بخشی از مقاله

كارآموزي عمران - پروژه ساختماني 110 واحدي


سپاسگزاري :
با نام و ياد خداوند متعال كه در تمام مراحل زندگي پشتيبان من بوده است ، اميدوارم تلاش و كوشش همه دانش پژوهان ، گامي موثر در راه پيشرفت و ارتقاء علم و دانش و آباداني اين مرز و بوم باشد .
در اين جا لازم مي دانم كه از استاد ارجمند جناب آقاي دكتر رعيتي و جناب آقاي دكتر
شوش پاشا مدير محترم شركت خانه عمران ، به خاطر همه راهنماييها و لطف و عنايتي كه در اين مدت به بنده داشته اند صميمانه تشكر وقدرداني نمايم .


ضمن تشكر ازمسئولين محترم سازمان همياري شهرداريهاي استان مازندران ، علي الخصوص جناب آقاي مهندس اسلامي كه زحمات زيادي براي آموزش هر چه بهتر اينجانب كشيده اند.

مقدمه :
وجودمسكن و سرپناه مهمترين ركن اساسي هر جامعه بشري مي باشد ، امروزه رشد چشمگيري در ساخت و ساز در شهرها مي بينيم .
آيا اين ساخت و سازها همگي اصولي مي باشند وا گر ساختماني اصولي بنا نشود چه در اثر يك حادثه طبيعي و يا غير طبيعي ، خسارت هاي جاني ومالي در پي خواهدداشت .


درمحيطهاي آكادميك همچون دانشگاه بيشتر به بررسي مسائل تئوريك مي پردازند و لي در اجرا وعمل مسائل مختلف و متفاوتي مطرح است .
دوره كارآموزي فرصت مناسبي براي بكار گيري آموخته هاي تئوري در اجراي آشنايي و كسب تجربه مي باشد .

 


معرفي پروژه :
پروژه ساختماني 110 واحدي سازمان همياري شهرداريهاي استان مازندران :
اين واحدهاي مسكوني درحال ساخت ، واقع در كمربندي اميركلا جنب ام ارآي بوده و شامل 2 بلوك شمالي و جنوبي در ساختمان هاي 7 طبقه در زميني به مساحت 5400 متر مربع شروع به ساخت شده است.
البته 50 درصد( 2700 مترمربع ) از اين زمين به احداث بنا اختصاص داده شده است .
اين مجتمع بزرگ مسكوني داراي چندين فروشگاه وبانك و امكانات رفاهي ديگر بوده و يك لابي و سالن اجتماعات نيز براي اين طرح در نظر گرفته شده است .
مطالعات ژئوتكنيك :
در ابتدا پس از پاكسازي زمين محل احداث ساختمان و تعيين بر پروژه محل گودبرداري را با رنگ ريزي مشخص مي نمايند . سپس شروع به گودبرداري كرده وتا ارتفاع مورد نظر خاكبرداري مي نمايند .
در اين پروژه طبق آيين نامه مطالعات ژئوتكنيك انجام گرفته و پس از بررسي خاك محل و سطح نوسانات آب زير زميني ، نظر بر اين قرار گرفت كه براي كاهش سطح آب زير زميني از چاه هاي زهكش استفاده نماييد كه در زير فونداسيون اين ساختمان ها چاه هايي به قطر 25 سانتي متر حفر شده است و در درون آن ها از سنگ هاي درشت دانه و مخلوط استفاده شده و

 

سپس بر روي اين چاه ها يك فيلتر ماسه تهيه شده و سپس بتن مگر را بر روي آن مي ريزند .
هرگاه فشار آب منفذي و سطح آب زير زميني دچار افزايش گرديده بوسيله اين چاه ها فشار را كاهش داده و آب را در كناره هاي ساختمان به سمت بيرون هدايت نمود.
فونداسيون پروژه:
سيستم پي اين سازه به صورت پي نواري بوده و ارتفاع پي اين پروژه 80سانتي متر
مي باشد . پس از اتمام گودبرداري بوسيله رنگ ريزي محل قرار گيري بلوك هاي ساختماني مشخص مي شود . براي جلوگيري از ريزش خاك اطراف پي و قالب بندي پي ، از بلوك چيني استفاده شده است . براي اين كه بلوك هاي سيماني در يك راستاي موازي و يا در راستاي رنگ ريخته شده قرار بگيرند و بوسيله ريسمان كار آن ها راتنظيم مي كنند پس از ديورا چيني حد فاصل قسمت هايي كه نياز به بتن ريزي داشته به اتمام رسيد . پس از پاكسازي محل ، شروع به ريختن بتن مگر ( بتن نظافت ) مي كنند اين بتن ريخته شده در كف پي بتني است با عيار سيمان پايين ( عيار kg/m3 150) كه جهت تراز بندي كف پي و همچنين محافظت بتن پي از رطوبت و جلوگيري ازتماس مستقيم فونداسيون با خاك استفاده مي گردد .و ضخامت آن 10 سانتي متر مي باشد . طبق نظر مشاوره و طراح از ميلگردهاي مختلف استفاده شده است . اين ميلگردها در دوشبكه اجرا شده و براي حفظ پوشش ميلگردهاي شبكه پاييني آجرهايي را در زير ميلگرد قرار مي دهند ؛ طول ميلگرد بعد ازخم بايد بسته به نوع خم تقريبا 12 برابر قطر ميلگرد باشد وبراي قطع كردن ميلگرد ها از دستگاه برش وبراي خم كردن ميلگرد ها از يك دستگاه كه از يك پروفيل و دو ميلگرد قوسي تشكيل شده بود ويا دستگاه خاموت زن استفاده شده است .


براي حفظ ارتفاع پي و اجرايي ميلگردهاي بالايي از يك سري ميلگردهاي خم شده به عنوان خرك استفاده مي شود و خرك ها توسط سيم آرماتور به شبكه ميلگردهاي پاييني و بالايي بسته مي شود.
از روي نقشه محل يكي از ستون ها را مشخص مي كنند و ميلگردهاي مربوط به ريشه ستون را در بين ميلگردهاي پي قرار داده و انتهاي آن را خم مي زنند . براي اين كه ستون در راستاي مستقيم قرار گيرد آن را طبق رابطه فيثاغوريث گونيا مي كنند و ستون بعدي را اجرا مي كنند . براي اين كه ستون ها د رآكس تا آكس يكديگر قرار گيرند توسط ريسمان كار آن را در يك راستا قرار

مي دهند وقتي كه ريشه اي تمام ستون ها در پي قرار داده شده و كار ميلگرد گذاري به اتمام رسيد . حال نوبت به ريختن بتن در پي مي باشد . اما بايد قبل از بتن ريزي كنترل آكس ها و كنترل طول خم و نوع خم ميلگردها كه طول خم بايد طبق آيين نامه آبا ، بسته به نوع خم تقريبا 12 برابر قطر ميلگردها باشد و بيرون ريختن نخاله ها از داخل فونداسيون كه اين كنترل بايد قبل از بستن ميلگردهاي پي صورت گيرد ولي ممكن است كه درحين يافتن ميلگرد ، نخاله ها و زباله هايي وارد فونداسوين مي شود كه حتما بايد خارج گردد چون اگر در حين بتن ريزي با بتن درگير شود ايجاد فضاي حالي در بتن شده و كاهش مقاومت بتن را به همراه خواهد داشت كه اين موارد بايدكنترل شود.
آب پاشي روي بتن مگر :
مقاومت بتن مگر در فونداسيون زيادچشمگير نمي باشد بلكه براي جلوگيري تماس پي باخاك بستر مي باشد . ولي لازم است كه بتن مگر را آب پاشي كنيم زيرا آب موجود در بتن مگر توسط خاك بستر زير آن جذب مي شود و ممكن است باعث آسيب به آن بشود و يا موجب ترك وايجاد درز شود . به همين منظور با آب پاشي ، آب مورد نظر بتن را تامين مي نماييم .
طرح اختلاط و بتن ريزي :
طرح اختلاط بتن به نسبت هاي اجزاي بتن ، سيمان و آب و شن وماسه مربوط بوده تا طبق نظر طراح به مقاومت موردنظر بتن ( FC ) دست يابيم . اين مصالح را با هم تركيب
مي كنيم در اين پروژه طرح اختلاط به اين گونه كه در خلاطه متوسط ، 2 فرغون ماسه شسته و 1 فرغون شن يا درشت دانه و 1 فرغون سيمان و 3 تا 4 سطل آب ريخته شده و در زمان 2 تا 5/1 دقيقه با هم مخلوط مي شوند . در هنگام بتن ريزي به صورت اتفاقي نمونه گيري مي شود .و 5 نمونه موردنظر را تهيه كرده و پس از يك روز قالب هاي آن را باز مي كنيم . بهتر است كه قبل از

نمونه گيري قالب را به خوبي چرب نموده تا در هنگام باز كردن نمونه آسيب نبيند ؛ سپس نمونه را در درون حوض آب قرار داده و در زمان 7 الي 28 روزه زير جك قرار مي دهيم و مقاومت آن ها را گزارش مي كنيم .
امروزه صاحبنظران علم عمران معتقدند كه هرچه مقدار درشت دانه بيشتر باشد مي توان به مقاومت بيشتري دست يافت . زيرا اين سنگ ها به طور ذاتي داراي مقاومت بالايي بوده و وقتي با ساير مصالح تركيب مي شود باعث بالا رفتن مقاومت بتن مي شود. رعايت نسبت آب به سيمان هم بسيار حائز اهميت مي باشد چه بسا در ساختماهايي كه در هر مترمكعب از عيار سيمان

600 استفاده كرده اند ولي به علت رواني زياد بتن نتوانسته اند به مقاومت مورد نظر دست يابند. اسلامپ بتن نبايد آنقدر سفت باشدكه نتواند به خوبي در بين
ميلگرد ها حركت كند و نتواند خلل و فرج هاي آن را پر كند و نه آنقدر روان باشد كه مقاومت خود را از دست بدهد بهتر است نسبت آب به سيمان بين 5/0 تا 6/0 باشد.
پس از آماده سازي بتن مورد نظر با رعايت تمامي ضوابط ، حال موقع ريختن بتن در فونداسيون مي باشد .
بهتر است كه بتن ريزي ازقسمت انتهاي كار آغاز شود و به سمت ابتدا سوق داده شود . بتن آماده شده توسط چرخ دستي از خلاصه حمل شده و از روي تخته هاي گذاشته شده از روي مسيرعبور كرده و بتن درمحل موردنظر ريخته مي شود پوشش بتن بر روي فونداسيون به اندازه 5 سانتيمتر مي باشد .
ارتفاع بتن ريزي در پي ها نبايد بيش از 1 متر باشد ، بتن ريزي درلايه هاي 30 سانتي متر ريخته مي شود و پس از ويبره كردن هر لايه ، لايه بعدي ريخته مي شود ، ويبره بايد به صورت عمودي در بتن قرار گيرد وزمان آن بايد به گونه اي باشد تا در غياب بتن را به سمت بالا نياورد . زمان مناسب آن 3 الي 4 ثانيه مي باشد . قطر سر ويبره دربتن ريزي پي وستون بزرگتر از بتن ريزي دردال و تيرها مي باشد . اختلاف محل بتن ريزي در هنگام بتن ريزي نبايد به گونه اي باشد تا دانه هاي بتن از هم ديگر جدا شوند .
ويبره :
ويبره مناسب باعث ايجاد خارج شدن هوا در بتن و نزديك كردن ذرات و مصالح به يكديگر مي باشد . كه اين هوا به صورت حباب خارج مي گردد . به ازاي هر 1% هواي محبوس مقاومت بتن را در 5 تا 6% كاهش مي دهد .
وجود هو.ا در بتن موجب كاهش درام بتن شده و پس از مدتي به خاطر تبخير اين هوا باعث ايجاد تخلخل در بتن مي شود و علاوه بر آن پيوستگي بتن و وفولاد به خوبي به وجود نمي آيد .
و گاهي همين حباب هاي هوا باعث ايجادترك ها روي سطح بتن مي شود.


ويبره از يك خرطوم ويا سر مرتعش كننده كه به يك موتور اتصال دارد و با ايجاد ارزش سبب تراكم بتن مي شود ، قطر سر ويبره ها بر اساس نوع كاربري آن ها متفاوت مي باشد .
نكاتي كه بايد در هنگام ويبره رعايت گردد به شرح زير مي باشد :
1- سر ويبره بايد به صورت عمودي در داخل بتن قرار بگيرد.
2- مدت زمان ويبره بايدبه گونه اي باشد كه به محض مشاهده حباب هوا روي سطح بت

ن ، ويبره متوقف گردد و ويبره نبايد به گونه اي باشد كه شيره بتن روي سطح آن انتقال يابد
3- در هنگام ويبره كردن به هيچ وجه سر ويبره نبايد به ميلگرد ها ضربه بزند ، زيرا ممكن است باعث جابجايي ميلگردها در محل اصلي خود شود ودر اثر ضربه ممكن است ريز دانه و دو غاب دراطراف ميلگردها تجمع شود و درشت دانه ها در اطراف آن پراكنده شود كه اين امر باعث كاهش مقاومت بتن در اطراف ميلگردها مي شود . به علت مشكلات اجرايي نمي توان از ابتدا تا انتهاي كار را بتن ريزي مداوم انجام داد و به همين علت سطح مورد نظر را تقسيم بندي مي كنيم . در زهاي ايجاد شده بايد مستقيم باشد و نبايد به صورت شيب دار اجرا شود چون المان هاي برش به صورت 45 درجه قرار دارند وحدالمكان نزديك ستون ها اين درزها قرار نگيرد زيرا باعث ضعف مقاومتي مي شود.
بهتر است قبل از بتن ريزي بر روي بلوك ها از نايلون استفاده شود تا بتن از قالب يا ديوار بيرون نزند و با خاك كناره ديوار در گير نشود . پس از اتمام بتن ريزي در هر مرحله بوسيله ماله سطح صاف و صيقلي را ايجاد مينماييم .

عمل آوري و نگه داري بتن :
براي دستيابي به بتن با كيفيت خوب بايد اقداماتي از قبيل مراقبت و نگهداري بتن انجام گيرد كه مي تو.ان بوسيله كنترل دماي بتن و آب مورد نياز بتن به مقاومت مورد نظر دست يافت .
به علت عمل هيدارسيون در تركيب آب با سيمان و افزايش دما ، بتن مقدار زيادي از آب خود را از دست مي دهد و به همين دليل در اين پروژه با آب پاشي بر روي سطح بتن ، بتن راعمل آوري مي كردند ، البته زمان نگه د اري بسته به نوع سيمان داردكه براي سيمان تيپ (I ) طبق آيين نامه ACI 7 روز مي باشد .
ستون :
ستون عضوي عمودي است كه بارهاي تيرها و كف ها را به پي منتقل مي كند و عضو فشاري محسوب مي شود ،همان طور كه بتن از مقاومت فشاري بسيار بالايي برخوردار است .
اما اگر تنش ناشي از بارگذاري از حد مقاومت فشاري بتن تجاوز كند ، احتياج به ميلگردگذاري ستون دارد وبراي جلوگيري از كمانش آرماتورهاي طولي از خاموت هاي فولادي در ستون استفاده مي كنيم ولي نبايد قطر آن ها كمتر از 6 ميلي متر باشد . ولي در مقاطع مربع و مربع مستطيل حداقل قطر ميلگرد اصلي 14ميليمتر و قطر خاموت حداقل 8 ميليمتر مي باشد . حداقل طول ميلگرد در پي بايد برابر يا 60 سانتر متر باشد و همچنين طول ميلگرد وانتظار در طبقات بايد يا 50 سانتي متر باشد .


ميلگردهاي انتظار ستون كه از پي بيرون زده را بايدتوسط 4 عدد ميلگرد به طول 44 سانتي متر چون ابعاد ستون مي باشد بسته كه به اين ميلگرد ها رامكا مي گويند .
رامكا براي كنترل آكس ستون ها و كمك به بستن قالب ها مي نمايد و جهت حفظ پوشش بتن بر روي ميگرد نيز مي باشد . اين نكته را بايد درنظر داشت كه آرماتورهاي طولي بايد در راستاي آرماتورهاي انتظار باشد و زاويه اي انحراف ميلگردهاي وصله در ستون ها برابر مي باشد .
حال خاموت هاي ستون رادر فواصل مورد نظر قرار ميدهيم . بايد توجه داشت در نواحي كه احتياج به ايجاد ريشه هاي پاگرد در ستون مي باشد آن ها را در ستون تعبيه نماييم .
بعد از آن قالب هاي چوبي رادر اطراف ميلگردها قرار مي دهيم و پشت بندها را با ميخ به قالب متصل مي كنيم . پشت بندها بدنه اي قالب جلوگيري ميكند وسپس قالب راشاقول مي كنيم به وسيله يك ريسمان كار دو عدد چوب هم اندازه ستون را شاقول مي نماييم ، اين گونه كه يك چوب را به صورت افقي در قسمت بالايي قالب و ديگري را در قسمت پاييني قالب قرار مي دهيم . بعد از آن ريسمان كار را از چوب بالايي رهامي كنيم انتهاي شاقول بايد دقيقا به چوب پاييني برسد ، براي اين يك سطح ترازي ايجاد كنيم و ارتفاع تمامي ستون از كف تمام شده يكسان باشد از شيلنگ تراز استفاده مي نماييم .
به طوري كه ارتفاع كف تمام شده روي ستون 90 سانتيمتر بوده ما به صورت مبنا از يك ستو

ن 90 سانتي متر بالا آمده و توسط گچ آن نقطه را علامت مي زنيم بوسيله يك شيلنگ پلاستيكي سفيد رنگ كه در آن آب قرار دارد در يك سطح افقي در آن ستون به سكون در امد توسط گچ علامت مي زنيم و اين كد ارتفاعي مبنا هر يك از ستون هاي بنا شده و از آن ارتفاع به بعد ستون را اجرا مي كنيم . براي حفظ شاقولي ستون و جلوگيري از پيچش آن از شمع هاي چوبي به صورت مورب استفاده شده و در زير شمع ها گوه قرار ميگيرد . اكنون ستون آماده بتن ريزي مي باشد و بتن آماده شده توسط خلاطه را با سطل وارد ستون مي كنند .
زمان قالب برداري ستون ها 24 ساعت تا 48 ساعت بسته به شرايط جوي ومحيطي باز كرده وبراي عمل آوري بتن ستون و افزايش مقاومت آن طي 7 روز متوالي آن را آب پاشي مي نمايند و براي حفظ رطوبت آن در تابستان آن را گوني پيچ مي نمايند . سر ستون ها براي اجراي سقف درطبقات برابر يا 50 سانتي متر مي باشد .

تيرها :
تيرها در ساختمان به دو دسته تقسيم مي شوند :
1- تيرهاي اصلي 2- تيرهاي فرعي .
تيرهاي اصلي در ساختمان بارهاي تيرچه و بار سقف ساختمان راتحمل كرده وآن را به ستون منتقل ميكنند . ارتفاع تير ممكن است از ابعاد ستون بيشتر شود كه طبق نظر طراح مي باشد ولي عرض تير با عرض ستون برابر باشد .
ميلگردهاي تير از ستون عبور ميكند ؛ بسته به اندازه طول دهانه ميلگردهاي طولي تير را برش مي د هند و طبق نظر طراح ميلگردهاي كششي وفشاري و تقويتي را در بالا و پايين تير قرار مي دهند وسپس اين ميلگردها بر روي ستون قرار مي گيرد . ميلگردهاي بالايي وپاييني را طبق ارتفاع تير به وسيله خاموت وسيم آرماتور به هم مي بندند و خاموت علاوه بر نگه داشتن ميلگردها براي

جلوگيري از برش در تيرها مورد استفاده قرار مي گيرد و در نزديكي سر ستون ها ( تكيه گاه ) چون نيروي برشي ماكزيمم مي باشد ، فاصله خاموت ها كمتر از ساير نقاط درنظر گرفته مي شود و در نزديك سر ستون ها قسمت بالايي تير از ميلگردهاي تقويتي استفاده مي شود چون در نزديك تكيه گاه تحت ممان منفي بوده و در وسط تيرها در قسمت پاييني تير از ميلگرد تقويتي استفاده مي شود وچون وسط دهانه تحت ممان مثبت مي باشد . پس از بافتن كامل تير نوبت قالب گذاري

 

مي باشد براي اين كار دو عدد پروفيل قوطي در دو طرف ستون مي بنديم و از اين دو قوطي براي تكيه گاه قالب وتنظيم كف قالب استفاده مي كنيم ، اين دو پروفيل بايد كاملا تراز باشد واين كار باتراز و ريسمان كار صورت مي گيرد . سپس قالب چوبي كف تير را روي پروفيل قوطي قرارداده و با حفظ ارتفاع تير از كف قالب براي پوشش بتن در زير قالب ( زير پروفيل قوطي ) از شمع هاي به عنوان نگه دارنده قالب استفاده شود تا بعد از بتن ريزي قالب ها ريزش نكند و يا تراز قالب به هم نخورد . فاصله شمع ها از يكديگر را مي توان 1 تا 20/1 سانتي متر در نظر گرفت و لي اگر پروفيل قوطي ازنگه دارنده استفاده نشود و طول دهانه هم زياد باشد فاصله شمع ها را بين 70 تا 80 سانتي متر در نظر گرفت.
بعد از تكميل آرماتور بندي تيرها ، زمان اجراي سقف مي باشد ، تيرچه هاي سقف را با توجه به اندازه آن ها و نظر محاسب سازه در كارگاه توليدمي شود به گونه اي كه شبكه خرپايي آن را توسط دستگاه خم زن با ميلگرد ايجاد كرده واين شبكه خرپايي را با 2 يا 3 ميلگرد اتصال در قسمت پايين جوش داده و در درون قالب تيرچه قرار داده و درون قالب را با بتن پر مي نمايند ، سپس بعد از يك روز قالب ها را باز كرده و تيرچه ها را در درون آب قرار ميدهند تا بتن ترچه به خوبي جذب آب نمايد

ومقاوم شود.
طبق نقشه هاي سازه اي با تعيين جهت تيرچه ها آن ها را در بين تيرهاي اصلي قرار مي دهند اولين تيرچه را ترازنموده وبقيه تيرچه ها را به صورت موازي در كنار يكديگر قرار مي دهند ، فاصله تيرچه ها از يكديگر 50 سانتي متر بوده وبراي تنظيم فاصله اي آن ها از يكديگر يك بلوك در ابتدا ويك بلوك در انتهاي هر دو تيرچه متوالي قرار مي دهند ، چون تيرچه ها نمي توانند بار را بر روي خود به تنهايي تحمل نمايند و به خاطر جلوگيري از خمش آنها در زير سقف از شمع هاي چوبي يا شمع هاي فلزي استفاده ميكنند ، شمع هاي فلزي به گونه اي است كه توسط يك پيچ تنظيم كه در وسط آن قراردارد ارتفاع شمع را كم وزياد مي نمايد .
در زير شمع هاي چوبي از گوه استفاده ميكنند تا در هنگام بازكردن شمع امكان باز كردن آن فراهم شود .
فاصله شمع ها از يكديگر حدود يك متر مربع بوده و بلوك هاي سقفي را بعد از اجراي شمع بندي در بين تيرچه قرار ميدهند ، بهتر است نصب بلوك هاي سقفي از نزديك لبه داخلي تكيه گاه شروع و به نزديك لبه داخلي تكيه گاه ديگر ختم گردد.
پس از نصب بلوك هاي سقف بر روي تيرچه ها ميگردهاي حرارتي را روي سقف به صورت شبكه اي در فواصل سانتي متر مي بندند.
به علت پديده ي افت وكاهش درجه اي حرارت ، بتن تمايل به كاهش حجم و انقباض دارد به سبب يكپارچگي دال با تيرهاي تكيه گاهي ، اين پديده باعث تنش هاي كششي و ايجاد تنش در دال مي شود با استفاده از ميلگردهاي حرارتي از ايجاد تنش وترك عميق در سطح بتن و در نهايت از كاهش مقاومت در دال جلوگيري مي نمايند.
بعد از اين مرحله قسمت هاي دور سقف و باز شوها و داكت را با قالب چوبي و پشت بندها توسط سيم آرماتور به شبكه خرپايي تيرچه مي بنديم .
ژوئن : در دهانه هاي بزرگ اگر طول تيرچه ها بيش از 4 متر باشد بايد ژوئن را اجرا نمود يعني اين كه در راستاي تيرچه دو ميلگرد يكي در بالا در قسمت زير شبكه خرپايي توسط سيم آرماتور به شبكه متصل شده و ديگري در قسمت پاييني تيرچه روي سطح بتني قرار داده مي شود اين افزايش ميلگرد براي جلوگيري ازخيز تيرچه ها مي باشد .
ميلگردهاي تقويتي :
در تيرها در نزديك سر ستون ها از ميلگردهاي تقويتي در قسمت بالايي استفاده مي گردد . اين كارها براي جلوگيري ازممان منفي بوده ودر قسمت پايين تري ازميلگردهاي تقويتي براي جلوگيري از خمش و ممان مثبت استفاده مي گردد .


اجراي كنسول(Slab ) :
براي اجراي كنسول با توجه به محاسبات انجام گرفته شده توسط طراح ، ميلگردهاي مورد نظر را به صورت دو شبكه اي اجرا مي نمايند و انتهاي كنسول از روي تير عبور كرده وطول پوششي آن ها به اندازه 5/2-2 متر مي باشد البته نحوه بستن قالب كنسول با سقف كمي متفاوت بوده يعني علاوه بر قالب هاي كناري ، بايد در زير ميلگردهاي شبكه اي از قالب هاي چوبي استفاده شده و در زير آن ها از شمع استفاده مي نمايند .
پس از كنترل شمع هاي زير تيرچه و كنترل يكنواختي سقف و مح

 

ل بازشوها طبق نقشه اجرايي وطول ميلگرد انتظار ستون ، سقف براي بتن ريزي آماده مي باشد .

بتن ريزي :
براي بتن ريزي سقف بهتر است كه بتن ريزي از قسمت انتهاي كار شروع شده و در نهايت به قسمت ابتدايي ختم گردد، براي حمل بتن ازچرخ دستي استفاده شده وتخته هايي براي عبور از مسير تعبيه شده است .
پس ازتوليد بتن و حمل آن ، بتن روي سقف ريخته مي شود و توسط بيل بر روي سطح سقف پخش مي گردد وتوسط دستگاه ويبره ، طي 3 تا 5 ثانيه بتن ويبره شده تا در تمامي قسمت ها و در درون ميلگردها پراكنده گردد سپس توسط يك چكش پلاستيكي به كنار قالب ها ضربه زده تا گوشه سقف ها داراي سطح صافي باشد . ضخامت بتن روي سقف 5 سانتي متر مي باشد .
به علت مشكلات اجرايي ، يك سقف را طي 2 روز متوالي بتن ريزي مينمايند لذا درز ايجاد شده بايد به صورت مستقيم و يكنواخت باشد .
پس از بتن ريزي بوسيله ماله ، سطح صاف و يكنواختي را روي سقف ايجاد مي كنند . قالب هاي گوشه سقف را طي 24 ساعت ( بسته به شرايط جوي ) باز كرده و روي سطح بتن را آب پاشي مي نمايند تا ترك بر روي سقف ايجاد نشود ، شمع هاي زير سقف را هم مي توانند طي 15-10 روز باز نمود.


اجراي پله :
هنگامي كف تا كف مورد نظر اجرا شد طبق ارتفاع پله و ارتفاع پا گرد تا سقف ، پاگرد را اجرا مي كنند براي اجراي پا گرد بايد به اين نكته توجه داشت كه ميلگردهاي مربوط به ريشه پاگرد بايد در حين اجراي ستون در آن قرار گيرد . بعد از آن قالب چوبي پاگرد را نصب كرده و در فواصل مورد نظر شمع هاي نگه دارنده را قرار مي دهيم . بايدتوجه داشت كه ميلگرد ريشه پله بر روي پا گرد اجرا شود و طول پوششي آن را نيز كنترل كرد ضخامت پاگرد 25 سانتي متر مي باشد . در ادامه عمليات قالب را اجرا كرده و شمع هاي نگه دارنده را در زير آن قرار ميدهند . در دو شبكه ميلگرد ، ميلگردها را به ريشه پله روي سقف و روي پا گرد متصل مي كنند.
براي اجراي دقيق تر پله بهتر است كه تعداد كف پله ها را محاسبه نمود وهميشه آخرين كف پله را بعلاوه پاگرد اجرا كرد يعني اگر عرض كف پله 30 سانتي مي باشد و اندازه پاگرد 20/1 سانتي متر بهتر است در اجرا ، پاگرد را 90 سانتي متر در نظر بگيريم .
پس از كنترل شيب پله و شمع ها ، بتن ريزي دال پله و پا گرد را انجام مي دهند ، بتن ريزي دال پله از پايين به بالا انجام مي شود. به اين ترتيب كه وزن بتن بالادست سبب تراكم و جا اندازي بتن زيرين شود بتن در لايه هاي مختلف اجرا شده وسپس ويبره انجام ميگيرد.

آجر چيني :
هنگامي كه اسكلت ساختمان به اتمام رسيد حال نوبت به اجراي ديوار و آجر چيني فضاي داخلي مي باشد . براي اينكار طبق نقشه هاي معماري ساختمان آجرچيني آن ها صورت مي گيرد .
ديوارهاي خارجي ساختمان داراي ضخامت 15 سانتي متر بوده و ديوارهاي داخلي جداكننده ضخامت آن ها 10 سانتي متر مي باشد .
براي سبك سازي سازه از آجر هاي تو خالي سفالي استفاده شده است و با محاسبه ابعاد فضاها ،آجر چيني صورت مي گيرد.


براي اين كه ديوار در امتداد يك خط راست صورت گيرد طبق نقشه در ابتدا و انتهاي قضا يك آجر قرار مي دهند و سپس توسط ريسمان كاران ها را در يك خط راست قرارمي دهند و سپس در يك روي كف سقف ملات ماسه و سيمان ريخته و اولين آجر را روي آن قرار مي دهند . ضخامت ملات ماسه سيمان حدود 5/1 تا 2 سانتي متر بوده و براي كنترل صاف بودن ديوار آن را شاقول ميكنند. نحوه شاقول كردن اين گونه است كه بوسيله يك چوب و ريسمان كار را به صورت عمودي آويزان كرده اختلاف دو سطح را با هم مي سنجند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید