مقاله در مورد ‌‌طرح پرواربندی جوجه شترمرغ

word قابل ویرایش
17 صفحه
18700 تومان

طرح پرواربندي جوجه شترمرغ

مقدمه :‌
طرح پرورش آهو و پرورش شترمرغ طرحهايي هستند كه در بحث كارآفريني مطرح بوده و توسعه آنها از اهداف دولت جمهوري اسلامي بوده و دولت همواره توجه خاص و حمايت نسبت به آن را ابراز داشته حال آكه پروژه پرواربندي جوجه شترمرغ مد نظر اين طرح پروژه بوده در قسمت هاي بعدي به بحث مفصل اين طرح پرداخته شده است و يكي از معايبي كه شروع اين طرح دارد اين است كه

دولت هيچ نوع تسهيلات بانكي در اختيار كارآفرينان قرار نداده و هركار آفريني بايد علاوه بر ريسك و خصوصيات ديگر كار آفرينان از سرمايه نيز برخوردار باشد . شترمرغ حيواني است استراليايي اما پرورش و زندگي اين حيوان تنها به يك كشور و محدوده جرافيايي خاص محدود نمي شود و در هر

نقطه آب و هوايي گرم ( استراليا )‌ و سرد كانادا و روسيه قابل زيست و توليد مثل بوده زيرا ساختار بدني اين حيوان بگونه اي است كه بين پر و پوست اين حيوان لايه اي وجود دارد كه هر نوع آب و هوا را تحمل كرده چه گرم و چه سرد مي تواند سريعا خود را با آب و هواي محيط وفق دهد .
در اين طرح بحث پروار بندي مدنظر است نه پرورش و تكثير .
جوجه شترمرغ كه 20% حسياسيت جوجه مرغ معمولي را دارد براي پرواربندي خريداري شده و پس از 9 ماه پروارشده آماده فروش مي گردد. پرورش شتر مرغ خواهان سرمايه گذاري بلند مدت

بوده حال آنكه در پروار بندي زودتر به سوددهي خواهيم رسيد . شترمرغ حيواني است بياباني و براي پرورش نياز به مكاني است محصور شده براي جلوگيري از فرار اين پرنده و بصورت چريدن رشد و نمو مي نمايد خوراك اين حيوان متشكل از جو ،‌سبوس و ذرت مي باشد .
در معرفي محصول اين حيوان مي توان گفت هيچ چيز اين پرنده دور ريختني نيست : پر ،‌ گوشت ،‌ چرم ، كود و حتي چشم اين حيوان خواص دارويي دارد ، چرم اين حيوان در نوع خود بي نظير و گرانبهاست .
براي استفاده از اين محصول هيچ رده سني نياز نبوده و كلسترل كمتري نسبت به گوشت قرمز دارد و از نظر جمعيت مشتري در ايران هر روز به جمعيت مشتريها افزوده مي شود .
از نظر رقبا اين محصول در بازارهاي داخلي تقريبا هيچ رقيبي نداشته و تمام كساني كه در اين راستا فعاليت چشمگير داشته با ساير توليد كنندگان جنبه همكاري براي پيداكردن بازار بهتر و زيادتر شدن محصول دارند شايد در آينده توليد اين محصول و ارائه آن بصورت رقابتي شود .
در بحص معيار هاي انتخاب مكان بدليل كاهش هزينه اين طرح چون مورد توجه دولت مي باشد از طريق منابع طبيعي مي توان بصورت رايگان در محدوده هايي كه جزء حريم شهري نبوده دريافت و شروع به كار نمود.

 


خلاصه طرح :
موضوع طرح : پروار بندي جوجه شترمرغ
نوع توليدات :‌شتر مرغ
تعداد شاغلين : 8 نفر
مشخصات سرمايه گذاري طرح ( ارقام به ميليون ريال)
سرمايه گذاري كل طرح :‌ 8/7546
سرمايه گذاري ثابت :‌ 8/7285
سرمايه در گردش :‌ 3/76


درآمد ساليانه :‌ 000/90
سود ويژه :‌ 5162.5
دروه بازگشت سرمايه :‌ 20 ماه
نرخ بازدهي سرمايه : 48%


1- سرمايه گذاري ثابت طرح :
1-1- زمين محل اجراي طرح :
متراژ زمين قيمت واحد (ريال) قيمت كل (ميليون ريال )
12000 300000 3600

1-2- محوطه سازي :
رديف شرح مساحت
(متر مربع) هزينه واحد (ريال) هزينه كل (ميليون ريال)
1 خاكبرداري و تسطيح 1500 70000 105
2 حصاركشي 450 80000 36
3 فضاي سبز ،‌ خيابان كشي 14
جمع 155

 

3-1-ساختمانها :
رديف شرح مساحت زيربنا هزينه واحد هزينه كل (ميليون ريال)
1 سالن توليد 1000 800000 800
2 انبارها 900 800000 720
3 ساختمان اداري و سرويسها 50 1000000 50
4 نمازخانه 30 1000000 30
5 آزمايشگاه
6 نگهبان و سرايدار 30 1000000 30
ساير
جمع 1630

 

4-1 : تاسيسات و تجهيزات :
رديف شرح مشخصات فني هزينه كل
( ميليون ريال)
1 برق رساني ( حق انشعاب نصب تابلوها و ترانس كابل كشي و سيم كشي هاي مربوطه) 30
2 آبرساني (حق انشعاب و لوله گذاري و . . . ) 20
3 گازرساني (حق انشعاب و ولوله گذاري و . . .)
4 امتياز خط تلفن 10
5 ايمني و اطفا حريق 200
6 وسايل سرمايش و گرمايش 50
7 مخازن ذخيره سوخت و آب
8 سيستم بخار : برآورد تعداد و ظرفيت ديگهاي بخار
9 تهويه و هواي فشرده
10 ساير
جمع 310

5-1- ماشين آلات و تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي :


رديف نام ماشين آلات و تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي تعداد هزينه واحد
(ريال) هزينه كل
(ميليون ريال)
1 آسياب 1 1000000000 100
2 آبخوري 100 5000000 50
3 ظرف خوراك 100 5000000 500
4 ساير 1 5000000 5
5
6
7
8
9
10
11
12
جمع 1105


6-1-وسايط نقليه و وسايل حمل و نقل داخل كارخانه :
رديف شرح تعداد هزينه واحد
(ريال) هزينه كل
(ميليون ريال)
1 وانت 1 91000000 91
2
3
4
5
6
7
8
جمع 1 91

7-1- تجهيزات اداري و كارگاهي
رديف شرح هزينه كل (ميليون ريال)


1 لوازم اداري ( ميز ـ صندلي ـ فايل ـ‌گوشي تلفن و . . .) 1/9
2 لوازم آشپزخانه 1
3 ابزارآلات كارگاهي ( در صورت نياز )
جمع 1/10

8-1- هزينه هاي قبل از بهره برداري :
رديف شرح هزينه كل (ميليون ريال)
1 تهيه طرح و نقشه هاي مربوطه 3/103
2 اخذ مجوز تاسيس و ساير مجوزها 7/4
3 حقوق و دستمزد نگهبان در دوره سازندگي 48
4 راه اندازي آزمايشي (معادل ده روز مواد اوليه ـ سوخت و انرژي و دستمزد) 7/28
جمع 7/184

جدول هزينه هاي ثابت طرح :
رديف شرح هزينه كل (ميليون ريال)
1 زمين 3600
2 محوطه سازي و ساختمان 1785
3 تاسيسات و تجهيزات 310
4 وسايط نقليه 91
5 ماشين آلات و تجهيزات 1105
6 تجهيزات اداري و كارگاهي 10.1
7 متفرقه و پيش بيني نشده 200
8 هزينه هاي قبل از بهره برداري 184.7
جمع 7285.8


2- هزينه هاي جاري طرح
2-1- مواد اوليه و بسته بندي :

 


رديف مواد اوليه و بسته بندي مصرف ساليانه
تن هزينه واحد هزينه كل
(ميليون ريال)
ريالي ارزي
1 ذرت 35 3250 113.75
2 گندم 35 3500 122.50
3 يونجه 10 2000 20
4 سويا 40 3700 148
5 ساير مكمل ها 10000000 10
6
7
8
9
10
جمع 414.25


2-2- حقوق و دستمزد پرسنل غير توليدي :
رديف شرح تعداد حقوق ماهيانه
(ريال) حقوق ساليانه
(ميليون ريال)
1 مدير عامل 1 5394754 64.8
2 مالي و اداري 1 429158.4 51.5
3 نگهبان 1 313447.2 37.6
4 راننده 1 313447.2 37.6
6
7
8
9
10
جمع حقوق 4 191.5

جمع كل 191.5


3-2- حقوق و دستمزد پرسنل توليدي :‌
رديف شرح تعداد حقوق ماهيانه
(ريال) حقوق ساليانه
(ميليون ريال)
1 مسئول محوطه 1 313447.2 37.6
2 كارگر ساده 2 313447.2 75.2
3 كارگر ماهر 1 313447.2 37.6
4
5
6
7
8

 


9
10
جمع حقوق 4 150

جمع كل 150.4


جمع كل حقوق و مزاياي پرسنل :
توليدي + غير توليدي = 150.4 + 191.5 = 341.9

4-2- هزينه سوخت و انرژي
رديف شرح واحد مصرف ساليانه هزينه واحد
(ريال) هزينه كل
(ميليون ريال)
1 برق مصرفي كيلو وات ساعت 21.6
2 آب مصرفي متر مكعب 16.2
3 گاز مصرفي متر مكعب
سوخت مصرفي
4 نفت ليتر 18
5 گازوئيل ليتر 2.2
6 بنزين ليتر
7 روغن واسكازين ليتر
جمع 58

 

5-2-استهلاك و تعمير و نگهداري :
رديف شرح ارزش دارايي
(ميليون ريال) استهلاك تعمير و نگهداري
درصد مبلغ درصد مبلغ
1 ساختمان 1785 10 178.5 2 35.7
2 تاسيسات 310 12 37.2 5 15.5
3 وسايط نقليه 211 20 42.2 10 21.1
4 ماشين آلات و تجهيزات 1455 10 145.5 5 72.7
5 تجهيزات اداري 10.1 20 2 10 1
جمع 3771.1 405.4 146

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 17 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله پرورش شترمرغ

word قابل ویرایش
15 صفحه
18700 تومان
پرورش شترمرغ بخش اول- منابع توليد احداث مزرعه شترمرغ براي هر کسي پر ماجراست. براي راه اندازي مزرعه شترمرغ به زمين، نيروي کار، آب، مجوز و نقدينگي نياز داريد. قبل از آغاز چنين پروژه اي برخي از جنبه هاي مورد نياز را مورد بررسي قرار مي دهيم.زمينبايد بررسي کنيد که چگونه از زميني که در اختيار داريد استفاده کنيد. ب ...

مقاله در مورد ‌‌طرح بسته بندی و توزیع آب معدنی

word قابل ویرایش
46 صفحه
21700 تومان
طرح بسته بندی و توزیع آب معدنیفصل اول معرفی محصول1) معرفي محصول آب معدني ، محصول بسته بندي شده آب گوارا قابل شربي است با ويژگيهاي فيزيكي شيميايي ميكروبيولوژي تعريف شده كه مستقيما از چشمه و يا نقاط حفر شده از طبقات زيرزميني بدست مي آيد داراي خواص بهداشتي و درماني باشد و در معرض هيچگونه پالايش خارج از استاندارد ...

دانلود کارآفرینی پرورش شترمرغ

word قابل ویرایش
74 صفحه
27700 تومان
فصل دوم تعیین ظرفیتفصل دوم – تعیین ظرفیت 2-2-تعیین ظرفیت تولیدردیف نام محصول ظرفیت تولید سالانه ظرفیت تولید ماهانه ظرفیت تولید روزانه1 تهیه تجهیزات مورد نیاز 1000 راس 100 راس -2 نصب وراه اندازی شبکه تولید - - ---------3 نصب و تجهیز سیستم امنیتی - - -4 ساخت محل مناسب برای نگهداری - - -5 ساخت محل مناسب برای تو ...

تحقیق در مورد مطالب علمی پرورش شترمرغ

word قابل ویرایش
29 صفحه
18700 تومان
مطالب علمي پرورش شترمرغپرورش شتر مرغ از سال 1860 در كشور افريقای جنوبی به صورت جدی آ‎غاز گرديد و سپس در ساير نقاط دنيا گسترش يافت. امروزه در بسياری از كشورها پرورش شترمرغ انجام می شود. كشور ايران هم چند سالی است مبادرت به واردات اين پرنده نموده و در امر پرورش آن گام نهاده است. در طی چند سال گذشته مطالعاتی برر ...

دانلود مقاله مقایسه اثر عصارههای آویشن باغی ( Thymus vulgaris L . ) ، سرخارگل ( Echinacea purpurea ( L . ) Moench . ) ، سیر ( Allium sativum L . ) و آنتیبیوتیک ویرجینیامایسین بر عملکرد رشد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمهبا توجه بـه اینکـه حـدود 70 درصـد هزینـه تولیـد جوجـه گوشـتی مربـوط بـه بخـش تغذیـه مـی باشـد، تحقیقـات زیـادي در جهـت بکـارگیري هـر چـه بهتـر خوراك توسط حیوان و کم کردن هزینه هـاي مربـوط بـه این بخش انجام شده است. جیره در تغذیه جوجـه هـاي گوشتی به دو بخش مواد مغذي و مواد افزودنی تقـسیم می شود. با در نظر ...

دانلود فایل پاورپوینت پرورش شترمرغ

PowerPoint قابل ویرایش
42 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مقدمه:     شترمرغ(struthio camelus ) بزرگترين پرنده زنده است كه متعلق به خانواده ratite ها به معناي سينه پهنان مي باشد. اعضاي اين خانواده بوسيله عدم قدرت پرواز‍،توانايي دويدن و فقدان جناق در استخوان سينه شان شناخته مي شوند. اين پرندگان بسيار مقاوم بوده و به ...

دانلود فایل پاورپوینت پرورش شترمرغ

PowerPoint قابل ویرایش
42 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مقدمه :     شترمرغ(struthio camelus ) بزرگترين پرنده زنده است كه متعلق به خانواده ratite ها به معناي سينه پهنان مي باشد. اعضاي اين خانواده بوسيله عدم قدرت پرواز‍،توانايي دويدن و فقدان جناق در استخوان سينه شان شناخته مي شوند. اين پرندگان بسيار مقاوم بوده و به ...

دانلود فایل پاورپوینت پرورش شترمرغ

PowerPoint قابل ویرایش
39 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : تاريخچه    بيش از يك ميليون سال پيش شتر مرغ هاي امروزي در كمربند وسيعي كه از اسپانيا در غرب آغاز و در طول كرانه هاي شمالي درياي مديترانه امتداد يافته و به چين در شرق ختم ميشود  ,تنها يك ميليون سال از زماني كه شترمرغها به افريقا مهاجرت كرده و در شمال شرق,جنوب ...