کارآموزی عمران شرکت چکاد افزار گلستان

word قابل ویرایش
45 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

کارآموزی عمران شرکت چکاد افزار گلستان

انواع ساختمان :
انواع ساختمان از نظر سیستم، باربری قطعات ساختمان و نوع مصالح به کار رفته در سیستم باربر ساختمان آنها را به پنج قسمت تقسیم می شود :

۱- ساختمان با مصالح بنایی یا ماسونری یا ساختمان با دیوار باربر :
دراین نوع ساختمان ها باربرهای کف و سقفها و دیوارها به دیوار منتقل شده و از دیوار به پی و از آنجا به زمین انتقال می یابد به همین خاطر این گونه ساختمان ها به ساختمان های با دیوار باربر نیز موسوم اند.
از نظر مصالح دیوار باربر دیوارهای آجری، دیوارهای سنگی و دیوارهای

با بلوک سیمانی را می توان نام برد. دیوارهای خشتی و گلی هم در بعضی از روستاهای دوردست هنوز کاربر دارد که چون مقاومت چندان برابر زلزله ندارند در حال منسوخ شدن بوده و ساخت آنها توصیه نمی گردد مگر در موارد خیلی ضروری و آن هم با ایجاد تسهیلات لازم.
بر طبق آئین نامه ماده ۲۸۰۰ (طرح ساختمان در برابر زلزله) به علاوه ی طبقه زیر زمین می توان ساخت و چنانچه تعداد طبقات بیشتر باشد مجاز به ساخت این گونه ساختمان ها نیست.

۲- ساختمان های اسکلت بتن مسلح :
در این جا مانند قابهای فلزی بار توسط قاب عمل می شود. فقط جنس قاب از بتن مسلح می باشد منظور از بتن مسلح بتنی است که در داخل آن به تعداد لازم و کافی میلگردها کار گرفته شده و هر دوی مصالح (بتن و میلگرد) در مقاومت قطعه در برابر بتنهای فشاری مقاومت می نماید البته بتن در برابر تنشهای کششی مقاومت کرده و گاهی در مقابله با تنشهای فشاری هم با بتن مشارکت می کند.

مراحل اجرایی ساختمان :
اجرای یک ساختمان را می توان به سه مرحله عملیات خاکی، سفت کاری و نازک کاری تقسیم نمود.
عملیات خاکی شامل پیاده کردن نقشه تسطیح زمین، پی کنی، گود برداری، حفر چاه های فاضلاب و از این قبیل کارها می باشد .

سفت کاری :
اصولاً به اجرای اسکلت بندی ساختمان مربوط می شود. که شامل پی سازی، دیوار چینی، عایق کاری، اسکلت بندی و ستون، تیرریزی اجرای سقف شیب بندی و از این قبیل مسائل می باشد.
نازک کاری :
شامل کارهایی از قبیل اندودها، سفید کاری، کاشی کاری، سنگ نما، فرش کف ، موازییک یا سنگ پلاک، نقاشی، در و پنجره ، نماسازی ، شیشه ، لوله کشی ، نصب ادوات برقی و مکانیکی و سایر موارد تا تشکیل ساختمان خواهد بود.
پیاده کردن نقشه و عملیات خاکی :

اولین مرحله از اجزای ساختمان، پیاده کردن نقشه می باشد که عبارت است از انتقال اندازه های روی نقشه در روی زمین با ابعاد و مقیاس طبیعی. معمولاً نقشه پی کنی یا پی سازی را در روی زمین پیاده می نمایند بهتر است قبل از پیاده کردن نقشه روی زمین مورد احداث تسطیح گردیده و کلیه مواد و خاکهای زائد و نباتی وریشه های احتمالی گیاهان، برداشته و از محل کارگاه خارج گردد.
پیاده کردن نقشه را می توان به دو صورت انجام داد :
۱- با استفاده از دوربین نقشه برداری برای ساختمان ها با پلان بزرگ و متنوع
۲- با استفاده از متر و طناب برای ساختمان های معمولی
در اینجا فقط روش استفاده از متر و طناب برای پایده کردن نقشه شرح داده می شود:
برای پیاده کردن نقشه وسایل مورد نیاز برای کار شامل متر، طناب میخ چوبی و گچ می باشد در صورتی که زمین دارای شیب باشد به شمشه، تراز و شاقول نیز نیاز
می باشد. منظور پیاده کردن زوایای قائمه در روی زمین است که با استفاده از قضیه فیثاغورت در زمین مثلث قائم الزاویه عمل پیاده کردن نقشه را انجام می دهیم . در مثلث قائم الزاویه مربع وتر برابر است با مجموع مربعات دو ضلع دیگر :
حال اگر مثلثی داشته باشیم که طول و عرض اضلاع آن ۵ متر و دیگر اضلاع آن ۳ و ۴ متر باشد ، مثلث حتماً قائم الزاویه خواهد بود. زیرا روش کار بدین صورت است که : یک محور مشخص را در نظر می گیریم بنابراین سه ضلع ساختمان معلوم و مشخص است که این محور را به وسیله میخ کوبی در دو انتهای آن و طناب کشی مشخص می کنیم.
از یک نقطه معلوم A در روی یک محور که یک گوشه از کار می باشد، شروع می کنیم در این نقطه A میخ چوبی کوبیده و به دور آن طناب کشی نموده و یک سرطناب را در امتداد AB قرار داده و طرف دیگر طناب را در امتداد حدود عمود بر ان قرار می دهیم.
از نقطه A به ول دقیق ۴ متر در امتداد ثابت AB علامتگذرای می کنیم (نقطه B) سپس

از نقطه A روی طناب و در امتداد AC به طول دقیق ۳ متر علامت می گذاریم. (نقطه C) طناب را در امتداد AC آنقدر جابجا می کنیم تا فاصله BC دقیقاً ۵ متر شود در این صورت محور AC عمود بر محور AB خواهد بود و زاویه قائمه ABC پیاده شده است به همین ترتیب می توان ساختمان را پیاده نمود. برای کنترل از صحت پیاده شدن بایستی مستطیل پیاده شده را در نظر گرفت و قطرهای اصلی آن را اندازه گرفته که بایستی با هم برابر باشند. چنانچه برابر بود عملیات به درستی انجام شده و در غیرن این صورت بایستی مجدداً کنترل شود.
نقشه های ساختمان معمولا در دو جهت عمود بر هم محوربندی شده اند که این محورها در یک جهت با اعداد و در دو جهت عمود با حروف مشخص شده اند. هدف از پیاده کردن نقشه تعیین محل این محورها در روی زمین است که به توجه به ابعاد پی کنی و پی سازی و غیره این محورها برای پی کنی ، پی سازی نصب صفحه، ستون نصب ستون و دیوار چینی به کار می آید و چون در هنگام پی کنی این محورها از بین می روند، لذا آنها را تا فاصله ۲ الی ۳ متر به جلو و خارج انتقال داده میخ کوبی می نمایند تا در مواقع لزوم دیگر بتوان با استناد به آنها کارها را انجام داد . مسأله دیگر این است که از نظر کارهای ارتفاعی بایست یک نقطه ثابت و مشخص در روی زمین در نظر گرفت که ارتفاع بقیه نقاط ساختمان سازی نسبت به آن سنجیده شود ، این نقطه مشخص که به نمال می تواند با مشخص کردن محلی از دیوار همسایه باشد، با بتن ریزی با ابعاد دلخواه مثلاً ۲۰*۲۰ در ۴۰ سانتی متر در نقطه خارج از ساختمان تعیین نمود.

عملیات خاکی در ساختمان شامل موارد زیر است :
۱- برداشت خاکهای زائد و نباتی و ریشه کنی درختان و گیاهان و خارج نمودن آنها از محل مورد احداث
۲- تسطیح و رگلاژ و در صورت لازم غلطک زنی و کوبیدن
۳- پی کنی جهت اجرای فنداسیون (پی)
۴- گودبرداری محل احداث زیرزمین
۵- کانال کنی برای محل احداث کانال های تأسیسات
۶- حفر چاه های فاضلاب
۷- خاک ریزی کف اتاقها به میزان لازم در طبقه مجاور زمین طبیعی (طبقه همکف) با خاک مناسب و کوبیدن آنها با وسائل مناسب.

گودبرداری محل زیرزمین :
به طور کلی از نظر اقتصادی و گودبرداری ها و پی کنی ها بایستی با وسایل و ماشین آلات گودبرداری مکانیکی انجام بپذیرد ولی در کارهای معمولی و کوچک ممکن است استفاده از ماشین مقرون به صرفه نباشد و انجام آن با وسایل دستی اقتصادی ترمی باشد.
مسأله ای که در گودبرداری ها چه به صورت دستی و چه به صورت ماشینی را باید در نظر گرفت که خارج کردن خاک حاصل از حفاری به بیرون است.
در پی کنی های انجام شده حداکثر ارتفاعی را که می توان خاک را با وسایل بالا پرتاب نمود ۲ متر است، لذا چنانچه عمق گودبرداری بیش از ۲ متر باشد
خاک برداری بایستی همانند شکل زیر به صورت پله به پله صورت گیرد تا بتواند با انتقال خاک از یک ارتفاع به ارتفاع دیگر خاک را از داخل گودال خارج نماید .
در گود برداری هایی که با ماشین انجام می شود سطح شیب داری در مدخل گود ایجاد می شود تا محلی برای عبور کامیون جهت حمل خاک به خارج از گود به وجود آید .

 

پی کنی :‌
پی کنی جهت ایجاد فنداسیون ( پی ، شالوده ، فونیزه ) در داخل زمین ایجاد می شود .
پی کنی به توجه به نقشه های اجرایی و ابعاد پی ها و با در نظر گرفتن قالبها می باشد . مثلاً اگر قالب پی آجری به ضخامت سانتی متر باشد چنانچه مربعی به ضلع ۱۵۰ سانتی متر باشد اگر از هر طرف ۱۵ سانتی متر جهت قالب بندی در نظر بگیریم ، بایستی ابعاد ۱۸۰در ۱۸۰ سانتی متر حفاری گردد .
پی سازی :
نقش پی در ساختمان تحمل بارهای وارده از ساختمان و انتقال آن به زمین زیر آن است . بنابراین پی ساختمان بایستی دو خصوصیت زیر را دارا باشد . مینان کامل تحمل نماید .
۲- ابعاد پی به ویژه طول و عرض آن باید به گونه ای باشد که بتواند با ایمنی کافی بار وارده را با توجه به مقاومت خاک به زمین انتقال دهد . بر حسب نوع ساختمان و خاک محل و موارد دیگر ، پی ساختمان را به صورت غیر مسطح و مسطح می توان ساخت .

پی های غیر مسلح :
این نوع پی ها معمولاً برای ساختمان های با مصالح بنایی ( دیوار باربر ) کاربرد دارد، از نقطه نظر مصالح به کار رفته انواع و اقسام مختلف دارد .
شفته ریزی : شفته مخلوطی است از خاک محل ، شن و ماسه ، آهک و آب

پی های مسلح :‌
پی های بتن مسطح برای تحمل بار دیوارها و ستون های بتنی به طور کلی برای انواع ساختمان ها کاربرد دارد و بسته به وزن طبقات ( تعداد طبقات ) و موقعیت آن در روی زمین و همچنین جنس و مقاومت خاک از یکی از انواع متداول فنداسیون های بتن مسطح می توان استفاده نمود .
نحوه عمل فن ها از این قرار است :
بار وارد بر آن را در روی یک سطح نسبتاً بزرگ خاک توزیع می نماید و در نتیجه شدت تنش وارده ( نیرو بر واحد سطح ) را کامل داده ،‌ تا خاک بتواند در کمال اطمینان وزن وارده را تحمل نماید . به عنوان مثال اگر مقاومت مجاز ۲ کیلوگرم بر سانتی متر مکعب باشد و ستونی با مقطع ۲۰*۲۰ وزن ۴۰ تن را بخواهد تحمل نماید تنش وارد بر ستون ۱۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مکعب فرو می رود که اگر بخواهیم ستون را مستقیماً در روی زمین قرار دهیم و خاک تحمل نکرده و ستون در زمین فرو می رود بنابراین بار ۴۰ تن را باید بر روح سطح بزرگتری که همان سطح پی است را توزع نمود تا تنش وارده به خاک از مقاومت پی مجاز آن کمتر شود و زمین بتواند آنها را تحمل نماید .

انواع فنداسیون های گسترده بتون مسلح :‌
۱- پی های منفرد :‌
این فونداسیون ها بار تنها یک ستون را تحمل می کند .

۲- پی های مرکب ( چند ستونی ) :
این فونداسیون ها بار ۲ یا چند ستون را تحمل می کند .
این فونداسیون ها موقعی به کار می روند که معمولاً پی ها نزدیک به هم و عملاً در یکدیگرند تداخل نموده و یا خیلی نزدیک هستند .

۳- پی دیوار ( نواری ) :

 

این نوع پی ها معمولاً بار دیوارهای پیوسته بتنی و یا دیوارهای با مصالح بنایی یک ساختمان را تحمل می نمایند . گاهی در زیر ستون های کناری در مجاور ساختمان های دیگر نیز از این نوع پی استفاده می شود .

۴- پی های کنسولی :‌
این گونه پی ها در خطوط مجاور سایر ساختمان ها به کار می رود که با ترکیب با پی منفرد با ستون وسط جمعاً تشکیل پی های باسکولی را می دهند .

۵- پی های حصیری یا شناور یا پی رادی ژنرال Raft Footing :
بار ستون های متعدد و دیوارها به طور کل وزن کل ساختمان را تحمل کرده و به صورت یک دال پیوسته عمل می کنند تا بارها را در یک مساحت بزرگ
پخش نماید .

آرماتور گذاری :
آرماتور به صورت میله گرد فولادی به قطرهای ۶ الی ۴۰ سانتی متر در بازار موجود هستند .
سطح جانبی میله گرد ممکن است صاف بوده که به آرماتور ساده مرسوم است و یا اینکه به صورت آج دار باشد . آرماتورهای ساده و صاف علامت Q فی و آرماتورهای آج دار با علامت Q نمایش داده می شود .
میله گردهای به قطر ۶ و ۸ و گاهی ۱۰ میلی متری به صورت کلاف ولی
نمره های بالاتر به صورت شاخه های ۱۲ متری تولید می شود میله گردهای تولید کارخانه ذوب آهن اصفهان به سه نوع هستند .

– میله گرد نوع A-I :
از نوع ساده با سطح صاف و فولاد نرمه با مقاومت تسلیم حداقل ۲۴۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع می باشد .
– میله گرد نوع A-II :
آج دار با مقاومت تسلیم حداقل ۳۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع می باشد .
– میله گرد نوع A-III :
آج دار با مقاومت تسلیم ۴۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع می باشد .

در بتن ریزی حجیم :
برای اجرای آرماتوربندی قطعات بتن مسطح بایستی میله گردها را به
اندازه های لازم و بر طبق اندازه های نقشه بریده و بر طبق الگوهای ارائه شده در نقشه خم نموده و فرم لازم را به آن بدهند .
– برای خم کردم میله گردها از آچار مخصوص F یا گوساله و صفحه فلزی مخصو

ص که بر روی میز نصب میگردد ، ‌استفاده نمود.
– قبل از مصرف میله گرد باید با برس سیمی آنها را پاک و تمیز نود به طوری که زنگ زدگی و مواد خارجی از قبیل روغن در روی آن وجود نداشته باشد .
البته مقدار کمی زنگزدگی میله گردها به شرط که به مرحله خودرگی میله گرد نرسیده باشد اشکالی ندارد .
– خم کردن میله گرد به هیچ وجه نباید توسط حرارت انجام گیرد زیرا در اثر حرارت از مقاومت و خواص میله گرد آن کاسته می شود .
آرماتوربند با داشتن نقشه ابتدا برای هر موقعیت میله گرد را به طول مندرج در می آورد فهرست نقشه و به تعداد لازم بریده و سپس با گچ فواصلی را که در روی نقشه برای قسمتهای مختلف ذکر شده بر روی میله گردها بریده شده علامت گذاری می نماید و سپس با استفا

۱- آرماتورهای طول یا راسته :
آرماتورهایی اصلی هستند که به صورت طولی در تیرها ، ستوها و دال ها ،‌
پی ها دیوارها و شناژ ها به کار می روند .
بایستی از آماتور آج دار استفاده شود معمولاً دو انتهای میله گرد قلاب یا خم ۹۰ درجه می شود .

۲- خاموت :‌
جهت کلاف کردن آرماتورهای راسته تیرها و ستون ها مورد استفاده قرار
می گیرند که معمولاً به شکل چهار ضلعی می باشند . شکل های چند ضلعی و دایره نیز به ندرت کاربرد دارد .
در ستون ها به ویژه در مقاطع دایره ای شکل گاهی به جای خاموت از کلاف دورپیچ استفاده می شود . خاموت ها معمولا‌ً از میله گردهای ۶ یا ۸ یا ۱۰ می باشند و جهت سهولت کار از میله گرد ساده استفاده شده تا عملیات خم کردن براحتی صورت پذیرد . دو انتهای خاموت بایستی خم گردد .

۳- ادکا :‌
در قطعات خمشی ( تیرها ، داله های سقف ) در بعضی مقاطع همان مثبت و در بعضی مقاطع همان منفی داریم ، بنابراین میله گردهای کنشی ممکن است در قسمت بالا و یا پایین مقطع قرار گیرد .
از این رو میله گرد طولی را در محل های تغییر علامت همان خمش به صورت شکل زیر خم نموده و در داخل کار قرار می دهند که به آن ادکا میگویند .
بتن ریزی :
بتن ( Concrete ) یک حجم سفت سنگ مانند می باشد که از اتصال مواد غیر فعال یا بی اثر توسط خمیره سیمان و آب به دست می آید . این مواد غیر فعال دانه بندی نام دارد که از دو قسمت درشت دانه ریز دانه تشکیل گردیده است . بنابراین بتن عبارتست از سیمان دانه بندی ریز دانه بندی درشت و آب . دانه بندی معمولاً‌از شن و ماسه تشکیل می گردد .
شن و ماسه یا به صورت طبیعی از بستر رودخانه ها یا معادل شن و ماسه تامین می گردد یا در کارخانه جات سنگ شکن با شکستن و خرد کردن والک نمودن سنگهای درشت به دست می آید .
مصالح سبک وزن صنعتی و معدنی نیز برای بتن های سبک به عنوان دانه بندی به کار می رود که درجاهای که مقاومت مورد نظر نباشد مانند شیب بندی بام و پر کردن فضاهای خالی کاربرد دارد .

دیوارها :

امروزه دیوارهای ساختمان معمولاً با آخر ساخته می شود ولی دیوارهای سنگی و بلوک هم تا حدودی کاربرد دارد . چون دیوارهای آجری به طور گسترده ای در ایران رواج دارد لذا جا دارد که راجع به آن بحث بیشتری صورت پذیرد . قبل از وارد شدن به بحث دیوار مختصری راجع به آجر و اصطلاحات مربوط صحبت می کنیم .
• دیوارهای بتن مسلح بصورت مختلف در ساختمانها مورد استفاده قرار میگیرند :
• دیوارهای حایل ، دیوارهایباربر، دیوارهای زیرزمین ، دیوارهای غیرباربر ، دیوارهای برشی
دیوارهای حایل:
• دیواری هستند ازبتن غیر مسلح ،عامل پایداری ومقاومت این نوع دیوار در مقابل فشارهای جانبی وزن دیوار میباشد .

دیوارهای باربر:
• دیواری که علاوه بر وزن خودش نیروی خارجی قائمی راکه ناشی از عکس العمل سقف ویا غیره است را حمل می کند. جنس این دیوار می تواند از مصالح بنایی ،بتن مسلح در جا ریخته وپیش ساخته باشد به این دیوارها دیوارهای غلتی نیز میگویند
دیوارهای زیرزمین:
• در تعین ضخامت دیوارهای زیر زمین ، علاوه بر نیروهایی که از طریق اجزای مختلف سازه بر آن وارد می شود باید فشار جانبی ناشی از خاک نیز درنظر گرفته شود .حداقل ضخامت دیوارهای زیر زمین ۲۰۰میلیمتر است که در مناطق مرطوب ،حداقل ۳۰۰ میلیمتر توصیه می شود .به منظور جلوگیری از ورود رطوبت ، قبل از خاک ریزی سطح دیوارزیر زمین را در طرف تماس با خاک توسط دولا قیر و گونی عایق می نمایند وروی عایق یک تیغه آجر به ضخامت ۱۰۰میلیمتر اجرا می شود.
دیوارهای غیرباربر:
• دیوارهای غیرباربرشامل دیوارهای محیطی ساختمان ،دیوارهای جدا سازداخلی ودیوارهای دور محوطه می باشد.
• جنس آن از بتن پیش ساخته و آجر می باشد.آیین نامه بتن ایران حداقل دیوارهای غیر باربر را مساوی ۱۰۰میلیمتر ولی نه کمتر از یک سی ام فاصله بین اعضایی که تکیه گاه جانبی دیوار را تشکیل می دهند ،تعیین می کند.
• دیوارهای برشی:
• با نیروی جانبی موثر بریک سازه (در اثر باد وزلزله )به طرق مختلف مقابله می کند.عناصر مقاوم در مقابل نیروهای جانبی بخصوص اگر نیروهای جانبی در اثر زلزله باشد احتیاج به رعایت جزییات خاصی دارد که شکل پذیری کافی قاب را تامین نماید.باید دقت نماییم که دیوارهای برشی در پلان تا حد امکان متقارن باشندومرکز ثقل هر طبقه در حوالی مرکز صلبیت دیوارهای برشی باشد.
• دیوارها باید برای بارهای برون محور و هر گونه بار جانبی یا سایر بارهایی که در معرض آن قرار می گیرند ،
• طراحی شوند در صورتی که دیوار تحت بار متمرکز قرار گیرد عرض موثر دیوار مساوی با عرض سطح اتکا به اضافه چهار برابر ضخامت دیوار در نظر گرفته می شود
• برای تامین پایداری ،دیوارها باید به اعضای متقاطع با آنها مانند کفها ،

 

بامها، یا به ستونها ،پایه ها ،پشت بندهای دیوار و دیوارهای متقاطع وپی ها مهار شوند.
• وقتی در هنگام محاسبه نیروهای زلزله ضریب کاهشی به علت جذب انرژی در اثر شکل پذیری منظور گردد ،
• باید با رعایت جزییات خاصی از شکل پذیری آن مطمئن شد. یکی از عناصر مقاوم نیروهای زلزله قاب خمشی
• می باشد که در آیین نامه های زلزله با نام قاب خمشی شکل پذیر کمترین نیروی زلزله را به خود اختصاص می دهد.

ستون :
عضوی که وظیفه حمل نیروی محوری فشاری را دارا میباشد ،ستون میگویند. نسبت ارتفاع به بعد حداقل مقطع آن مساوی ویابزرگتر از ۳می باشد. اعضای فشاری که نسبت ارتفاع به بعد آنها کوچکتر از ۳ باشد ستونک یا پایه خوانده می شود ستونهای بتن مسلح به دودسته ، ستونهای تنگ دار ودورپیچ می باشند.ستونی را که ابعاد مقطع آن در مقایسه با طولش کم باشد را لاغر میگویند.

نکاتی در مورد ستونهای لاغر :
• ظرفیت فشاری عضو تحت فشار با افزایش ضرفیت لاغری ،کاهش مییابد.در ستونهایی که از انتقال جانبی دو انتهای آن جلوگیری شده است طول موثر kl بسته به درجه گیری دو انتهای آن بینl/2 و l میباشد .l طول واقعی ستون است (۱تا ۵/. = k ) در ستونهایی که انتقال جانبی دو انتهای آنها آزاد است طول موثر kl همیشه از l بزرگتر میباشد وهر چه درجه گیرداری دو انتهای آن کم باشد طول موثر بزرگتر خواهد شد.بار کمانشی قاب مهاربندی شده بمراتب بزرگتر از بار کمانشی قاب مهاربندی نشده میباشد

پله های بتن مسلح :

• اجزای پله های بتن مسلح :
• ۱- دال شمشیری راه پله ۲- پاخور ۳- پیشانی
• ارتفاع پیشانی پله بر حسب ضروریات معماری عددی بین ۱۶۰ تا ۱۸۰ میلیمتر برای ساختمانهای متعارف انتخاب می شوند . پا خور پله نیز در حدود ۳۰۰ میلیمتر قابل توصیه است . ضخامت دال پله بر اساس محاسبات میباشد.

انواع پله های بتن مسلح :

• پله طره ای ( این پله بصورت طره ای به دو گونه یک دیوار قائم متصل می باشد

• پله دو خم ( متداول ترین نوع پله است که در آن شمشیری پله همانند تیری مورب در حد فاصل پاگرد هر دهانه می زنند.
• پله های پیش ساخته ( شمشیری راه پله ،به صورت پیش ساخته بوده و در روی تکیه گاههای مناسب در روی پا گرد ها تکیه می نماید.

آجر :
آجر عبارت است از خشت پخته که قدمتی تاریخی را دارد . برای تهیه آجر ابتدا خاک رس را همراه با چند درصد ماسه بادی با آب مخلوط کرده و آن را ورز می دهند تا تمام دانه های خاک با آب آغشته شود ، سپس مخلوط حاصله را در قالبهای به ابعاد مختلف می ریزند و با فشار گل را به شکل قالب در می آورند و بعد آن را به صورت ملایم و یکنواخت خشک می کنند تا خشت خام به دست آید قالبها معمولاً چوبی یا به ابعاد ۵*۱۰*۲۰ یا ۵/۵*۱۱*۲۲ می باشد . در بعضی از کارخانه های تولید آجر خشت زنی نیز با دستگاه انجام می شود . آجر را درکارخانه های تمام اتوماتیک نیز تهیه می نمایند که اغلب به صورت سوراخ دار بوده و در باز به آجر سفال یا آجر ماشینی موسوم می باشد .

قیر :
قیر یک ماده سیاه رنگ سختی است که با خاصیت چسبندگی که درگرما به تدریج ذوب و آهکی می شود و به صورت معدنی و پالایشی یا نفتی تولید می گردد . قیر در انواع مختلف تهیه می گردد :
مشخصات عمومی قابل توجه در کلیه قیرها عبارتند از :‌
۱- چسبندگی ۲- رنگ ثابت ۳- قابلیت ارتجاع ۴- غیر قابل نفوذ بودن در برابر آب با رطوبت ۵- قابلیت حل در بعضی از حلال ها بدون از دست دادن خواصش ۶- مقاوم در مقابل اسیدها و بازها و نمک ۷- تشکیل دهنده قشر نازک پایدار بر روی اجسام مختلف ۸- عایق در مقابل جریانهای الکتریکی قیر در بعضی موارد برخی ازویژگی های خود را از دست می دهد . به طوری که نمی توان به خوبی از آن استفاده کرد ای موارد عبارتند از :
۱) در حرارت زیاد تجزیه شده وتوام با اشتعال به ذغال تبدیل می شود . هنگام حرارت دادن قیر جهت ذوب و مصرف آن بایستی دقت نمودکه قیر سوخته . خاصیت چسبندگی خود را از دست بدهد وجود آب در داخل قیر در حال گرم شدن باعث شعله ور شدن و در نتیجه سوختن آن می گردد که در این مورد بایستی دقت لازم بعمل آید . علامت قیر سوخته آن است که رنگ آن قهوه ای بوده وخاصیت چسبندگی ندارد ودر حالی که قیر سالم دارای رنگ مشکل براق وچسبنده است .
۲) در محیط مرطوب و آلوده به خاک نرم چسبندگی ندارد .
۳) در مقابل فشار و حلال ها تغییر شکل می دهد .

گونی :
به عنوان الیاف نگهدارنده قیر به کار می رود ، گونی مورد مصرف برای عایق کاری بایستی درجه ۱ ( ریز بافت ) بوده و کلیه سوراخ های آن با قیر پر گردد . گونی بایدکاملاً سالم وعاری از هر گونه آلودگی از قبیل مواد روغنی باشد . هنگام مصرف گونی نبایستی چروکیده باشد و وزن گونی بایستی حدود ۳۵۰ الی ۴۰۰ گرم باشد .
کلیات در مورد عایق کاری رطوبتی :
۱) سطح زیر عایق کاری باید صاف وتمیز باشد ، بنابراین زیر عایق را به ضخامت حداقل ۲ سانتی متر با یک قشر ملات ماسه سیمان به صورت لیسه ای اندود

می نمایند . ( لیس زدن ) تا بستری مناسب برای ایزولاسیون ایجاد گردد .
در عایق کاری بام به جای اندود ماسه و سیمان می توان از یک یا چند لایه آسفالت نرم به ضخامت حداقل ۲ سانتی متر استفاده نمود .
۲) عایق کاری باید بر روس سطوح و مرطوب و نم دار به هیچ وجه مجاز نیست .
۳) هنگام بارندگی به هیچ وجه نباید عمل عایق کاری انجام پذیرد .
۴) به کار بردن میخ برای نصبت ورق های عایق کاری ممنوع می باشد .
۵) در محل هایی که عایق کاری در بیش از یک لایه انجام میگیرد ، لایه های متوالی بایستی عمود قرار بگیرند .
۶) ورق های عایق بایستی حداقل به اندازه ۱۰ سانتی متر با یکدیگر هم پوشانی داشته باشند و با قیر کاملاً به یکدیگر بچسبند .
۷) عایق کاری روی دیوارهای اجرا شده در پایین تر از سطح زمین ( یعنی دیوار با خاک در تماس می باشد و بایستی به وسیله یک دیواره آجری ۱۱ سانتی با ملات ماسه سیمان محافظت گردد ، لبه بالای عایق کاری هیچ گاه نباید پایین تر از تراز طبیعی زمین یا سطح تمام شده باشد
۸) در حین اجرای عملیات سطح عایق کاری شده باید از هر گونه آسیب دیدگی و یا مجاورت در برابر عوامل خورنده نظیر آهک محافظت شود.

عایق کاری با قیر و گونی :
در عایق کاری با قیر و گونی یک سری نکات کلی بایستی رعایت شوند که اهم آنها عبارتند از :
۱) در دمای کمتر از ۴ درجه سانتی گراد انجام نگیرد .
۲) به قیرهای مصرفی جهت ذوب کردن بیش از ۱۷۷ درجه سانتی گراد حرارت داده نشود ، حرارت بیشتر خواص قیر با به دشت کاهش می دهد .
۳) قیر باید تا هنگامی که گرم و به صورت روان است ، مصرف شود .

عایق کاری دیوارهای زمین :
همان گونه که گفته شد در کلیه قسمتهای پشت دیوار خاکریزی می شود و یا در پشت دیوار خاک قرار دارد ،‌ من جمله دیوار زیر زمین ، که جهت جلوگیری از نفوذ رطوبت به داخل دیوار بایستی آن را عایق بندی نمود .
نحوه کار به این صورت است که پس از کرسی چینی عایق افقی روی کرسی رفت و برگشت قائم انجام می دهیم . برگشت قائم قیر و گونی حداقل به ارتفاع ۲۰ سانتی متر بایستی انجام شود . همان طوری که گفته شد سطح زیر قیر و گونی بایستی اندود سیمان و ماسه ل

یسه ای شود .
پس از اجرای اندود ماسه و سیمان لیسه مراحل اجرای قیر و گونی به ترتیب زیر می باشد :
۱- پخش یک لایه قیر ۶۰/۷۰ ( قیرشل ) مذاب به مقدار ۵/۱ کیلوگرم به متر مربع بر روی سطح ماسه سیمان لیسه ای به طور یکنواخت .
۲- در حالی که قیر هنوز گرم است ، یک لایه گونی روی آن گسترده و بر روی سطح فشار داده شود به طوری که در تمام نقاط کاملاً به قیر بچسبد .
۳- لایه از قیر مذاب ۶۰/۷۰ به مقدار یک کیلوگرم در هر متر مربع به طور یکنواخت بر روی گونی فوق پخش شود به طوری که تمام سطح گونی را بپوشاند .

تذکر :
در مناطق گرمسیر و یا در مواردی که ممکن است قیر به واسطه مجاورت با دودکش ها و یا لوله های آب گرم ،‌گرم شود به جای قیر شل ۶۰/۷۰ باید مخلوط به نسبت دو سوم قیر ۶۰/۷۰ (قیرشل) و یک سوم قیر ۲۵/۸۵ ( قیر سفت ) به کار رود .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 45 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد