تحقیق در مورد علم ژنتیک

word قابل ویرایش
38 صفحه
18700 تومان


پيشگفتار
چرا از گربه ، بچه گربه و از گوسفند بره متولد مي شود ؟ چگونه شباهتهاي والدين به فرزندان منتقل مي شوند ؟ آيا همه بچه هاي يك جفت گربه عينا مثل هم و مثل والدين خود هستند ؟ آيا همه افراد يك جاندار كاملا شبيه يكديگراند ؟ سرچشمه شباهتها و تفاوتهاي جانداران از كجاست ؟ و اصولا مسئله وراثت چيست ؟ ساليان متمادي پاسخ اين گونه پرسشها مبناي علمي نداشت . مثلا فكر مي كردند كه اگر در آبشخور گوسفندان خرمايي رنگ شاخه هاي درختان تبريزي ، فندق و شابلوط قرار دهند ، بره هايي كه از آنها به دنيا مي آيند داراي پشمي خوشرنگ ، زيبا ، و گرانقيمت خواهند بود . يا اگر زنان باردار به جانوري زشت و بد منظر نگاه كنند نوزادي كه به دنيا مي آورند نيز بد قيافه و بدريخت ( شبيه به آن جانور ) خواهد بود .


امروزه مي دانيم بدن همه جانداران از سلول ساخته شده است و درون هر سلول مولكولهاي مخصوصي به نام « ژن » هست . ژنها ، صفات مشابه و متفاوت جانداران را پديد مي آورند . سلولهاي بدن هر جاندار و ژنهاي درون آنها از والدينش سرچشمه مي گيرند و شباهتهاي آنها هم از اين راه به او منتقل مي شوند . اما ساختمان و كار ژنها ممكن است اندكي مختلف باشند و همين اختلاف سبب تفاوتهايي در جانداران شود . شاخه اي از علم زيست‌شناسي‌كه به توضيح اين مطالب مي‌پردازد ژنتيك يا علم وارثت‌ناميده مي‌شود .
آيزاك آسيموف دانشمند آمريكايي ، درباره تاريخ تلاشهايي كه زيستشناسان براي پيدايش ژنتيك و توضيح مسائل مربوط به وراثت به عمل آورده اند باز باني ساده و گيرا ، سخن مي گويد .
ژنتيك
تعريف – هر نوع حيوان يا گياه خصوصياتي ساختماني و فيزيولوژيك دارد كه آنها را عموما به نسل بعد انتقال مي دهد . اما آنچه از جانداران به نسل بعد منتقل مي شود طرح كلي ساختماني و فيزيولوژيك است ، به طوري كه عموما ميان والدين و فرزندان تفاوتهايي نيز مشاهده مي شود . گاه نيز در فرزندي خاصه هايي ديده مي شود كه در پدر بزرگ يا مادربزرگش وجود داشته است و گاه خاصه هايي است كه در خانواده آنها تازگي دارد .


ژنتيك يا علم وراثت ، علمي است كه شباهتها و تفاوتهاي ميان والدين و اولاد و عوامل و اسباب آنها را مطالعه مي كند . يكي از اين عوامل وراثت است . عامل ديگر محيط است .
مطالعات مندل


هزارها سال راز وراثت همچنان در پرده باقي ماند . به سال 1865 ، گرگور مندل راه انتقال صفات از والدين به اولاد را كشف كرد . مندل كشيشي ساكن شهر برون ( شهر برنوي فعلي چك اسلوواكي ) بود . وي در دانشگاه ، علوم و رياضيات تحصيل كرده بود و اوقات فراغت را در باغچه ديرخود نخود مي كاشت و اين كار را براي تهيه غذا نمي كرد بلكه به منظور مطالعه قوانين وراثت بدان دست مي زد .

 

مندل نخستين كسي نبود كه در اين رشته مطالعه مي كرد بلكه آنچه تا آن زمان در اين پاره تحقيق شده بود بي نتيجه مانده بود .
علت توفيق مندل دو عامل بود :
1- طرح مسئله به صورتي درست 2- تفسير درست پاسخ حاصل .


مندل در عين حال بسيار پرحوصله و پركار بود و هشت سال تمام به پرورش نخود و مطالعه خصوصيات آن پرداخت و متجاوز از ده هزار بوته از اين گياه را با دقت از نظر گذرانيد و نتيجه استنباطاتش را در يكي از نشريه هاي معمولي انجمن علمي محلي به چاپ رسانيد . حاصل تحقيقات مندل در هشتم فوريه سال 1865 به چاپ رسيد و گرچه سي و پنج سال بعد از آن تاريخ به اهميت آن پي بردند ، اين روز را روز تولد علم وراثت مي شناسند .


در مطالعات مندل سه خصوصيت ديده مي شود :
اول : به تركيب كردن يك يا دو گياه راضي نمي شد بلكه در هر وهله تركيبهاي مشابه پرشمار انجام مي داد تا عده زيادي اولاد حاصل را مطالعه كند .
دوم : از آنجا كه دورگه هاي حاصل پرشمار بودند توانست از رياضيات استفاده ببرد . به عبارت ديگر روش كمي به كار برد .
سوم : همه صفات يك گياه را مورد مطالعه قرار نمي داد بلكه هر بار فقط يك جفت صفت را تحت نظر مي گرفت ، آن هم صفاتي كه مثل طول بوته ( بلندي يا كوتاهي ) شكل دانه ( صاف يا چين خورده ) تفاوت آشكار داشتند .


فراموش نشود كه در عصر مندل از وجود كروموزوم و ژن و تقسيم سلول اطلاعي در دست نبود و او فقط براساس نتايج آزمايشهايش به كشف قوانين وراثت توفيق يافته است. مندل از آن جهت نخود را براي مطالعه انتخاب كرده بود كه كاشتن آن آسان ست و در مدت كوتاهي چند نسل از آن به دست مي آيد و بخصوص وضع گل نخود بسيار مناسب است و بدين معني كه پرچمها و مادگي گل نخود درون گلبرگهايش مخفي هستند و در آنها خود لقاح صورت مي گيرد .


مندل به منظور تركيب كردن دو بوته متفاوت و انجام دگر لقاح ، پرچمهاي گلهاي يك بوته را ، پيش از رسيدن مادگي گلهاي همان بوته ، قطع مي كرد و سپس دانه هاي گرده گلهاي بوته ديگر را به دست خود روي كلاله مادي گلهاي بي پرچم مي نشاند .


پيش از آنكه مندل به دگر لقاح دو بوته داراي دو صفت متفاوت اقدام كند ، هر يك از آنها را چند نسل مي كاشت تا مطمئن شود از نظر صفت مورد مطالعه دودمان خالص اند . سپس گرده گلهاي چند بوته داراي دانه هاي صاف را روي مادگي چند بوته داراي دانه هاي چين خورده مي نشاند . ( گفتن ندارد كه هر دو دسته گياه از نظر اين صفات دودمان خالص بودند . )


يافته هاي مندل به قرار زير بود :
1- دانه هاي نسل اول همه به دانه هاي يكي از والدين شبيه بودند و هيچ نشاني از صفت والد ديگر نداشتند . مثلا وقتي كه گلهاي بوته داراي دانه صاف را با گلهاي بوته داراي دانه چين خورده تركيب كرد همه دانه هاي حاصل در نسل اول صاف شدند . از اين گذشته تفاوتي نداشت كه گرده از گلهاي بوته داراي دانه صاف باشد و مادگي از
2- گلهاي بوته داراي دانه چين خورده يا به عكس ، نتيجه همواره يكسان بود : همه دانه هاي نسل اول صاف مي شدند . بنابر اين در نسل اول يكي از دو صفت غالب مي شد و همواره ظاهر مي گشت .


مندل افت جفت صفت را مطالعه كرد و به اين نتيجه رسيد كه همواره يكي از ره جفت صفت غالب است .
مندل سپس قدمي فراتر رفت و آن اين بود كه نخودهاي نسل اول را كاشت و آنها را در خود لقاح آزاد گذاشت . از دانه هاي حاصل در حدود چين خورده بودند و قريب صاف . از آنجا كه صفت چين خوردگي در نسل اول به وسيله صفت صافي عقب زده شده بود و اين صفت توانسته بود در نسل دوم بار ديگر ظهور كند ، مندل آن را صفت پسرفته ناميده است .


يك صفت چگونه به ارث مي رسد
شايد نتايجي كه مندل از آزمايشهايش به دست آورده است ، چندان چشمگير نباشد ولي توضيحي كه او براي توجيه نتايج حاصل داده سهم بزرگي در پيشرفت علم وراثت داشته است . مندل براي نمودن هر صفت ارثي ، حرفي از الفبا را اختيار كرد و بدين وسيله ، نشان دادن الگوهاي وراثت را فراوان تسهيل كرد .


از آنجا كه صفت گردي دانه بر چين خورده بودن آن غالب بود چنين فرض كرد كه صفت گردي ناشي از تاثير يك عامل غالب است . مندل A را براي نمودن اين عامل اختيار كرد .
مندل به طور كلي حروف بزرگ الفبا را براي نمودن صفات غالب و حروف كوچك را براي صفات پسرفته برگزيد . امروزه نيز همين روش متداول است .
از انجا كه عامل فرضي مندل همان ژن امروزي يعني مولكول DNA است ، از اين پس به جاي اصطلاح عامل ، همان كلمه ژن را كه معادل آن است به كار خواهيم برد .
سوالي كه براي مندل وطرح بود اين است :


« چگونه از والدين داراي صفت غالب ، اولاد داراي صفت پسرفته به وجود مي آيد ؟
آنچه براي مندل روشن مي نمود اين بود كه والدين داراي صفت غالب بايستي قاعدتا داراي يك ژن صفت غالب بوده باشند . نيز اولاد حاصل از آنها بايستي داراي يك ژن صفت پسرفته بوده باشند . سوال بعدي اين بود : « چونه اولاد حاصل از والدين داراي ژن غالب صاحب ژن پسرفته مي شوند ؟ »


براي حل اين مسئله مندل فرض كرد كه براي هر صفتي بايد دو ژن وجود داشته باشد . دو ژن كه در بروز يك صفت دخالت دارند علل يكديگر ناميده مي شوند .
بنابراين ، اگر از تركيب كردن دو بوته هميشه دانه صاف حاصل شود ، ژنهاي هر يك از انها را مي توانيم با « ص ص » نشان دهيم . اين بدان معني است كه اولاد حاصل از تركيب اين دو بوته ، دو علل صافي ، يكي از پدر و ديگري از مادر ، به دست آورده اند . بر همين قياس اگر از تركيب كردن دو بوته هميشه دانه چين خورده به وجود آيد ، ژنهاي هر يك از آنها را مي توانيم با « چ چ » نشان دهيم و اين نشان دهنده آن است كه يك ژن « چ » از


هر يك از والدين به دست آورده است . نشان دادن ژنهاي صفات جاندار را به صورت علامت اختصاري ژنوتيپ آن جاندار مي گويند .
مندل با چنين فرضي كه درباره ژنهاي علل كرده بود توانست از روي ژنهاي والدين ژنهايي را كه سلولهاي زاينده مي رسيدند پيشگويي كند و از روي آنها تعيين كند كه چند قسم اولاد به وجود خواهند آمد . نيز توانست نسبت ميان آنها را از روي سلولهاي زاينده پيشگويي كند .


مثلا فرض كنيد كه ژنوتيپ بوته اي « ص ص » است . امكان به وجود آمدن چه نوع سلولهاي زاينده اي از اين بوته وجود دارد ؟ قاعده اي كه مندل وضع كرده بود بسيار ساده است : از هر جفت علل ، فقط يكي به هر سلول زاينده مي رسد از آنجا كه دو علل نظير يكديگرند ، پس همه آنها صاحب ژن « ص » خواهند شد .
اگر ژنوتيپ بوته اي « چ چ » باشد ، همه سلولهاي زاينده صاحب ژن « چ » خواهند شد .


حالت سوم موردي است كه ژنوتيپ بوته اي « ص چ » باشد . از آنجا كه بر طبق اصل مندل فقط يكي از هر دو ژن علل به هر سلول زاينده مي رسد ، نيمي از سلولهاي زاينده صاحب ژن « ص » و نيم ديگر صاحب ژن « چ » خواهند شد . اين اصل را كه بر طبق آن ژنهاي جفت از هم جدا مي شوند و به سلولهاي زاينده متفاوت مي رسند اصل تفكيك مي نامند و به قانون اول مندل نيز مرسوم است . براساس اصل تفكيك ، چگونگي توزيع ژنها در سلولهاي زاينده و نيز تركيب آنها با يكديگر مسئله اي تصادفي مي شود .
تفسير نتايج مندل


براي تفسير نتايج مندل مقدمات لازم فراهم شده است . تنها چيزي كه بايد اضافه شود اصطلاح فنوتيپ است . چنانكه گفتيم ژنوتيپ هر جاندار گوياي آن است كه ژنهاي چه صفاتي در آن جاندار وجود دارد ( « ص ص » ، « چ چ » يا « ص چ » ) و حال انكه فنوتيپ گويا صفت ظاهري جاندار است مثلا اگر « ص » غالب است ، جانداري كه داراي ژنوتيپ « ص چ » است فنوتيب ظاهر آن همان فنوتيپ جانداري خواهد بود كه ژنوتيپ « ص ص » دارد . به عبارت ديگر جانداري كه صفت غالب دارد فنوتيپش معرف ژنوتيپش نيست زيرا ژنوتيپ آن ، چه « ص ص » باشد چه « ص چ » جاندار همواره صفت غالب ( « ص ») را نشان مي دهد . اما صفت پسرفته چنين نيست . زيرا جاندار هنگامي فنوتيپ صفت پسرفته را صاحب خواهد شد كه ژنوتيپش حتما از نظر ژن پسرفته هوموزيگوس ( « چ چ ») باشد . اكنون به آزمايشهاي مندل باز مي گرديم وبه تفسير آنها مي پردازيم .


مندل دو دودمان خالص از نخود را كه يكي صاف و ديگري چين خورده بود با هم تركيب كرد . آشكار است كه ژنوتيپ نخود صاف « ص ص » بوده است و ژنوتيپ نخودچين خورده « چ چ » .مندل براي بدست آوردن نسل دوم ، بوته هاي نسل اول را در خود لقاح آزاد گذاشت بنابراين مسئله به صورت تركيب هتروزيگوس با هتروزيگوس در آمد كه قبلا آن را حل كرديد .
راه ديگر بيان نسبت صاف و چين خورده ، به كار بردن نسبت 3 به 1 است . اين همان نسبتي است كه مندل به طور تقريب به دست آورده بود . مندل 7324 دانه نخود به دست اورده بود كه 5474 تاي آنها صاف و 1850 تاي آنها چين خورده بود . اين نسبت 96 ر 2 به 1 است . چنانكه ملاحظه مي شود نسبت حاصل با آنچه انتظار مي رود اندكي تفاوت دارد .
مندل با در نظر گرفتن قواعد احتمالات توانست نتايجي به دست آورد . وي به جاي كلمه ژن ، اصطلاح عامل را به كار برده بود ، اين دو اصطلاح يك مفهوم دارند . نتايج مندل را مي توانيم چنين خلاصه كنيم :


1- براي انتقال صفات از طريق وراثت عاملهاي مشخص ژن وجود دارند .
2- گياه براي هر صفت دو ژن دارد . اين دو ژن ممكن است جور يا ناجور باشند .
3- هنگامي كه دو ژن ناجورند يكي ظاهر مي شود ( غالب ) و ديگري مي ماند (پسرفته )
4- هر دو ژن با احتمال برابر در سلولهاي زاينده توزيع مي شوند .
5- تركيب تصادفي سلولهاي زاينده در موقع لقاح ، نسبت اقسام اولاد را قابل پيشگويي مي سازد .
تئوري كروموزومي وراثت


جنس نوزاد را كروموزومها تعيين مي كنند - كشف كروموزومهاي جنسي اين فكر را در مورگان و همكارانش تقويت كرد كه شايد پاسخ دو پرسش زير از كروموزومهاي جنسي بدست آيد :
1- صفات وابسته به جنس چگونه به ارث مي رسند ؟ 2- جنس نوزاد چگونه تعيين مي شود ؟
جنس نوزاد چگونه تعيين مي شود ؟


هر فرد آدمي در هر سلول بدن خود 23 جفت كروموزوم دارد . آدمي 22 جفت اوتوزوم و يك جفت كروموزوم جنسي دارد : كروموزوم X و كروموزوم Y . اما كروموزوم Y آدمي از كروموزوم X آن كوچكتر است . آدمي دو گونه سلول نر به وجود مي اورد : نيمي حاوي كروموزوم X و نيم ديگر حاوي كروموزوم Y اند . اما همه سلولهاي ماده داراي كروموزوم X اند . هر گاه سلول ماده اي با سلول نر داراي كروموزوم X تركيب شود ، دختري ( XX ) به وجود مي آيد و هر گاه سلول ماده اي با سلول نر داراي كروموزوم Y تركيب گردد ، پسري ( XY ) به دنيا خواهد آمد .


تعيين جنس در همه حيوانات بدين صورت نيست . مثلا در پرندگان و پروانگان ماده دو نوع كروموزوم جنسي دارد و حال آنكه نر فقط داراي يك نوع كروموزوم جنسي است .
دراين حيوانات همه سلولهاي نر نظير يكديگرند ولي سلولهاي ماده دو نوعند . بنابراين سلول ماده است كه جنس حيوان را تعيين مي كند .


در بعضي ديگر از حيوانات فقط يك كروموزوم جنسي در نر هست . مثلا ملخ نر 23 كروموزوم دارد و حال انكه ملخ ماده داراي 24 كروموزوم است . بنابراين همه سلولهاي ماده كروموزوم X دارند ولي بعضي از سلولهاي نر 11 كروموزوم دارند و بعضي ديگر 12 كروموزوم كه كروموزوم دوازدهمي X است . پس تعيين جنس در ملخ به تعداد كروموزوم هاي سلول نر بستگي دارد . بدين معني كه وقتي سلول ماده اي با سلول نر 12 كروموزومي تركيب شود ، تخم حاصل X 2 خواهد داشت و ملخ ماده خواهد شد و هنگامي كه سلول ماده اي با سلول 11 كروموزومي تركيب شود تخم حاصل يك X خواهد داشت و ملخ نر خواهد شد .
حاصل آنكه جنس فرد به روشهاي گوناگون تعيين مي شود و ظاهرا به بودن يا نبودن بعضي از انواع كروموزومها وابسته است اين كروموزومهاي مخصوص را كروموزومهاي جنسي مي گويند .


كروموزوم چه ساختماني دارد ؟
كروموزومها تا وقتي كه سلول در مرحله بين دو تقسيم ( بين دو ميتوز ) به سر مي برد ، به صورت رشته هاي بسيار دراز مارپيچي هستند كه هر يك مركب از دو بخش است : بخش داخلي يا هسته كه از مولكولهاي DNA ( اسيد دئوكسي ريبونوكلئيك ) ساخته شده است و بخش خارجي يا پوشش كه از مولكولهاي مواد پروتئيني مركب است .


در هر كرومووزم نقطه اي به نام سانترومر نيز ديده مي شود . در مرحله مقدماتي ميتوز مولكولهاي DNA همانند سازي مي كنند و در نتيجه يك رشته كرموزوم به دو رشته نظير تبديل مي شود كه از ناحيه سانترومر به هم متلصند . در آغاز ميتوز دو رشته هر كروموزوم متراكم و كوتاه مي شود و سرانجام به صورت يك كروموزوم كوتاه و ضخيم ظاهر مي شود .


در اين حالت هر كروموزوم مركب از دو كروماتيد است كه از سانترومر به هم متلصند . اين پايان مرحله پروفاز ميتوز است در جريان متافاز دو كروماتيد از هم جدا مي شوند و هر يك به كروموزومي مستقل تبديل مي گردد .
پس از آنكه كروموزومها به سوي قطبين سلول كشيده شدند ( آنافاز ) و در آنجا گرد هم آمدند و در غشاي هسته محصور شدند ( تلوفاز ) هر كروموزوم به صورت اوليه خود باز مي گردد و تا آغاز ميتوز بعدي به همان صورت باقي مي ماند .


ميتوز فرايند تقسيم سلولي را گويند كه در جريان آن ابتدا ژنها مولكولهاي DNA و به دنبال آنها كروموزومها همانند سازي مي كنند و سپس از هم جدا مي شوند و سرانجام يك سلول به دو سلول نظير تبديل مي شود .
ميوز تقسيم سلولي مخصوصي است كه در همه گياهان و حيوانات داراي توليد مثل جنسي روي مي دهد و در جريان آن تعداد ژنها و كروموزومهاي سلول به نصف تقليل مي يابد . سلولهاي حاصل از ميوز سلولهاي زاينده اند ( گامت ) .
در جريان ميوز دو تقسيم سلولي رخ مي دهد و حال آنكه همانند سازي ژنها و كروموزومها فقط يك بار صورت مي گيرد. نخستين تقسيم سلولي ميوز ، نصف شدن تعداد كروموزومهاست .
بدين معني كه از يك سلول n2 كروموزومي ( ديپلوئيد ) دو سلول n كروموزومي ( هاپلوئيد ) به وجود مي آيد . دومين تقسيم سلولي ميوز ، يك ميتوز عادي است . بدين معني كه هر سلول n كروموزومي به دو سلول n كروموزومي تبديل مي شود . به عبارت ديگر حاصل نخستين و دومين تقسيم ميوزي پيدايش چهار سلول زاينده هاپلوئيد از يك سلول ديپلوئيد است . تركيب شدن سلول زاينده نر ( هاپلوئيد ) با سلول زاينده ماده ( هاپلوئيد ) به تشكيل سلول تخم ( ديپلوئيد ) مي انجامد كه منشا جاندار جديدي است .
كروموزومهاي آدمي


مطالعه كروموزومهاي آدمي در آغاز ، به سبب كوچكي و دشواري تهيه مقاطع بافتها ، به كندي پيشرفت مي كرد و حتي بر سر تعداد كروموزومها توافق وجود نداشت . ولي در سال 1956 با تكنيكي كه دو نفر زيست شناس به نامهاي تجيو و لوان اختراع كردند ، مطالعه كروموزومها را آسان ساختند . اينان سلولهاي آدمي را در شكت بافت زنده نگه مي داشتند و با اثر دادن موادي بدانها باعث مي شدند كه كروموزومها باد كنند و از هم جدا شوند . روش ساده تري در سالهاي اخير ابداع شد و آن جدا كردن گلبولهاي سقيد از خون و كشت دادن آنهاست . اين روش چنان سهل است كه جزء كار روزمره بعضي از بيمارستانهاست .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 38 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله معرفی علم ژنتیک

word قابل ویرایش
25 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
معرفی علم ژنتیک ژنتیک، علم مطالعه وراثت، در تمامی زمینه‌های آن، از گسترش صفات در یک شجره‌نامه خانوادگی، تا بیوشیمی ماده ژنتیکی، اسید دزوکسی ریبونوکلئیکDNA و اسید ریبونوکلئیکRNA است. هدف ما در این بخش، معرفی و بررسی مکانیزم‌های وراثت است.به صورت تاریخی، ژنتیک دانان در 3 حیطه مجزا فعالیت کرده‌اند، هر حیطه با مش ...

دانلود مقاله معرفی علم ژنتیک

word قابل ویرایش
36 صفحه
18700 تومان
معرفی علم ژنتیکژنتیک، علم مطالعه وراثت، در تمامی زمینه‌های آن، از گسترش صفات در یک شجره‌نامه خانوادگی، تا بیوشیمی ماده ژنتیکی، اسید دزوکسی ریبونوکلئیکDNA و اسید ریبونوکلئیکRNA است. هدف ما در این بخش، معرفی و بررسی مکانیزم‌های وراثت است.به صورت تاریخی، ژنتیک دانان در 3 حیطه مجزا فعالیت کرده‌اند، هر حیطه با مشک ...

دانلود مقاله نگاهی به علم از دیدگاه قرآن و احادیث

word قابل ویرایش
88 صفحه
28700 تومان
نگاهي به علم از ديدگاه قرآن و احاديثمنابع1- قرآن كريم- ترجمة عبدالمحمد آيتي، ويراستار- موسي اسوار2- سيد رضي- نهج البلاغه- مجموعه خطبه ها، نامه ها، و كلمات قصار امام علي (ع)- مترجم: عبدالمحمد آيتي- دفتر نشر فرهنگ اسلامي- چاپ نهم- 1379.3- شيخ كليني- اصول كافي- مترجم حاج سيد جواد مصطفوي- دفتر نشر فرهنگ اهل بيت ع ...

دانلود مقاله ریحانه پیامبر ( ص ) و علم و عبادت

word قابل ویرایش
29 صفحه
18700 تومان
ریحانه پیامبر (ص) و علم و عبادتمقدمهاگر بگوييم فاطمه زهرا(س) محبوبترين چهره و دوست داشتني ترين شخصيت و شكوهبارترين نمونه انساني در آسمان انسانيت است نه سخني به گزاف بر زبان رانده و نه چيزي فراتر از حقيقت به قلم آورده‌ايم. با وجو اينكه چهارده قرن است كه از درخشيدن آن خورشيد جهان افزون مي گذرد اما از همان لحظه ...

مقاله در مورد تاریخچه علم ژنتیک

word قابل ویرایش
14 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
تاريخچه علم ژنتيکبه عنوان مقدمهدانش زیست شناسی یکی از قدیمی ترین علومی بوده که بشر به آن توجه داشته است. شواهد بسیار زیادی که طی کاوشهای باستان شناسی بدست آمده حکایت از آن دارد که انسانهای پیشین به دانش زیست شناسی توجه داشته اند و در این میان اصلاح نژاد دامها و پرورش گیاهان با باردهی بیشتر از دانش گذشتگان در ...

دانلود مقاله بررسی علم ژنتیک از تولد تاکنون

word قابل ویرایش
15 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
بررسی علم ژنتیک از تولد تاکنونعلم زیست شناسی، هرچند به صورت توصیفی از قدیم‌ترین علومی بوده که بشر به آن توجه داشته است؛ اما از حدود یک قرن پیش این علم وارد مرحله جدیدی شد که بعدا آن را ژنتیک نامیده‌اند و این امر انقلابی در علم زیست شناسی به وجود آورد. در قرن هجدهم، عده‌ای از پژوهشگران بر آن شدند که نحوه انتقا ...

دانلود مقاله علم ژنتیک

word قابل ویرایش
207 صفحه
44700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
علم ژنتيك در اواخر قرن نوزدهم با آزمايشات مندل در نخودفرنگي شروع گرديد. با اينكه پيشرفت آن در اوائل كند بود، ولي در اوائل قرن بيستم، جايگاه مهم خود را پيدا كرد. آزمايشات متعددي كه در اين قرن ابتدا در مگس سركه و ذرت و سپس در ميكروارگانيسم‌ها انجام گرفت، طيف اين دانش رابحدي وسيع نمود كه امروزه در بيشتر شاخه‌هاي ...

دانلود فایل پاورپوینت علم ژنتیک

PowerPoint قابل ویرایش
132 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 :             What  genes? ژن ها حامل اطلاعاتي هستند که تعيين کننده ي ويژگي هاي شما هستند.هر سلول بدن انسان شامل 25000تا 35000 ژن است. ژن ها روي کروموزم قرار دارند.کروموزم ها به صورت جفتي هستند و روي يک کروموزم صدها و يا شايد هزاران ژن وجود دارد.ژن ها و کرومو ...