بخشی از مقاله

با حمد و سپاس از خداوند مهربان كه به من اين نعمت را ارزاني داشت تا بتوانم در مراحل مختلف زندگي از موقعيت‌ها و فرصت‌هاي مفيد استفاده ببرم و از مشكلات نهراسم و به رشته مورد علاقه خود يعني معماري كه در راس تمام رشته‌ها و مهارت‌ها قرار دارد وارد شوم و بتوانم با استفاده از اساتيد و كتابها در يادگيري آن موفق باشم.
 
 زمان شروع و پايان دوره
پس از اطلاع دانشكده شريعتي از محل كارآموزي اينجانب در تاريخ 7/5/85 شروع به فعاليت نمودم و تا تاريخ 12/6/85 به مدت 30 روز از ساعت 8 صبح لغايت 4 بعد از ظهر در مجموع به مدت 240 ساعت در آن محل به كارآموزي و فرا گرفتن اطلاعات و تجربيات مفيد جديد مشغول بودم.
لازم به ذكر است كه در ايام تعطيل رسمي و جمعه‌ها با كسب اجازه از مهندس جاويد در محل كارآموزي خود حضور نداشتم. و با گذراندن چند روز اضافه به جبران روزهاي كه تعطيل رسمي و جمعه بود پرداختم.
لازم به ذكر است اينجانب حتي پس از گذراندن 240 ساعت كارآموزي با كسب اجازه از مهندس جاويد چند روز ديگر در آنجا براي فراگيري بيشتر كار حضور داشتم.
 
گزارش فعاليت‌هاي انجام شده
در تاریخي 7/5/85 در اولين روز كارآموزي با مراجعه دفتر فني مهندس جاويد سازه محلي كه در آنجا بايد فعاليت‌هاي دوره كارآموزي خود را به انجام مي‌رساندم حضور يافتم. در اولين روز كارآموزي به دليل آشنا نبودن با افراد و محيط كار مشغول به آشنايي با مسئولان و كاركنان دفتر مهندس شدم.
در تاريخ 8/5/85 در دومين روز كارآموزي پس از مراجعه به دفتر فني سعي به آموختن روابط بين كاركنان با مراجعين و نوع آمد و شد مهندسين و پيمانكاران پرداختم. در آن روز چند پيمانكار و يك صاحب زمين كه براي ساخت آپارتمان زمين يك طبقه خود را در اختيار مهندس جاويد قرار داده بود به صحبت‌هاي آنها پيرامون ساخت و ساز توجه كردم.


در تاريخ 9/5/85 در سومين روز كار آموزي پس از مراجعه به دفتر فني به دليل آشنا نبودم كامل و صحيح با مهندس جاويد و ديگر كاركنان به مانند روزهاي قبل بيشتر سعي كردم تا با روابط بين مهندس و كاركنان و مراجعين و صحبت با يكي از همكاران مهندس جاويد به پيرامون درس معماري در دانشكده خود در اصفهان و نوع آموزش درس‌ها و سطح آموزش صحبت كرديم.


در تاريخ 10/5/85 در چهارمين روز كارآموزي خود با حضور دفتر مهندسي پس از گذشتن چند ساعت از روز كه من مشغول صحبت با همكار مهندس جاويد در مورد دفتر مهندس كه در آن مشغول كارآموزي بودم يكي از پيمانكاران با مراجعه به دفتر فني مهندس جاويد خواستار تغيير طراحي نقشه‌اي كه مهندس جاويد ترسيم كرده بود نمود و دليل خود را زيبا نمودم طرح از نظر مالك زمين عنوان نمود و من نيز با كسب اجازه از مهندس جاويد با نظرات بر نحوه ارائه طرح جديد و رفع اشكال در آن نقشه توسط مهندس جاويد چند نكته در مورد طرح و بهتر نمودن طرح آموختم.


در تاريخ 11/5/85 در پنجمين روز كارآموزي خود پس از حضور در محل و با كسب اجازه از مهندس جاويد به بررسي چند نقشه معماري كه مهندس جاويد ترسيم نموده بود و جواز ساخت داشتند پرداختم و با بررسي نقشه‌ها با هم از جمله متراژ زمين، متنوع بودن طرح‌ها، شمالي و جنوبي بودن زمين‌ها، قرارگيري آنها در كوچه‌ها يا گذر خيابان‌ها، قرار گيري فضاهاي خانه‌ها با توجه به شمالي و جنوبي بودن آنها، نوع عوارض، محدوديت‌هاي هر يك از آنها خانه‌ها به نكات جديدي در مورد طراحي يك خانه دست يافتم كه شايد در هيچ كتاب و جزوه‌اي اين نكات وجود نداشت و من براي اولين بار بود كه يك نقشه تاييد شده از ظرف شمرداري را با مهر و امضا مي‌ديدم برايم بسيار جالب و قابل توجه بود.


در تاريخ 12/5/85 پس از حضور در محل كارآموزي با كسب اجازه از مهندس جاويد شروع به مطالعه آئين نامه ضوابط شهرداري تهران در مورد مواظين و مقررات اجرائي ساخت ساختمان در تهران و محدوديت‌ها و عوارض و جريمه‌هاي تعدي از مقررات اجرائي را تا حدودي مطالعه نمودم پس به صحبت‌ها و همفكري‌هاي مهندس جاويد با يكي از همكارانش را كه پيرامون يك طرح در حال گفتگو بودند توجه كردم تا نكات بيشتري را فرا بگيرم. هر طرح و نقشه براي خود از اهميت خاصي برخوردار است كه طراح بايد با توجه به موقعيت‌هاي آن منطقه كه خانه در آنجا ساخته مي‌شود طرح نهايي خود را ارائه نمايد.


در تاريخ 14/5/85 پس از حضور در محل به دليل علاقه‌مند شدن من به قوانين و ضوابط شهرداري تهران شروع به ادامه مطالعه در مورد قوانين ساخت و ساز پرداختم زيرا چند سال قبل در هنگام كارآموزي دوره متوسطه براي كسب ديپلم در شهرداري منطقه 17 تهران مقداري درباره آن مطالعه و اطلاع داشتم ولي همان طور كه مي‌دانيم هر سال ضوابط و قوانين شهرداري تهران تغيير مي‌كند به عنوان مثال در آن سال كه من كارآموزي ديپلم خود را مي‌گذراندم ساختمانها اجازه ساخت تا چهار طبقه به همراه يك طبقه پيلوت را داشتند اما در آئين نامه جديد ساختمانها حق ساخت سه طبقه همراه با يك طبقه پيلوت را دارا بودند و در صورتي كه ساختمانها داراي پاركينگ باشد حق ساخت چهار طبقه را داشتند به خاطر همين مطلب سعي به يادگيري بيشتر در مورد قوانين جديد كردم.


در تاريخ 15/5/85 پس از حضور در محل كارآموزي با كسب اجازه از مهندس جاويد شروع به مقايسه چند نقشه اجرايي كه توسط مهندس جاويد طراحي و ترسيم شده بود با قوانين و مقررات شهرداري تهران براي ساخت خانه‌ها شدم و متوجه اجراي صحيح قوانين اجرايي شهرداري تهران در نقشه‌هايي كه مهندس جاويد طراحي كرده بودند شدم و از قانون‌مند بودن و توجه مهندس به قوانين بسيار لذت بردم. زيرا در بعضي از دفتر مهندسي‌ها با تعدي قانون موجب زشت شدن فضاي شهري و تجاوز به حريم خانه‌هاي همسايه‌هاي كناري ساختمان‌ خود مي‌شوند.


در تاريخ 16/5/85 پس از حضور در محل كارآموزي خود با يكي از كاركنان دفتر مهندس شروع به گفتگو در مورد مراحل پروژه از زمان شروع به پروژه تا پايان پروژه از جمله مراحل اداري، مراحل شهرداري، مراحل خريد و تهيه مصالح ساخت، دفاتر مصالح ساختماني طرح قرارداد با دفتر مهندسي جاويد سازه، چگونگي اطلاع از ميزان قيمت‌ها از بازار، روند شكل‌گيري مشاركت در ساخت بين مالك زمين و دفتر مهندسي جاويد سازه به گفتگو پرداختم.


در تاريخ 18/5/85 پس از حضور در محل كارآموزي با مراجعه مالك خانه قديمي به دفتر مهندس جاويد براي ساخت آپارتمان مشغول توجه كردن گفتگوها و توافق‌ها بين طرفين معامله پرداختم سپس مهندس جاويد به همراه مالك خانه براي ديدن زمين ساخت به راه افتادن من نيز با كسب اجازه از مهندس با آنها همراه شدم. سپس مهندس جاويد با بررسي خانه و كوچه‌اي كه خانه در آنجا قرار داشت و صحبت‌هايي با مالك زمين به دفتر فني برگشتيم. پس از آن من مغشول تماشاي نقشه‌هاي اجرايي نمودم.


در تاريخ 19/5/85 پس از مراجعه به محل كارآموزي به دليل كاهش تعداد مراجعه كنندگان و خلوت بودن محل كارآموزي شروع به بررسي نقشه‌هاي اجرايي و جزئيات آنها پرداختم در بين نقشه‌ها به نقشه‌هايي برخورد كردم كه از طرف شهرداري با مشكل مواجه شده بود پس از آمدن همكار مهندس از محل احداث ساختمان با وي در مورد اين نقشه و راهكارهاي برطرف نمودن اين اشكالات بحث و گفتگو كرديم.


همكار مهندس با دلسوزي تمام به سئوالات من جواب داد و تا آنجايي كه مي‌توانست مرا راهنمايي نمود.
در تاريخ 21/5/85 در دوازدهمين روز كارآموزي پس از مراجعه به آن محل همكار مهندس جاويد مشغول طراحي يك نقشه ساختماني با نرم افزار Auto cad بود با كسب اجازه از او در كنارش نشسته و نحوه ترسيم نقشه و همچنين به كار بردن ميانبرها در سريع تر شدن ترسيم نقشه را از همكار مهندس جاويد آموختم. همكار مهندس از من پرسيد كه آيا به اين نرم افزار تسلط دارم من نيز در جواب گفتم كه بله تا حدودي به اين نرم افزار تسلط دارم.


همكار مهندس جاويد پس از آگاهي از اين مطلب به من اجازه داد تا مقداري از ترسيمات نقشه را زير نظر او انجام دهم. براي من تجربه كاملاً جديدي بود زيرا تا آن زمان نقشه اجرايي ترسيم نكرده بودم و تا حدودي روابط خود را با همكار مهندس جاويد و خود مهندس جاويد بهتر كردم و به محيط كار بيشتر تسلط پيدا نمودم.


در تاريخ 22/5/85 در سيزدهمين روز كارآموزي خود به دليل اينكه در طول تحصيل درس‌ها را به صورت تئوري آموخته بودم مي‌خواستم پروژه ساختماني را در حال احداث مشاهده كنم تا به آموخته‌هايم به طور عمل نيز افزوده شود به همين دليل از مهندس جاويد تقاضا نمودم تا به همراه وي به مشاهده يكي از ساختمان‌هاي در حال ساخت كه توسط مهندس طراحي و در حال ساخت بود همراه شوم.


پس به همراه مهندس و يكي از همكارانش در محل احداث ساختمان حاضر شديم و مهندس به من اجازه داد در ساختمان كه پيلوت آن و سقف آن ساخته شده بود رفت و آمد كنم و هر سئوال داشتم از مسئولان و كارگرها بپرسم. ساختمان بتني بوده ستون‌ها هيچ گونه كرم خوردگي نداشت كه منظورم اين است كه بتن به طور صحيح و كامل تمام سطح را فرا گرفته بود ساختمان جنوبي بود و در يك كوچه 8 متري قرار داشت به بررسي داخل پيلوت پرداختم كارگران در كوچه مشغول خم كردن و بريدن ميلگرد بودند. پس به همراه مهندس به دفتر فني برگشتيم و من مشغول گوش دادن به صحبت‌هاي مهندس جاويد با مالك ساختمان شدم.
در تاريخ 23/5/85 در چهاردهمين روز كارآموزي پس از حضور در دفتر مهندس با كسب اجازه از مهندس براي نظارت بر ساختمان به محل احداث آن مراجعت كردم در آن روز كارگران آرماتور بند شمغول بستن آرماتورهاي طبقه بعدي به آرماتورهاي انتظار طبقه قبل بودند و كارگر ديگري مشغول آب پاشي روي ستون‌هاي طبقه قبل بودند در آن روز من با نحوه عمل بستن آرماتور به ريشه انتظار از نزديك آشنا تر شدم و سئوالاتي را در اين مورد از آرماتور بند پرسيدم. پس به دفتر فني برگشتم و گزارش كارزا به مهندس جاويد دادم.


در تاريخ 24/5/85 در پانزدهمين روز كارآموزي خود پس از حضور در دفتر فني و كسب اجازه از همكار مهندس جاويد براي كسب تجربه بيشتر به محل احداث ساختمان رفتم. پس از حضور در آن محل متوجه شدم كه كار ساختمان سازي به علتي كه براي من معلوم نشد تعطيل است به همين دليل به دفتر فني برگشتم در آن زمان همكار مهندس مشغول طراحي با Autocad بود و من نيز در كنار او نشسته و به فعاليت‌هاي او توجه كردم پس با اجازه همكار مهندس زير نظر او مقداري از ترسيمات را من انجام دادم در ادامه روز به بررسي نقشه‌هاي اجرايي پرداختم.


در تاريخ 25/5/85 در شانزدهمين روز كارآموزي از مهندس جاويد تقاضا كردم پروژه ساختماني كه در حال اجرا باشد و در ساخت آن از تير آهن استفاده شده باشد در اختيار من بگذارد. پس با كسب اجازه از مهندس براي بازديد به آن محل مراجعت كردم. جوشكاران در حال جوش دادن ستون‌هاي طبقات به يكديگر به روي زمين با استفاده از پليت و جوش و نصب نبشي بر روي آنها بودند. مرحله پي سازي تمام شده و پليت‌هاي اتصال ستون به فنداسيون به روي پي‌ها نصب شده بودند. من در آن روز نحوه اتصال جزئيات را به يكديگر مشاهده كردم. سپس به دفتر مهندسي برگشتم و گزارش كار را به مهندس جاويد دادم.


در تاريخ 26/5/85 در هفدهمين روز كارآموزي به دليل كاهش مراجعه كنندگان به دفتر مهندس و خلوت بودن آن با كسب اجازه از مهندس جاويد به بررسي نقشه‌هاي اجرايي پرداختم. با استفاده از كامپيوتر دفتر مهندس مشغول پيدا كردن نقشه‌هاي اجرايي پلت گرفته شده در بين فايل‌هاي ترسيم شده Autocad مشغول شدم.
در بين آنها طرح‌هاي متنوع ديگري ديدم و مشغول نكته برداري از انواع طرح‌ها شدم.


سپس با همكار مهندس به گفتگو پيرامون اين نقشه‌ها پرداختيم و همكار مهندس اظهار كرد كه بيشتر اين نقشه‌ها را مهندس جاويد ترسيم نموده است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید