDRESS)در تمام مراکز ثابت وبرابر با 200.200.20.172میباشد و کارت بعدی جهت ارتباط BAM با WSها بوده و آدرس آن دلخواه میباشد.
BAM کامندهای اجراشده از یک WS را به AM/CM ارسال ونتیحه آنها را مجددا به آن WS برمیگرداند.
BAM همچنین اعمالی از قبیل ذخیره وارسال اطلاعات چارژینگ و آلارم وترافیک را برروی هارددیسک و سرورهای شبکه بر عهده دارد. دراین سیستم به مجموعه BAM و WS های مرکز را ترمینال سیستم میگویند.

پردازش مکالمه :
پردازش مکالمه یکی از مهمترین اعمال در یک مرکز میباشد. برنامه مربوط به پردازش مکالمه در بردهای MPU در ماژولهای SM و در بردهای SPC در ماژولهای SPM بار میگردد. که پردازشگرهای داخل این کارتها با توجه به این برنامه تغییرحالت مدارات مربوط به مشترکین یا ترانکها را تشخیص داده وبا توجه به آن کامندهای مختلفی را صادر کرده برای انجام اینکار سیستم عامل وسیستم مدیریت دیتابیس نیزدرگیر هستند.
بطورکلی میتوان گفت پردازش مکالمه شامل مراحل زیر میباشد:
1- برداشتن گوشی توسط مشترک متقاضی
2- ارسال dial tone به مشترک متقاضی توسط سیستم
3- مشترک شروع به شماره گیری کرده وارقام توسط سیستم دریافت میشود.
4- آنالیز ارقام توسط سیستم
5- مشترک مخاطب مشخص شده وبرای آن زنگ ارسال میشود وبرای مشترک متقاضی شبه زنگ ارسال میشود.


6- مشترک مخاطب گوشی را برداشته و مکالمه برقرار میشود.
7- مشترک مخاطب و متقاضی ارتباط را قطع میکنند.
8- مسیر مکالمه آزاد میگردد.

تجهيزات سالن :


سالن O&M بخش عملیات مدیریتی سیستم در این مکان انجام می گردد که با چند ترمینال (PC) ، آلارم پنل (Alarm Panel) این بخش تکمیل میگردد.
این بخش از سالن شامل 3 کامپیوتر مربوط به نگهداری سوئیچ مرکز (Huawei C&C08) که یک کامپیوتر برای انجام کارهای روزانه که در ادامه توضیح خواهم داد (O&M Terminal) ، یک کامپیوتر برای انجام اعمال دو ماهه گرفتن کنتورها و ریز مکالمات مشترکین و ازسال برای قسمت آبونمان برای صدور قبوض مشترکین (BILL Terminal) ، یک کامپیوتر دیگر برای گرفتن پشتیبان از فایلهای دیتابیس و سایر اطلاعات مشترکین ، ترانکها و... که با کامپیوتر موجود در قسمت سالن تجهیزات (Server BAM) بصورت همزمان انجام وظیفه می کند (Emergency).
2 کامپیوتر مربوط به نگهداری کافوهای نوری که یک کامپیوتر برای انجام تعریفهای لینکهای ارتباطی بین این سوئیچ و سوئیچ اصلی مرکز می باشد (ZTE Server) و یک کامپیوتر دیگر برا ی تست خطوط کافوهای نوری و بررسی خرابی و نمایش وضعیت گرافیکی کافوها می باشد(ZTE Client).
1 کامپیوتر مربوط به طرح جامع می باشد که از طریق این سیستم کلیه کارهای روزانه نظیر قطع و وصل بدهی ، ثبت کنتور و... از قسمتهای مختلف سازمان ارسال می گردد.

جايگاه کاری :
نگهداری این سالن توسط 4 نفرکارشناس انجام می گیرد ، یک کارشناس ، نگهداری کافوهای نوری مرکز را برعهده داردکه ساعت کاری آن 7:30 الی 15:30 می باشد و 3 کارشناس دیگر نگهداری سوئیچ را برعهده دارند که ساعت کاری آنها بصورت شیفتی برنامه ریزی شده است (شیفتهای 12 ساعته).
یک نفر هم بعنوان ناظر سوئیچ وظیفه نظارت بر کارهای کارشناسان سالن و تنظیم چک لیستهای عملکرد سوئیچ و امضاء صورت وضعیت پیمانکاران را برعهده دارد.
و اما من در این سازمان در قسمت سالن دستگاه و یکی از 3 نفری هستم که کار نگهداری سوئیچ را برعهده دارم که در ادامه بطور مفصل به تشریح کارم می پردازم.


اطلاعات:
مشترکین معمولی (Subscriber Ordinary) :
تمام مشترکین که دستگاه تلفن در منزل یا محل کار دارند بعنوان مشترک معمولی به حساب می آیند. مشترکین معمولی که تلفن در محل کار دارند مشترکین تجاری یا پرصح

بت گفته می شوند.


مشترکین تلفن همگانی (Subscriber Coin Box) :
تعدادی از شماره های تلفن به تلفن همگانی اختصاص داده میشود که به تعداد آن شماره ها دستگاههای کیوسک تلفن وجود دارد . فرق این مشترکین با مشترکین معمو

لی فقط در نحوه استفاده آنها است.
اساس کار این تلفنها بر مبنای ارسال فرکانس 16 KHZ یا وجود مدار 16 KHZ در مدار صحبت این مشترکین می باشد. این فرکانس باعث برقراری مکالمه و یا جذب سکه میشود.
سرویس ویژه (Special Service) :
جهت ارتباط با پلیس ، اورژانس ، خدمات 118 ، کد یک در تمام مراکز به سرویسهای ویژه اختصاص داده شده است . یعنی مشتزک هر مرکز با گرفتن کد 19X,12X,11X,... با مرکز خدمات که معمولا در یک مرکز دیگر در شهر است ارتباط برقرار می نماید.

خط (Line) :
خطوطی که از مرکز به مشترکین واگذار می گردد Line نام دارد.
بعنوان مثال یک مرکز 10K ، 10000 شماره خط دارد.

ترانک :
مداری که دو سر آن دو نقطه سوئیچینگ باشد.
انواع ترانک :
ورودی (Incoming)
خروجی (Outgoing)
دو طرفه – ورودی ، خروجی (Both Way)

کاربرد ترانک :
1- برقراری ارتباط مراکز شهری
2- برقراری ارتباط مراکز شهری و بین شهری
3- برقراری ارتباط مراکز داخلی با مراکز مربوطه


سیگنالینگ :
زبانی است که تجهیزات مخابراتی را قادر به برقراری ار تباط می سازد. هر قدر تعداد سیگالینگ در سیستم بیشتر باشد آن سیستم قویتر است.
بطور مثال وقتی گوشی تلفن را بر می داریم سیگنال Off-Hook یا بوق آزاد ارسال می گردد و هنگامی که گوش تلفن را در جای خودش قرار می دهیم سیگنال On-Hook جهت سیستم یا مرکز ارسال میگردد.

کارهای روزانه ثابت:
شامل مواردی است که روزانه بطور ثابت باید در هنگام تحویل شیفت صبح انجام گردد :
1- تعویض پکیج :
چون در سالن های سوئیچ که در آن تجهیزات مرکز تلفن نصب می گردد بدلیل وجود جریان ، گرما تولید میشود ، لذا دمای متوسط مجاز در سالن های سوئیچ 22 درجه سانتیگراد در نظر گرفته میشود. بدین منظور در سالن سوئیچ این مرکز بااستفاده از 2 دستگاه Pacha

ge وکف کاذب دمای سالن در حد مجاز نگه داشته میشود. بدین منظور روزانه و پس از 24 ساعت کارکرد پکیج ها تعویض می گردد.
صفحه نمایش موجود برروی این پکیج ها اصلاعاتی را نمایش می دهند که باید در دفاتر روزانه ثبت گردند ، این اطلاعات شامل دما ، رطوبت و تنظیم نقاط حساسیت آنها می باشد که در صورت بالا رفتن و پایین آمدن دما و رطوبت از حد معمول و تعریف شده در این پکیج ها باید تدابیری اندیشه شود.

 

2- تغییر log سیستم :
با توجه به کارهایی که روزانه بر روی سیستم انجام میگیرد برای جلوگیری از بوجود آمدن اشکالات در سیستم نیاز به ذخیره کارهایی که روزانه انجام میشود داریم تادر صورت بروز مشکل بتوانیم اقدامات لازم را جهت بازیابی اطلاعات انجام دهیم. معمولا قبل از دستوراتی که تغییری در وضعیت مشترکین و ترانکها و ... ایجاد می کند از دستوراتی بمنظور ثبت وضعیت کنونی مشترکین و ترانکها و ... در log سیستم استفاده می کنیم تا در صورتیکه اطلاعاتی غلط و یا به اشتباه در سیستم اعمال شد بااستفاده از log سیستم که این اطلاعات را درخود به تاریخ روز ذخیره کرده است بتوانیم سیستم رابه حالت اولیه قبل از خرابی بازگردانیم.
این عمل بصورت وارد کردن log 85-05-20 در نرم افزار C&C08 maintain system انجام می پذیرد.

3- ارسال کنتورهای همگانی و خدماتی :
روزانه کارکرد تلفنهای همگانی و خدماتی (تلفنهای سکه ای ، کارتی و تلفنهای واقع در مراکز خدماتی) از
طریق سیستم O&M محاسبه و در فایلی برای اداره نظارت و همگانی ارسال می گردد.

4- تکمیل و تنظیم دفاتر گزارش :
تعدادی دفتر گزارش برای ثبت ریز اتفاقات افتاده در روز دز سالن تعبیه شده است.
دفتر گزارش روزانه که کلیه رخدادهای روز در این دفتر ثبت می گردد نظیر : میزان دما و رطوبت ، بررسی
آلارمهای سیستم ، تعداد خرابی ، تعداد قطع و وصل و...
دفتر ثبت مزاحمت که اطلاعاتی در مورد مشترکینی که درخواست سرویس مزاحمت داده اند بهمراه مشخصات تلفنهای مزاحمین و ساعت و تاریخ مزاحمت و...
دفتر ثبت آلارمهای PCM و دفتر خرابی های اعلام شده از MDF و...

کارهای روزانه احتمالی:
این کارها شامل مواردی است که تعدادی از آنها بصورت نامه از مدیریت مخابرات ، اداره نگهداری وپشتیبانی ، اداره SC و... و قسمت اعظم آن از طریق سیستم طرح جامع مخابرات برای تمامی مراکز ارسال می گردد.

مواردی که طی نامه از مراجع بالاتر ارسال می گردد :

 

 


قسمتی دیگر از کارهایی که ممکن است در طول روز توسط کارشناسان سوئیچ انجام گردد به نامه های ارسالی از بخشهای مختلف بستگی دارد که شامل موارد زیر است :
• تعریف کد : قبل از اینکه مشترکی بتواند ارتباطی را برقرار سازد باید شماره مورد نظر خود را بگیرد که این شماره ها ابتدا باید بصورت کد در مراکز تعریف گردد ، این کدها میتواند شامل تلفنهای ثابت ، موبایل ها ، موبایل های اعتباری ، کدهای اضطراری (125،115،...) که معمولا به صورت رایگان تعریف می گردد، کدهای خدماتی (17،118،...) و... باشد که توسط ما با پارامترهای ذکر شده در نامه ها ایجاد می گردد.
• اعمال تعرفه : معمولا سالانه یا بیشتر با توجه به تغییر تعرفه های مخابراتی ، لیستی از تعرفه های جدید باتوجه به مسافت و زون های موجود ارسال می گردد که در سیستم تعریف می گردد تا در هنگام ارتباط این تعرفه های برای مکالمات و ارتباطات مشترکین اعمال گردد. ضمن اینکه در ادامه معمولا لیست روزهای تعطیل سال پیوست می گردد تا تعرفه مربوط به روزهای تعطیل و ساعتهای پایانی شب برروی سیستم اعمال گردد (نرخ مکالمه در روزهای تعطیل کمتر از روزهای معمولی است).

• دستور مداری : در صورت کمبود تعداد کانالهای ارتباطی بین مراکز یا تاسیس مراکز تلفن جدید طی نامه و بپیوست دستور مداری مربوطه سیستمهای مربوطه از طریق کامپیوتر O&M انجام میگیرد.

مواردی که از طریق طرح جامع ارسال می گردد :
برای انجام این موارد در سیستم سوئیچ باید از نرم افزار C&C08 Maintain System استفاده کرد.
• برقراری و حذف سرویس ویژه : پس از اینکه مشترک به مشترکین یا دفاتر خدماتی مخابرات مراجعه کرد و درخواست سرویس ویژه موردنظر خود را داد ، این سرویس ویژه برای مشترک موردنظر از طریق سیستم طرح جامع برای سالن ارسال می گردد و ما پس از دریافت سرویس ویژه موردنظر ، برای مشترک موردنظر سرویس ویژه درخواستی را از طریق سیستم O&M ایجاد می کنیم و در صورت در خواست مشترک برای حذف سرویس ویژه ، این سرویس را خذف می کنیم. ابتدا قبل از اعمال تغییر سرویسهای مشترک یک لیست از سرویسهای مشترک می گیریم و پس از اعمال سرویسهای ویژه ، از مشترک لیست می گیریم تا مطمئن شویم سرویس ویژه مورد نظر ایجاد یا خذف گردیده است.
Input: (List Subscriber Supplementary Service)
LST NSR: D=K'6651113;
Output :
+++ KHATAM 2006-08-09 08:30:57
O&M #1251469
%%LST NSR: D=K'6651113,CONFIRM=Y%%;
RETCODE = 0 Operation succeeded
ST/DSL/AVM/DCN supplementary service authority
----------------------------------------------
Telephone number = 6651113


DnSet = 0
Supplementary service = Abbreviated dialing
= Alarm call
= CLIP
Extended supplementary service = <NULL>
--- END
حالا تغییرات را با استفاده از دستور زیر اعمال می کنیم :
Input: (Modify Subscriber Supplementary Service)
MOD NSR: D=K'6651113, NS=ADI-0&AL

 

S-1&CFU-1&CFB-1&CFNR-1&CW-1&TRIPTY-1;
ADI (Abbreviated Dialing)شماره گيری سريع :
ALS (Wakeup) بیدار باش :
CFU (Call Forward) انتقال مکالمه فوری :
CFB (Call Forward Busy) انقال مکالمه در صورت مشغولی :
CFNR (Call Forward Not Answer) انتقال مکالمه در صورت عدم پاسخگویی :
CW (Call Waiting) انتظار مکالمه :
TRIPTY (Three Party) مکالمه 3 نفره :
CLIP (Caller ID) نمایشگر شماره تلفن :
در دستور فوق عدد 1 بمعنی ایجاد سرویس ویژه ذکر شده و عدد 0 بمعنی حذف سرویس می باشد و در صورتیکه سرویس در این دستور نباشد بمعنی اینکه حالت پیش فرض خود را دارد ، می باشد.

• کشف مزاحمت : مشترکینی که مزاحم تلفنی دارند پس از درخواست این سرویس و فعال نمودن آن توسط ما ، می توانند در هنگام تماس مزاحم با توجه به راهنمایی های گفته شده موضوع را به مرکز اطلاع داده تا اطلاعاتی نظیر شماره مشترک ، تاریخ و ساعت مزاحمت و .. در سیستم ثبت گردد و ما این اطلاعات را در دفتر ثبت مزاحمتها دزج کرده و نتایج را به مراتب بالاتر اطلاع دهیم.
MCT (MCID Service)سرویس مزاحمت :

 

• بستن و بازنمودن صفرها : بعضی از مشترکینی نیاز به تماس بین الملل ندارند و برای جلوگیری از اشتباه شماره گیری درخواست مسدود نمودن صفر دوم (ارتباط بین الملل) را می دهند. در سوئیچ مخابرات این قسمت شامل 2 بخش است : محدودیت ورودی، شامل تماسهایی است که مشترک با بیرون دارد و محدودیت خروجی، شامل تماسهایی است که از بیرون با مشترک گرفته میشود. هرکدام از این دوبخش شامل : ارتباطات داخل مرکز ، ازتباطات بین مراکز ، ارتباطات

بین شهری و بین الملل می باشند که بدینصورت میتوانیم این ارتباطات را محدود کنیم.

• وصل آبونمان : مشترکین بدهکار در صورتیکه قبض پرداخت شده خود را به دفاتر خدماتی مخابرات ببرند ، این دفاتر از طریق سیستم طرح جامع وصلی این خطوط را برای ما ارسال می کنند و ما پس از دریافت این وصولی پس از بررسی وضعیت کنونی مشترک ، خط مشترک مورد نظر را بصورت نرم افزاری وصل می کنیم.
• ثبت کنتور : قبل از اعمال دایری ، تعویض شماره ، تخلیه ، برگردان و... ابتدا کارکرد شماره موردنظر از طریق سیستم برای قسمتهای مختلف ارسال می گردد .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید