بخشی از مقاله

حشره کش ها
توسعه دهندگان باید روش های جلوگیری یا مدیریت مقاومت حشره کشی را در آفت های مورد نظر پیدا کنند .
حشره کش های باکتریایی دیگر ، حشره کش هایی که تحت عنوان تجاری " دوم ، جاپیدمیک ، گراب اتک" و نام عمومی " بیماری های هاگ شیری " که حاوی باسیل پوپیلا و باسیل نتیمورباس فروخته شد . این باکتری ها نمی توانند در تانک های تخمیر رشد کنند ؛ آنها در آزمایشگاههای حشرات زیرکشت هستند . تولیدات حاوی باسیل پوپیلا و باسیل نتیمورباس می تواند برای چمن کردن و آب دادن به زیر خاک برای کنترل مرحله کرمی سوسک های ژاپنی استفاده شوند . وقتی که یک کرم ( نوزاد حشره ) آسیبب پذیر از هاگ های این باکتری ها استفاده می کند ، آنها در آن تکثیر می شوند و اندام های روی کرم آبکی می شوند و به سفیدی شیر می شود و این عارضه به آرامی گسترش می یابد و در طول 3 یا 4 هفته عفونت طول می کشد .
باسیل پوپیلا و باسیل نتیمورباس برخلاف Bt در چرخه محیط قرار می گیرد ، اگر تعداد بسیار زیادی از کرم ها در زمان استفاده وجود داشته باشند . وقتی که کرم ها با این باکتری کشته می شوند ، هاگ های جدیدی در خاک آزاد می شود . این هاگ ها می توانند در زیر خاک های دست نخورده برای مدت 15 تا 20 سال زنده بمانند .

ویروس ها :
نوزاد ( کرم ) بیشتر گونه های حشره ای برای بیماری های واگیردار نابود کننده از بیماری های ویروسی ، آسیب پذیر هستند . ویروس هایی که باعث این شیوع ها می شوند بسیار خاص هستند ، که معمولاً در مقابل یک نوع حشره یا حتی یک گونه فعال است . بیشتر ویروس هایی که ویروس های چند ضلعی هسته ای هستند (NPV ) و ذرات ویروسی بسیار زیادی که با یکدیگر در یک پاکت بلوری در هسته اصلی سلول حشره بسته بندی شده ،‌یا ویروس های دانه ای ( CV ) که یک یا دو ذره ویروس توسط بلور پروتئین دانه ای محاصره شده است . این گروه ویروس ها ، کرم ها و نوزادان حشره را در مرحله کرمی مگس ها عفونی می کنند .


ویروس ها ، مانند باکتری ها ،‌باید برای آلوده کردن حشره میزبان خورده شوند . در کرم مگس ، عفونت ویروس ها به دل و روده محدود بافت های دیگر بدن را هم عفونی می کنند . مانند روند عفونت ، اندام های داخلی کرم پروانه مایع می شود . کرم های پروانه با عفونت توسط کرم های دیگر استفاده شود آزاد می کنند . این پاتوژن می تواند در سرتاسر بدن حشره به این طریق گسترش یابد ( مخصوصاً وقتی که گسترش و استفاده از حشره کش های ویروسی محدود شده است . بر خلاف Bt ، ویروس های حشره باید در حشره زنده تولید شوند . بنابراین تولید هم گران و هم وقت گیر است . به خاطر اینکه ویروس ها یک نوع یا گونه خاص هستند ، هر حشره کش ویروسی یک علامت محدود شده دارد . این عوامل اقتصادی ،به عاملی که بعضی حشره کش های ویروسی به طور قابل توجهی تأثیر کمتری نسبت به حشره کش های شیمیایی و ترکیبی در دسترس دارند پیوند می خورد و توسعه آنا را محدود می کند .


با وجود این ، اگر چه که آنها زیاد شناخته شده و در دسترس نیستند ، اما چندین ویروس های حشره ای به وجود آمدند و ثبت شده اند که به عنوان حشره کش استفاده می شود. بیشترین آنها مخصوص گونه های تنها یا یک گروه کوچک از آفت های جنگلی هستند . آنها از نظر اقتصادی در دسترس نیستند اما توسط خدمات جنگلی ایالات متحده تولید و استفاده می شوند . آفت های جنگلی هدف های خوبی برای پاتوژن های ویروسی هستند زیرا استمرار محیط جنگلی به چرخه پاتوژن کمک می کند( انتقال از یک نسل به نسل بعدی ) .سایبان جنگلی نیز به حفاظت از ذرات ویروسی از ویرانی ناشی از اشعه فرابنفش کمک می کند .


ویروس های حشرة دیگر برای استفاده به عنوان حشره کش بررسی شد ، اگر چه بعضی از این ویروس ها تنظیم شده اند و در آزمایش ها به کار برده می شوند ، اما هیچ کدام ثبت و یا فروخته نشده است . هم شاهپرک GV و هم هلیوتیس NPV در یک زمان نوسط USEPA ثبت و تولید شوند ، اما این محصولات دیگر ثبت نمی شوند و در دسترس نیست .
اگر حشره کش های ویروسی ثبت یا محصولات ثبت شده بیشتر در دسترس باشد ، استفاده موثر آنها به مصرف کنندگانی بستگی دارد که حقایق اصلی زیر را به یاد داشته باشند : بیشتر ویروس ها خاص میزبان هستند و فقط در مراحل اولیه گونه ها مؤثر هستند . مصرف کنندگان باید مطمئن باشند که پاتوژن و آفت مورد نظر را به درستی مقایسه کرده اند . ذرات ویروسی با اشعه فرابنفش کشته می شوند که در عصرها و یا روز های ابری تأثیر خود را افزایش می دهند .

قارچ ها :
قارچ ها مانند ویروس ها ، به عنوان عوامل کنترلی بسیار مهم و طبیعی عمل می کنند و جمعیت حشرات را کنترل می کنند . بیشتر گونه هایی که باعث بیماری حشرات می شوند و از طریق هاگ های غیر جنسی که گونیدیا نامیده می شود گسترش می یابد . اگر چه کوندیای قارچ های مختلف در توانایی زنده ماندن در شرایط محیطی متفاوتند ، اما خشک کردن و اشعة فرابنفش ، دلایل اصلی و مهم تلفات در بیشتر گونه هاست . جایی که کوندیای زیستا به میزبان آسیب پذیر می رسد ، آب آزاد یا رطوبت بالا معمولاً برای رشد و نمو لازم است . برخلاف هاگ های باکتریایی یا ذرات ویروسی ، کوندیای قارچی می تواند در کوتیکول حشره رشد کند و ساختار های خاصی را که به قارچ ها اجازه می دهد تا در کوتیکول نفوذ کند و وارد بدن حشره شود را تولید کند .


قارچ ها برای ایجاد عفونت ثبت نمی شوند در بیشتر موارد ، مانند روند عفونی قارچ ها ، حشرات آلوده شد ، با سم های قارچی می میرند با تأثیرات دائمی انگل .
پاتوژن های قارچی از نظر دامنه مراحل زندگی و گونه ها متفاوتند و آنها قادرند که آلوده کنند . بیشتر پاتوژن های قارچی مهم به تخم ها ، حشرات نابالغ و حشرات کامل گونه های متفاوت دیگر آسیب می زنند . پاتوژن های دیگر بیشتر برای حشرات ناکامل هستند .
عوامل چندی پیشرفت حشره کش های قارچی را در ایالات متحده محدود می کند . اگر چه پاتوژن های قارچی ، می توانند محیط های طبیعی را ایجاد کنند اما تولیدات زیاد بیشتر پاتوژن ها هنوز انجام نشده اند . شرایط ذخیره سازی باید تأسیس و نگهداری شود تا مطمئن شوند که هاگ های آلوده تولید می شوند و بدون کبود قابلیت زیستی و قبل از اینکه به کار برده شوند ، ذخیره می شوند . یک قارچ پاتوژنیک زمانی مؤثر است که شرایط محیطی مناسب باشد ، رطوبت بالا یا بارش باران عموماً مهم است .


اگر چه که هیچ پاتوژن قارچی در ایالات متحده ثبت نشده و در دسترس نیست ، اما یک یا چند قارچ در بریتانیای کبیر ،‌چین ، جماهیر شوروی و کشورهای دیگر در اروپای شرقی و آمریکای جنوبی استفاده می شود . قارچ هایی که به عنوان حشره کش استفاده می شود عبارتنداز :
• بیووریا باسیانا : این قارچ خاک های معمولی دامنه وسیعی دارد که شامل سوسک ها و مورچه ها می شود. این قارچ هم کرم و هم خود حشره را در بیشتر گونه ها آلوده می کند . یک یا چند شرکت مقداری از این قارچ ها را برای ثبت EPA توسعه می دهند . دانستن اینکه رابطة بین بیووریا و دیگر میکروارگانیزم های خاک ، ممکن است کلیدی برای استفاده موفق از این قارچ ها باشد .


• نامورائی ریلیی : در دانه های سویا ( مخصوصاً در جنوب شرقی ایالات متحده ) به طور طبیعی آلودگی های اپیدمی نامورائی ریلیی باعث کاهش چشمگیری در تعداد کرم های برگ خور می شود . تحقیقات در شیوع بیماری های پیش بینی شده که توسط این قارچ ها ایجاد می شود ، ممکن است به تعیین نیاز برای استفاده از حشره کش ها کمک کند .
• ورسیلیوم لسانی : این قارچ های آبزی برای نوزادان چند نوع پشه بسیار آلوده کننده است . این قارچ به طور مؤثری در محیط آبی در چرخه قرار می گیرد ( هاگ ها در کرم های آلوده تولید می شوند و کرم های نسل های بعد را آلوده می کنند ) حتی زمانی که پراکندگی پشه کم است . تأثیر گذاری آن در دماهای بالا افزایش می یابد .
• هیرسوتلاتامسونی : اگر چه داروهای این پاتوژن توسط USEPA ثبت شده و با عنوان تجاری میکارو به فروش رفته است ، اما هنوز از نظر اقتصادی در دسترس نیست . هیوسوتلاتامسونی ، پاتوژن کنه قهوه ای درختان مرکبات می باشد .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید