تحقیق در مورد بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران

word قابل ویرایش
31 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران

بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران

بیان مسئله:
کنترل میزان رشد جمعیت یکی از مهمترین شاخصهای توسعه بحساب می آید. جمعیت دنیا در سال ۱۹۵۰ دو و نیم میلیارد نفر بوده و اکنون از مرز ۶ ملیارد نفر گذشته است و پیش بینی می شود در سال ۲۰۲۵ میلادی به ۵/۸ میلیارد نفر برسد طی همین سالها در ایران روند رشد جمعیت از متوسط دنیا بالاتر بود و جمعیت ۱۰ میلیونی ۱۰۰ سال قبل اکنون به نزدیک به ۷ برابر رسیده است .

کشور جمهوری اسلامی ایران که در دوران سالهای اولیه انقلاب دارای رشد جمعیت بالا و در حدود۷/۲ (که تا ۴/۳ نیز ذکر شده است) و در سالهای اخیر این میزان رشد تا حدود ۷/۱ (و مواردی تا ۲/۱ نیز ذکر شده) کاهش یافت این کاهش رشد جمعیت ناشی از اجرای طرحها و برنامه های کنترل جمعیت در سالهای اخیر بوده است.

هرم سنی جمعیت ایران در سالهای اول بعد از انقلاب شکلی مخروطی با قاعده پهن به خود گرفت که این شکل نشانگر رشد جمعیت بالا است و در سالهای بعد این رشد بسرعت کنترل و باعث تغییر در شکل نمودار فوق گردید بطوری که اکنون یک ناحیه فرو رفته در قاعده مخروط را می توان بوضوح مشاهده کرد مشابه این تغییر را می توان در نمودار رشد جمعیت کشور های اروپایی و بخصوص در کشور آلمان پس از جنگ جهانی اول مشاهده نمود که البته این تغییر شکل نمودار در اروپا در بین گروه جوانان و افراد میانسال (بویژه مردان ) و بدلیل کشته شدن سربازان در جنگ بوده است در حالی که تغییر شکل مزبور در کشور ما ناشی از کنترل رشد جمعیت و تنظیم خانواده می باشد.

کشور ایران دارای جمعیت جوانی می باشد و برابر آمار (در زمان مطالعه) حدود ۳۵% جمعیت کشور را افراد زیر ۱۸ سال تشکیل می دهند این آمار اهمیت تحقیق در مسائل جوانان و از جمله مسئله ازدواج را روشن تر می نماید .

براساس مطالعات انجام شده در سال ۱۳۶۵ از سوی سازمان ثبت احوال نشان می دهد که ۹۹ در صد از زنان کشور ما موفق به ازدواج می شوند و تنها یک درصد آنان تا پایان عمر خود موفق به ازدواج نمی شوند .

شاخص دیگر میانگین طول مدت ازدواج است که این رقم در جامعه ما بسیار بالا است.
الگوی ازدواج در ایران بر اساس باور مردم به این گونه است که شوهر باید از زن بزرگتر باشد و میزان تفاوت سن حداقل ۵ سال را لازم و این اختلاف سن را ضامن بقای خانواده ها می دانند.

همچنین طبق تحقیق انجام شده از سوی سازمان ثبت احوال میزان تفاوت سنی زن و مرد در کشور طی سالهای دهه ۶۰ بین ۸/۴ تا ۱/۵ بوده است اخیرا مجلس شورای اسلامی نیز در یک طرح پیشنهادی سن قانونی ازدواج برای مردان ۱۸ و برای زنان را ۱۵ سال اعلام نمود.
آمار های موجود اختلاف سن زن و مرد را در جوامع مختلف و از جمله در جوامع غربی نیز در همین حدود نشان می دهد تا به آنجا که فرمول زیر را که از دوران ارسطو باقی مانده است برای تعیین سن مناسب ازدواج زن و مرد صادق دانسته اند.

۷+ (۲/ سن مرد) = سن زن
نمودار شماره ۱: نمایش میانگین سن ازدواج در زن و مرد بر اساس فرمول فوق

بر اساس این طرز تفکر و طبق فرمول فوق مشخص است که با افزایش سن ازدواج میزان اختلاف سن زن و مرد نیز افزایش می یابد به گونه ای که سن مناسب زن برای مرد ۱۴ ساله معادل ۱۴ سال و برای مرد ۲۰ ساله معادل ۱۷ سال و برای مرد ۴۰ ساله معادل ۲۷ سال و برای مرد ۶۰ ساله معادل ۳۷ سال خواهد بود.
نتیجه چنین تفکری در صورتی که میزان رشد جمعیت همواره مثبت باشد آن است که همیشه تعداد زنان در معرض ازدواج به مردان در معرض ازدواج بیشتر بوده است این موضوع تا کنون مشکل حادی را برای ازدواج زنان بوجود نیاورده لیکن این مشکل همیشه بطور مزمن خود را بروز داده است اگر چه تعدد زوجات باعث شده است تا ازدواج تعداد کمی از این بانوان نیز ممکن گردد.

بر اساس آمار منتشره از سوی سازمان ثبت احوال ۸۲/۲ درصد مردان کشور ما در سال ۱۳۷۰ دارای ۲ همسر بوده اند که تعداد بیش از ۳۴۵ هزار نفر از زنان را شامل می شود اگر فرض کنیم که فرهنگ چند همسری در جامعه همچنان حاکم باشد باز هم نمی توان انتظار داشت که کلیه دختران فرصت ازدواج را پیدا نماید ضمن آنکه عوارض چند همسری را نیز باید پذیرا باشند.

به ازای هر مرد در سن ازدواج حداقل یک زن در سن ازدواج و با اختلاف سنی ذکر شده وجود دارد لیکن با توجه به الگوی سنی ازدواج و فرهنگ اختلاف سن زن و مرد حاکم بر کشور ما انتظار می رود با توجه به تغییراتی که در میزان رشد جمعیت در کشور ما اتفاق افتاده است و منحنی هرم سنی در بخش قاعده آن دچار فرورفتگی شده است در سالهای آینده تعداد پسر های آماده ازدواج از تعداد دختر ها بیشتر شده و چه بسا تعداد قابل توجهی از آنان تا پایان عمر مجرد باقی بمانند اگر چه ممکن است تعدادی از مردان به فکر خروج ازکشور برای ازدواج افتند البته امکان واردات دختر از کشور های دیگر را نیز می توان در نظر گرفت! در هر حال این مشکل را با قانون چند همسری هم نمی توان رفع نمود!!

لازم به ذکر است در صورتی که بخشی از افراد جامعه بدلیل عدم تعادل تعداد پسر و دختر آماده ازدواج مجرد باقی بمانند علاوه بر ایجاد زمینه های فساد برای آنان بخش وسیعی ازافراد متاهل جامعه را نیز به فساد سوق می دهند حال این سوال پیش می آید که آیا افزایش تعداد افراد مجرد در جامعه را باید یک معضل بشمار آورد و یا اینکه مانند غربیها آن را به عنوان عامل کنترل جمعیت بحساب آورده و از آن استقبال نمود به هر حال پیش بینی میزان تجرد در بین زنان و مردان در سالهای بعد می تواند امکان تصمیم گیری های حساب شده و بموقع برای سیاستگزاران بهداشتی و بلکه فرهنگی و اقتصادی را فراهم سازد.

در یک بررسی وسیع که بوسیله دفتر سلامت خانواده و جمعیت در وزارت بهداشت و درمان و با نظارت مرکز آمار و همکاری کارشناسان و سازمانهای بین المللی در مهر ماه سال ۱۳۷۹ انجام شد آمار و اطلاعات بسیاری در زمینه جمعیت و شاخصهای توسعه جمع آوری گردید در این تحقیق علاوه بر سن تولد کلیه افراد خانواده سن ازدواج در زوجین مورد سوال قرار گرفت که زمینه بسیار مناسبی را برای انجام تحقیق در این زمینه فراهم ساخته است .

لازم به ذکر اکنون نتایج این مطالعه تحت عنوان سیمای جمعیت و سلامت در جمهوری اسلامی ایران (مهر ماه ۱۳۷۹) منتشر شده است

عوامل موثر بر الگوی سنی ازدواج:
الگوی سنی ازدواج در هر جامعه ای تابع شرایط عرضه وتقاضای حاکم بر آن جامعه می باشد و عوامل موثر برآن عبارتند از:

الف – عوامل موثر بر سن ازدواج در زن و مرد
۱- وضعیت تحصیلی و فرهنگی افراد جامعه
۲- وضعیت اقتصادی جامعه

۳- امنیت و آرامش حاکم بر جامعه

۴- طبقه اجتماعی خانوار (شهری و روستایی – کارگری و کشاورزی)
۵- قوانین و مقررات حاکم بر جامعه
ب – عوامل موثر بر اختلاف سن زن ومرد در هنگام ازدواج
۱- سنتها و فرهنگ اختلاف سنی زن و مرد در هنگام ازدواج حاکم بر هر جامعه
۲- وضعیت تحصیلی و فرهنگی افراد جامعه
۳- قوانین و مقررات حاکم بر جامعه

۴- میانگین سن ازدواج در جامعه
ج – عوامل موثر بر افزایش و کاهش میزان ازدواج
۱- وضعیت اقتصادی جامعه
۲- پایین بودن سن ازدواج
۳- پذیرش فرهنگ تجرد در جامعه
د – عوامل موثر بر ازدواج مجدد در زن ومرد

۱- پذیرش فرهنگ چند همسری از سوی جامعه
۲- میزان طلاق در جامعه

۳- میزان از دست دادن همسر بدلیل فوت در بین زنان و مردان
ه- عوامل موثر بر نسبت جنسی در جامعه
۱- تعداد پسر و دختر مجرد هر گروه سنی
۲- تغییرات در الگوی باروری و افزایش و یا کاهش شدید رشد جمعیت
۳- مرگ و میر و یا تلفات ناشی از جنگ در بین جنس مذکر

۴- مهاجرت ها ی بی رویه جوانان به خارج از کشور
۵- مهاجرت های بی رویه اتباع خارجی بی همسر به داخل کشور
۶- مهاجرت های شغلی در بین جنس مذکر

اهداف:
هدف کلی:
بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران و برآورد وضعیت آن در سالهای آینده

اهداف اختصاصی:
۱- تعیین الگوی سنی ازدواج در کشور به تفکیک گروه های سنی
۲- تعیین وضعیت الگوی سنی ازدواج در سالهای آینده بر اساس الگوهای سنی موجود در جامعه
۳- تعیین وضعیت الگوی سنی ازدواج در سالهای آینده بر اساس ایجاد تغییر در الگوی سنی موجود

اهداف کاربردی:
۱- پیش بینی میزان تجرد قطعی در بین جوانان در دهه های آینده بر اساس الگوی سنی ازدواج در ایران
۲- تعیین الگوی سنی مناسب ازدواج در ایران برای پیشگیری از تجرد قطعی جوانان در ده های آینده

سئوال ها:
۱- الگوی سنی ازدواج در کشور چگونه است
۲- ترکیب سنی جمعیت مجرد و متاهل چگونه است
۳- ترکیب سنی جمعیت مجرد در سالهای آینده چگونه خواهد بود
۴- در صورت تغییر در الگوی سنی ازدواج ترکیب سنی جمعیت مجرد در سالهای آینده چگونه خواهد بود

فرضیات:
۱- اختلاف سن هنگام ازدواج در زن و مرد در ایران بالا است
۲- ترکیب سنی جمعیت کشور بطور مشخص متفاوت از دیگر کشورها است
۳- ترکیب سنی جمعیت مجرد در کشور با توجه به اختلاف سن هنگام ازدواج نامناسب است و در سالهای آینده عدم تناسب بین گروه های سنی منجر به تجرد تعداد زیادی از جمعیت کشورخواهد گردید
۴- در صورت تغییر در الگوی سنی ازدواج می توان از تجرد قطعی افراد در سال های آینده جلوگیری نمود
روش تحقیق:

بمنظور بررسی ویژگیهای جمعیتی و بهداشتی در جمهوری اسلامی ایران دفتر سلامت خانواده و جمعیت با همکاری مرکز آمار ایران و با مشارکت کارشناسان و سازمانهای ملی و بین المللی طرح تحقیقاتی وسیعی را در مهرماه ۱۳۷۹ در سراسر کشور به اجرا در آورده است.
در این طرح ملی که زیر نظر کارشناسان ستادی وزارت بهداشت و مرکز آمار انجام شد پرسشنامه ای ۲۲ صفحه ای مشتمل بر کلیه اطلاعات جمعیتی و بهداشتی کشور تهیه گردید.

در این بررسی که توسط تیم های با تجربه از سراسر کشور و با نظارت کارشناسان ستاد مرکزی وزارت بهداشت و مرکز آمار ایران انجام شد اطلاعات فراوانی در زمینه های اطلاعات عمومی خانوار – اعضای خانواده ها – وضعیت کار افراد ۵ تا ۱۴ سال – حادثه و معلولیت در خانوار – تسهیلات و امکانات رفاهی خانوار – اطلاعات عمومی و باروری و شیردهی زنان ۱۰ تا ۴۹ ساله – تنظیم خانواده – وضعیت کودکان زیر ۵ سال در مورد بیماریهای اسهالی و عفونتهای حاد تنفسی – آموزش پیش دبستانی و شیر مادر جمع آوری گردید.

برای بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران نیاز به داده هایی در زمینه سن ازدواج زن سن ازدواج مرد و سال ازدواج آنها می باشد در طرح بررسی ویژگیهای جمعیتی و بهداشتی در ایران داده های جمع آوری شده که قابل بکارگیری در این بررسی می باشند عبارتند از:
۱- سن هر یک از اعضای خانوار چقدر است؟
۲- وضعیت تاهل هر یک از اعضای خانوار چگونه است؟

۳- سن در اولین ازدواج زن چقدر است؟
۴- در این ازدواج (اولین ازدواج) شوهر چند سال داشت؟
در این بررسی برای هریک از افراد زن ۱۰ – ۴۹ ساله خانوار که حداقل یک بار ازدواج کرده فرم مخصوص تکمیل شده است بگونه ای که کلیه زنان همسردار یا بی همسر (بعلت طلاق یا فوت همسر) مورد پرسشگری قرار گرفته و به سوالات فوق پاسخ داده اند.
لازم به ذکر است که با داده های موجود می توان میزان ازدواج و الگوی ازدواج را به تفکیک هر سال مورد بررسی قرار داد برای این منظور کافی است برای بدست آوردن سال ازدواج از فرمول زیر استفاده کنیم.
سن زن در اولین ازدواج + سن زن – ۱۳۷۹ = سال ازدواج

بدین تربیب می توان فهمید که هر گروه سنی از زنان با کدام گروه سنی از مردان ازدواج کرده اند و در طی سالهای مختلف این الگوی سنی چه تغییری کرده است. با فرض ثابت ماندن الگوی بدست آمده در دهه آینده و درصورت اعمال این الگو می‎توان روند توزیع سنی زنان و مردان در معرض ازدواج در سالهای آینده را پیش گویی و مورد مطالعه قرار داد.
نمونه گیری:

با توجه به اینکه در بررسی انجام شده حجم نمونه زیادی جمع آوری شده است و نمونه شباهت به سرشماری خواهد داشت و تعیین حجم نمونه نیاز نخواهد بود.
در این بررسی از هر استان دوهزار خانوار روستایی و دوهزار خانوار شهری مورد بررسی قرار گرفتند و حدود ۱۱۴ هزار خانوار ایرانی (مشتمل بر ۵۳۶ هزار نفر) مورد پرسشگری قرار گرفته که برای هر خانوار پرسشنامه هایی مشتمل بر ۲۲ صفحه توسط نیروهای کارآزموده تکمیل گردید.

ملاحظات اخ

لاقی:
در این مطالعه نکات اخلاقی لازم رعایت شده است و در صورت مشاهده امکان وقوع فرضیات فوق با ارائه راه حل مناسب به مسئولان و سیاست گذاران کشور نسبت به پیشگیری از مشکل فوق اقدام خواهد شد .

پیش آزمایی:
از آنجا که این بررسی بر اساس اطلاعات بدست آمده از طرح بررسی ویژگیهای جمعیتی و بهداشتی در جمهوری اسلامی ایران می باشد نیازی به پیش آزمایی وجود ندارد.

نتیجه بررسی:
بررسی ویژگیهای جمعیتی و بهداشتی در تاریخ مهر ماه ۱۳۷۹ با انجام پرسشگری از حدود ۱۱۴ هزار خانوار در سراسر کشور انجام شد در این بررسی که توسط تیم های با تجربه از سراسر کشور و با نظارت کارشناسان ستاد مرکزی وزارت بهداشت و مرکز آمار ایران انجام شد اطلاعات فراوانی در زمینه های مختلف جمعیتی بدست آمد.
برای ورود داده ها به رایانه نرم افزار ویژه ای بوسیله EpiInfo طراحی گردید که در آن کنترل های ویژه ای نیز در نظر گرفته شد که این امکان را فراهم نمود تا داده ها با دقت بیشتری ثبت شوند.
طی دوره بررسی فعالیت های کنترل و نظارت و ارزشیابی بصورت مستمر و دقیق توسط مجریان اعمال گردید.
پس از تکمیل و انتشار نتایج بررسی فوق داده های طرح در آذرماه ۱۳۸۲ بطور کامل جهت انجام بررسی بروی الگوی سنی ازدواج در اختیار قرار گرفت.

تحلیل داده ها:
بررسی وضع موجود :
پس از دریافت داده ها نسبت به حذف مواردی که دارای داده های ناقص و یا متناقض برای این بررسی بودند از قبیل نداشتن سن هنگام ازدواج و یا سن همسر در هنگام ازدواج و یا عدم تناسب سن فرد با اطلاعات مربوط به تاهل اقدام گردید. لازم به ذکر است موارد حذف شده حدود ۰۰۱۷/۰ از اطلاعات جمعیتی و کمتر از ۰۶/۰ از اطلاعات مربوط به سن تاهل بوده است که در نتایج بدست آمده بی تاثیر می باشند.

پس از اینکه داده ها پالایش شدند و امکان کار با داده ها فراهم شد نتایج حاصل به تفکیک جمعیت های هر استان – شهر و روستا- زن ومرد- تاهل و تجرد (افراد هرگز ازدواج نکرده و حداقل یکبار ازدواج کرده) و گروه های سنی ۵ ساله در جداول ویژه ثبت شد به گونه ای که امکان مقایسه نتایج به تفکیک هر یک از گروه های فوق امکان پذیر باشد از طرفی داده های وضعیت تاهل زنان نیز به تفکیک هر استان – شهر و روستا و گروه های سنی در جداول مربوطه ثبت گردید در ادامه به کمک نرم افزار Excel نمودار هرم سنی در جمعیت های مختلف و به تفکیک هر استان، شهر و روستا و وضعیت تاهل ترسیم شد.

در بررسی اولیه مشاهده می شود که اختلاف چشمگیری در نتایج حاصله از استانهای مختلف و شهر و روستا غیر از موارد خاص مشاهده نمی شود به گونه ای که می توان نتایج هر یک از جمعیت ها را به کل کشور تعمیم داد.

هرم سنی به تفکیک استانها: به منظور بررسی وضعیت الگوی سنی ازدواج در جامعه به تفکیک هر یک از استانها و جمعیت های شهری و روستایی اختلاف سنی زن و مرد بر اساس سالهای ازدواج آنها محاسبه و نمودار مربوطه ترسیم شد نمودار های هرم سنی استانهای مختلف نشان می دهند که کلیه استان های مورد مطالعه از وضعیت تقریبا مشابهی برخوردار هستند اگر چه تفاوتهای اندکی را می توان در نمودار ها مشاهده نمود علیرغم برابر بودن تعداد خوشه ها در هر استان جمعیت های بدست آمده با اندکی تفاوت همراه می باشند.

هرم سنی به تفکیک روستا و شهر: در نگاه اولیه به هرم سنی جمعیت های شهری و روستایی می توان بوضوح به شباهت های بین آنها و هرم سنی هر یک از استان ها و هرم سنی کل کشور پی برد اما در مقایسه بین هرمهای سنی شهر و روستا با کمی دقت می توان اختلاف جزئی موجود بین آنها را ملاحظه نمود و آن اینکه نسبت جمعیت مرد به زن در هر گروه سنی در روستا کمتر از مقدار آن در شهر است این موضوع نشان دهنده مهاجرت شغلی جمعیت های مرد روستایی به سوی شهرها می باشد.

هرم سنی به تفکیک روستا و شهر در کل کشور: برای محاسبه و ترسیم دقیق هرم سنی اطلاعات بدست آمده را پس از وزن دهی با یکدیگر جمع نموده و هرم سنی برای کل کشور به تفکیک شهر و روستا ترسیم گردید.

با توجه به اینکه اطلاعات بدست آمده مربوط به سال ۱۳۷۹ می باشد برای برآورد وضع موجود محاسبه و اصلاح مقادیر بدست آمده ضروری بنظر می رسید. بدین منظور با فرض اینکه الگوی سنی ازدواج در طی سالهای ۷۹ تا ۸۲ تغییر زیادی نداشته است ابتدا الگوی سنی ازدواج را به تفکیک سن برای زن و مرد در سه سال منتهی به ۷۹ محاسبه نموده و مقادیر بدست آمده از تعداد افراد مجرد کاسته شد تا تصویری از وضعیت فعلی در سال ۸۲ بدست آید.
لازم به ذکر است منظور از افراد مجرد افراد هرگز ازدواج نکرده می باشد و افراد متاهل شامل افراد حداقل یکبار ازدواج کرده می باشد.

جدول شماره ۱: جمعیت های برآورد شده در گروههای سنی به تفکیک جنس و تاهل در کل کشور در سال ۱۳۸۲
متولدین سالهای گروه سنی زن مرد کل جمعیت
مجرد مزدوج ۷۹-۸۲ متاهل مجرد مزدوج ۷۹-۸۲ متاهل
۷۸- ۸۲ ۰ – ۴ ۲۵۵۵۸۰۳ ۰ ۰ ۲۶۴۹۶۵۳ ۰ ۰ ۵۲۰۵۴۵۷
۷۳ – ۷۷ ۵ – ۹ ۳۳۸۲۸۹۴ ۱۲۹۹ ۰ ۳۴۷۶۵۰۹ ۰ ۰ ۶۸۶۰۷۰۲

۶۸- ۷۲ ۱۰ – ۱۴ ۳۹۸۹۷۵۹ ۲۴۶۲۲۵ ۳۷۰۰۱ ۴۴۲۹۰۲۴ ۶۳۹۱ ۱۲۶۹۳ ۸۷۲۱۰۹۲
۶۳ – ۶۷ ۱۵ – ۱۹ ۳۰۱۴۳۳۱ ۶۷۵۲۵۶ ۷۱۱۵۴۸ ۴۰۵۸۹۵۰ ۲۳۹۰۱۱ ۷۱۴۰۲ ۸۷۷۰۴۹۸
۵۸- ۶۲ ۲۰ – ۲۴ ۱۱۷۵۸۶۳ ۲۹۷۰۱۹ ۱۷۴۱۳۳۰ ۱۷۰۰۲۹۴ ۶۸۴۹۴۸ ۷۲۹۳۷۴ ۶۳۲۸۸۲۹
۵۳ – ۵۷ ۲۵ – ۲۹ ۴۳۰۲۷۹ ۶۶۱۱۹ ۲۰۴۹۵۷۷ ۵۷۰۳۸۸ ۳۰۰۹۰۷ ۱۷۹۹۴۵۲ ۵۲۱۶۷۲۱

۴۸- ۵۲ ۳۰ – ۳۴ ۱۸۳۳۲۷ ۱۶۵۵۰ ۲۰۲۸۵۹۰ ۱۶۸۰۱۸ ۴۹۱۲۵ ۲۰۰۲۳۶۲ ۴۴۴۷۹۷۲
۴۳ – ۴۷ ۳۵ – ۳۹ ۸۵۵۸۲ ۳۳۷۳ ۱۸۱۴۳۰۱ ۵۶۲۸۹ ۱۲۹۹۱ ۱۸۵۷۰۹۹ ۳۸۲۹۶۳۴
۳۸- ۴۲ ۴۰ – ۴۴ ۴۸۵۴۷ ۷۹۶ ۱۶۵۴۳۸۱ ۱۸۳۵۴ ۵۱۸۴ ۱۶۵۵۰۴۰ ۳۳۸۲۳۰۳

۳۳ – ۳۷ ۴۵ – ۴۹ ۲۱۵۶۵ ۳۹۸ ۱۲۹۵۳۱۵ ۱۵۰۲۰ ۲۶۵۹ ۱۳۶۱۴۹۳ ۲۶۹۶۴۵۱
۲۸- ۳۲ ۵۰ – ۵۴ ۸۸۵۱ ۰ ۱۰۵۴۷۵۶ ۶۷۳۷ ۱۴۵۷ ۸۹۷۱۵۰ ۱۹۶۸۹۵۲
۲۳ – ۲۷ ۵۵ – ۵۹ ۶۰۱۲ ۰ ۷۵۶۰۴۸ ۳۰۷۳ ۲۰۸۱ ۷۶۴۲۰۸ ۱۵۳۱۴۲۲

۱۸- ۲۲ ۶۰ – ۶۴ ۴۰۵۵ ۰ ۶۸۶۵۵۸ ۵۵۸۶ ۱۲۲۴ ۸۰۷۱۲۵ ۱۵۰۴۵۴۸
۱۳ – ۱۷ ۶۵ – ۶۹ ۷۱۰۱ ۰ ۶۰۳۱۴۶ ۵۶۳۴ ۴۹۵ ۷۰۵۹۸۵ ۱۳۲۲۳۶۱
۰۸- ۱۲ ۷۰ – ۷۴ ۶۷۴۲ ۰ ۴۸۰۶۸۷ ۳۵۰۳ ۲۴۰ ۵۴۹۳۵۲ ۱۰۴۰۵۲۴

۰۳ – ۰۷ ۷۵ – ۷۹ ۳۴۷۸ ۰ ۳۰۶۳۷۹ ۲۹۱۱ ۸۳ ۳۵۱۴۴۱ ۶۶۴۲۹۱
۱۹۹۸- ۰۲ ۸۰ – ۸۴ ۸۹۲ ۰ ۱۰۷۷۸۷ ۱۲۶۰ ۰ ۱۱۴۷۰۱ ۲۲۴۶۴۰
۱۹۹۳ – ۱۹۹۷ ۸۵ – ۸۹ ۱۳۱۸ ۰ ۴۴۱۰۳ ۱۵۲۹ ۰ ۴۰۵۴۱ ۸۷۴۹۱
۱۹۸۸ – ۱۹۹۲ ۹۰ – ۹۴ ۱۶۰ ۰ ۲۳۳۰۷ ۱۱۴۱ ۰ ۱۶۶۵۵ ۴۱۲۶۱
۱۹۸۳ – ۱۹۸۷ ۹۵ – ۹۹ ۱۱۸۲ ۰ ۳۰۴۵۰ ۱۴۰۲ ۰ ۲۲۵۶۴ ۵۵۵۹۷
جمع جمع ۱۴۹۲۷۷۴۰ ۱۳۰۷۰۳۵ ۱۵۴۲۵۲۶۲ ۱۷۱۷۵۲۷۶ ۱۳۰۶۷۹۵ ۱۳۷۵۸۶۳۸ ۶۳۹۰۰۷۴۸

جدول شماره ۲: جمعیت های برآورد شده در گروههای سنی به تفکیک جنس و تاهل در روستا در سال ۱۳۸۲
متولدین سالهای گروه سنی زن مرد کل جمعیت
مجرد مزدوج ۷۹-۸۲ متاهل مجرد مزدوج ۷۹-۸۲ متاهل
۷۸- ۸۲ ۰–۴ ۱۰۲۲۰۵۵ ۰ ۰ ۱۰۸۹۸۷۰ ۰ ۰ ۲۱۱۱۹۲۵
۷۳ – ۷۷ ۵–۹ ۱۳۸۷۲۹۰ ۸۲۵ ۰ ۱۴۵۰۵۹۰ ۰ ۰ ۲۸۳۸۷۰۶
۶۸- ۷۲ ۱۰–۱۴ ۱۵۰۴۹۲۴ ۱۱۱۲۷۴ ۲۰۲۱۵ ۱۶۶۹۶۵۲ ۳۵۵۰ ۵۶۵۹ ۳۳۱۵۲۷۲

۶۳ – ۶۷ ۱۵–۱۹ ۱۰۲۶۲۰۵ ۲۳۷۵۷۱ ۳۰۰۱۰۵ ۱۳۲۴۷۵۶ ۱۱۰۵۳۱ ۳۴۴۱۹ ۳۰۳۳۵۸۷
۵۸- ۶۲ ۲۰–۲۴ ۴۵۲۰۱۱ ۸۷۲۵۳ ۶۲۴۷۵۱ ۵۱۱۲۷۷ ۲۵۸۷۸۶ ۳۳۲۹۴۴ ۲۲۶۷۰۲۱
۵۳ – ۵۷ ۲۵–۲۹ ۱۸۲۰۷۳ ۱۹۳۹۹ ۶۸۵۶۲۲ ۱۶۰۰۷۴ ۷۱۵۶۹ ۶۸۸۸۲۷ ۱۸۰۷۵۶۳
۴۸- ۵۲ ۳۰–۳۴ ۶۹۵۸۹ ۴۸۷۰ ۶۱۹۷۹۵ ۲۹۱۰۷ ۹۸۲۳ ۶۲۷۰۵۱ ۱۳۶۰۲۳۶
۴۳ – ۴۷ ۳۵–۳۹ ۲۵۹۴۴ ۱۳۲۱ ۵۳۵۵۴۱ ۶۸۰۰ ۲۸۸۹ ۵۳۹۴۷۵ ۱۱۱۱۹۷۰

۳۸- ۴۲ ۴۰–۴۴ ۱۱۲۷۲ ۱۶۵ ۵۱۴۵۸۵ ۳۳۰۸ ۱۲۳۸ ۴۸۶۰۴۸ ۱۰۱۶۶۱۶
۳۳ – ۳۷ ۴۵–۴۹ ۴۳۰۵ ۸۳ ۴۳۱۵۱۵ ۵۸۴ ۱۲۳۸ ۳۸۵۰۳۷ ۸۲۲۷۶۲
۲۸- ۳۲ ۵۰–۵۴ ۳۱۱۱ ۰ ۳۵۵۸۷۱ ۱۹۵۳ ۸۲۵ ۲۶۸۲۸۷ ۶۳۰۰۴۹
۲۳ – ۲۷ ۵۵–۵۹ ۱۵۸۴ ۰ ۲۷۲۳۲۷ ۶۷۷ ۶۶۰ ۲۳۷۴۰۳ ۵۱۲۶۵۲

۱۸- ۲۲ ۶۰–۶۴ ۱۸۹۵ ۰ ۲۷۱۹۳۶ ۱۱۳۲ ۹۰۸ ۳۰۰۴۳۴ ۵۷۶۳۰۶
۱۳ – ۱۷ ۶۵–۶۹ ۱۵۱۲ ۰ ۲۳۸۹۵۲ ۹۹۱ ۴۹۵ ۲۹۲۳۹۶ ۵۳۴۳۴۶
۰۸- ۱۲ ۷۰–۷۴ ۱۲۸۵ ۰ ۱۹۳۷۶۸ ۱۱۲۶ ۸۳ ۲۳۵۴۷۸ ۴۳۱۷۴۰
۰۳ – ۰۷ ۷۵–۷۹ ۱۰۸۲ ۰ ۱۱۸۸۱۴ ۳۳۴ ۸۳ ۱۵۲۹۵۶ ۲۷۳۲۷۰

۱۹۹۸- ۰۲ ۸۰–۸۴ ۵۷۴ ۰ ۳۸۴۶۳ ۵۶۰ ۰ ۴۵۷۶۷ ۸۵۳۶۴
۱۹۹۳ – ۱۹۹۷ ۸۵–۸۹ ۲۵۱ ۰ ۱۷۰۱۹ ۵۱۷ ۰ ۱۷۸۹۹ ۳۵۶۸۶
۱۹۸۸ – ۱۹۹۲ ۹۰–۹۴ ۲۲ ۰ ۷۲۴۲ ۰ ۰ ۸۲۰۹ ۱۵۴۷۴
۱۹۸۳ – ۱۹۸۷ ۹۵–۹۹ ۷۵۳ ۰ ۱۲۶۲۲ ۷۱۹ ۰ ۸۸۹۸ ۲۲۹۹۲
جمع جمع ۵۶۹۷۷۴۰ ۴۶۲۷۶۰ ۵۲۵۹۱۴۳ ۶۲۵۴۰۲۷ ۴۶۲۶۷۸ ۴۶۶۷۱۸۸ ۲۲۸۰۳۵۳۷

جدول شماره ۳: جمعیت های برآورد شده در گروههای سنی به تفکیک جنس و تاهل در شهر در سال ۱۳۸۲
متولدین سالهای گروه سنی زن مرد کل جمعیت
مجرد مزدوج ۷۹-۸۲ متاهل مجرد مزدوج ۷۹-۸۲ متاهل
۷۸- ۸۲ ۰–۴ ۱۵۳۳۷۴۸ ۰ ۰ ۱۵۵۹۷۸۳ ۰ ۰ ۳۰۹۳۵۳۱

۷۳ – ۷۷ ۵–۹ ۱۹۹۵۶۰۴ ۴۷۴ ۰ ۲۰۲۵۹۱۹ ۰ ۰ ۴۰۲۱۹۹۶
۶۸- ۷۲ ۱۰–۱۴ ۲۴۸۴۸۳۵ ۱۳۴۹۵۱ ۱۶۷۸۶ ۲۷۵۹۳۷۲ ۲۸۴۱ ۷۰۳۴ ۵۴۰۵۸۲۰
۶۳ – ۶۷ ۱۵–۱۹ ۱۹۸۸۱۲۶ ۴۳۷۶۸۵ ۴۱۱۴۴۴ ۲۷۳۴۱۹۳ ۱۲۸۴۸۰ ۳۶۹۸۴ ۵۷۳۶۹۱۱

۵۸- ۶۲ ۲۰–۲۴ ۷۲۳۸۵۲ ۲۰۹۷۶۷ ۱۱۱۶۵۷۹ ۱۱۸۹۰۱۷ ۴۲۶۱۶۲ ۳۹۶۴۳۰ ۴۰۶۱۸۰۷
۵۳ – ۵۷ ۲۵–۲۹ ۲۴۸۲۰۵ ۴۶۷۲۰ ۱۳۶۳۹۵۵ ۴۱۰۳۱۵ ۲۲۹۳۳۹ ۱۱۱۰۶۲۴ ۳۴۰۹۱۵۷
۴۸- ۵۲ ۳۰–۳۴ ۱۱۳۷۳۷ ۱۱۶۸۰ ۱۴۰۸۷۹۴ ۱۳۸۹۱۱ ۳۹۳۰۲ ۱۳۷۵۳۱۱ ۳۰۸۷۷۳۵
۴۳ – ۴۷ ۳۵–۳۹ ۵۹۶۳۷ ۲۰۵۲ ۱۲۷۸۷۶۰ ۴۹۴۸۹ ۱۰۱۰۲ ۱۳۱۷۶۲۴ ۲۷۱۷۶۶۴

۳۸- ۴۲ ۴۰–۴۴ ۳۷۲۷۵ ۶۳۱ ۱۱۳۹۷۹۶ ۱۵۰۴۷ ۳۹۴۶ ۱۱۶۸۹۹۳ ۲۳۶۵۶۸۸
۳۳ – ۳۷ ۴۵–۴۹ ۱۷۲۵۹ ۳۱۶ ۸۶۳۸۰۰ ۱۴۴۳۶ ۱۴۲۱ ۹۷۶۴۵۶ ۱۸۷۳۶۸۸
۲۸- ۳۲ ۵۰–۵۴ ۵۷۴۰ ۰ ۶۹۸۸۸۴ ۴۷۸۴ ۶۳۱ ۶۲۸۸۶۳ ۱۳۳۸۹۰۳

۲۳ – ۲۷ ۵۵–۵۹ ۴۴۲۹ ۰ ۴۸۳۷۲۱ ۲۳۹۶ ۱۴۲۱ ۵۲۶۸۰۴ ۱۰۱۸۷۷۰
۱۸- ۲۲ ۶۰–۶۴ ۲۱۶۰ ۰ ۴۱۴۶۲۲ ۴۴۵۴ ۳۱۶ ۵۰۶۶۹۰ ۹۲۸۲۴۲
۱۳ – ۱۷ ۶۵–۶۹ ۵۵۸۹ ۰ ۳۶۴۱۹۳ ۴۶۴۴ ۰ ۴۱۳۵۸۹ ۷۸۸۰۱۶

۰۸- ۱۲ ۷۰–۷۴ ۵۴۵۷ ۰ ۲۸۶۹۱۹ ۲۳۷۷ ۱۵۸ ۳۱۳۸۷۴ ۶۰۸۷۸۴
۰۳ – ۰۷ ۷۵–۷۹ ۲۳۹۶ ۰ ۱۸۷۵۶۴ ۲۵۷۶ ۰ ۱۹۸۴۸۵ ۳۹۱۰۲۲
۱۹۹۸- ۰۲ ۸۰–۸۴ ۳۱۷ ۰ ۶۹۳۲۴ ۷۰۱ ۰ ۶۸۹۳۵ ۱۳۹۲۷۷
۱۹۹۳ – ۱۹۹۷ ۸۵–۸۹ ۱۰۶۷ ۰ ۲۷۰۸۳ ۱۰۱۲ ۰ ۲۲۶۴۳ ۵۱۸۰۵
۱۹۸۸ – ۱۹۹۲ ۹۰–۹۴ ۱۳۷ ۰ ۱۶۰۶۵ ۱۱۴۱ ۰ ۸۴۴۵ ۲۵۷۸۸
۱۹۸۳ – ۱۹۸۷ ۹۵–۹۹ ۴۲۹ ۰ ۱۷۸۲۸ ۶۸۳ ۰ ۱۳۶۶۶ ۳۲۶۰۶
جمع جمع ۹۲۳۰۰۰۰ ۸۴۴۲۷۵ ۱۰۱۶۶۱۱۹ ۱۰۹۲۱۲۴۹ ۸۴۴۱۱۷ ۹۰۹۱۴۵۰ ۴۱۰۹۷۲۱۰

نمودار شماره ۲: هرم سنی روستایی به تفکیک تاهل وتجرد در سال ۷۹

نمودار شماره ۳: هرم سنی شهری به تفکیک تاهل وتجرد در سال ۷۹
نمودار شماره ۴: هرم سنی به تفکیک تاهل و تجرد در کل کشور در سال ۷۹
گروه های سنی:
برای رسم نمودار هرم سنی جمعیت های مربوط به نمونه ها را به تفکیک زن و مرد در گروه های سنی ۵ ساله تقسیم نموده و منحنی هرم سنی آن ترسیم گردید با توجه به شکل هرم می توان فراز و نشیب هایی را در بخشهایی از آن مشاهده نمود که مهمترین آنها با توجه به موضوع مورد بحث یعنی پیش بینی عدم تعادل جمعیتی مربوط به گروه های سنی ازدواج در آینده عبارتند از:

گروههای سنی ۱۱ تا ۲۰ سال : در گروه های سنی ۱۱ تا ۲۰ ساله نسبت به گروه سنی بالاتر از خود می توان افزایش شدید جمعیت را مشاهده نمود این افزایش مربوط به مقطع پس از انقلاب و دوران جنگ ایران و عراق است و در ارتباط مستقیم با سیاستها و برنامه های دولت پس از انقلاب می باشد که با اعمال سیاستهای تشویقی در کشور موجب کاهش سن ازدواج و درنتیجه افزایش موارد ازدواج و زاد و ولد گردید. میزان رشد جمعیت در طی سالهای فوق از مرز ۴ در هزار نیز گذشت و موجب شد تا میزان رشد جمعیت بشدت افزایش یابد.

گروههای سنی کمتر از ۱۰ سال: همانگونه که در منحنی هرم سنی مشاهده می گردد یک ناحیه فرورفته در قسمت انتهای هرم که مربوط به گروه سنی کمتر از ۱۰ سال می باشد را می توان مشاهده نمود این پدیده مربوط به مقطع پس از جنگ ایران و عراق در کشور ما می باشد که تغییر در سیاستهای دولت برای کنترل جمعیت کشور و از طرفی توسعه سیستم شبکه های بهداشتی در کشور و همچنین کاهش میزان ازدواج به دلیل معضلات اقتصادی در کشور موجب گردید تا میزان رشد جمعیت بطور ناگهانی و چشمگیری کاهش یابد و فرو رفتگیی را در قاعده هرم ایجاد نماید فرورفتگیی که ممکن است بتواند منجر به عدم تعادل در کل هرم گردد!

گروه های سنی ازدواج:
سن ازدواج در زن و مرد: همانگونه که از نمودار اختلاف سنی زنان و مردان به تفکیک سال ازدواج مشاهده می شود با گذشت سنوات رفته رفته سن ازدواج زنان از ارقام کمتر از ده به نزدیک به بیست سال رسیده است و از طرفی سن ازدواج مردان بین ارقام ۲۲ تا ۲۵ سال در نوسان بوده است اما دلیل این امر آن است که گروه مورد مطالعه زنان ده تا ۴۹ سال می باشند طبیعی است که در این مطالعه زنانی که مثلا در سال ۱۳۳۹ ازدواج نموده اند و بالای ۱۰ سال عمر داشته اند بدلیل اینکه اکنون بیش از ۴۹ سال دارند بطور خودکار از مطالعه حذف شده اند بنابر این تنها زنانی که کمتر از ۱۰ سال داشته اند در مطالعه قرار می گیرند به همین دلیل نتایج حاصل بویژه در گروه های سنی بالا دقیق نمی باشند.

با در نظر گرفتن این نکته و با توجه به نمودار شماره ۵ و جداول مربوطه می توان نتیجه گرفت افزایش روند میانگین سن ازدواج در بین زنان از حدود سن ۱۷ سالگی در سال ۱۳۵۵ به سن ۱/۲۰ سالگی در سال ۱۳۷۹ است این در حالی است که میانگین سن ازدواج در بین مردان از حدود ۷/۲۲ در سال ۱۳۵۵ به ۹/۲۴ در سال ۱۳۷۹ رسیده است به بیان دیگر میزان اختلاف سن زن و مرد در موقع ازدواج در طی سالهای فوق از حدود ۸/۵ به ۸/۴ سال کاهش یافته است. نتایج فوق با آمارهای بدست آمده از مرکز آمار ایران و سرشماری منطبق می باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 31 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد