بخشی از مقاله

کارآموزی عمران

معرفی مکان کارآموزی:
معاونت فنی عمرانی منطقه 9 (زیر نظر شهرداری منطقه 9)
سرپرست کارآموزی: آقای مهندس تیراندازیان
آدرس: سه راه گوهردشت – میدان مادر – به سمت میدان هفت تیر – جنب شهرداری – منطقه 9 – سمت چپ – ساختمان آجر قرمز'


کارهای انجام شده معاونت عمرانی از سال 84-82
کارهای در دست اجرای معاونت عمرانی:
لیست پروژه های عمرانی از سال 82 تا 84
1- احداث زیرگذر سه راه رجایی شهر
2- احداث زیرگذر میدان آزادگان


3- احداث ساختمان اداری شهرداری منطقه 10
4- احداث کتابخانه شریعتی
5- احداث درمانگاه شهرداری


6- احداث ساختمان اداری منطقه 3
7- احداث سمینار مجتمع تجاری منطقه 3
8- احداث فرهنگسرای منطقه 3
9- ایستگاه آتش نشانی سرحدآباد (منطقه 2)
10- ایستگاه آتش نشانی منطقه 3
11- ایستگاه آتش نشانی منطقه 5
12- ایستگاه آتش نشانی منطقه 6
13- ایستگاه آتش نشانی منطقه 7
14- ایستگاه آتش نشانی فاز 4 مهرشهر (منطقه 4)
15- ایستگاه ستاد مرکزی فرماندهی آتش نشانی
16- احداث باغ خانواده
17- احداث مجتمع فرهنگی ورزشی بهشت بانوان
18- احداث سالن ورزشی سیدالشهدا (منطقه 1)
19- احداث پروژه آسمان نما
20- احداث مجتمع رفاهی کارکنان شهرداری کرج (شتارود)
21- احداث کتابخانه هوشیار (منطقه 5)


22- احداث پارک پامچال منطقه 7
23- احداث پارک رزکان
24- احداث پل ترک آباد
25- احداث ساختمان مرکزی شهرداری کرج
26- احداث ترمینال شمال
27- اجرای اصلاح هندسی میدان مادر
28- اجرای اصلاح هندسی میدان دانشگاه


29- اجرای اصلاح هندسی میدان هفت تیر
30- احداث سالن ورزشی برزنت (منطقه 5)
مرخصی های اداری شهرداری – معاونت عمرانی:
سالی یک ماه مرخصی و هفته 2 ساعت مرخصی ساعتی


انواع بازنشستگی: بازنشستگی کشور، بازنشستگی تامین اجتماعی
بازنشستگی مردان: با 60 سال سن و 30 سال خدمت
بازنشستگی زنان: در مشاغل خاص معمولا بین 20 و 25 سال
چند سال خدمت: 30 سال خدمت
بازنشستگی زودتر از موعد سن بازنشستگی: بیماری – فوت – از کارافتادگی کلی
استخدام:
انواع استخدام: استخدام موقت – حق الزحمه ای – کارمندی: رسمی کشوری – ثابت شهرداری – کارگری
رسمی – کارگر دائم – کارگر موقت
میزان حقوق: 1350000 حداقل حقوق
اخراجی: کارگری بر اساس رأی کمیته انضباط کار
کارمند بر اساس آراء هیأتهای تخلفات اداری یا مراجع قضائی
زیر پوشش کدام بیمه: بیمه تأمین اجتماعی – بیمه خدمات درمانی
تقسیم وظایف معاونت عمرانی افراد و اتاقها:
وظایف در هر سازمان یا موسسه بر اساس ساختار تشکیلاتی تعریف شده. یعنی هر شخص که عهده دار سمت یا مسئولیتی می گردد بر اساس قانون امور استخدامی از شرح وظایفی مخصوص برخوردار است که طبیعتاً بایستی در چهارچوب ضوابط و مقررات انجام وظیفه نماید.
مأموریت مهندسان:


در قالب وظایف محوله با صلاحیت مدیر مربوطه انجام می شود.

مقدمه
پناه دادن به انسانها عمومی ترین ویژگی خانه در سراسر جهان است. اما عوامل مثل آب و هوا مصالح موجود در محیط و اثرات فرهنگی موجب شده تا هر ملتی خانه هایی خاص خود را داشته باشند.
بشر نخستین، در جستجوی سر پناه به غارها پناه می برد تا زمان حال که به یاری تکنولوژی پیشرفته پوشش دهانه های بزرگ امکان پذیر شده همچنان به قوت خود باقی است.
در این روند استفاده از طاقهای قوسی و سازه های گنبدی بخاطر اجبار در استفاده از مصالح فشاری موجود و تحت فشار قرار گرفته مصالح این نوع سازه ها برای سالی

ان دراز رایج ترین روش سقف زنی بود.
با شناخت فولاد و کاربرد آن در صنعت ساختمان سازی تحول عظیمی در اجرای سازه ها بوجود آمد. استفاده از هماهنگی بتن بعنوان عنصر فشار و فولاد بعنوان عنصر کششی انواع سقفها بتن و مرکب بوجود آمد.
یکی از اولین کاربردهای فولاد ساختمانی در کشور ما استفاده از آن برای اجرای نوعی سقف مسطح موسوم به طاق ضربی است.

تیرچه
مهمترین ویژگیهای سقف تیرچه و بلوک در مقایسه با سقف تیرآهن – طاق ضربی و دال بتنی یکپارچه
الف) به علت مصرف بلوکها توخالی و حذف بتن منطقه کششی در مصرف بتن صرفه جویی بسیار زیاد می شود.
ب) به علت کم بودن وزن فضای متوسط سقف و زیاد بودن ضخامت سقف در مقایسه با دال بتن مسلح، از مصرف فولاد کاسته می شود.
ج) به علت تولید تیرچه و بلوک در کارخانه نیروی انسانی کمتری مورد نیاز است.
د) وزن تیرچه ها کم است، به طوری که به وسیله کارگر قابل نصب می باشند و در ساختمانهای با طبقات کم نیاز به جرثقیل نیست.
هـ) به علت پیش ساخته بودن تیرچه و بلوک نصب سقف بسیار سریع و آسان است و به کارگران خیلی ماهری که به طور معمول برای اجرای سقفهای بتن آرمه جهت قالب بندی و آرماتوربندی استخدام می شوند، نیاز نیست.
و) قالب بندی زیر سقف به شمعبندی و نصب چهار تراش در فاصله های معین جهت تأمین تکیه گاه موقت تیرچه ها محدود می شود.
ز) از نظر اجرایی، سرعت عمل بیشتری دارد و به کارهای پر هزینه و وقت گیر کارگاهی نیازی نیست.
ح) به طور یکپارچه بتن ریزی می شود و بتن کمتری نسبت به سقفهای بتن آرمه معمولی مورد نیاز است برای مثال، برای سقف معمولی با ضخامت 14 سانتیمتر 140 لیتر بتن در هر متر مربع مورد نیاز است. در سقفهای اجرا شده با تیرچه و بلوک این مقدار به حدود متوسط 60 لیتر کاهش می یابد.
ط) مقاومت سقف اجرا شده با تیرچه و بلوک در برابر نیروهای افقی (زلزله) بسیار خوب است.
ی) به علت توخالی بودن بلوکها سقف عایق حرارت است.
ک) به علت پیش ساخته بودن تیرچه و کنترل دقیق پوشش میلگرد

کشش در کارخانه مقاومت سقف حاصل در برابر آتش سوزی خوب است.
ل) به علت مسطح بودن زیر سقف (در مقایسه با طاق ضربی) ضخامت نازک کاری به حداقل می رسد، و در نتیجه بار مرده سقف کاهش می یابد و در مصرف گچ صر

فه جویی می شود.
م) به علت سطح یکنواخت بالای سقف برای فرش موزائیک به ملات کمتری نیاز است.
ن) با توجه به مصرف کم فولاد، از نظر اقتصادی بسیار مناسب است.
اجرای سقف تیرچه و بلوک
به طور کلی به محض اینکه تیرچه و بلوکهای انتهایی بین دو تکیه گاه اصلی قرار گرفتند شمبعندی و قالب بندی به وسیله چهار تراشهای عمود بر جهت تیرچه که در مورد تیرچه های پیش ساخته خرپایی فاصله آنها از همدیگر 1 تا 20./1 متر است انجام می شود. تکیه گاه موقت در کنار دیوار اجرا گردد. موقع شمعبندی خیز مناسب برابر دهانه به طرف بالا در نظر گرفته می شود تا پس از بارگذاری خیز منفی اولیه حذف شده و سقف مسطح گردد.
چهارتراشها و شمعها باید طوری نصب شوند که بتوانند در مقابل نیروهای وارده مقاومت نمایند آنها را باید طبق اصول و قواعد مربوط به آن به یکدیگر متصل کرد.
در اجرای تکیه گاههای موقت و جمع آوری آنها نکته های زیر باید رعایت گردند:
الف) در صورتی که شمعها روی زمین تکیه داشته باشند باید مطمئن بود که زمین زیر شمع به علت دستی بودن خاک یا جذب رطوبت بعدی نشست نکند به طور کلی در صورت سست بودن زمین باید با افزایش سطح تکیه گاه شمعها و جلوگیری از نمناک شدن زمین از نشست جلوگیری کرد.
ب) چنانچه تکیه گاه شمعها سقف طبقه زیرزمین باشد، باید وزن شمعبندی و سقف مورد احداث به منزله سر بار سقف زیرین در نظر گرفته شده و با توجه به عمر بتن سقف زیرین تقویت لازم برای آن پیش بینی گردد. در غیر این صورت سقف زیرین تحمل سربار وارده را ننموده و این امر باعث آسیب دیدن آن خواهد شد.
ج) در جمع آوری تکیه گاههای موقت نیز باید از حصول مقاومت کافی سقف مورد نظر جهت تحمل وزن خود و سربارهای وارده از جمله شمعهای مربوط به سقف بالاتر، اطمینان حاصل کرد.
برای جلوگیری از پیچش تیرهای T و برای توزیع یکنواخت بار روی سقف تیرچه و بلوک و همچنین در محلهایی که بار منفرد موجود باشد کلاف میانی بتن که جهت آن عمود بر جهت تیرچه هاست در سقف تعبیه می شود حداقل عرض کلاف میانی برابر عرض بتن پاشنه تیرچه و ارتفاع آن برابر ارتفاع سقف خواهد بود.
در صورتی که بار زنده سقف کمتر از 350 کیلوگرم بر متر مربع و طول دهانه بیش

تر از 4 متر باشد یک کلاف میانی در سقف تعبیه می شود. حداقل سطح مقطع آهنهای طولی آن باید برابر نصف مقادیر میلگرد کششی تیرچه ها باشد. برای دهانه کمتر از 4 متر و بار زنده سقف کمتر از 350 کیلوگرم بر متر مربع به کلاف میانی نیازی نیست.
در مورد بار زنده بیشتر از 350 کیلوگرم بر متر مربع و دهانه 4 تا 7 متر دو کلاف میانی و برای دهانه بیشتر از 7 متر سه کلاف میانی اجرا می شوند. حداقل سطح مقطع میلگردهای طولی آن برابر سطح مقطع میلگردهای کششی تیرچه خواهد بود.


میلگردهای کلاف میانی در بالا و پایین تعبیه می شوند و حداقل قطر میلگرد در مورد میلگرد آجدار 6 میلیمتر و در مورد میلگرد ساده 8 میلیمتر است. در صورتی که بار منفرد سبک روی سقف موجود باشد باید توسط کلافهای میانی مناسب بار منفرد وارده را روی تیرهای T شکل پخش نمود.
در صورتی که عرض سوراخ از فاصله بین دو تیرچه مجاور کوچکتر باشد، کافی است که پیش از بتن ریزی دال بالایی در محل سوراخ جعبه ای چوبی قرار داده و دور آن بتن ریخته شود و پس از گرفتن

قالب را خارج نمایند. چنانچه عرض سوراخ از فاصله بین دو تیرچه بیشتر باشد. تیرچه های مجاور آن را به صورت مضاعف اجرا کرده و لبه های بازشو را به وسیله تیرچه های کوتاهتر و میلگرد تقویتی می پوشانند سرانجام در صورتی که مقطع مرکب تیرچه های مضاعف برای تحمل بارگذاری مربوط ضعیف باشد به وسیله تیرهای کمکی که به تیرهای اصلی تکیه داشته باشند.
جزئیات اجرای تیغه روی سقف تیرچه و بلوک: در صورتی که تیغه در امتداد تیرچه ها واقع گرد

د توصیه می شود در زیر تیغه تیرچه های مضاعف با کنترل محاسباتی اجرا گردد. در مورد تیغه های عمود بر امتداد تیرچه ها مطابق آیین نامه وزن آنها به صورت بار گسترده در محاسبه لنگر خم

شی تیرچه ها منظور می شود.
سقف شیب دار با تیرچه و بلوک:
در حالت اول، تیرچه در امتداد شیب قرار می گیرند و در حالت دوم عمود بر امتداد شیب چنانچه تیرچه ها در امتداد شیب باشند تحت اثر خمش ساده و نیروی محوری قرار خواهند گرفت و اگر عمود بر امتداد شیب باشند خمش آنها به صورت دو محوری یا به عبارت دیگر خمش مرکب خواهد بود. آنچه که در عمل اهمیت دارد نحوه اتصال تیرچه به تکیه گاه است.


محافظت ساختمان در برابر حریق
رابطه بین ایمنی از آتش سوزی و محافظت در برابر حریق یک رابطه جز و کل و محافظت برابر حریق یکی از راههای سه گانه دستیابی به ایمنی است. برای دستیابی به ایمنی از حریق همواره کوششهای ممانعت و محافظت منطقه همراه با فعالیتهای آتش سوزی و مبارزه با حریق به طور جمعی و هماهنگ با یکدیگر به کار گرفته می شوند.
هدف از تنظیم مقررات و تدوین آیین نامه های حفاظت از حریق پیشبرد فرهنگ عمومی و کاهش در تلفات جانی و خسارات مالی ناشی از آتش سوزی در ساختمانها و دیگر ساختمانهاست. تدوین این مقررات نباید صرفاً بر اساس استفاده از تعداد مصالح خاص انجام گیرد. چرا که بعدها ممکن است مصالح هم ارز یا بهتری تولید شود.


آمارهای آتش سوزیها در عین حال که می تواند منعکس کننده مطالب مفید باشد بازگوکننده مقدار تأثیر یا ضعف مندرج در آیین نامه های معمول نخواهد بود. در حال حاضر خارج نمودن تمام مصالح و چیزهای سوختنی از نما و تأمین ایمنی کامل یک فرض غیر عملی است ولی این امکان وجود دارد که مقدار آنها و چگونگی کاربردشان با تنظیم ضوابط و معیارهای عمومی زیر کنترل درآید.
برای جلوگیری از گسترش و ادامه حریق در ساختمان و کاهش تلفات و خسارات ناشی از آتش سوزی، کوشش مستمر و مداوم در شناسایی و بازشکافی مسائل مختلف پیرامون طرحهای

گوناگون معماری و بهره گیریهای مختلف از بنا ویژگیهای ساختمانی و اجرایی و نیز خصوصیات انسانی استفاده کنندگان ساختمان در رابطه با عملکرد آتش و حریق امری ضروری و حتمی است.
آزمایشهایی که برای تشخیص و تعیین مقاومت در برابر حریق یک ساختمان و یا اعضای آن انجام می شود باید در شرایط حریق و یا آتش با مشخصات منحنی زمان – درجه حرارت صورت گیرد. شرایط پذیرش یک نمونه با توجه به اینکه در کدام قسمت از بنا و یا در چه نوع بنایی به کار رود و اینکه آن بنابراین چه منظوری در نظر گرفته شده و دارای چه بار حریقی باشد، متفاوت است. اگر

نحوه تهویه تحت کنترل باشد می توان شدت و دوام آتش سوزی را با محاسبه بار حریق پیش بینی کرد. درجه مقاومت مورد نیاز برای هر یک از اعضای ساختمان در هر مورد با توجه به شدت و دوام حریق تعیین می شود.
برای شناسایی تهدیدات و خطرات حریق باید مسائل فراوان و گوناگونی را در زمینهای مختلف مورد آزمایش تحقیق قرار داد. شرایط آزمایش برای هر جزء باید مشابه اوضاع حریق واقعی تعیین شود. این آزمایشها علاوه بر اینکه در شناخت و مقایسه و تحکیم نظریه های اصولی مفید باشند. راهنماهای با ارزشی برای تعیین معیارها مقررات و خواسته های آیین نامه های حفاظت از حریق نیز هستند. به طور کلی و در همه حال یک اصل وجود دارد که لازم است دقیقاً مورد توجه قرار گیرد.


پیش نیازهای ضروری حفاظت از حریق برای یک بنا متناسب است با بار حریق موجود در آن بنا اعم از مصالح مصرف شده در ساختمان و محتویات مربوط به نوع تصرف در ساختمان در بناهای غیر قابل احتراق که اعضای بار بر دیوارها تقسیم کننده های فضا و به طور کلی سفت کاری و ساخت ساختمان همه از مصالح غیر قابل احتراق ساخته می شود. شدت و دوام حریق به محتویات ساختمان (مصالح نازک کاری و اثاثه) بستگی می یابد که خود این محتویات بسته به نوع تصرف و چگونگی بهره گیری از بنا متفاوت است. در این قبیل بناها مقدار مقاومت ساختمان در برابر حریق بر اساس بار محتویات قابل احتراق محاسبه و تعیین می شود.


تشخیص و تعیین مقدار احتراق پذیری تصرفهای مختلف فقط با نمونه گیری و ایجاد حریقهای آزمایشی امکانپذیر است. استفاده از تجربیات دیگران در این زمینه باید با دقت و احتیاط کافی همراه باشد.
در بعضی از تصرفها مانند تصرفهای صنعتی و انباری باری محتویات قابل احتراق در قسمتهای مختلف به قدری متفاوت است که عملاً نمی توان میانگین باری برای آنها تعیین کرد.


برای تنظیم مقررات محافظت در برابر حریق ابتدا باید مقدار و مشخصات احتراق پذیری خطرات احتمالی حریق و مشکلات ایمنی تصرفها را جداگانه و به تفکیک بررسی کرد. خطرات حریق به مشکلات ایمنی هر گروه از تصرفها با توجه به مشخصات و خصوصیات جمعی و فردی متصرفان بنا (تعداد، وضعیت جسمی و روحی، سن و ...) و مقررات حاکم بر ساختمان بررسی و تجزیه و تحلیل می شود. برای کاستن از اضطراب و کاهش وحشت ناشی از حریق به کار گرفتن علامتها و تجهیزات مناسب معماری می تواند تا حدود زیادی ثمر بخش باشد.


ایمنی ساکنان ساختمان در برابر حریق در گرو دو اصل اساسی است:
1- فراهم بودن امکان دور شدن سریع از حریق
2- ممانعت از گسترش سریع آتش


دستیابی به این دو اصل به موارد زیر مربوط خواهد بود:
- تأمین خروجیهای کافی راههای فرار و تسهیلات پناهگاهی.
- در حصار قرار دادن و مسدود کردن معابر عمودی حریق و تنوره های ساختمان.
- صرف نظر نمودن از مصرف مصالح زود اشتغال و پر دود در نازک کاریها و تزیینات داخلی ساختمان.
- به کار گرفتن وسایل کمک حفاظتی و هشداردهنده و تجهیزات کشف و اعلام حریق.
- استفاده به موقع از وسایل و تسهیلات خاموش کننده و مبارزه با حریق.
برای کاستن از خسارات و محدودکردن زیانهای حریق و حفظ جان مأموران نجات و آتش نشانی باید
- مقدار احتراق پذیری ساختمان و محتویات همواره کنترل شود.
- مقدار مقاومت ساختمان در برابر حریق طوری تعیین شود که اعضا و اجزای ساختمان در برابر بار حریق ناشی از نوع تصرف دوام آورند مانع گسترش باشند و باعث فرو ریختن ساختمان نشوند. به این طریق مأموران امان می یابند که با ایمنی بیشتری به مبارزه با حریق بپردازند.
عوامل و موجبات حریقهای بزرگ و گسترده که همزمان ساختمانهای متعددی را ویران می کنند زیاد و گوناگون است. مصرف مصالح ساختی غیر مقاوم در برابر حریق مصرف پوششهای قابل احتراق در بامها و رعایت نکردن فاصله ای مناسب موجب به وجود آمدن حریقهای بزرگ می شود. با ایجاد محدودیت و وضع ضوابط موثر در مصرف مصالح و الزامی کردن رعایت فاصله میان بناها می توان جلوی گسترش این گونه آتش سوزیها را گرفت. در مواردی که رعایت فاصله مطلوب امکانپذیر نیست می توان با استقرار دیوارهای خارجی مقاوم و یا دیوارهای حریق از سرایت و گسترش آتش جلوگیری کرد.
دیوارهای حریق که مانع رسیدن حرارت و سرایت آتش به ساختمانهای مجاور هستند از مصالح غیر قابل احتراق بنا می شوند و مقدار سطوح باز در آنها به کمک ضوابطی معین همیشه کنترل می گردد.
جلوگیری از گسترش حریق در یک بنا مستلزم رعایت بسیاری از ویژگیهای معماری است که با هم ارتباط و عملکردی جمعی و همزمان دارند. گسترش عمومی حریق را می توان با محصور نمودن گذرگاههای عمودی حرارت و دود (تنوره های ساختمان) و نیز با آتشبندی کردن محل اتصال دیوارها و سقفها کاهش داد. گسترش افقی حریق را می توان با تقسیم بندی مساحتهای زیر بن در سقفهای قابل احتراق کنترل نمود.
مقدار گسترش حریق، صرف نظر از طراحی ساختمان و نوع ساختار کلاً به نوع مصالح مصرف شده در نازک کاری و مبلمان ساختمان بستگی دارد. در مورد بعضی از تصرفها مانند تصرفهای جمعی، آموزشی فرهنگی و درمانی و مراقبتی اعمال مقررات ویژه ای در مورد نازک کاری ضرورت

دارد.
کانالهای تأسیساتی و تهویه یک ساختمان می تواند عامل بروز و یا گسترش حریق باشد و به همین دلیل در موقع طراحی بنا همیشه باید به مقدار تأثیرگذاری آنها بر گسترش حریق ت

وجه داشت. طبقات زیرین و زیرزمینها و نیز بناهای بدون پنجره به دلیل نبود یا دشواری امکان دسترسی به آنها دارای خطرات ویژه هستند کنترل حریق در این گونه فضاها و مکانها غالباً به کمک شبکه آبفشانهای خودکار انجام می شود.
تجهیزات حرارتی ساختمان و دودکشها در بسیاری موارد عامل بروز حریق هستند. سا

نت نصب این تجهیزات باید با توجه به اصول ایمنی و رعایت استانداردهای مخصوص انجام گیرد.
دیوارهای خارجی هر بنا باید به گونه ای ساخته شود که حریق را در داخل بنا محبوس نماید و از گسترش و سرایت آن به بناهای مجاور جلوگیری کند. در ضمن دیوارهای خارجی بنا باید بتوانند در مقابل تشعشعات حرارتی و جریانهای گرم حریق برخوردی نیز مقاومت کنند. شدت یک حریق برخورد به درجه حرارت حریق فاصله آن و سطح آتش برخوردی بستگی دارد. هر چه فاصله بین دو ساختمان بیشتر باشد، درصد سطح باز در دیوار خارجی را می توان بیشتر در نظر گرفت هر گاه فاصله بین دو ساختمان از حد مجاز کمتر باشد. برای کاستن از شدت برخورد و محافظت در برابر تشعشعات حرارتی. لازم است برخی تدابیر حفاظتی در مورد سطوح باز به کار گرفته شود.
تدابیر حریقهای برخوردی باید به گونه یا باشد که دیوارهای خارجی و سطوح باز ساختمان از هر دو جهت داخل به خارج و خارج به داخل محافظت شود. بامها باید از مصالح انتخاب شوند که در مقابل تشعشعات حرارتی و اخگرهای بادآورده مقاومت کنند و خود از جنس نباشد که اخگرهای پرشی تولید کنند و حریق را به ساختمانهای مجاور انتقال دهند.
برای جلوگیری از سرایت حریق به ساختمانهای مجاور و محافظت در برابر حریقهای برخوردی علاوه بر تجزیه و تحلیل عوامل مربوط به ساختمان انتقال دهنده حریق و ساختمان مواجه شونده با حریق، عوامل عمومی و ویژگیهای حفاظتی مربوط به محوطه بین دو ساختمان را نیز نباید از نظر دور داشت.
کلیه مواد و مصالح که در ساختمان به کار می رود به دو دسته غیر قابل احتراق و قابل احتراق تفکیک می شود. برای جلوگیری از گسترش حریق و تضمین ایمنی، همیشه لازم است که این مصالح با یک نظم به هم پیوستگی مشترکاً مقاومت مشخصی را در برابر حریق فراهم کنند شکل و مقدار این مقاومت ممکن است در هر مورد و برای هر نوع ساختمان و تصرف متفاوت باشد.
برای گردآوری تنظیم و تدوین مقررات مناسب و منطقی محافظت در برابر حریق و استفاده صحیح از مصالح لازم است ضوابط و معیارهایی مشخص موثر و مخصوص برای اعضای مختلف ساختمان به طور جداگانه تعیین شود و در موارد ویژه تشریح گردند.
دسته بندی بنا از لحاظ ساختار و مقاومت در برابر حریق باید بر اساس عواملی همه جانبه و عمومی انجام گیرد و بتواند نسبت به نوع استفاده ای که از بنا می شود یک محدوده پایدار و متجانس ایمنی از حریق را در جامعه فراهم کند.


دو دسته از پنج دسته ساختار اصلی که برای تنظیم آیین نامه ها دسته بندی و پیشنهاد شده اند شامل ساختمانهای غیر قابل احتراق محافظت شده هستند. دسته سوم مربوط به ساختمانهای غیر قابل احتراق محافظت نشده و مختص بناهایی است که ساختار آنها کلاً از مواد و مصالح غیر قابل احتراق تشکیل می شود ولی تدابیر مقاومت و محافظت در برابر حریق در آنها به کار نمی رود. در یکی از دو دسته باقیمانده از مصالح قابل احتراق تحت ضوابطی استفاده می شود و در دیگر کاربرد این مصالح بدون هیچ ضابطه ای انجام می گیرد.

مشخصات فنی و عمومی ساختمان


الف) سیستم تهویه مطبوع بایستی مطابق نقشه ارائه شده و مشخصات فنی که در زیر شرح داده می شود تهیه و نصب گردد.
ب) کلیه موتورها، دمنده ها، واحدهای تهویه مطبوع و سایر ماشین آلات بر اساس مشخصات و ارتفاع و شرایط آب و هوای محل محاسبه و طرح ریزی شده است کارهائیکه جزو وظایف پیمانکار و تأسیسات نمی باشد:
- تخریب سقف و کف و دیوارها برای نصب لوله ها و وسایل تأسیسات تهویه مطبوع.
- نصب دریچه های بازدید دیواری و سقف.
- نصب دریچه های هوای تازه در نمای ساختمان برای واحدهای تهویه مطبوع و فن کویل ها.
- کانالهای عبور لوله ها از مصالح بنائی.
- عبور از داخل سقف و عایق کاری مربوطه.
- فونداسیون دستگاهها و تقویت سقف یا دیوارها بمنظور نصب وسایل تهویه مطبوع.
تبصره: نقشه فونداسیون دستگاهها و سایر نقشه هائی که مربوط به کارهای تأسیساتی بوده ولی توسط پیمانکار ساختمانی عمل می شوند بایستی توسط پیمانکار تأسیساتی در اختیار پیمانکار ساختمان گذاشته شود.
پلاک ها و دیاگرامها:
الف- کلیه وسایل نصب شده سیستم تهویه مطبوع اعم از دستگاهها و شیرآلات و کنترلها و لوله ها بایستی با پلاک های برنزی به ابعاد حداقل 4 سانتیمتر قطر مشخص گردند. روی پلاک ها به دو زبان فارسی و انگلیسی کنده کاری شده و با رنگ سیاه پر گردد. پلاکهای فوق الذکر بر روی لوله ها و شیرآلات و کنترلها بسته شده یا بوسیله زنجیر آویزان می شوند.
ب- سیستم های لوله کشی و دستگاهها بایستی در دیاگرام های جداگانه ای رسم شده و روی آن کلیه شیرها و کنترلها شماره گذاری شود. این شماره ها

بایستی روی پلاک های فلزی نیز حک شوند.
پ- نقشه ها و دیاگرام های فوق الذکر بایستی در قابهای فلزی لعابی در محل های مناسبی در موتورخانه بطور دائم نصب شوند.
دریچه های بازدید:
الف- کلیه شیرها و کنترلها – دمپرها و سایر وسایلی که در سقف یا دیوار نصب می شوند. بایستی کنار هم بوده و قابل دسترسی باشند حتی الامکان
ب- تهیه دریچه های بازدید بعهده پیمانکار تأسیساتی بوده و نصب آنها در سقف و کف و دیوار بعهده پیمانکار ساختمانی می باشد.
پ- دریچه های نوع روکار از ورق آهن 2 میلیمتری بوده و اسکلت آن از نبشی 32525 میلیمتر خواهد بود. درها دارای قفل و لولا بوده و با رنگ ضد زنگ رنگ می شود.
ابعاد دریچه ها نباید از 3030 سانتیمتر کمتر بوده و طوری نصب شوند که به زیبایی داخلی ساختمان لطمه ای وارد نسازد.
رنگ آمیزی:
الف- رنگ روی لوله ها و وسائل مختلف باید از نوع آماده در قوطی های دربسته فلزی بوده و طبق اصول فنی بکار برده شوند.
ب- کانالها و لوله ها بایستی قبل از رنگ کاری با برس سیمی تمیز شده و سپس بتونه و رنگ شوند. همچنین در صورتیکه ماشین آلات در اثر حمل و نقل لطمه دیده و رنگ سطوح خارجی آنها از بین رفته باشد بایستی مجدداً تمیز گردیده و رنگ شوند.
پ- بستها و آویزهای فلزی کانالها که در زیر کف یا در کانال های تأسیساتی قرار می گیرند باید قبل از نصب با رنگ ضد زنگ رنگ زده شوند.
ت- لوله های مرئی که عایق نمی شوند بایستی بوسیله رنگ گالوانیزه (کرمات روی) رنگ آمیزی شوند.
ج- مسیر سیال در داخل لوله ها بوسیله فلش مشخص شود.
چ- داخل کلیه کانالهائی که از خارج قابل رویت می باشند بایستی با رنگ سیاه رنگ آمیزی شوند.
ح- رنگ آمیزی کارخانه برای وسائل و ماشین آلات و دریچه های هوا کافی بوده و فقط در مواردیکه فوقاً اشاره گردید بایستی بعداً مجدداً رنگ شوند.
تابلوی برق وسایل کنترل:


تابلوی برق از نوع ایستاده بوده و از ورق آهن سه میلیمتری ساخته می شود.
اسکلت تابلو از نبشی می باشد. تابلو بایستی قبلا در کارخانه سازنده رنگ اولیه شده و رنگ رویه آن از نوع لعابی براق باشد. پیچ و مهره ها از نوع کرومه خواهند بود.
اندازه و ابعاد تابلو بایستی متناسب لوازمی که داخل آن نصب می گردد انتخاب شده و پس از تصویب دستگاه نظارت تهیه گردد.
کلیه کلیدها و راه اندازها و لوازم اندازه گیری و شینه های جریان از نظر نوع و

مشخصات قبلا بایستی به تصویب برسند. بر روی هر تابلو یک عدد چراغ فلورسنت که در محفظه فلزی قرار خواهد گرفت نصب می گردد.
دستگاههای اندازه گیری:
کلیه دستگاههای اندازه گیری از قبیل فشارسنج ها و حرارت سنج ها (نوع صفحه ای) و غیر باید از نوع توکار بوده و دور آنها کرومه باشد.
فشارسنج ها و حرارت سنج ها باید با علائم «فشار» و «دما» مشخص گردن

د و بر روی آنها واحد فشار (پوند بر اینچ مربع یا کیلوگرم بر سانتیمتر مربع یا ارتفاع و واحد درجه حرارت (فارنهایت یا سانتیگراد) نوشته شده باشد.
کلیه وسایل داخلی فشارسنج ها و حرارت سنج ها از قبیل لوله فشار و فنر و اهرمهای رابطه بایستی برنزی بوده و قسمتهای متحرک آنها بایستی با قسمتهای ثابت اصطکاک نداشته و آزادانه حرکت نماید.


پلاکهای وسایل کنترل:
برای تعیین وظیفه دستگاههای اندازه گیری و لامپهای سیگنال و دستگاههای فرمان از دور و راه انداز از الکتروموتورها و سایر وسایل که روی تابلو برق نصب می شوند باید پلاکهائی زیر هر یک از آنها نصب گردد پلاکها باید کرومه بوده و حروف روی آن مشکی حکاکی شده باشد.
فونداسیون:
الف- دستگاههای مبرد باید روی ایزولاتورهای ئی که توسط کارخانه سازنده پیشنهاد می گردد گذاشته شوند. ایزولاتورها باید روی فونداسیون بتنی بابعاد مورد لزوم نصب شوند.
ب- فونداسیون موتورها و پمپ ها باید با لوله کشی ها هم آهنگی داشته باشد در هیچ موردی ارتفاع فونداسیون از کف تمام شده از 5/7 سانتیمتر کمتر نخواهد بود.
پ- فونداسیون دمنده ها نباید از 10 سانتیمتر کمتر باشد.
ت- فونداسیون دستگاههای دمنده که با تسمه کار می کند باید یک تکه بوده و محل پیچ های آن طوری پیش بینی شوند که دو محور با ه

م موازی بوده و قرقره ها یک سطح قرارگیرند.
لرزه گیر:
دستگاههای مبرد و پمپ ها و بطور کلی لوازمی که دارای حرکت چرخشی و یا حرکت متناوب توأم با لرزش می باشد بایستی بوسیله وسائل لرزه گیر به لوله کشی ها و کانال های فلزی وصل شوند.
سینی های تقطیر:
الف- لوله کشی ها حتی المقدور نباید از روی وسایل الکتریکی عبور کنند.
ب- در صورتیکه عبور لوله ها از روی وسایل الکت

ریکی یا نزدیک آنها اجتناب ناپذیر باشد زیرا این قبیل لوله کشی ها بایستی سینی تقطیر گذاشته شده و روی آن بطرز تمیز رنگ شود.
وسایل الکتریکی مورد نظر عبارتند از:
ترانسفورموتور، تابلوهای برق، تابلوهای کنترل، دستگاههای تلفن و موتورها، سینی های تقطیر به نزدیکترین کف شورها بوسیله لوله اینچ گالوانیزه مربوط می گردد.

تقویت محل دستگاهها:
در صورتیکه محل نصب بعضی از دستگاهها مقاومت تحمل وزن آنرا نداشته باشد بایستی در آن قسمت محل را تقویت اضافی نمود. این قبیل کارها با اطلاع دستگاه نظارت بوده و بایستی قبلاً بتصویب برسد.
آئین نامه های ایمنی:
آئین نامه ایمنی بایستی با آئین نامه های محلی در هر قسمت مطابقت داشته باشد.
بهره برداری و وسایل یدکی:
پیمانکار باید 5 نسخه کامل از دستورالعمل مربوط به بهره برداری و هم چنین صورت ریز وسایل یدکی را به کارفرما تسلیم نماید.
علائم اختصاری:
- ASA موسسه استاندارد آمریکا
- ASHRAE جامعه مهندسین تهویه مطبوع آمریکا
- ASME جامعه مهندسین مکانیک
- ASTM موسسه استاندارد آمریکا
- CEM فوت مکعب در دقیقه
- FPM فوت در دقیقه
- HW آب گرم
- ID قطر داخلی
- MSS جامعه تولیدکنندگان استاندارد شده
- NAFM موسسه ملی تولیدکنندگان دمنده ها
- OD قطر خارجی
- PSI پوند بر اینچ مربع


عایق کاری
کلیات:
الف- کلیه لوله ها و کاناها و وسایل مختلفی که حرارت را انتقال داده و یا حرارت را از دست داده و یا پس بگیرند و همچنین در صورتیکه قطرات آب در سطح آنها بوجود می آید بایستی عایق کاری شوند. لوله های برج خنک کن بجز در موتورخانه و همچنین لوله های هرز آب نبایستی عایق کاری شوند.


ب- کلیه لوله ها و کانالها و وسایل مختلفی که عایق کاری می شوند باید قبل از عایق کاری مورد آزمایش قرار گرفته باشند. عایق کاری باید روی سطح کاملا خشک و تمیز انجام پذیرد.
پ- کلیه لوله ها، بعد از عایق کاری در صورتیکه در کانالهای تأسیساتی نصب شوند بایستی با کاغذ قیراندود بوزن 300 گرم در هر متر مربع پوشانیده شده و با سیم گالواینزه بقطر 75% میلی متر محکم گردد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید