بخشی از مقاله


گزارش کارآموزی اداره کار و امور اجتماعی

پیشگفتار :

در طول دوره کارآموزی در اداره کار و امور اجتماعی استان قزوین ، با سیستم های حقوق و دستمزد در ادارات دولتی و سیستم حسابداری دولتی در یک ارگان با تعداد کارکنان بالا و پر مخاطب آشنا شدم که مشروح آموخته هایم را در این دوره که شامل مواردی از قبیل نحوه فعالیت سیستم های نرم افزاری ، نحوه ذخیره و بازیابی اطلاعات ، امنیت در شبکه های داخلی و مواردی دیگر از این قبیل بود .

فصل اول – معرفی اداره کار و امور اجتماعی

تاریخچه:

درآبان ماه سال 1323دروزارت پيشه و هنر، اداره مستقلي به نام اداره كل كارتشكيل شد. اين اداره كل ابتدا براي رسيدگي به اختلافات تصويبنامه اي تنظيم كردكه درفروردين ماه سال 1324به تصويب هيات وزيران رسيد. اولين طرح قانون كاردر تاريخ 28 ارديبهشت ماه 1325 و در زمان تعطيلي مجلس به تصويب هيات وزيران رسيد.

ازآنجا كه با تصويب قانون كار، سازمان كوچك اداره كل كار، قادر به حل و فصل امور كارگري نبود و از طرف ديگر يكي از گردانندگان حزب توده نيز در راس وزارت پيشه و هنر قرارگرفته بود و حكومت وقت به سبب مخالفتهاي سياسي حزب مزبور، مايل نبود اموركارگري كشور را سلطه و اختيار وي قراردهد. لذا با تصويب هيات دولت در 13/5/1325وزارتخانه جديدي به نام ""وزارت كار وتبليغات " از ادغام "اداره كل كار"، "اداره كل انتشارات و تبليغات" و "اداره عمران و اصلاحات وزارت كشور" تشكيل و مامور اجراي قانون كارگرديد. درسال 1325 مظفرفيروز به عنوان اولين وزير وزارت كار و تبليغات معرفي شد.

تاريخچه وزارت كار و امور اجتماعي را مي توان به دو دوره قبل و بعد از انقلاب اسلامي 1325 تا 1357 و 1357 تا 1382 تقسيم كرد.

درسال 1325 بعد از تصويب وزارت كار و تبليغات توسط هيات دولت، سرانجام درسال 1328 اجازه قانوني تاسيس وزارت كار از طرف مجلس به دولت داده شد و وزارت كار موجوديت قانوني پيدا كرد.

هدف و وظايف وزارت كار و تبليغات در بدو امر با توجه به شرايط اجتماعي و سياسي آن زمان به شرح ذيل بود:

ايجاد مرجع بي طرف صلاحيتدار براي حل اختلافات كارگرو كارفرما و تمركز امور مربوط به كار و مراقبت در تهيه اجراي مقررات قانون كار و قانون كار و قانون بيمه كارگران و حمايت و تامين بهداشت و رفاه كارگران و برقراري روابط با تشكيلات بين المللي كار.

منشور سازمان بين المللي كار :

در سال 1944 ، كنفرانس بين المللي كار بيانيه اي را تحت عنوان بيانيه فيلادلفيا تصويب نمود كه اين بيانيه به انضمام اساسنامه سازمان در حال حاضر منشور سازمان بين المللي كار را تشكيل مي دهد . اين بيانيه با تأكيد مجدد بر اصولي كه سازمان بر پايه آنها پي ريزي و تشكيل شد ، برنكات زير تأكيد ورزيد :

1 – كارگر يك كالا نيست

2 – آرادي بيان و تجمع براي توسعه پايدار امري لازم و ضرروي است

3 – فقر در همه جا باعث ايجاد خطر براي خوشبختي مي باشد

4 – همه افراد بشر حق دارند از از رفاه مادي و رشد معنوي در فضايي آزاد و مطمئن ، از امنيت اقتصادي و فرصتهاي برابر برخوردار شوند .

اين سازمان در طول ساليان متمادي با پشتكار و اعتقاد راسخ به اصول و قوانين خود پستي و بلندي هاي بسياري را طي نمود اما هيچگاه در راه احقاق حقوق انساني و بشري از پاي ننشست و تاكنون 349 كشور به عضوت اين سازمان در آمده اند و قوانين و اصول اين سازمان در همه نقاط جهان به اجرا گذاشته مي شود . اين سازمان همواره با تلاش براي حركت به سمت جهاني با صلح پايدار گام برداشته است ، چنانچه اين سازمان براي آغاز قرن بيست و يكم 4 استراژي كلي تدوين و تعيين نموده كه عبارتند از :

1 – ارتقا و تشخيص اصول بنيادين حقوق كار .

2 – ايجاد فرصتهاي بيشتر براي زنان و مردان به منظور دستيابي به در آمد كافي و شغل مناسب .

3 – افزايش پوشش و كارآيي حمايت هاي اجتماعي براي همه .

4 – تقويت سه جانبه گرايي و گفت و گوهاي اجتماعي .

سازمان بين المللي كار ، در قرن جديد بر تأمين اقتصادي و اجتماعي نيروي كار تأكيد ورزيد و اين مسأله را لازمه كار مفيد و حفظ كرامت انساني در اقتصاد جهاني دانسته و در اين راستا چارچوبي براي طراحي تمهيدات اجتماعي پايدار، شامل اصلاح و گسترش آنها ارائه داده است .

معرفی :

سازمان کار و آموزش فنی و حرفه ای در امور و کارگری برای حفظ و صیانت انسانی وظایف خود را بر اساس چهارچوب قانون کار در راستای تنظیم روابط کار و بازار کار ایفای نقش می کند.

رسیدگی به اختلافات و شکایات کارگری و کارفرمایی از طریق تشکیل مراجع حل اختلاف به منظور حل و فصل اختلافات با توجه به قانون کار و مقررات مربوطه .

راهنمایی و ارشاد کارگران و کارفرمایان در مورد چگونگی انعقاد پیمانهای دسته جمعی

تهیه و تنظیم خلاصه پرونده شاکیان حوزه عملکرد و ارسال آن به اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار.

راهنمایی کارگران و کارفرمایان در زمینه مسائل قانون کار و مقررات مربوطه.

نظارت بر اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل کارگری .

پیگیری دقیق و مستمر در خصوص تایید صلاحیت شرکتهای ارائه دهنده خدمات پشتیبانی.

بررسی طرحهای مزد و بهره وری و رسیدگی به قراردادهای پاداش افزایش تولید.

بازرسی مستمر از کارگاهها و کارخانجات حوزه عملکرد و برقرار کردن مبانی

حفاظتی و بهداشتی و ایمنی کار و انطباق شرایط کار با قوانین و مقررات مربوطه .

فراهم ساختن امکانات رفاهی جهت کارگران از طریق ترغیب و تشویق کارفرمایان به ایجاد تاسیسات و ارائه خدمات رفاهی در کارگاهها و ایجاد تسهیلات لازم در جهت تامین مسکن و انجام سایر اقدامات حمایتی

ایجاد مجموعه های ورزشی تفریحی و فرهنگی کارگران و توسعه و تجهیز مجموعه های موجود.

ثبت نام جویندگان کار و معرفی آنان به کارگاههای در خواست کننده نیروی انسانی به منظور بکارگماری.

اجرای قانون و آئین نامه های شوراهای اسلامی کار در سطح استان.

تهیه و تنظیم و اجرای طرح ها و برنامه های فرهنگی بر اساس اهداف و ضوابط دفتر امور فرهنگی به منظور پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی در مجتمع های کارگری.

انجام امور مربوطه به انجمنهای صنفی با توجه به قوانین و مقررات و آئین نامه های مربوطه.

انجام امور مربوطه به سوادآموزی مشمولین قانون کار با همکاری و مشارکت مراکز نهضت سواد آموزی استان.

انعکاس رویدادهای کارگری استان به اداره کل روابط عمومی وزارت متبوع.

پیش بینی بودجه مورد نیاز سالانه اداره کل و ادارات تابعه در سطح استان.

انجام امور اداری ومالی وخدماتی اداره کل .

انجام اقدامات لازم در زمینه اجرای قانون و مقررات بیمه بیکاری.

انجام مطالعات و بررسیهای لازم از طریق کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری به منظور شناخت امکانات و پتانسیل استان در زمینه ایجاد اشتغال مولد و فراهم آوردن فرصتهای جدید شغلی و ارائه راه کارهای مناسب.

انجام امور مربوطه به اشتغال اتباع خارجی.

انجام اقدامات لازم در جهت تشکیل تشکلهای کارگری و کارفرمایی بر اساس قوانین و مقررات ذیربط و نظارت بر چگونگی تشکیل آنها.

راهنمایی و ارائه خدمات لازم در جهت بکارگماری متقاضیان شغل از طریق ایجاد هماهنگی لازم با واحدهای مشمول قانون کار.

پذیرش و راهنمایی متقاضیان استفاده از تسهیلات اعتباری تبصره های قانون بودجه کل کشور و قانون برنامه های توسعه مرتبط با اشتغال.

اداره امور اجتماعی :

همانطوریکه در فصل هشتم قانون کار به مسائل رفاهی کارگران پرداخته شده است رسیدگی به مسائل و مشکلات رفاهی کارگران حائز اهمیت خاصی می باشد به نحوی که برنامه ریزی در این زمینه و ارائه خدمات رفاهی موجب حل بسیاری از مشکلات کارگران خواهد شد . لذا سرمایه گذاری هر چه بیشتر در این زمینه ثمره خوبی خواهد داشت.

از اهداف مهم اداره اموراجتماعی ارائه خدمات رفاهی از قبیل

تاسیس خانه های بهداشت
ایجاد مراکز نگهداری کودکان
انتخاب و معرفی کارگران نمونه زن و مرد
تامین مسکن کارگری
ایجاد و تشکیل شوراهای اسلامی کار ، انجمن های صنفی و انتخاب نمایندگان کارگران و کارفرمایان در هیاتهای تشخیص و هیاتهای حل اختلاف
چگونگی انتخاب و معرفی کارگران نمونه مرد
شرایطی که برای انتخاب کار گر نمونه مد نظر می باشد

تکمیل فرمهای مشخصات کارگاه ، مشخصات فردی و فرمهای ارزشیابی کارگر
ارسال تصویر شناسنامه پرسنلی
ارائه گزارش فنی اختراع و ابتکار کارگر نمونه که می بایست با تائید مدیریت و شورای اسلامی کار باشد.
گزارش میزان صرفه جویی ارزی به دلار با تائید مدیریت و شورای اسلامی کار
ارسال عکس از کارهای ابتکاری کارگران نمونه با شرح قطعات یا دستگاه ساخته شده در پشت عکسها
ارسال تعدادی از قطعات ساخته شده قابل حمل یا ماکت جهت استفاده در نمایشگاه دائمی کارگران


اداره بازرسی کار :

شرح وظایف

نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان آور و خطرناک ، مدت کار ، مزد ، رفاه کارگر ، اشتغال زنان و کارگران نوجوان
نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به حفاظت فنی
آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران ، کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند.
رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاههای مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری این گونه موارد به منظور پیشگیری حوادث
بازرسی به صورت مستمر ، همراه با تذکر اشکالات و معایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجام می گیرد.
پیگیری ماده 87 قانون کار به منظور بررسی طرحها و نقشه های واحدهای جدید التاسیس و یا در حال توسعه
پیگیری تبصره ماده 52 قانون کاردر خصوص مشاغل سخت و زیان آور
بازرسی از واحدهای در حال احداث و یا در حال توسعه به منظور اعلام نظر در خصوص صدور پروانه بهره برداری از طریق مراجع ذیصلاح
پیگیری و اعلام نظر در ارتباط با تعیین صلاحیت شرکتهای خدماتی متقاضی مجوز تایید صلاحیت
اقدام در خصوص پرونده های ارجاعی ازمراجع حل اختلاف
پیگیری موضوع اشتغال اتباع خارجی در واحدهای تحت پوشش
پیگیری مقاوله نامه 182 سازمان بین المللی کار در ارتباط با ممنوعیت کار کودکان در مشاغل تعیین شده
پیگیری درخصوص تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و نظارت بر عملکرد کمیته ماده موضوع ماده 93 قانون کار


اداره روابط کار :

وظایف و مسئولیتها

بررسی شکایات واصله کارگر و کارفرما در شورای سازش و مراجع حل اختلاف
نظارت بر اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در واحدهای مشمول قانون کار
بررسی و تائید قراردادهای پاداش افزایش تولید
تائید صلاحیت شرکتهای خدماتی پیمانکاری دستگاههای اجرایی یا شرکتهای دولتی
بررسی آئین نامه های انضباطی کارگاهها
بررسی قراردادهای کار
بررسی اختلاف نظر در مورد مواد پیمان های دسته جمعی
بررسی شکایات واصله کارگر و کارفرما در شورای سازش مراجع حل اختلاف

در اجرای فصل نهم قانون کار و با توجه به تجویز صدور ماده 157 قانون کار که مرحله اول حل و فصل اختلافات کارگری و کارفرمایی را سازش مقرر نموده است و همچنین با عنایت به خط مشی و سیاست های وزارت مبنی بر تاکید بر نقش سازش در حل و فصل اختلافات کارگری و کارفرمایی و با هدف افزایش نقش سازش و توافق در کاهش حجم کار مراجع حل اختلاف و در نتیجه افزایش کیفیت رسیدگی آنها شورایی با عنوان شورای سازش در محل اداره کل کار و امور اجتماعی استان با اصول اختیاری بودن ارجاع دعاوی به آن ، با رعایت اصل سه جانبه گرایی تشکیل می شود که شورای سازش از طریق توجیه و تفهیم قوانین و مقررات و مصالح طرفین سعی در ایجاد سازش و توافق نموده و نتیجه حاصله را و نسبت به اخذ انصراف شاکی از شکایت اقدام می نماید و در صورت عدم حصول سازش پرونده به طریق مقتضی در هیات های تشخیص و حل اختلاف مستقر مورد رسیدگی قرار گرفته که هیات تشخیص متشکل از سه نفر ، نماینده وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان رئیس جلسه و یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان و یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان می باشند که رای هیات تشخیص پس از 15 روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجراء و قطعی می باشد و درصورتیکه ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رای مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتبا به هیات حل اختلاف تقدیم می نماید و رای هیات حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود . که هیاتهای حل اختلاف استان متشکل از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان یا کانون انجمنهای صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت ( مدیر کل کارو امور اجتماعی ، فرماندار و رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها ) می باشند .

نظار ت بر اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در واحدهای مشمول قانون کار

در اجرای ماده 49 قانون کار و آئین نامه اجرایی و بر اساس نظام ارزیابی مشاغل در کارگاههایی که دارای 50 نفر و بیشتر کارگر بوده ( کارگران دائم و موقت ) و فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب 1/4/75 می باشند لازم و مکلفند با انتخاب دفتر مشاوره فنی و تشکیل کمیته طبقه بندی مشاغل با طی مراحل لازم نسبت به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل اقدام نمایند البته در مورد کارگاههایی که در مهلت تعیین شده توسط اداره کار اقدام به تهیه و اجرای طرح ننمایند بر اساس مقررات تبصره ماده 50 قانون کار عمل می گردد . لازم به توضیح است شرکتهای خدماتی ارائه دهنده وظایف و خدمات پشتیبانی به ادارات و شرکتهای دولتی با هر تعداد از کارگران موظف و مکلف به اجرای طرح طبقه بندی می باشند .

مدارک مورد نیاز جهت اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در واحدهای مشمول قانون کار :

تکمیل فرم درخواست به همراه ارائه لیست صورت طبقه بندی کارگران کارگاه از نقطه نظر مزد و مشاغل آنان
انتخاب دفتر مشاوره فنی و انعقاد قرارداد در سه نسخه و تائید وزارت کار و امور اجتماعی و ارائه یک نسخه از قرارداد مربوط به اداره کار
تکمیل فرم معرفی اعضاء کمیته طبقه بندی مشاغل
بررسی و تائید قراردادهای پاداش افزایش تولید

قرارداد پاداش افزایش تولید قرارداد کتبی است که بین شورای اسلامی کار و یا نمایندگان آنان از یک طرف و کارفرما یا نمایندگان قانون وی از طرف دیگر به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و یا کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و بالا بردن سطح درآمد کارگران با رعایت اصول مطابق با آئین نامه اجرایی ماده 47 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و بر اساس فرم نمونه وزارت کار و امور اجتماعی منعقد می گردد که پس از انعقاد قرارداد نسخه ای از قرارداد کار جهت بررسی به اداره کار و در صورت رعایت روشهای مورد نظر پیش بینی شده در آئین نامه اجرایی پس از تائید به واحدهای مربوطه جهت اجرای عودت داده می شود .

مدارک مورد نیاز :

سه نسخه از اصل قرارداد منعقده بین نمایندگان مدیریت و کارگران
ریز محاسبات مربوط به تعیین تولید مبنا (نفر ساعت ، نقطه سر به سر ، تولید مؤثر)
ضوابط مربوط به توزیع پاداش به امضاء نمایندگان مدیریت و کارگران در سه نسخه
تائید صلاحیت شرکتهای خدماتی پیمانکار دستگاههای اجرایی یا شرکتهای دولتی :

به موجب تصویب نامه هیات وزیران به شماره 38326/ت 27506 هـ مورخ 5/9/81 انجام هرگونه خدمات ( از قبیل حمل و نقل ، تعمیر و نگهداری ، خدمات رایانه ای ، امور چاپ و تکثیر ، امور آشپزخانه و رستوران ، نگهبانی ، باغبانی ، نامه رسانه ، پیشخدمتی ، تلفنچی ، ماشین نویسی ، امورتاسیساتی ) از طریق شرکتهای خصوصی و تعاونی در دستگاههای اجرایی و موسسات دولتی منوط به رعایت مفاد تصویب نامه فوق می باشد .
واحدهای مشمول این دستورالعمل (شماره 92923 مورخ 7/12/81 ) که صلاحیت آنها مورد بررسی و تائید قرار می گیرد شرکتها و تعاونی هایی هستند که در مراجع ذیصلاح ( اداره کل ثبت شرکتها و یا ادارات کل تعاون حسب مورد ) به ثبت رسیده و برای امور فوق الذکر و نظایر آنها به موجب اساسنامه ثبت شده از مراجع مزبو مجوز فعالیت اخذ نموده اند .

شرایط و مدارک مورد نیاز :

دارای دفاتر قانونی مورد تائید ادارات اموراقتصادی و دارایی باشند
دارای محل مناسب اداری و قابل دسترسی با داشتن حداقل یک خط تلفن ثابت و دورنگار باشند ( هرگونه تغییرات بعدی را سریعاً اطلاع دهند) .
مدیران و مسئولان اداره شرکت بایستی در دوره های توجیهی مدیریت قانون کار و طبقه بندی مشاغل شرکت کرده و گواهی معتبر دریافت دارند .
شرکتها ملزم به تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در مورد کارگران خود می باشند
شرکتها موظفند پس از انعقاد قرارداد پیمانکاری با دستگاههای اجرایی یا شرکتها یک نسخه از قرارداد یا رونوشت مصدق آن را به اداره کارواموراجتماعی محل ارسال دارند
شرکتها حقوق و مزایای قانونی کارگران خود را منحصراً باید به حساب بانکی واریز نمایند
ضمناً لازم بذکر است برای تائید ، تمدید و یا لغو صلاحیت شرکتهای موضوع دستورالعمل 92923 –7/12/81 کمیته ای بنام کمیته استانی ( در اداره کل کارواموراجتماعی محل ) و در نهایت کمیته مرکزی ( دروزارت کارواموراجتماعی ) تشکیل ومراتب مورد بررسی قرار می گیرد .

بررسی آئین نامه های انضباطی کار کارگاهها

به منظور بررسی نیل به اهداف سازمانی و ایجاد محیطی سالم و تنظیم روابط کار و فراهم نمودن زمینه های تفاهم و ترویج اخلاق حسنه و حسن سلوک و تشویق و ترغیب کارکنان به خلاقیت و ابداع و ابتکار و بهره وری کامل از ماشین آلات در خط تولید و همچنین برحذر داشتن از تخلفات و کم کاری و بی نظمی در محیط کار و جلوگیری از ضایعات بی مورد و اتلاف وقت به موجب تبصره 2 ماده 27 قانون کار ( مقررات تعیین موارد قصور و نقض دستورالعملها و آئین نامه های انضباط کار مصوب 8/2/70 ) آئین نامه انضباط کار توسط کار فرما تهیه و پس از بررسی و انطباق آن با قوانین و مقررات جاری و مهر و تایید آن توسط اداره کار و پس از تعیین افراد کمیته انضباط کار به مرحله اجرا درمی آید

شرایط و مدارک مورد نیاز :

تهیه پیش نویس آئین نامه انضباط کار توسط کارفرما
عدم مغایرت آئین نامه با قانون و مقررات کار
ملحوظ داشتن نظر شورای اسلامی کار یا نماینده کارگر در تهیه آئین نامه
مهرو تائید آئین نامه توسط اداره کار
تشکیل و اعلام موجودیت کمیته انضباط کار

بررسی قراردادهای کار ارسالی شرکتها

با استناد به تبصره ماده 10 قانون کار قرارداد کار در چهارنسخه تنظیم که یکگ نسخه آم به اداره کارواموراجتماعی محل ارسال می گردد لذا قراردادهای ارسالی توسط اداره روابط کار بررسی و چنانچه مغایر با مقررات قانون کار باشد عیناً موارد مشخص و جهت اصلاح به واحد مربوطه اعاده می گردد

بررسی اختلاف نظر در موارد مواد پیمان های دسته جمعی کار

با استناد به ماده 140 قانون کار پیمان دسته جمعی کار عبارت است از پیمان کتبی که به منظور تعیین شرایط کار فی مابین یک یا چند ( شورا یا انجمن صنفی و یا نماینده قانونی کارگران ) از یک طرف و یک یا چند کارفرما و یا نمایندگان قانونی آنها از سوی دیگر و یا فی مابین کانونها و کانونهای عالی کارگران و کارفرمایی منعقد می شود در صورتیکه مذاکرات دسته جمعی کار منجر به انعقادپیمان دسته جمعی کار شود باید متن پیمان در سه نسخه تنظیم و به امضای طرفین برسد . دو نسخه ازپیمان در اختیار طرفین عقد پیمان دسته جمعی قرار گرفته و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رسید و به منظور رسیدگی و تائید ، تسلیم وزارت کارواموراجتماعی خواهد شد .

شرایط مندرج در پیمان دسته جمعی :

مزایای کمتر از آنچه در قانون کار پیش بینی گردیده است در آن تعیین نشده باشد .
با قوالنین و مقررات جاری کشور وتصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایر نباشد .
عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بندهای 1 و 2 به تائید وزارت کارواموراجتماعی برسد .
درصورتیکه اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و پیمانهای قبلی و یا هریک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید ، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود هیات تشخیص موظف است بر اساس درخواست هریک از طرفین اختلاف و یا سازمانهای کارگری و کارفرمایی ، موضوع اختلاف را سریعاً مورد رسیدگی قرارداده و اعلام نظر نمایند و درصورتیکه هریک از طرفین پیمان دسته جمعی نظر مذکور را نپذیرد ظرف مدت 10 روز از تاریخ اعلام نظر هیات تشخیص ( موضوع ماده 158 ) به هیات حل اختلاف مندرج در فصل نهم قانون کار مراجعه و تقاضای رسیدگی و صدور رای نماید

سایر فعالیتهای امور اجتماعی :

شرکت در برگزاری همایش ها و جشنهای ویژه در هفته کارگر و روز زن و ...
شرکت در جلسات انتخاب زنان سرپرست خانوار
شرکت در جلسات طرح تکریم از ارباب رجوع
هماهنگی دربرگزاری کلاسهای آموزشی از جمله بهداشت ، سهام ، حدود وظائف اعضای شورا
شرکت در جلسات کارگروه تخصصی آموزش همگانی در هلال احمر
شرکت در جلسات مبارزه با دخانیات و مواد مخر در مرکز بهداشت
شرکت در جلسات مبارزه با تکدیگری در شهرداری
شرکت در جلسات انتخاب کارآفرینان برتر آستان در استانداری
شرکت در جلسات کمیته آمار در اداره کل کار
شرکت در جلسات کمیته پیشنهادات و انتقادات در اداره کل
شرکت در فعالیتهای انجمن خیریه ، حمایت از بیماران دیابتی


فصل دوم – تعمیر و نگهداری و پشتیبانی شبکه محلی شرکت

فصل دوم – آشنایی با مفاهیم شبکه در اداره کار و امور اجتماعی :

پیبشگفتار :

اساسا یک شبکه کامپیوتری شامل دو یا بیش از دو کامپیوتر وابزارهای جانبی مثل چاپگرها، اسکنرها ومانند اینها هستند که بطور مستقیم بمنظور استفاده مشترک از سخت افزار ونرم افزار، منابع اطلاعاتی ابزارهای متصل ایجاده شده است توجه داشته باشید که به تمامی تجهیزات سخت افزاری ونرم افزاری موجود در شبکه منبع1(Source) گویند.

در این تشریک مساعی با توجه به نوع پیکربندی کامپیوتر ، هر کامپیوتر کاربر می تواند در آن واحد منابع خود را اعم از ابزارها وداده ها با کامپیوترهای دیگر همزمان بهره ببرد.

دلایل استفاده از شبکه را می توان موارد ذیل عنوان کرد :

1 - استفاده مشترک از منابع :

استفاده مشترک از یک منبع اطلاعاتی یا امکانات جانبی رایانه ، بدون توجه به محل جغرافیایی هریک از منابع را استفاده از منابع مشترک گویند.

2 - کاهش هزینه :

متمرکز نمودن منابع واستفاده مشترک از آنها وپرهیز از پخش آنها در واحدهای مختلف واستفاده اختصاصی هر کاربر در یک سازمان کاهش هزینه را در پی خواهد داشت .

3 - قابلیت اطمینان :

این ویژگی در شبکه ها بوجود سرویس دهنده های پشتیبان در شبکه اشاره می کند ، یعنی به این معنا که می توان از منابع گوناگون اطلاعاتی وسیستم ها در شبکه نسخه های دوم وپشتیبان تهیه کرد ودر صورت عدم دسترسی به یک از منابع اطلاعاتی در شبکه " بعلت از کارافتادن سیستم " از نسخه های پشتیبان استفاده کرد. پشتیبان از سرویس دهنده ها در شبکه کارآیی،، فعالیت وآمادگی دایمی سیستم را افزایش می دهد.

4 - کاهش زمان :

یکی دیگر از اهداف ایجاد شبکه های رایانه ای ، ایجاد ارتباط قوی بین کاربران از راه دور است ؛ یعنی بدون محدودیت جغرافیایی تبادل اطلاعات وجود داشته باشد. به این ترتیب زمان تبادل اطلاعات و استفاده از منابع خود بخود کاهش می یابد.

5 - قابلیت توسعه :

یک شبکه محلی می تواند بدون تغییر در ساختار سیستم توسعه یابد وتبدیل به یک شبکه بزرگتر شود. در اینجا هزینه توسعه سیستم هزینه امکانات وتجهیزات مورد نیاز برای گسترش شبکه مد نظر است.

6 - ارتباطات:

کاربران می توانند از طریق نوآوریهای موجود مانند پست الکترونیکی ویا دیگر سیستم های اطلاع رسانی پیغام هایشان را مبادله کنند ؛ حتی امکان انتقال فایل نیز وجود دارد".
در طراحی شبکه مواردی که قبل از راه اندازی شبکه باید مد نظر قرار دهید شامل موارد ذیل هستند:

1 - اندازه سازمان

2 - سطح امنیت

3 - نوع فعالیت

4 - سطح مدیریت

5 - مقدار ترافیک

6 – بودجه

مفهوم گره " Node" وایستگاههای کاری " Work Stations "]1] :

" هرگاه شما کامپیوتری را به شبکه اضافه می کنید ، این کامپیوتر به یک ایستگاه کاری یا گره تبدیل می شود.

یک ایستگاه کاری ؛ کامپیوتری است که به شبکه الصاق شده است و در واقع اصطلاح ایستگاه کاری روش دیگری است برای اینکه بگوییم یک کامپیوتر متصل به شبکه است. یک گره چگونگی وارتباط شبکه یا ایستگاه کاری ویا هر نوع ابزار دیگری است که به شبکه متصل است وبطور ساده تر هر چه را که به شبکه متصل والحاق شده است یک گره گویند".

برای شبکه جایگاه وآدرس یک ایستگاه کاری مترادف با هویت گره اش است.

مدل های شبکه[2]:

در یک شبکه ، یک کامپیوتر می تواند هم سرویس دهنده وهم سرویس گیرنده باشد. یک سرویس دهنده (Server) کامپیوتری است که فایل های اشتراکی وهمچنین سیستم عامل شبکه که مدیریت عملیات شبکه را بعهده دارد - را نگهداری می کند.

برای آنکه سرویس گیرنده " Client" بتواند به سرویس دهنده دسترسی پیدا کند ، ابتدا سرویس گیرنده باید اطلاعات مورد نیازش را از سرویس دهنده تقاضا کند. سپس سرویس دهنده اطلاعات در خواست شده را به سرویس گیرنده ارسال خواهد کرد.

سه مدل از شبکه هایی که مورد استفاده قرار می گیرند ، عبارتند از :

1 - شبکه نظیر به نظیر " Peer- to- Peer "

2 - شبکه مبتنی بر سرویس دهنده " Server- Based "

3 - شبکه سرویس دهنده / سرویس گیرنده " Client Server"

مدل شبکه نظیر به نظیر:

در این شبکه ایستگاه ویژه ای جهت نگهداری فایل های اشتراکی وسیستم عامل شبکه وجود ندارد. هر ایستگاه می تواند به منابع سایر ایستگاه ها در شبکه دسترسی پیدا کند. هر ایستگاه خاص می تواند هم بعنوان Server وهم بعنوان Client عمل کند. در این مدل هر کاربر خود مسئولیت مدیریت وارتقاء دادن نرم افزارهای ایستگاه خود را بعهده دارد. از آنجایی که یک ایستگاه مرکزی برای مدیریت عملیات شبکه وجود ندارد ، این مدل برای شبکه ای با کمتر از 10 ایستگاه بکار می رود .

مدل شبکه مبتنی بر سرویس دهنده :

در این مدل شبکه ، یک کامپیوتر بعنوان سرویس دهنده کلیه فایل ها ونرم افزارهای اشتراکی نظیر واژه پرداز ها، کامپایلرها ، بانک های اطلاعاتی وسیستم عامل شبکه را در خود نگهداری می کند. یک کاربر می تواند به سرویس دهنده دسترسی پیدا کرده وفایل های اشتراکی را از روی آن به ایستگاه خود منتقل کند

مدل سرویس دهنده / سرویس گیرنده :

در این مدل یک ایستگاه در خواست انجام کارش را به سرویس دهنده ارائه می دهد وسرویس دهنده پس از اجرای وظیفه محوله ، نتایج حاصل را به ایستگاه در خواست کننده عودت می دهد. در این مدل حجم اطلاعات مبادله شده شبکه ، در مقایسه با مدل مبتنی بر سرویس دهنده کمتر است واین مدل دارای کارایی بالاتری می باشد.

هر شبکه اساسا از سه بخش ذیل تشکیل می شود[3]:

ابزارهایی که به پیکربندی اصلی شبکه متصل می شوند بعنوان مثال : کامپیوتر ها ، چاپگرها، هاب ها " Hubs " سیم ها ، کابل ها وسایر رسانه هایی که برای اتصال ابزارهای شبکه استفاده می شوند.

سازگار کننده ها :

که بعنوان اتصال کابل ها به کامپیوتر هستند . اهمیت آنها در این است که بدون وجود آنها شبکه تنها شامل چند کامپیوتر بدون ارتباط موازی است که قادر به سهیم شدن منابع یکدیگر نیستند . عملکرد سازگارکننده در این است که به دریافت وترجمه سیگنال ها ی درون داد از شبکه از جانب یک ایستگاه کاری وترجمه وارسال برون داد به کل شبکه می پردازد.


اجزا ءشبکه :

اجزا اصلی یک شبکه کامپیوتری عبارتند از :

1 - کارت شبکه [1] :

برای استفاده از شبکه وبرقراری ارتباط بین کامپیوتر ها از کارت شبکه ای استفاده می شود که در داخل یکی از شیارهای برد اصلی کامپیوتر های شبکه " اعم از سرویس دهنده وگیرنده " بصورت سخت افزاری وبرای کنترل ارسال ودریافت داده نصب می گردد.

2 - رسانه انتقال [2]:

رسانه انتقال کامپیوتر ها را به یکدیگر متصل کرده وموجب برقراری ارتباط بین کامپیوتر های یک شبکه می شود . برخی از متداولترین رسانه های انتقال عبارتند از : کابل زوج سیم بهم تابیده " Twisted- Pair" ، کابل کواکسیال " Coaxial" وکابل فیبر نوری "Fiber- Optic" .

سیستم عامل شبکه " NOS- Network Operating System"]7] :

سیستم عامل شبکه برروی سرویس دهنده اجرا می شود و سرویس های مختلفی مانند: اجازه ورود به سیستم "Login" ، رمز عبور "Password" ، چاپ فایل ها " Printfiles" ، مدیریت شبکه " Net work management " را در اختیار کاربران می گذارد.

انواع شبکه از لحاظ جغرافیایی:

نوع شبکه توسط فاصله بین کامپیوتر های تشکیل دهنده آن شبکه مشخص می شود:


شبکه محلی [3] :

ارتباط واتصال بیش از دو یا چند رایانه در فضای محدود یک سازمان از طریق کابل شبکه وپروتکل بین رایانه ها وبا مدیریت نرم افزاری موسوم به سیستم عامل شبکه را شبکه محلی گویند. کامپیوتر سرویس گیرنده باید از طریق کامپیوتر سرویس دهنده به اطلاعات وامکانات به اشتراک گذاشته دسترسی یابند. همچنین ارسال ودریافت پیام به یکدیگر از طریق رایانه سرویس دهنده انجام می گیرد. از خصوصیات شبکه های محلی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1 - اساسا در محیط های کوچک کاری قابل اجرا وپیاده سازی می باشند.

2 - از سرعت نسبتا بالایی برخوردارند.

3 - دارای یک ارتباط دایمی بین رایانه ها از طریق کابل شبکه می باشند.

اجزای یک شبکه محلی عبارتند از :

الف - سرویس دهنده

ب - سرویس گیرنده

ج - پروتکل

د- کارت واسطه شبکه

ط - سیستم ارتباط دهنده

شبکه گسترده [4]:

اتصال شبکه های محلی از طریق خطوط تلفنی ، کابل های ارتباطی ماهواره ویا دیگر سیستم هایی مخابراتی چون خطوط استیجاری در یک منطقه بزرگتر را شبکه گسترده گویند. در این شبکه کاربران یا رایانه ها از مسافت های دور واز طریق خطوط مخابراتی به یکدیگر متصل می شوند. کاربران هر یک از این شبکه ها می توانند به اطلاعات ومنابع به اشتراک گذاشته شده توسط شبکه های دیگر دسترسی یابند. از این فناوری با نام شبکه های راه دور " Long Haul Network" نیز نام برده می شود. در شبکه گسترده سرعت انتقال داده نسبت به شبکه های محلی خیلی کمتر است. بزرگترین ومهم ترین شبکه گسترده ، شبکه جهانی اینترنت می باشد.

ریخت شناسی شبکه [5] :

توپولوژی شبکه تشریح کننده نحوه اتصال کامپیوتر ها در یک شبکه به یکدیگر است. پارامترهای اصلی در طراحی یک شبکه ، قابل اعتماد بودن ومقرون به صرفه بودن است. انواع متداول توپولوژی ها در شبکه کامپیوتری عبارتند از :

1 - توپولوژی ستاره ای [6]:

در این توپولوژی ، کلیه کامپیوتر ها به یک کنترل کننده مرکزی با هاب متصل هستند. هرگاه کامپیوتری بخواهد با کامپیوتر ی دیگری تبادل اطلاعات نماید، کامپیوتر منبع ابتدا باید اطلاعات را به هاب ارسال نماید. سپس از طریق هاب آن اطلاعات به کامپیوتر مقصد منتقل شود. اگر کامپیوتر شماره یک بخواهد اطلاعاتی را به کامپیوتر شماره 3 بفرستد ، باید اطلاعات را ابتدا به هاب ارسال کند، آنگاه هاب آن اطلاعات را به کامپیوتر شماره سه خواهد فرستاد.

نقاط ضعف این توپولوژی آن است که عملیات کل شبکه به هاب وابسته است. این بدان معناست که اگر هاب از کار بیفتد، کل شبکه از کار خواهد افتاد . نقاط قوت توپولوژی ستاره عبارتند از:

* نصب شبکه با این توپولوژی ساده است.

* توسعه شبکه با این توپولوژی به راحتی انجام می شود.

* اگر یکی از خطوط متصل به هاب قطع شود ، فقط یک کامپیوتر از شبکه خارج می شود.

پروتکل های شبکه :

ما در این دستنامه تنها دو تا از مهمترین پروتکل های شبکه را معرفی می کنیم:

پروتکل کنترل انتقال / پروتکل اینترنت

l/ Inernet Protocol Tcp / ip= Transmission Control Protoc"

پروتکل فوق شامل چهار سطح است که عبارتند از :

الف - سطح لایه کاربرد " Application "

ب - سطح انتقال " Transporter"

ج - سطح اینترنت " Internet"

د - سطح شبکه [7] :

" از مهمترین ومشهورترین پروتکل های مورد استفاده در شبکه اینترنت است این بسته نرم افزاری به اشکال مختلف برای کامپیوتر ها وبرنامه ها ی مختلف ارائه می گردد. Tcp/ip از مهمترین پروتکل های ارتباطی شبکه در جهان تلقی می شود ونه تنها برروی اینترنت وشبکه های گسترده گوناگون کاربرد دارد، بلکه در شبکه های محلی مختلف نیز مورد استفاده قرار می گیردو در واقع این پروتکل زبان مشترک بین کامپیوتر ها به هنگام ارسال و دریافت اطلاعات یا داده می باشد. این پروتکل به دلیل سادگی مفاهیمی که در خود دارد اصطلاحا به سیستم باز مشهور است ، برروی هر کامپیوتر وابر رایانه قابل طراحی وپیاده سازی است. از فاکتورهای مهم که این پروتکل بعنوان یک پروتکل ارتباطی جهانی مطرح می گردد، به موارد زیر می توان اشاره کرد:

1 - این پروتکل در چار چوب UNIX Operating System ساخته شده وتوسط اینترنت بکار گرفته می شود.

2 - برروی هر کامپیوتر قابل پیاده سازی می باشد.

3 - بصورت حرفه ای در شبکه های محلی وگسترده مورد استفاده قرار می گیرد.

4 - پشتیبانی از مجموعه برنامه ها وپروتکل های استاندارد دیگر چون پروتکل انتقال فایل " FTP " وپروتکل دو سویه " Point to point Protcol = PPP " .

بنیاد واساس پروتکل Tcp/ip آن است که برای دریافت و ارسال داده ها یا پیام پروتکل مذکور ؛ پیام ها وداده ها را به بسته های کوچکتر وقابل حمل تر تبدیل می کند ، سپس این بسته ها به مقصد انتقال داده می شود ودر نهایت پیوند این بسته ها به یکدیگر که شکل اولیه پیام ها وداده ها را بخود می گیرد ، صورت می گیرد.

یکی دیگر از ویژگی های مهم این پروتکل قابلیت اطمینان آن در انتقال پیام هاست یعنی این قابلیت که به بررسی وبازبینی بسته ها ومحاسبه بسته های دریافت شده دارد. در ضمن این پروتکل فقط برای استفاده در شبکه اینترنت نمی باشد. بسیاری از سازمان وشرکت ها برای ساخت وزیر بنای شبکه خصوصی خود که از اینترنت جدا می باشد نیز در این پروتکل استفاده می کنند.

- پروتکل سیستم ورودی وخروجی پایه شبکه [8] :

System= Net Bios" واسطه یا رابطی است که توسط IBM بعنوان استانداردی برای دسترسی به شبکه توسعه یافت . این پروتکل داده ها را از لایه بالاترین دریافت کرده وآنها را به شبکه منتقل می کند. سیستم عاملی که با این پروتکل ارتباط برقرار می کند سیستم عامل شبکه "NOS" نامیده می شود کامپیوتر ها از طریق کارت شبکه خود به شبکه متصل می شوند. کارت شبکه به سیستم عامل ویژه ای برای ارسال اطلاعات نیاز دارد. این سیستم عامل ویژه را Net BIOS می نامند که در حافظه ROM کارت شبکه ذخیره شده است.

Net BIOS همچنین روشی را برای دسترسی به شبکه ها با پروتکل های مختلف مهیا می کند . این پروتکل از سخت افزار شبکه مستقل است . این پروتکل مجموعه ای از فرامین لازم برای در خواست خدمات شبکه ای سطح پایین را برای برنامه های کاربردی فراهم می کند تا جلسات لازم برای انتقال اطلاعات در بین گره ها ی یک شبکه را هدایت کنند.

در حال حاضر وجود " Net BIOS Net BEUI= Net BIOS Enhansed User Interface" امتیازی جدید می دهد که این امتیاز درواقع ایجاد گزینه انتقال استاندارد است و Net BEUI در شبکه های محلی بسیار رایج است. همچنین قابلیت انتقال سریع داده ها را نیز دارد . اما چون یک پروتکل غیر قابل هدایت است به شبکه های محلی محدود شده است.

مدل Open System Interconnection OSI:

این مدل مبتنی بر قراردادی است که سازمان استانداردهای جهانی ایزو بعنوان مرحله ای از استاندارد سازی قراردادهای لایه های مختلف توسعه دارد . نام این مدل مرجع به این دلیل ا اس آی است چونکه با اتصال سیستم های باز سروکار دارد وسیستم های باز سیستم هایی هستند که برای ارتباط باسیستم های دیگر باز هستند . این مدل هفت لایه دارد که اصولی که منجر به ایجاد این لایه ها شده اند عبارتند از :


1 - وقتی نیاز به سطوح مختلف از انتزاع است ، لایه ای باید ایجاد شود.

2 - هر لایه باید وظیفه مشخصی داشته باشد.

3 - وظیفه هر لایه باید با در نظر گرفتن قراردادهای استاندارد جهانی انتخاب گردد.

4 - مرزهای لایه باید برای کمینه کردن جریان اطلاعات از طریق رابط ها انتخاب شوند.

اکنون هفت لایه را به نوبت از لایه پایین مورد بحث قرار می دهیم:

1 - لایه فیزیکی :

به انتقال بیتهای خام برروی کانال ارتباطی مربوط می شود. در اینجا مدل طراحی با رابط های مکانیکی ، الکتریکی ، ورسانه انتقال فیزیکی که زیر لایه فیزیکی قراردارند سروکار دارد.

2 - لایه پیوند ها:

مبین نوع فرمت هاست مثلا شروع فریم ، پایان فریم، اندازه فریم وروش انتقال فریم . وظایف این لایه شامل موارد زیر است :

مدیریت فریم ها ، خطایابی وارسال مجدد فریم ها، ایجاد تمایز بین فریم ها داده وکنترل وایجاد هماهنگی بین کامپیوتر ارسال کننده ودریافت کننده داده ها. پروتکل های معروف برای این لایه عبارتند از :

الف - پروتکل SDLC که برای مبادله اطلاعات بین کامپیوتر ها بکار می رود و اطلاعات را به شکل فریم سازماندهی می کند.

ب - پروتکل HDLC که کنترل ارتباط داده ای سطح بالا زیر نظر آن است وهدف از طراحی آن این است که با هر نو ع ایستگاهی کارکند از جمله ایستگاههای اولیه ، ثانویه وترکیبی.

3 - لایه شبکه :

وظیفه این لایه ، مسیر یابی می باشد ، این مسیر یابی عبارتست از : تعیین مسیر متناسب برای انتقال اطلاعات . لایه شبکه آدرس منطقی هر فریم را بررسی می کند . و آن فریم را بر اساس جدول مسیر یابی به مسیر یاب بعدی می فرستد . لایه شبکه مسئولیت ترجمه هر آدرس منطقی به یک آدرس فیزیکی را بر عهده دارد. پس می توان گفت برقراری ارتباط یا قطع آن ، مولتی پلکس کردن از مهمترین وظایف این لایه است. از نمونه بارز خدمات این لایه ، پست الکترونیکی است.

4 - لایه انتقال :

وظیفه ارسال مطمئن یک فریم به مقصد را برعهده دارد. لایه انتقال پس از ارسال یک فریم به مقصد ، منتظر می ماند تا سیگنالی از مقصد مبنی بر دریافت آن فریم دریافت کند. در صورتیکه لایه محل در منبع سیگنال مذکور را از مقصد دریافت نکند. مجددا اقدام به ارسال همان فریم به مقصد خواهد کرد.


5 - لایه اجلاس :

وظیفه برقراری یک ارتباط منطقی بین نرم افزار های دو کامپیوتر ی که به یکدیگر متصل هستند به عهده این لایه است. وقتی که یک ایستگاه بخواهد به یک سرویس دهنده متصل شود ، سرویس دهنده فرایند برقراری ارتباط را بررسی می کند، سپس از ایستگاه ، درخواست نام کاربر، ورمز عبور را خواهد کرد. این فرایند نمونه ای از یک اجلاس می باشد.

6 - لایه نمایش :

این لایه اطلاعات را از لایه کاربرد دریافت نموده ، آنها را به شکل قابل فهم برای کامپیوتر مقصد تبدیل می کند . این لایه برای انجام این فرایند اطلاعات را به کدهای ASCII ویا Unicode تبدیل می کند.

7 - لایه کاربرد :

این لایه امکان دسترسی کاربران به شبکه را با استفاده از نرم افزارهایی چون E-mail- FTP و.... فراهم می سازد.


ابزارهای اتصال دهنده : " Connectivity Devices" :

ابزارهای اتصال به یک شبکه اضافه می گردند تا عملکرد وگستره شبکه وتوانایی های سخت افزاری شبکه را ارتقاء دهند . گستره وسیعی از ابزارهای اتصال در شبکه وجود دارند اما شما احتمالا برای کار خود به ابزارهای ذیل نیازمند خواهید بود:

1 - کنترل کننده ها [9]:

تکرار کننده وسیله ای است که برای اتصال چندین سگمنت یک شبکه محلی بمنظور افزایش وسعت مجاز آن شبکه مورد استفاده قرار می گیرد . هر تکرار کننده از درگاه ورودی " Port " خود داده ها را پذیرفته وبا تقویت آنها ، داده ها را به درگاهی خروجی خود ارسال می کند. یک تکرار کننده در لایه فیزیکی مدل OSI عمل می کند.

هر کابل یا سیم بکار رفته در شبکه که بعنوان محلی برای عبور ومرور سیگنال هاست آستانه ای دارد که در آن آستانه سرعت انتقال سیگنال کاهش می یابد ودر اینجا تکرار کننده بعنوان ابزاری است که این سرعت عبور را در طول رسانه انتقال تقویت می کند.

2 - هاب ها [10] :

ابزاری هستند در شبکه که برای اتصال یک یا بیش از دو ایستگاه کاری به شبکه مورد استفاده قرار می گیرد ویک ابزار معمول برای اتصال ابزارهای شبکه است . هابها معمولا برای اتصال سگمنت های شبکه محلی استفاده می شوند. یک هاب دارای در گاهی های چند گانه است. وقتی یک بسته در یک درگاهی وارد می شود به سایر در گاهی ها کپی می شود تا اینکه تمامی سگمنت های شبکه محلی بسته ها را ببینند. سه نوع هاب رایج وجود دارد:

الف - هاب فعال :

که مانند آمپلی فایر عمل می کند و باعث تقویت مسیر عبور سینگال ها می شود واز تصادم وبرخورد سیگنال ها در مسیر جلوگیری بعمل می آورد . این هاب نسبتا قیمت بالایی دارد.

ب - غیر فعال :

که بر خلاف نوع اول که در مورد تقویت انتقال سیگنال ها فعال است این هاب منفعل است.

ج - آمیخته :

که قادر به ترکیب انواع رسانه ها " کابل کواکسیال نازک ،ضخیم و....." وباعث تعامل درون خطی میان سایر ها بها می شود.

3 - مسیر یاب ها [11] :

در شبکه سازی فرایند انتقال بسته های اطلاعاتی از یک منبع به مقصد عمل مسیر یابی است که تحت عنوان ابزاری تحت عنوان مسیر یاب انجام می شود. مسیر یابی یک شاخصه کلیدی در اینترنت است زیرا که باعث می شود پیام ها از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر منتقل شوند. این عملکرد شامل تجزیه وتحلیل مسیر برای یافتن بهترین مسیر است. مسیر یاب ابزاری است که شبکه های محلی را بهم متصل می کند یا به بیان بهتر بیش از دو شبکه را بهم متصل می کند. مسیر یاب بر حسب عملکردش به دونوع زیر تقسیم می شود:

الف - مسیریاب ایستا : که در این نوع ، جدول مسیر یابی توسط مدیر شبکه که تعیین کننده مسیر می باشد بطور دستی مقدار دهی می شود.

ب - مسیر یاب پویا : که در این نوع ، جدول مسیر یابی خودش را، خود تنظیم می کند وبطور اتوماتیک جدول مسیریابی را روز آمد می کند.

4 - دروازه ها [12]:

دروازه ها در لایه کاربرد مدل ا اس ای عمل می کنند. کاربرد آن تبدیل یک پروتکل به پروتکل دیگر است. هر هنگام که در ساخت شبکه هدف استفاده از خدمات اینترنت است دروازه ها مقوله های مطرح در شبکه سازی خواهند بود.

پل ها [13]:

یک پل برای اتصال سگمنت های یک شبکه " همگن " به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد. یک پل در لایه پیوند داده ها " Data link" عمل می کند.

پل ها فریم ها را بر اساس آدرس مقصدشان ارسال می کنند. آنها همچنین می توانند جریان داده ها را کنترل نموده وخطاهایی را که در حین ارسال داده ها رخ می دهد.

عملکرد این پل عبارتست از تجزیه وتحلیل آدرس مقصد یک فریم ورودی واتخاذ تصمیم مناسب برای ارسال آن به ایستگاه مربوطه . پل ها قادر به فیلتر کردن فریم ها می باشند. فیلتر کردن فریم برای حذف فریم های عمومی یا همگانی که غیر ضروری هستند مفید می باشد، پل ها قابل برنامه ریزی هستند ومی توان آنها را به گونه ای برنامه ریزی کرد که فریم های ارسال شده از طرف منابع خاصی را حذف کنند.

با تقسیم یک شبکه بزرگ به چندین سگمنت واستفاده از یک پل برای اتصال آنها به یکدیگر ، توان عملیاتی شبکه افزایش خواهد یافت . اگر یک سگمنت شبکه از کار بیفتد ، سایر سگمنت ها ی متصل به پل می توانند شبکه را فعال نگه دارند ، پل ها موجب افزایش وسعت شبکه محلی می شوند.

سوئیچ ها[14]:

سوئیچ نوع دیگری از ابزارهایی است که برای اتصال چند شبکه محلی به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد که باعث افزایش توان عملیاتی شبکه می شود. سوئیچ وسیله ای است که دارای درگاه های متعدد است که بسته ها را از یک درگاه می پذیرد، آدرس مقصد را بررسی می کند وسپس بسته ها را به درگاه مورد نظر " که متعلق به ایستگاه میزبان با همان آدرس مقصد می باشد" ارسال می کند. اغلب سوئیچ های شبکه محلی در لایه پیوند داده های مدل ا اس آی عمل می کند.

سوئیچ ها بر اساس کاربردشان به متقارن "Symmetric" ونامتقارن " Asymmetric" تقسیم می شوند.

در نوع متقارن ، عمل سوئیچینگ بین سگمنت هایی که دارای پهنای باند یکسان هستند انجام می دهد یعنی 10mbps به 10mbps و.... سوئیچ خواهد شد. اما در نوع نامتقارن این عملکرد بین سگمنت هایی با پهنای باند متفاوت انجام می شود.

دو نوع سوئیچ وجود دارد که عبارتند از :

1 - سوئیچ Cut - through : این نوع سه یا چهار بایت اول یک بسته را می خواند تا آدرس مقصد آنرا بدست آورد ، آنگاه آن بسته را به سگمنت دارای آدرس مقصد مذکور ارسال می کند این در حالی است که قسمت باقی مانده بسته را از نظر خطایابی مورد بررسی قرار نمی دهد.

2 - سوئیچ Store- and - forward : این نوع ابتدا کل بسته را ذخیره کرده سپس آن را خطایابی می کند ، اگر بسته ای دارای خطا بود آن بسته را حذف می کند ، در غیر اینصورت آن بسته را به مقصد مربوطه ارسال خواهد کرد. این نوع برای شبکه محلی بسیار مناسبتر از نوع اول است زیرا بسته های اطلاعاتی خراب شده را پاکسازی می کند و بهمین دلیل این سوئیچ باعث کاهش بروز عمل تصادف خواهد شد.

فصل سوم – ذخیره و بازیابی اطلاعات در سیستم های حسابداری و حقوق و دستمزد

مقدمه :

دادِگان (پایگاه داده‌ها یا بانک اطلاعاتی) به مجموعه‌ای از اطلاعات با ساختار منظم و سامانمند گفته می‌شود. این پایگاه‌های اطلاعاتی معمولاً در قالبی که برای دستگاه‌ها و رایانه‌ها قابل خواندن و قابل دسترسی باشند ذخیره می‌شوند. البته چنین شیوه ذخیره‌سازی اطلاعات تنها روش موجود نیست و شیوه‌های دیگری مانند ذخیره‌سازی ساده در پرونده‌ها نیز استفاده می‌گردد. مسئله‌ای که ذخیره‌سازی داده‌ها در دادگان را موثر می‌سازد وجود یک ساختار مفهومی است برای ذخیره‌سازی و روابط بین داده‌ها است.

پایگاه داده در اصل مجموعه‌ای سازمان یافته از اطلاعات است.این واژه از دانش رایانه سرچشمه می‌‌گیرد ،اما کاربر وسیع و عمومی نیز دارد، این وسعت به اندازه‌ای است که مرکز اروپایی پایگاه داده (که تعاریف خردمندانه‌ای برای پایگاه داده ایجاد می‌‌کند) شامل تعاریف غیر الکترونیکی برای پایگاه داده می‌‌باشد. در این نوشتار به کاربرد های تکنیکی برای این اصطلاح محدود می‌‌شود.

[1] NIC – Network Interface Card

[2] Transmission Medium

[3] Lan – Local Area Network

[4] Wide Area Network

[5] Network Topology

[6] star

[7] Network

[8] Network Basic Input / Output

[9] Repeaters

[10] Hubs

[11] Routers

[12] Gateways

[13] Bridges

[14] Switchs

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید