دانلود مقاله انحرافات جنسی

word قابل ویرایش
15 صفحه
3000 تومان
رایگان – خرید و دانلود

چکیده
در پژوهش حاضر رابطه بین عوامل فرهنگی، خانوادگی- اجتماعی با انحرافات جنسی جوانان در یک گروه ۲۰۰ نفری از دانشجویان و یا استفاده از پرسشنامه محقق ساخته مورد بررسی قرار گرفت. دراین مدل چنین فرض شده است که عوامل فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی در گرایش جوانان به انحرافات جنسی تاثیر دارد.
دراین پژوهش ضمن بررسی رابطه بین متغیرها سنجیده شده است. داده ها در این پژوهش نشان می دهد که بین متغیرهای گفته شده و انحرافات جنسی جوانان رابطه معناداری وجود دارد.

واژه های کلیدی: انحرافات جنسی- گروه همسالان- وضعیت اقتصادی- پایگاه اجتماعی- اعتقادات مذهبی- وسایل ارتباط جمعی- کنترل والدین.
مقدمه:
ای خدای پاک و بی انباز و یاد دست گیر و جرم ما را در گذار
«مولوی»

انسانها در فراز و نشیب های تاریخ همیشه از دردها و آسیبهای اجتاعی بسیار رنج برده اندو همواره در جستجوی یافتن علل و انگیزه های آنها بوده اند تا راهها و شیوه هایی را برای رهایی از آنها بیابند.

سلامت روحی و روانی از نعمت هایی استکه کمتر بدان توجه داریم و بعضا قدر آن را کمتر داریم.
بسیاری از اوقات نیز با کارهای نسنجیده و بی هدف این نعمت خدادادی را به خطر می اندازیم. ابعاد سلامت روانی بسیار گسترده است یکی از این نوع سلامتی ها سلامت در نوع ارضای غریزیه جنسی است. شاید تا به حال به این فکر نرسیده باشید که ارضای غریزه جنسی نیز می تواند دچار انحراف شده و به یک بیماری تبدیل شود. در خاتمه فرض است از استاد گرانقدر جناب آقای دکتر فولادیان که همواره، مدیون راهنماییهای ارزنده ایشان هستیم، سپاسگذاری و قدردانی نمائیم و موفقیت روزافزون ایشان را از درگاه ادیت مسالت نماییم.
دانشجویان شما

در گروه مطالعات خانواده
اسفند ۱۳۸۷
بیان مسئله

جوانان قشر عطظیمی از جمعیت فعال هر کشور را تکیل می دهند و سرمایه های پرارزش هستند که در جهت رشد و توسعه همه جانبه جامعه موثر واقع می شوند دوره جوانی از یک طرف دوره نشاط و طراوت، عشق و آرزو، استقلال طلبی و بلند پروازی و کار و تلاشی است و از طرف دیگر دوره هیجانات، اضطراب و طغیان جسمی و اجتماعی، و حالات اجتماعی و روانی متفاوتی در افراد جوان بوجود می آید که برخورد منطقی بیان حالات از وظایف اساسی خانواده و سایر دست اندرکاران تربیتی جامعه می باشد. عدم توجه مناسب و منطقی به این حالات جسمی و روحی، نگرانی و مشکلات جدی فکری و هویتی را بدنبال می آورد. یکی از مسائل ومشکلات اساسی که نسل جوان با آن مواجه است«انحرافات جنسی» می باشد.

جوانان در این دوره با بحران های اجتماعی و فکری و روحی درگیر شده و ظاهراً با بی توجهی یا سرکوب برخی نیازها سعی دارند که این مشکل را از سر راه خود بردارند و یا به رتارهای پرخطر دست می زند غافل از آنکه یان نوع رفتارها تبعات نامطلوبی را بدنبال خواهد داشت. متاسفانه بنظر می رسد تنها تعداد بسیار کمی از نوجوانان و جوانان در زمینه انحرافات جنسی و ویژگیهای آن اطلاعات کافی دریافت می کند. منظور از انحرافات جنسی مسائل و مشکات ساختاری یا الگوهای کنشی هستند که تحت تاثیر تفاوتهای اجتماعی و فرهنگی بین مردو زن رخ می دهد و مانع تحقق اهداف و تهدید کننده ارزشهای یک جامعه می باشد. این مشکلات بیش از آنکه به ویژگیهای زیست شناختی افراد مربوط باشد به ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی آنها مربوط است.

مجموعه مقالات همایش سراسری
آسیب شناسی: ۱۳۸۴: ۳۰۲
اما اینکه چگونه با این مسئله طیر مقابله کرد انشاالله در طول این پژوهش به بیان این مسئله می پردازیم.
اهمیت وضرورت

غریزه امری فطری و درونی است که از هنگام تولد به همراه موجود(انسان) است. و موجود را برای رسیدن به تمایلات و ارضای خود به کارهایی وا می دارد.
همچنین غریزه، از عوامل مهمی است که در رنگ دادن به شخصیت، فوق العاده موثر است، وجود غریزه در انسان سبب خواهد شد که هر کس دارای روحیه و رفتاری ویژه و اخلاقی مخصوص به خود باشد و در برابر امور، موضع ویژه ای اتخاذ نماید.

غریزه جنسی در ماین غریزه های دیگر انسان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، و قدرت آن در مقایسه با دیگر غرائز نسبتا زیادتر است، تفاوتهای جنسی بین زنان و مردان و یژگی های روحی و روانی افراد در پرتو غریزه جنسی آنان بوجود می آید، اگر نیکو تامل شود در می یابیم که غریزه جنسی مقدمه ای برای انگیزه مادری است، زن نخست در اثر احساس بلوغ تمنیاتی در خود می یابد که بر اساس ان تن به ازدواج و رابطه همسری می دهد که حاصل آن پذیرش همسر و تسلیم در برابر وظیفه مادری است.
اهمیت این غریزه تنها منحصر در تفاوتهای فردی نیست، بلکه غریزه در زندی فردی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی انسان نیز تاثیر فوق العاده ای دارد، در سایه غریزه جنسی است که خانواده تشکیل یافته گرمی، لطافت و عشق ب رخانواده حاکم می شود، همچنین غریزه جنسی موجب شور و احساس تحرک در افراد شده، آنان را به کار و فعالیت وادار می کند.

تداوم وبقای نسل بشری معلول وجود غریزه جمسی است، اعمال غریزه جنسی تنها راه معقول و موجود برای تولید نسل می باشد.
تشفی میل جنسی ممکن است تا دوران بزرگی ادامه یابند، این روشها به صورتیاست که ممکن است شخص را در نظر خود و اجتمع غیرعادی جلوه دهدو گاه انحراف آنان ممکن است به حد بیماری نزدیک شود.

در معرفی و تعریف انحراف باید گفت روانشناسان آنرا عبارت دانسته اند از خروج از حال تعادل روانی و رفتاری، که این امر خود ناشی از بهم خوردن وحدت درون است، جامعه شناسان آنرا، نوعی رفتار تبهکارانه، خلاف موازی اجتماعی مورد قبول دانسته اند که وجودش برای دوام نظام اجتماعی و عدالت زیان بخش باشد و بالاخره از نظر مذهب، انحارف، نوعی تخطی و تجاوز از اعتقادات و تعالیم مذهبی و نوعی سرپیچی و طغیان در برابر اوام نوهی آفریدگار است.
هنگامی که در مورد فردی بحث می کنیم که انحراف جنسی دارد می خواهیم به عبارتی دیگر بگوییم که کسب لذت او در غیر راه شرع و یا غیر طریقه مورد تایید اجتماعی است.(گلزاری، ۱۳۸: ۱۸۵)

«فروید» روانشناس اتریشی انحراف جنسی را انینچنین تعریف کرده است:
«انحراف جنسی عبارت است از عملی که به منظور ارضای میل جنسی انجام گیرد، اماهدف از آن، عمل توالد و تناسل نیست»
البته گروهی از روانشناسان با این تعریف مخالف بده و می گویند تعریف مذکور بسیار وسیع بوده و بسیاری از افرادی که واقعا منحرف نیستند در بر می گیرد، بنابراین بنظر می رسد که با توجه به تعریف«فروید» و انتقاداتی که مخالفانش از تعریف او درباره انحراف جنسی کرده اند، بتوان انحراف جنسی را چنین تعریف کرد:
«انحراف جنسی عبارت از عملی است که به منظور ارضای تمایلات جنسی انجام می گیرد، ولی عمل مذکور بر خلاف عرف معمول بوده و اکثریت مردم با انجام آن عمل همگامی ندارند.»

با وجود همه اهمیتی که غریزه جنسی دارد، می توان آنرا به عنوان مهمترین عامل سقوط آدمی در صورت عدم جهت دهی مناسب معرفی کرد، به همین دلی است که غریزه جنسی از مسائل مهم و بحث برانگیز در میان روانشاسان، روانکاران، مربیان، جامعه شناسان، جرمشناسان و دیگر صاحب نظران درباره مسائل انسانی است. علت بسیاری از آشفتگی های روانی، لغزشهای اخلاقی، شکست های زندگی زناشویی، ناسازگاری ها، بدبختیها، خلافکاریها و حتی جنایات در اثر عدم توجه به امور و مسائل جنسی بوده و یا به نحوی با آن ارتباط دارد.

غریزه جنسی همانطور که باعث رشد و حرکت انسانی(در صورت ارضای صحیح و به موقع) می شود، توانای آن را دراد که فرد را به سقوط و انحطاط کشانده و راه رسیدن به هلاکت را برای وی هموار سازد.

عدم ارضای صحیح و به موقع این غریزه باعث ایجاد عقده ها و انحراف در افراد می گردد.
انحرافات جنسی امروزه یکی از بیماری های شایع روحی- روانی در میان افراد است که متاسفانه به دلیل پیچیدگی و تنوع، بسیاری از ابعاد ان هنوز بصورت کامل روشن نیست.
از همین رو اطلاع و آگاهی از این غریزه و عوامل انحراف و راه های پیشگری از ان بسیار ضروری می نماید. (گلزاری، ۱۳۸۲: ۱۸۸)
اهداف پژوهش:

در این پژوهش تلاش خواهیم کرد به اهداف زیر دست یابیم:
۱٫ شناخت عوامل اجتماعی موثر در انحرافات جنسی جوانان
۲٫ شناخت عوامل فرهنگی موثر در انحرافات جنسی جوانان
۳٫ شناخت عوامل خانوادی موثر در انحرافات جنسی جوانان
۴٫ معرفی راهکارهای پیشگیرانه انحرافات جنسی
پرسشهای پژوهش

۱٫ آیا انحرافات جنسی جوانان متاثر از گروه همسالان کجرو می باشد.
۲٫ آیا وضعیت اقتصادی در بروز انحرافات جنسی جوانان موثر است.
۳٫ آیا پایگاه اجتماعی در بروز انحرافات جنسی جوانان موثر است.
۴٫ ایا اعتقادات مذهبی در برو

چکیده
در پژوهش حاضر رابطه بین عوامل فرهنگی، خانوادگی- اجتماعی با انحرافات جنسی جوانان در یک گروه ۲۰۰ نفری از دانشجویان و یا استفاده از پرسشنامه محقق ساخته مورد بررسی قرار گرفت. دراین مدل چنین فرض شده است که عوامل فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی در گرایش جوانان به انحرافات جنسی تاثیر دارد.
دراین پژوهش ضمن بررسی رابطه بین متغیرها سنجیده شده است. داده ها در این پژوهش نشان می دهد که بین متغیرهای گفته شده و انحرافات جنسی جوانان رابطه معناداری وجود دارد.

واژه های کلیدی: انحرافات جنسی- گروه همسالان- وضعیت اقتصادی- پایگاه اجتماعی- اعتقادات مذهبی- وسایل ارتباط جمعی- کنترل والدین.
مقدمه:
ای خدای پاک و بی انباز و یاد دست گیر و جرم ما را در گذار
«مولوی»

انسانها در فراز و نشیب های تاریخ همیشه از دردها و آسیبهای اجتاعی بسیار رنج برده اندو همواره در جستجوی یافتن علل و انگیزه های آنها بوده اند تا راهها و شیوه هایی را برای رهایی از آنها بیابند.

سلامت روحی و روانی از نعمت هایی استکه کمتر بدان توجه داریم و بعضا قدر آن را کمتر داریم.
بسیاری از اوقات نیز با کارهای نسنجیده و بی هدف این نعمت خدادادی را به خطر می اندازیم. ابعاد سلامت روانی بسیار گسترده است یکی از این نوع سلامتی ها سلامت در نوع ارضای غریزیه جنسی است. شاید تا به حال به این فکر نرسیده باشید که ارضای غریزه جنسی نیز می تواند دچار انحراف شده و به یک بیماری تبدیل شود. در خاتمه فرض است از استاد گرانقدر جناب آقای دکتر فولادیان که همواره، مدیون راهنماییهای ارزنده ایشان هستیم، سپاسگذاری و قدردانی نمائیم و موفقیت روزافزون ایشان را از درگاه ادیت مسالت نماییم.
دانشجویان شما

در گروه مطالعات خانواده
اسفند ۱۳۸۷
بیان مسئله

جوانان قشر عطظیمی از جمعیت فعال هر کشور را تکیل می دهند و سرمایه های پرارزش هستند که در جهت رشد و توسعه همه جانبه جامعه موثر واقع می شوند دوره جوانی از یک طرف دوره نشاط و طراوت، عشق و آرزو، استقلال طلبی و بلند پروازی و کار و تلاشی است و از طرف دیگر دوره هیجانات، اضطراب و طغیان جسمی و اجتماعی، و حالات اجتماعی و روانی متفاوتی در افراد جوان بوجود می آید که برخورد منطقی بیان حالات از وظایف اساسی خانواده و سایر دست اندرکاران تربیتی جامعه می باشد. عدم توجه مناسب و منطقی به این حالات جسمی و روحی، نگرانی و مشکلات جدی فکری و هویتی را بدنبال می آورد. یکی از مسائل ومشکلات اساسی که نسل جوان با آن مواجه است«انحرافات جنسی» می باشد.

جوانان در این دوره با بحران های اجتماعی و فکری و روحی درگیر شده و ظاهراً با بی توجهی یا سرکوب برخی نیازها سعی دارند که این مشکل را از سر راه خود بردارند و یا به رتارهای پرخطر دست می زند غافل از آنکه یان نوع رفتارها تبعات نامطلوبی را بدنبال خواهد داشت. متاسفانه بنظر می رسد تنها تعداد بسیار کمی از نوجوانان و جوانان در زمینه انحرافات جنسی و ویژگیهای آن اطلاعات کافی دریافت می کند. منظور از انحرافات جنسی مسائل و مشکات ساختاری یا الگوهای کنشی هستند که تحت تاثیر تفاوتهای اجتماعی و فرهنگی بین مردو زن رخ می دهد و مانع تحقق اهداف و تهدید کننده ارزشهای یک جامعه می باشد. این مشکلات بیش از آنکه به ویژگیهای زیست شناختی افراد مربوط باشد به ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی آنها مربوط است.

مجموعه مقالات همایش سراسری
آسیب شناسی: ۱۳۸۴: ۳۰۲
اما اینکه چگونه با این مسئله طیر مقابله کرد انشاالله در طول این پژوهش به بیان این مسئله می پردازیم.
اهمیت وضرورت

غریزه امری فطری و درونی است که از هنگام تولد به همراه موجود(انسان) است. و موجود را برای رسیدن به تمایلات و ارضای خود به کارهایی وا می دارد.
همچنین غریزه، از عوامل مهمی است که در رنگ دادن به شخصیت، فوق العاده موثر است، وجود غریزه در انسان سبب خواهد شد که هر کس دارای روحیه و رفتاری ویژه و اخلاقی مخصوص به خود باشد و در برابر امور، موضع ویژه ای اتخاذ نماید.

غریزه جنسی در ماین غریزه های دیگر انسان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، و قدرت آن در مقایسه با دیگر غرائز نسبتا زیادتر است، تفاوتهای جنسی بین زنان و مردان و یژگی های روحی و روانی افراد در پرتو غریزه جنسی آنان بوجود می آید، اگر نیکو تامل شود در می یابیم که غریزه جنسی مقدمه ای برای انگیزه مادری است، زن نخست در اثر احساس بلوغ تمنیاتی در خود می یابد که بر اساس ان تن به ازدواج و رابطه همسری می دهد که حاصل آن پذیرش همسر و تسلیم در برابر وظیفه مادری است.
اهمیت این غریزه تنها منحصر در تفاوتهای فردی نیست، بلکه غریزه در زندی فردی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی انسان نیز تاثیر فوق العاده ای دارد، در سایه غریزه جنسی است که خانواده تشکیل یافته گرمی، لطافت و عشق ب رخانواده حاکم می شود، همچنین غریزه جنسی موجب شور و احساس تحرک در افراد شده، آنان را به کار و فعالیت وادار می کند.

تداوم وبقای نسل بشری معلول وجود غریزه جمسی است، اعمال غریزه جنسی تنها راه معقول و موجود برای تولید نسل می باشد.
تشفی میل جنسی ممکن است تا دوران بزرگی ادامه یابند، این روشها به صورتیاست که ممکن است شخص را در نظر خود و اجتمع غیرعادی جلوه دهدو گاه انحراف آنان ممکن است به حد بیماری نزدیک شود.

در معرفی و تعریف انحراف باید گفت روانشناسان آنرا عبارت دانسته اند از خروج از حال تعادل روانی و رفتاری، که این امر خود ناشی از بهم خوردن وحدت درون است، جامعه شناسان آنرا، نوعی رفتار تبهکارانه، خلاف موازی اجتماعی مورد قبول دانسته اند که وجودش برای دوام نظام اجتماعی و عدالت زیان بخش باشد و بالاخره از نظر مذهب، انحارف، نوعی تخطی و تجاوز از اعتقادات و تعالیم مذهبی و نوعی سرپیچی و طغیان در برابر اوام نوهی آفریدگار است.
هنگامی که در مورد فردی بحث می کنیم که انحراف جنسی دارد می خواهیم به عبارتی دیگر بگوییم که کسب لذت او در غیر راه شرع و یا غیر طریقه مورد تایید اجتماعی است.(گلزاری، ۱۳۸: ۱۸۵)

«فروید» روانشناس اتریشی انحراف جنسی را انینچنین تعریف کرده است:
«انحراف جنسی عبارت است از عملی که به منظور ارضای میل جنسی انجام گیرد، اماهدف از آن، عمل توالد و تناسل نیست»
البته گروهی از روانشناسان با این تعریف مخالف بده و می گویند تعریف مذکور بسیار وسیع بوده و بسیاری از افرادی که واقعا منحرف نیستند در بر می گیرد، بنابراین بنظر می رسد که با توجه به تعریف«فروید» و انتقاداتی که مخالفانش از تعریف او درباره انحراف جنسی کرده اند، بتوان انحراف جنسی را چنین تعریف کرد:
«انحراف جنسی عبارت از عملی است که به منظور ارضای تمایلات جنسی انجام می گیرد، ولی عمل مذکور بر خلاف عرف معمول بوده و اکثریت مردم با انجام آن عمل همگامی ندارند.»

با وجود همه اهمیتی که غریزه جنسی دارد، می توان آنرا به عنوان مهمترین عامل سقوط آدمی در صورت عدم جهت دهی مناسب معرفی کرد، به همین دلی است که غریزه جنسی از مسائل مهم و بحث برانگیز در میان روانشاسان، روانکاران، مربیان، جامعه شناسان، جرمشناسان و دیگر صاحب نظران درباره مسائل انسانی است. علت بسیاری از آشفتگی های روانی، لغزشهای اخلاقی، شکست های زندگی زناشویی، ناسازگاری ها، بدبختیها، خلافکاریها و حتی جنایات در اثر عدم توجه به امور و مسائل جنسی بوده و یا به نحوی با آن ارتباط دارد.

غریزه جنسی همانطور که باعث رشد و حرکت انسانی(در صورت ارضای صحیح و به موقع) می شود، توانای آن را دراد که فرد را به سقوط و انحطاط کشانده و راه رسیدن به هلاکت را برای وی هموار سازد.

عدم ارضای صحیح و به موقع این غریزه باعث ایجاد عقده ها و انحراف در افراد می گردد.
انحرافات جنسی امروزه یکی از بیماری های شایع روحی- روانی در میان افراد است که متاسفانه به دلیل پیچیدگی و تنوع، بسیاری از ابعاد ان هنوز بصورت کامل روشن نیست.
از همین رو اطلاع و آگاهی از این غریزه و عوامل انحراف و راه های پیشگری از ان بسیار ضروری می نماید. (گلزاری، ۱۳۸۲: ۱۸۸)
اهداف پژوهش:

در این پژوهش تلاش خواهیم کرد به اهداف زیر دست یابیم:
۱٫ شناخت عوامل اجتماعی موثر در انحرافات جنسی جوانان
۲٫ شناخت عوامل فرهنگی موثر در انحرافات جنسی جوانان
۳٫ شناخت عوامل خانوادی موثر در انحرافات جنسی جوانان
۴٫ معرفی راهکارهای پیشگیرانه انحرافات جنسی
پرسشهای پژوهش

۱٫ آیا انحرافات جنسی جوانان متاثر از گروه همسالان کجرو می باشد.
۲٫ آیا وضعیت اقتصادی در بروز انحرافات جنسی جوانان موثر است.
۳٫ آیا پایگاه اجتماعی در بروز انحرافات جنسی جوانان موثر است.
۴٫ ایا اعتقادات مذهبی در بروز انحرافات جنسی جوانان موثر است.

۵٫ آیا فرهنگ خانواده در بروز انحرافات جنسی جوانان موثر است.
۶٫ آیا استفاده از وسایل ارتباط جمعی در بروز انحرافات جنسی جوانان موثر است.
۷٫ آیا از هم گسیختگی خانواده در بروز انحرافات جنسی جوانان موثر است.
۸٫ آیا کنترل والدین در بروز انحرافات جنسی جوانان موثر است.

۹٫ آیا بی بندباری خانواده در بروز انحرافات جنسی جوانان موثر است.
۱۰٫ آیا مقررات ناکارآمد و الدین در بروز انحرافات جنسی جوانان موثر است.
۱۱٫ آیا محبت و اهمیت دادن والدین به فرزندان در بروز انحرافات جنسی جوانان موثر است.

چارچوب نظری و مرور دیدگاههای نظری و مطالعات انجام گرفته:
انسان موجودی اجتماعی است و ادامه زندگی وی به شیوه معقول و موفقیت آمیز بصورت انفرادی تقریبا غیرممکن است انسان از بدو تولد با دیگران ارتباط برقراری می کند. این دیگران در وهله اول بسیار محدود بوده و شامل گروه کوچک خانواده می باشد اما در مسیر ردش با گروه های دیگری که به تدریج بزرگتر می شوند روبرو می شود که زمینه رشد اجتماعی وی را فراهم می آورند. رشد اجتمایع نه تنها بر میزان پیشرفت تحصیلی و موفقیت شغلی او موثر واقع می شود. در دوران نوجوانی و جوانی بدنبال دگرگونی های جسمی و جنسی، تحولات روانی – اجتماعی بی شمار رخ می دهد. پسران و دختران نوجوان تحت تاثیر هورمون های جنسی دو مرحله را پشت سر می گذارند، در مرحله اول تمایلات جنسی نوجوانان نابسامان

و آشفته ظاهر می شود و عواطف آنان نسبت به جنس مخالف تا حدودی صورت ناخوشایند پیدا می کند. در مرحله دوم تمایلات جنسی با پیدایش رویاهای جنسی آشکارتر می شود و دختران و پسران را بسوی جنس مخالف می راند. در این هنگام ارزش های اخلاقی آموخته شده از دوران کودکی با تمایلات جنسی به ستیز بر می خیزند و تحت تاثیر سرزنش های وجدان تمایل به ارضای درونی تمایلات جنسی قوت می گیرد.

ز انحرافات جنسی جوانان موثر است.

۵٫ آیا فرهنگ خانواده در بروز انحرافات جنسی جوانان موثر است.
۶٫ آیا استفاده از وسایل ارتباط جمعی در بروز انحرافات جنسی جوانان موثر است.
۷٫ آیا از هم گسیختگی خانواده در بروز انحرافات جنسی جوانان موثر است.
۸٫ آیا کنترل والدین در بروز انحرافات جنسی جوانان موثر است.

۹٫ آیا بی بندباری خانواده در بروز انحرافات جنسی جوانان موثر است.
۱۰٫ آیا مقررات ناکارآمد و الدین در بروز انحرافات جنسی جوانان موثر است.
۱۱٫ آیا محبت و اهمیت دادن والدین به فرزندان در بروز انحرافات جنسی جوانان موثر است.

چارچوب نظری و مرور دیدگاههای نظری و مطالعات انجام گرفته:
انسان موجودی اجتماعی است و ادامه زندگی وی به شیوه معقول و موفقیت آمیز بصورت انفرادی تقریبا غیرممکن است انسان از بدو تولد با دیگران ارتباط برقراری می کند. این دیگران در وهله اول بسیار محدود بوده و شامل گروه کوچک خانواده می باشد اما در مسیر ردش با گروه های دیگری که به تدریج بزرگتر می شوند روبرو می شود که زمینه رشد اجتماعی وی را فراهم می آورند. رشد اجتمایع نه تنها بر میزان پیشرفت تحصیلی و موفقیت شغلی او موثر واقع می شود. در دوران نوجوانی و جوانی بدنبال دگرگونی های جسمی و جنسی، تحولات روانی – اجتماعی بی شمار رخ می دهد. پسران و دختران نوجوان تحت تاثیر هورمون های جنسی دو مرحله را پشت سر می گذارند، در مرحله اول تمایلات جنسی نوجوانان نابسامان

و آشفته ظاهر می شود و عواطف آنان نسبت به جنس مخالف تا حدودی صورت ناخوشایند پیدا می کند. در مرحله دوم تمایلات جنسی با پیدایش رویاهای جنسی آشکارتر می شود و دختران و پسران را بسوی جنس مخالف می راند. در این هنگام ارزش های اخلاقی آموخته شده از دوران کودکی با تمایلات جنسی به ستیز بر می خیزند و تحت تاثیر سرزنش های وجدان تمایل به ارضای درونی تمایلات جنسی قوت می گیرد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 3000 تومان در 15 صفحه
رایگان – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد