دانلود پاورپوینت ارزیابی اثرات تعیین حداقل دستمزد بر اشتغال (سنی وجنسی)در ایران ۱۳۷۵-۱۳۵۰

PowerPoint قابل ویرایش
67 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت ارزیابی اثرات تعیین حداقل دستمزد بر اشتغال (سنی وجنسی)در ایران ۱۳۷۵-۱۳۵۰ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت ارزیابی اثرات تعیین حداقل دستمزد بر اشتغال (سنی وجنسی)در ایران ۱۳۷۵-۱۳۵۰ قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

مقدمه

    بدون شک مهمترین مساله حال حاضر اقتصاد کشور  ، اشتغال

 و بیکاری است . از جمله موانع رشد اشتغال در کشور ، انعطاف

ناپذیری قانون کار است که حداقل دستمزد از بحث انگیزترین

 مواد آن می باشد

اسلاید ۲ :

تعاریف حداقل دستمزد

    مزدی است که بدون توجه به میزان بهره وری نیروی کار و دیگر روابط و قوانین حاکم بر مزدها نظیر عرضه و تقاضای نِِیروی کار،قدرت چانه زنی و مذاکرات دسته جمعی ،صرفا  بنابر ملاحظات زیستی و معیشتی کارگر و خانواده او تعیین  می شود .

اسلاید ۳ :

     حداقل دستمزد عبارت است از نرخهای مزدی که از طریق قانون یا مذاکرات دسته جمعی برقرارمی شود و با مزد های پایین تر از این نرخ  نمیتوان کارگران را استخدام کرد و پرداخت آن باید به صورت نقدی باشد  و پرداخت های  غیرنقدی که  در قراردادها پیش بینی می شودبه عنوان پرداختی تلقی می شود که اضافه بر حداقل مزد است.

اسلاید ۴ :

تعریف حداقل دستمزد در قانون کار

 ماده ۴۱ فصل سوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران :

حداقل مزد بدون آنکه مشخصات روحی  وجسمی کارگران        و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به        اندازه ای باشد تا زندگی یک خانوار که تعداد متوسط آنها         توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین کند .

اسلاید ۵ :

 سازمان بین المللی کار(ILO )

سال ۱۹۲۸: مقاوله نامه شماره ۲۶ در مورد سازوکار تعیین حداقل دستمزد و توصیه نامه شماره ۳۰

سال ۱۹۵۱: مقاوله نامه شماره۹۹ در مورد سازوکار تعیین حداقل دستمزد در کشاورزی  و توصیه نامه شماره ۸۹

سال ۱۹۷۰: مقاوله نامه شماره ۱۳۱ در مورد تعیین حداقل دستمزد به ویژه در کشورهای در حال توسعه  و توصیه نامه شماره ۱۳۵

اسلاید ۶ :

صد و هشتمین نشست کارشناسان ILO :

    حداقل دستمزد نشان دهنده پایین ترین سطح مزدی است که براساس عرف یا قانون صرف نظرازروش محاسبه آن یا صلاحیت کارگردر تصدی شغل،تعیین می شود و به شیوه ای تعیین می شود که حداقل نیازهای کارگر و خانواده اش را با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی برآورده کند.

اسلاید ۷ :

 گروه هدف :
کارگران و خانواده های آنان

    هدف از تعیین حداقل دستمزد تامین نیازهای اساسی کارگران و خانواده های آنان است و نه دیگرافراد و گروههای اجتماعی.  در واقع بایستی حداقل دستمزدها را به عنوان مکمل دیگر ابزار سیاستی از قبیل بیمه بیکاری،تامین اجتماعی و ایجاد اشتغال در مبارزه با فقر و نابرابری فزاینده دید

 

اسلاید ۸ :

 اهداف تعیین حداقل دستمزد 

üجلوگیری از استثمار نیروی کار

üکاهش نابرابری دستمزدها

üاز میان بردن رقابت غیرقانونی کارفرمایان )دامپینگ مزدی)

üتوزیع عادلانه درآمد

üبهبود و ترویج رفتار قانونی تر کارکنان

اسلاید ۹ :

اعلامیه جهانی حقوق بشر

در ماده  ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر منصفانه بودن دستمزد به طوری که زندگی فرد و خانواده اش را هم شان با حیثیت و کرامت انسانی تامین کند تاکید شده است

اسلاید ۱۰ :

 مراجع تصمیم گیرنده درمورد تعیین و تعدیل دستمزدها

  • قانون ایالات متحده
  • تصمیم های مقام های صلاحیت دار : اندونزی
  • شوراها یا هیات های تعیین مزد : تایلند ، ژاپن ، کره جنوبی
  • تصمیم های دادگاه های کار : استرالیا
  • پیمانهای دسته جمعی : آلمان ،ایتالیا،دانمارک
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 67 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد