بخشی از مقاله

پارامتر هايي را كه ناظر در خصوص تيرچه ها بايد كنترل كند :
1- كنترل ساخت خرپاي تيرچه
2- كنترل سايز و طول ميلگرد ها طبق نقشه
3- كنترل فاصله خرپاها و ابعاد تيرچه
4- كنترل ارتفاع خرپا وفاصله آرماتورهاي طولي
5- كنترل عرض ناوداني مورد نظر جهت ساخت تيرچه

براي تير ريزي ، تيرچه ها را روي زمين يا روي سقف زيرين كه انجام شده مي چينيم سپس يك نفر به طبقه ي بالا رفته و با كمك طناب يك سر تيرچه ها را بالا كشيده و روي تير اصلي قرار مي دهد بعد از بالا كشيدن يك سر آنها به سمت ديگر دهانه رفته و با استفاده از طناب سر ديگر آن را نيز بالا مي كشد و روي تير اصلي قرار مي دهد حال با استفاده از بلوك هايي كه مي خواهد در سقف قرار بگيرد فاصله بين تيرچه ها را تنظيم مي كند بدين شكل كه يك عدد بلوك در ابتداي تيرچه و يك عدد نيز در انتها بين تيرچه ها قرار مي گيرد لذا فاصله بين تيرچه ها تنظيم مي شود . براي بهتر عمل كردن سقف ، در جهت تير ريزي به اندازه ي 5 سانتي متر و در جهت عمود بر تير ريزي به اندازه ي 10 سانتي متر در دو جهت فاصله داده مي شود .


بعد از تنظيم فاصله بين تيرچه ها ، بلوك ها در بين آنها قرار داده مي شود . براي چيدن بلوك ها ابتدا بلوك ها تا سقف زيرين كه اجرا شده است با كمك بالابر به بالا آورده مي شوند ، حال براي سريع تر شدن عمليات مي توان از سه كارگر استفاده كرد ، بدين شكل كه يك نفر بلوك را برداشته ودر دست مي گيرد و نفر دوم با استفاده از يك چوب كه در سر آن مهاري ايجاد كرده ، چوب را به داخل بلوك برده و آن را بلند كرده و به نفر سوم كه بر روي تيرچه ها در طبقه بالا قرار دارد مي دهد و نفر سوم آنها را دربين تيرچه ها قرار ميدهد .


براي مهارتيرچه ها در زير تيرچه ها و در جهت عمود بر تير ريزي تكيه گاه هايي به نام به نام شمع قرار مي دهند . براي كار گذاري شمع ها ابتدا چوبهايي به عرض تغريباً 15 سانتي متر را در زير تيرچه ها ( در جهت عمود بر تير ريزي ) با استفاده از سيم مفتول مي بنديم سپس از زير شمع را در زير اين چوب ها قرار مي دهيم و آنقدر مي پيچانيم تا سفت شود البته قبل از اينكه بلوك ها را بچينيم اين شمع ها را مي بنديم .


براي ايجاد فاصله ي 10 سانتي متري در جهت عمود بر تيرچه ها هيچ مشكلي وجود ندارد چون كه مي توان از همين چوب هاي شمع ها استفاده كرد ولي براي ايجاد فاصله ي 5 سانتي متري ديگر نمي توان تخته قرار داد چون تخته ي زير شمع ها قرار دارد لذا براي ايجاد اين فاصله تكيه گاه بلوك را روي تير اصلي قرار مي دهيم و به اندازه ي 5 سانتي متر از آن را با استفاده از تيشه مي شكنيم تا اين فاصله تأمين شود .


در دهانه هاي بيشتر از5\4 متر در وسط دهانه در جهت عمود بر تير ريزي يك فاصله ايي ايجاد كرده و از زير تخته بسته و ميلگرد گذاري مي كنيم كه بعد از بتن ريزي به مانند يك تير بتني ( تاي بيم ) مي شود كه به صلبيت و يكپارچگي سقف كمك مي كند .


بعد از چيدن بلوك ها ميلگرد هاي حرارتي را مانند يك شبكه مش روي تيرچه ها اجرا مي كنيم . فاصله اين ميلگرد ها از هم در جهت تير ريزي 50 سانتي متر ودر جهت عمود بر تير ريزي 25 سانتي متر مي باشد . اين ميلگرد ها را با استفاده از مفتول به ميلگرد هاي تيرچه ها وتاي بيم متصل مي كنيم .
در كنسول ها علاوه بر ميلگرد هاي افت و حرارت يكسري ميلگرد هاي كششي قرار مي دهند بدين صورت كه از انتهاي كنسول تا تقريباً يك متر قبل از آن ادامه پيدا مي كند .
بر روي هر تيرچه و در دو انتهاي آن ميلگرد هاي به نام ميلگرد هاي اوتكا قرار مي دهيم اين ميلگرد ها به اتصال بهتر تيرچه به تير اصلي و همچنين به صلبيت سقف كمك كرده و با توجه به خم 45 درجه ي آن مي توانند نيروي برشي را تحمل كنند و مي دانيم كه در دو سر تير ها برش ماكزيمم مي باشد .


بعد از تكميل شدن سقف پيمانكار درخواست اجازه براي بتن ريزي مي كند و ناظر بعد از بازديد از سقف در صورت مورد تائيد بودن اجازه ي بتن ريزي را مي دهد .
در زير به برخي از پارامتر هايي كه ناظر بايد براي تاييد سقف كنترل كند اشاره مي كنيم :


1 – كنترل پيش بيني تكيه گاه مناسب جهت شمع ها
2 – كنترل نحوه ي اجراي تيرچه در دهانه ها طبق نقشه
3 – كنترل عدم شكستگي بلوك ها در حين اجرا
4 – كنترل فواصل ميلگرد هاي حرارتي و مهار آنها


5 – كنترل خيز منفي سقف
6 – كنترل پيش بيني محل عبور لوله هاي تأسيسات
7 – كنترل تقويت اطراف محل سوراخ هاي تعبيه شده
8 – كنترل جوشهاي اتصالات پلها و صفحات اتصال بادبندها كه در داخل بتن مدفون مي شوند .


9 – كنترل تمهيدات لازم براي جلوگيري از نفوذ بتن به داخل بلوك ( معمولاً در دو انتهاي تيرچه نفوذ بتن به داخل بلوك ها وجود دارد براي جلوگيري از نفوذ مي توان سوراخ هاي اين بلوك هاي انتهايي را با ملات گچ مسدود كرد . )
10 - كنترل تمهيدات لازم براي جلوگيري از فرار بتن (بايد توجه داشت كه سوراخ هاي تير هاي لانه زنبوري كه در رديف هاي انتهايي هستند را با استفاده ازتخته پوشاند و با كمك سيم مفتول مهار كرد تا هنگام بتن ريزي ، بتن از اين سوراخ ها فرار نكند . )

پيمانكار بعد از گرفتن اجازه از ناظر سفارش بتن مي دهد .
شركت بتن ساز يك ساعت قبل از آوردن بتن گروهي را براي زدن ايستگاه پمپاژ به كارگاه مي فرستد اين گروه از تجهيزاتي مانند دستگاه پمپاژ بتن و لوله واتصالاتي براي هدايت بتن بر روي سقف مورد نظر كمك مي گيرند . بهتر است كه اين لوله ها از چشم پله يا نور گير يا از يك فضاي باز عبور داده شود چون كه اين لوله هنگام پمپاژ بتن تكان شديدي مي خورد واگر آن را از بين تيرچه ها عبور دهيم ضربه ي شديدي به آنها وارد مي كند و اگر مهار نشود مي تواند باعث شكستن بلوك ها و سفالها بشود .
بعد از زدن ايستگاه ، بتن توسط بنكرهايي كه ظرفيت آنها معمولاً بين 5 الي 5\6 متر مكعب مي باشد آورده مي شود و درون دستگاه پمپاژ ريخته مي شود و دستگاه پمپاژ ، بتن را به طبقه ي مورد نظر پمپ مي كند .


ناظر بايد كنترل كند شخصي كه با دستگاه پمپاژ كار مي كند به بتن آب اضافه نكند چون هر مقدار كه بتن شل تر باشد اين دستگاه راحت تر بتن را پمپ مي كند .
قبل از بتن ريزي بايد به بلوك ها و سفالها آب داده شود تا هنگام بتن ريزي مرطوب باشند در غير اين صورت ناظر مي تواند عمليات بتن ريزي را متوقف كند .
براي ريختن بتن حد اقل به 5 نفر نياز مي باشد به طوري كه يك نفر سر لوله ايي را كه از آن بتن پاشيده مي شود را جابجا مي كند ، دو نفر هم با استفاده از بيل بتن را پخش مي كنند ، يك نفر هم با استفاده از ويبراتور بتن ريخته شده را ويبره مي كند و يك نفر هم با استفاده ماله سطح بتن ريزي را صاف مي كند .


بعد از اتمام بتن ريزي ( بعد از 24 ساعت ) بايد تا 7 روز به بتن آب داده شود به طوري كه تا 3 روز اول بتن بايد غرقاب باشد .
نكاتي كه ناظر بايد كنترل كند :
1 – كنترل اسلامپ بتن
2 – گرفتن نمونه استوانه ايي يا مكعبي شكل
3 – مدت زمان سپري شده از لحظه ساخت بتن تا هنگام بتن ريزي
4 – كنترل مرطوب بودن بلوك ها و سفال ها


5 – كنترل استفاده از ويبراتور
6 – كنترل در محل هاي توقف بتن ريزي
7 – كنترل نگهداري بتن
8 – كنترل باز كردن شمع ها و قالب ها


ايزولاسيون پاي ستون ها :
اولين مرحله بعد از اجراي فوندانسيون و اسكلت ايزولاسيون پاي ستون ها مي باشد . براي اين كار ابتدا سطح فونداسيون و ستون را پاك كرده و سپس يك لايه قير بر روي آنها مي ماليم و يك لايه گوني روي آن مي چسبانيم به همين ترتيب يك لا قير و گوني ديگر چسبانده و در آخر يك لايه قير روي آنها مي ريزيم كه در مجموع دو لايه گوني و سه لايه قير مي شود .
چون stifner يا سخت كننده هاي پاي ستون باعث پاره شدن گوني مي شود در دو بلوك d وf ابتدا بتن درست كرده و در اطراف صفحه ستون ها قالب بسته و بتن ريخته مي شود سپس از روي بتن عايق بندي انجام مي گردد .
تا جايي كه امكان دارد نبايد گوني را قطع كرد و در مقاطعي كه گوني قطع مي شود بايد به اندازه ي تقريباً 10 سانتي متر هم پوشاني يا over lap در نظر گرفت .

اجراي كرسي چيني اندود ماسه سيمان روي كرسي و ايزولاسيون روي آن :
با توجه به سردي هوا و زياد بودن عمق يخبندان در محل پروژه ارتفاع ستون هاي طبقه ي اول 380 سانتي متر در نظر گرفته شده بود يعني سطح بالايي فونداسيون يك متر پايين تر از سطح زمين قرار داشت و براي تامين ارتفاع لازم رقوم كف سازي در طبقه ي اول مي بايست زير ديوارهاي داخلي و همچنين خارجي كرسي چيني اجرا شود . نقش عمده ي كرسي چيني تامين ارتفاع تا رقوم كف سازي و تامين سطح اتكاي بيشتر براي ديوار مي باشد .


كرسي چيني همانند يك پي نواري در زير ديوار هاي طبقه ي همكف اجرا مي شود عرض كرسي چيني بايد حداقل 10 سانتي متر از عرض ديوار بالاي سر آن بيشتر باشد . در اين پروژه عرض كرسي هايي كه در زير ديوارهاي 10 سانتي متر قرار مي گرفتند به اندازه يك آجر يا 22 سانتي متر و عرض كرسي هايي كه در زير ديوار هاي 20 سانتي متر قرار مي گرفتند به اندازه يك و نيم آجر يا 35 سانتي متر و ارتفاع كرسي چيني به اندازه ي 90 سانتي متر اجرا مي شد .


سپس روي سطح كرسي ها و 40 سانتي متر از ديوار هاي كرسي ها را اندود ماسه و سيمان نرم مي كنيم . سطح ماسه و سيمان بايد كاملاً صاف باشد و ملات اضافي روي آن نباشد چون به هنگام قير و گوني قير بيشتري مصرف مي شود و ممكن است كه به قير و گوني آسيب رسانده و قير و گوني را سوراخ بكند .
براي اجراي قير و گوني بايد اندود ماسه سيمان كاملاً خشك شده باشد و هيچ گونه رطوبتي بر روي آن نباشد . سپس يك لايه قير بر روي اندود ماسه و سيمان كشيده سپس يك لايه گوني كنفي بر روي آن مي چسبانيم و دوباره يك لايه قير ريخته و يك لايه گوني بر روي آن مي چسبانيم و در آخر نيز يك لايه قير بر روي آنها مي ريزيم كه در مجموع دو لايه گوني و سه لايه قير اجرا مي شود .


در بين بين كرسي ها به ارتفاع 50 سانتي متر خاكريزي و به ارتفاع 40 سانتي متر بر روي آن ماكادام يا سنگ قلوه ريخته و براي پوشاندن و پر كردن خلل و فرج قلوه سنگ ها يك لايه شن بر روي آن مي ريزيم .
خاك ريزي در 5 لايه ي 10 سانتي متري اجرا مي شود كه بعد از پخش كردن هر لايه با استفاده از ويبراتور مخصوص خاكها را متراكم كرده سپس لايه ي بعدي را اجرا مي كنيم .

آجر چيني ديوار هاي خارجي :
براي آجر چيني بايد بر طبق نقشه هاي اجرايي عمل شود . قبل از اجراي آجر چيني مي بايست آجرها در آب خيسانده شوند ( آجر ها زنجاب شوند ) . براي شروع آجر چيني ابتدا بايد بر طبق نقشه محل ديوارهاي مورد نظر و همچنين بعد ديوارها ( 10 يا 20 سانتي متر ) مشخص شود سپس در دو انتهاي ديوار شمشه كار مي گذاريم . براي كار گذاشتن شمشه مقداري مقوا ( يا پاكت سيمان مصرف شده ) را لوله كرده ودر يك انتهاي شمشه وارد مي كنيم به صورتي كه مقداري از آن بيرون باشد و انتهاي شمشه را روي كف مي گذاريم و قسمتي را كه مقوا دارد به سمت سقف برده تا به سقف گير كند حال با استفاده از شاقول قائم بودن شمشه را كنترل مي كنيم . بعد از اينكه شمشه به صورت كاملاً قائم و شاقولي قرار گرفت براي اينكه ثابت باقي بماند مقداري ملات گچ درست كرده و دو انتهاي آنرا گچ مي گيريم بعد از سفت شدن شمشه ها يك ريسمان بين آنها مي كشيم اين ريسمان به ما كمك مي كند كه ديوار را صاف و در يك رديف بكشيم .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید