دانلود مقاله تحلیل عناصر موجود در ذرات معلق هوای دو شهرستان ک رمانشاه و همدان به روش فعال سازی نوترونی و جذب اتمی و تاثیر فضای سبز بر میزان غلظت ریزگردها

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان

مقدمه:


در بررسی آلاینده های هوا میتوان به روش فعالسازی نوترونی اشاره کرد. قدمت استفاده از روش آنالیز به وسیله فعالسازی نوترونی دستگاهی، در جهان به بیش از 60 سال میرسد. اندازهگیریهای ذرات معلق هوای شهر تهران توسط معطر در سال [1] 1982 و کار سهرابپور که در سال 1992 در کنفرانس بین المللی کاربردهای مهندسی مکانیک ارائه گردید[2]، و همچنین اندازه گیریهای سهرابپور و همکاران در هوای شهر تهران در سال [3] 1999،ارنستو المون و همکاران [4](2004) ، اوینو و همکاران [5] (2008) به مطالعه کیفی و کمی آلودگی محیط زیست با استفاده از روش فعالسازی نوترونیوجذباتمی پرداختهاند.


206

کانون گرد و غبار های اخیر، در غرب و شمال غرب بغداد بوده است این پدیده که ناشی از خشکسالی های اخیر در مناطق جنوبی و مرکزی عراق و همچنین مناطق غربی و شمال عربستان به وجود آمده باعث شده تا مناطق مرتعی و هورهای منطقه خشکیده، و به بیابانهای تحت فرسایش بادی تبدیل گردند. بنابراین شهرستان کرمانشاه با داشتن حدود 300 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق مورد هجوم ریزگردها قرار میگیرد و بهدنبال آن سایر شهرهای ایران واز جمله شهرستان همدان مورد هجوم هستند.

-3 روش کار:

نمونهگیری از ذرات معلق و ریزگردها به صورت همزمان در هوای دو شهرستان انجام شده است. این کار توسط دو دستگاه نمونه گیری هوا با حجم بالا و فیلترهای واتمن 41 با قطر 12/5 سانتی متر انجام شد، به این صورت که دستگاهها در هر دو شهر همدان و کرمانشاه در فاصله 250 سانتیمتری از زمین، و تقریبا در 3 کیلومتری اولین فضای سبز دو شهر در هوای باز قرار گرفت. تشخیص زمان ورود ریزگردها و آلوده شدن هوا و شروع زمان نمونه برداری توسط شخص مسئول در شهر کرمانشاه تعیین شد. مدت زمان اندازهگیری در هوای آلوده 12 ساعت و در هوای تمیز 24 ساعت میباشد. تعداد نمونه برداریها در هر شهر 10 فیلتر بوده، که 8 فیلتر مربوط به هوای آلوده و 2 فیلتر مربوط به هوای تمیز است. بعد از جمعآوری نمونهها، با استفاده از دستگاه جذب اتمی و فعالسازی نوترونی عناصر آنالیز شده است.

چون یکی از اهداف، بررسی تاثیر فضای سبز بر میزان غلظت هوا میباشد، بنابراین نیاز به اندازهگیری فضای سبز در هر دو شهرستان وجود دارد. برای اندازه گیری، از نرم افزار Google Earth استفاده شده است. در این نرم افزار در هر منطقهای که فعالیت فتوسنتزی رخ میدهد به عنوان فضای سبز معرفی میشود. در نتیجه شهر کرمانشاه با مساحت 8547 کیلومترمربع دارای 6,6 کیلومترمربع فضای سبز است و شهر همدان با مساحت 4161 کیلومترمربع به طور تقریبی 4,67 کیلومترمربع فضای سبز دارد.

-4 نتایج:

پیش از بیان نتایج، عناصری که توسط دو روش جذب اتمی و فعالسازی نوترونی آنالیز شده، به دو دسته عناصر خاکی و صنعتی تقسیمبندی میشوند. عناصر خاکی شامل: پتاسیم، کلسیم، آهن، منیزیم، سدیم و عناصر صنعتی شامل مس، سرب، کادمیم میباشند. میزان غلظت عناصر بر حسب میکروگرم بر متر مکعب بیان شده-است.

207

1-4 عناصر صنعتی:


تغییرات مشاهده شده در غلظت عناصر صنعتی سرب و مس تقریبا یکسان است و در شهر همدان غلظت در ماکسیمم حالت 44 درصد از شهر کرمانشاه کمتر میباشد. اما عنصر صنعتی کادمیم نسبت به دو عنصر دیگر متفاوت رفتار کرده و مقدارش در شهر همدان بیشتر از کرمانشاه میباشد. تغییرات غلظت سرب و کادمیم به ترتیب در نمودار 3 و 4 نشان داده شده است.

سرب 3.00E-04

2.00E-04

همدان 1.00E-04

0.00E+00


کرمانشاه
هوای هوای هوای هوای هوای هوای هوای هوای هوای هوای


آلوده آلوده آلوده آلوده آلوده آلوده پاک آلوده آلوده پاک

زمان نمونه گیری


×نمودار .3 تغییرات غلظت عنصر صنعتی سرب در زمان نمونه گیری های مختلف

غلظت ((µgr/m3

کادمیم 3.00E-04

2.00E-04

همدان 1.00E-04


کرمانشاه هوای هوای هوای هوای هوای هوای هوای هوای هوای 0.00E+00هوای
آلوده آلوده آلوده آلوده آلوده آلوده پاک آلوده آلوده پاک
زمان نمونه گیری

×نمودار .4 تغییرات غلظت عنصر صنعتی کادمیم در زمان نمونه گیری های مختلف

غلظت)(µgr/m3

2-4 عناصر خاکی:

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی و تحلیل کیفیت فضای سبز شهری بر پایه سنجش میزان رضایتمندی شهروندان ( مطالعه موردی : فضای سبز شهری )

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
چکیدهبا توجه به افزایش جمعیت و آلودگی روزافزون محیط شهری، نقش حیاتی فضاهای سبز روز به روز بیشتر می شود. فضای سبز به عنوان یک فیلتر طبیعی از آلودگیهای محیطی می کاهد و تضمین گستره نسبی سلامت فردی و اجتماعی ساکنان شهر و آرامش محیط آن است. شهرداری شهر سقز به عنوان متولی فضای سبز شهری توجه خاصی بویژه در چند سال اخ ...

دانلود مقاله شبیه سازی عناصر نادر خاکی سریوم و لانتانیوم موجود در رسوبات آبراهه ای منطقه اشتهارد با استفاده از روش شبکه عصبی

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
مقدمه عناصر نادر خاکی منابع مهم استراتژی هستند، زیرا مصرف و تقاضای این عناصر بالاست، ذخایر آنها دارای توزیع جغرافیایی ناچیزی هستند و منابع آنها رو به پایان است. عناصر نادر خاکی بهطور گسترده در زمین توزیع شده و الگوی آنها برای توضیح محیط رسوبی، فرایند و ساختار حوضه های رسوبی به کار برده شده است. عناصر نادر خا ...

دانلود فایل پاورپوینت دستورالعمل اجرای نظارت بر قوانین موجود در طرح تفصیلی شهر اصفهان ( حفظ و گسترش فضای سبز )

PowerPoint قابل ویرایش
21 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مقدمه در راستای تحقق هر چه بیشتر ضوابط موجود در طرح تفصیلی شهر اصفهان، در ارتباط با حفظ و گسترش فضای سبز، باید فرایندها و دستورالعمل های اجرای نظارت بر این ضوابط مورد بازبینی قرار گیرد، که جهت رسیدن به این هدف ضوابط مربوطه به سه دسته تقسیم می شوند : ضوابط م ...

مقاله بررسی میزان نیترات و نیتریت سبزیجات و صیفی جات کشت شده در منطقه درود فرامان کرمانشاه در سال 1390

word قابل ویرایش
6 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی میزان نیترات و نیتریت سبزیجات و صیفی جات کشت شده در منطقه درود فرامان کرمانشاه در سال 1390   مقدمه نیترات و نیتریت در طیف وسیعی از مواد غذایی و به صورت طبیعی در گیاهان و نباتات سبز یافت می شوند. اما افزودن کود هاي شیمیایی و حتی مواد آلی که به گیاهان کاشته شده اضافه می شود می تواند مقادیر این ترکیبات ...

مقاله بررسی غلظت ذرات معلق ایستگاههای مترو و مقایسه آن با هوای سطح شهر تهران در سال 1390

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی غلظت ذرات معلق ایستگاههاي مترو و مقایسه آن با هواي سطح شهر تهران در سال 1390 چکیده: امروزه کلان شهرهایی همچون تهران با مشکلات زیادي از جمله آلودگی هوا که روز به روز افزایش می یابد مواجهه هستند. در بین سیستم هاي حمل و نقل عمومی، مترو به دلائل متعددي از جمله، کیفیت بـالاي حمـل و نقل،کـاهش جمعیت سطح خیاب ...

مقاله کنترل و بهینه سازی غلظت توده زیستی فتوبیوراکتور به روش تاگوچی و بررسی عملکرد آن در تصفیه بیولوژیکی

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** کنترل و بهینه سازی غلظت توده زیستی فتوبیوراکتور به روش تاگوچی و بررسی عملکرد آن در تصفیه بیولوژیکی چکیده: پژوهش حاضر شامل شبیه سازی عددی یک فتوبیوراکتور صفحهای عمودی به منظور تعیین پارامتر های بهینه کنترلر به روش تاگوچی و کنترل توده زیستی ...

مقاله برآورد نیاز آبی و آبیاری فضای سبز شهری ( نمونه موردی : شهرستان کاشمر )

word قابل ویرایش
27 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** برآورد نیاز آبی و آبیاري فضاي سبز شهري(نمونه موردي: شهرستان کاشمر) چکیده یکی از ارکان اساسی مدیریت آبیاري تعیین نیاز آبی گیاه است. به منظور برآورد تبخیر -تعرق پتانسیل گیاه مرجع((ETOمعادلات مختلفی ا رائه شده است که دقت هر یک از این روشه ...

مقالات تاثیر رنگ ها در فضای مدرسه در میزان یادگیری دانش آموزان

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
تاثیر رنگ ها در فضای مدرسه در میزان یادگیری دانش آموزان چکیده رنگ جزو جداییناپذیر و ضروری زندگی و محیط پیرامون انسانهاست زیرا با کمک آن میتوان احساسات خود را بیان کرد و حالاتی را بهوجود آورد که بتواند تأثیر لازم و مناسب خود را بگذارد. رنگها میتوانند موجب شادی، امید یا ناراحتی و اندوه در افراد شوند.در این تح ...