بخشی از مقاله

مقدمه :
قارچ كمبوجا كه متشكل از كشتهاي همزيست سلولهاي مخمر از دسته ساكاروز ماسيس (Saccharomyces ) باباكتري هاي ميله هاي شكل زيلي نوروم (Xy linorom ) ويك توده تقريبا كرم رنگ ژله اي مانند ،به ندرت ممكن است چندين نفر درروز به WILD ROSE COLLEGE مراجعه نكنند و خواهان اطلاعاتي در مورد چاي كمبوجا ويا ((چاي قارچ))نباشند.


لذا اين بهترين فرصت است كه مجموعه اطلاعات طبي كه نمايانگر كليه خواص ومنابع اين گيان معجزه گر است تنظيم شود وبه علاقه مندان ارائه شود.
نخستين اطلاعات مربوط به كمبوجا نشانه گرقدمت 2000 ساله اين گياه است براساس مدارك موجود نام اين قارچ از نام يك پزشك ژاپني به نام كمبو گرفته شده است ،گرچه كمبوجا نام نوعي قارچ است، اما در واقع به عنوان يك نوشيدني موردمصرف قرار مي گيرد.


1- Wild ros college مركز پژوهشي است در شهر Calgary كانادا كه تحقيقات گسترده اي در مورد امراض توسط انواع داروهاي گياهي انجام ميشود
- مكانيسم عمل:اين نوشيدني، تركيبي از چاي معمولي وشكر مي باشد كه با استفاده از قارچ كمبوجا تخمير شده وساختار شيميايي آن تغيير كرده است.معمولا توليد فراوردهاي تخميري در دو مرحله انجام مي شود.


1- فاز رشد ميكرو ارگانيسم ها ( موجودات ذره بيني )
2- فاز تشكيل فراوردها بوسيله سلولهاي بالغ كه از لحاظ بيو شيميايي اسيديته محيط ، ميزان هوادهي (اكسيژن رساني) ودرجه حرارت مناسب، عمل تخمير را كنترل مي كند، اسيد گلو كورونيك موجود در اين نوشيدني كه در اثر تخمير چاي شيرين در تاريكي ودر حرارت مناسب ايجاد مي شود ، براي ساخت پلي ساكاريد ها ي مهمي نظير ماده اصلي سازنده غضروف وماده مخاطي وزجاجيه چشم بكار رفته است ووجود آن باعث دفع مواد زائد وسموم از بدن مي شود.
- تاثيرات مصرف:


بسياري از متخصصان كمبوجا، نوشيدن اين چاي تخمير شده را بعنوان يك ماده مدرن توصيه مي كنند. انها همچنين معتقدند اين چاي بر بيماري آرتريو-
اسكلروز يا( گرفتگي شريانهاي خوني ) كه موجب سكته مي شود، موثر است. اين نوشيدني نه تنها يك ماده موثر در درمان بيماري ها ميباشد ، بلكه به عنوان تنظيم كننده كار اندامهاي داخلي بدن بويژه كبد نيز مطرح مي شود.خاصيت ديگر كمبوجا تاثيري است كه در عادي سازي غشاء سلولي دارد. حتما مي دانيد كه هم سلولهاي بدن داراي ديواره بسيار نازكي هستند كه به آن غشاءيعپرده سلول مي گوينداين پرده برخلاف نامش ، هيچ شباهتي به پرده اتاق ندارد ، بلكه يك غشاء زنده وفعال است.


به اين معني كه ورود وخروج مواد را به داخل سلول كنترل ميكند. اگر اين حالت زنده وفعال بودن غشاي سلول به دليلي از بين برود ورود وخروج قندونمك از كنترل خارج مي شود. بعضي مواد كه نبايد وارد سلول شوند،وارد مي شوندوبعضي ها كه نبايد از آن خارج شوند ، خارج مي شوند واين وضع منجر به انواع بيماري

هاي سخت وهولناك مي شود. از تجربيات مصرف كنندگان چاي كمبوجا بر مي آيد كه اين ماده مي تواند فلور روده اي را تنظيم كند، (در اصطلاح به باكتري هاي داخل روده ،فلور مي گويند) كمبوجا هم مانند چاي ترش ودوغ، خمعيت باكتري هاي روده را افزايش مي دهد وآنها را به حد طبيعي ولازم مي رساند. كمبوجا غير از آن كه سلولهاي بدن را مقاوم مي سازد متابوليسم را نيز هماهنگ مي كند. از خواص ديگري كه براي ا ين نوشيدني بر-شمرده اند ،ايفاي نقش كمبوجا

بعنوان آنتي بيوتيك است، يعني در مواردي مشاهده مي شود كه اثرات ضد ميكروبي دارد. خاصيت بسيار مهم ديگر كمبوجا برقراري تعادل در حالت اسيدي- قليايي بدن است. مي دانيم كه به طور طبيعي مايعي كه سلولهاي بدن در آن شناور هستند،حالت اسيدي ضعيف دارند.نيز مي دانيم كه بسته به نوع موادي كه هر فرد در رژيم غذائيش مصرف مي كند،محيط بدن مي تواند از حالت اسيد خارج شود وقلياي گردد.


محيط اسيدي،لازمه انجام بسياري از فعل وانفعالات شيميايي بدن يا همان متابوليسم است . بنابر اين درصورتي كه محيط سلولهاي بدن قليايي گرددبسياري از واكشهاي شيمايي درون سلولي بدن روي مي دهد. نتيجه اين تغيير محيط از حالت اسيدي به قليايي ،مناسب شدن محيط براي پيدايش صدها بيماري سخت ومهلك است . كمبوجا مي تواند اين تعادل ظريف حالت اسيدي رادر بدن ايجاد كند و آنرا حفظ كند. همچنين كمبوجا واكنش شيمايي مرسوم به گليكوليز را كاهش مي دهد. گليكوليز به عملي گفته مي شودكه درون سلول هاي ماهيچه بدن روي ميدهد وطي آن گليكوژن (كه قند ذخيره شده در داخل بدن است) شكسته شده ومورد استفاده قرار مي گيرد ولاكتيك آزاد مي شود.


اسيد لاكتيك همان ماده اضافي يا زائد است كه موجب خستگي ماهيچه ها مي شود هر چه اسي لاكتيك كمتر توليد شود، خستگي عضله ها ديرتر يا كمتر روي مي دهد. پزشكان معتقدند چاي كمبوجا يك ماده غذايي مكمل به حساب مي آيد


كه مصرف آن سيستم دفاعي بدن را تقويت كرده وموجب جلوگيري از بيماري ها مي شود. دكتر ماكيسم بينگ در سال 1928 در باره اين قارچ نوشت: قارچ كمبوجا داراي ماده موثر براي مقابله با سختي رگها وعروق ، نقرس وتنبلي رودهاست. مصرف اين چاي بويژه آثار مطلوبي در رفع سختي رگهاي كليه و
مويرگهاي مغزي دارد ولي در مقابله به سختي رگهاي قلب از تاثير كمتري برخوردار است. كامبوجا ارگانيسمي است كهبايد آنرا به دقت پرورش داد وگفته مي شود كه دريافت وجه در ازاي آن ممنوع مي باشد يعني همواره بايد آنرا به ديگري هديه داد.


با گذشت زمان وانجام تحقيقات مختلف ، افسانه كامبوجا وخواص گوناگون آن هرروز بيشتر روشن وثابت مي شودبه طوري كه اين نوشيدني نه تنها يك ماده موثر در درمان بيماري ها ميباشد بلكه به عنوان تنظم كننده كار اندام هاي داخلي بدن بويژه كبد مطرح مي شود .


ازآغاز سال هاي 1980 ميلادي در اروپا وآمريكا مشاهده افتتاح انواع موسسات ومراكزي بوده ايم كه داروها ومواد طبيعي وگياهي را ارائه مي دهند .اقلام مذكور دقيقا جايگزين انواع قرصها وشربتها وبه طور كلي داروهاي نسخه اي شده اند،اما بدون داشتن عوارض سوءجانبي داروهاوفراوردهاي شيميايي بايد متذكر شويم كه يكي از اقلام بسيار مهم صادراتي چين به ساير كشورها انواع گياهان دارويي است .قارچ كمبوجا يا قارچ (معجزه گر) يكي از اين مواد طبيعي است كه بخصوص در سال هاي اخير در سطح جهاني مورد توجه قرار گرفته است . استفاده كنندگان ازين قارچ شادابي سلامت وكاميابي خودرا مديون اين قارچ ميدانند . اميدواريم شما نيز به نتيجه مذكور دست يابيد وشاهد منافع سرشار كمبوجا باشيد.

 

بخش اول : تاريخچه پربار قارچ كامبوجا :
همانند بسياري از پديدهاي باستاني به طور حتم ويقين نمي توان كه زادگاه اوليه كمبوجا كجاست . اما نكته مسلم اين است كه گامبوجا شرقي است وزادگاه اوليه آن كشور چين است . يكي از پژوهشگراني كه در زمينه گياهان دارويي تحقيقات گسترده اي نموده است معتقد است كه زادگاه اوليه كامبوجا خاور ميانه است واز طريق چين به اروپا وامريكا رفته است . علت اين نظريه اين است كه در نتيجه تجربه ديده شده ، كامبوجا داري گلسنگي است كه خاصيت ضد باكتري

داردUsinc Acid وبساري ثابت نموده اند كه ماده اصلي انگبين است . در انجيل ،كتاب مقدس مسيحيان به انگبين اشاره وآنرا به غذاي بهشتي ناميده اند.


به هر صورت شواهد دلالت بر اين امر دارد كه كامبوجا از طريق بازرگاناني كه تجارت ادويه مي نمودند وبيشتر بين كشور هاي مديترانه وشرق دورمسافرت مي كردند،توسط كاروانهاي تجارتي به غرب شناسانده شده اند .نخستين نشانه اي كه دلالت به وجود اين قارچ دارد در چين يافته شده است وتاريخ آن دقيقا به دوهزارو دويست وهجده سال پيش يعني همزمان با دوره سلطنت پادشاه Tsin تزين درچين است كه كامبوجا در اين نسخه تاريخي (چاي جاودانگي )ناميده

شده است، نتنها در چين باستان بلكه امروزه در چين كامبوجا به عنوان همان (چاي جاودانگي) قرون گذشته قدر وارزش خاصي در ميان عامه مردم دارد.در ابتدا تصور مي شد كامبوجا نوعي اسفنج دريايي است كه توسط ماهيگيران صيد شده است وچون خاصيت يدي آب دريا شناخته شده بود لذا اين اسفنج را از خاصيت يدي مستثني نمي دانستند. از سوي ديگر در انيستيتو مركزي باكتريولوژي مسكو تحقيقات فراواني بر روي كامبوجا صورت گرفته است ابتدا گفته مي شد كه اين قارچ نوعي گلسنگ است كه دو ميليون پانصد هزار سال پيش تعاون قارچ وجلبك پديد امده است، وپيوسته شدن جلبك به قارچ سبب ادامه حيات جلبك در محيط خشك گشته است.
علم طب گياهي Phytotherapy به خواص گوناگون پي برد در نتيجه اكنون كامبوجا


در بين مردم روسيه از نقطه نظر درماني جاي بخصوصي دارد. در سالهاي كنوني محققين غربي پس از مطالعات گوناگون معتقد شده اند كه كمبوجا تعاوني از ميكرو ارگانيسم هايي است كه شامل همزيستي باكتري ونوعي خمير ترش Yeast مي باشد، نه جلبك نه گلسنگ ونه اسفنج،زيرا گلسنگ براي ادامه حيات به نور براي فتوسنتز احتياج دارد ، در حالي كه كمبوجا در تاريكي تكثير كامل مي يابد .پس كمبوجا نمي تواند گلسنگ باشد . در اروپا نخستين سندي كه به

كامبوجا اشاره مي كند ،سندي آلماني است كه در سال 1913 نگاشته شده است ،متن سند چنين است : ((روسها از چاي مخصوص استفاده مي كنند كه معتقدند داروي تمام دردها است.)) در سالهاي جنگ اول جهاني كامبوجا به تمام اروپاي شرقي واروپاي مركزي را يافت وآنرا مردم به عنوان (داروي گياهي خانگي شفابخش )قلمداد مي كردند . در سالهاي جنگ جهاني دوم در آلمان به علت جيره بندي شكر وعدم دسترسي عامه به ان ،تهيه وتكثير كمبوجا ممكن نبود لذا تكثير واستفاده ازآن چند صباحي به دست فراموشي سپرده شد .


پس از اتمام جنگ ،مصرف اين قارچ دوباره در بين مردم ار سر گرفته سر وفزوني نيزيافت .

- ريشه نام كامبوجا :
بنا به اظهارات دكتر ويد نيگر Weidninger اين لغت از زبان ژاپني گرفته شده است وشامل دو سيلاب مي باشد .1- كامبو 2- جا(كامبو) در زبان ژاپني به معني جلبك قهوه اي . و(جا) همان چاي است .البته برخي نيز ميگويند كه كامبوجا نام يك پزشك كره اي است كه امپراتور ژاپن رادرسال 415پس از ميلاد توسط يك چاي مخصوص معالجه نمود.

- نتايج تحقيقات علمي:
در حدود سالهاي 1929 ميلادي يك گروه تحقيقاتي در پراگ (جمهوري چك )
تحت نظر دكتر هرمان اثرات كلسترول ،فشار خون وتصلب شرائين را بر روي تعداي گربه مورد مطالعه قرار داند. مي دانيم كه تصلب شرائين يكي از علل اصلي حمله قلبي وسكته مغزي ميباشد. اين امر نيز در ميان گربه ها نيز كاملا
صحت دارد يعني در گربه نيز تصلب شرائين سبب سكته قلبي ومغزي مي شود
گروه متخصصين به گربه هاي تحت ازمايش به طور مدام كامبوجا دادند پس از مدتي متوجه شدند كه ميزان كلسترول آنها به حد طبيعي رسيده است وهمچنين فشار خون آنها كاملا طبيعي است .


تحقيقات ديگر اين گروه روي خرگوشها در زمينه سنگ مثانه واثرات كامبوجا بر سنگ مثانه بود.. بار ديگر پس از مدتي استفاده از كامبوجا سنگهاي فسفاتي مثانه خرگوشها حل شدند. اين تحقيقات براي دانشمندان كه همواره به دنبال يافتن چاره اي براي امراض مختلف مي باشند بسيار لذت بخش است. اما بديهي است كه هنوز بايد تحقيقات گسترده تر و جامع تري در اين زمينه صورت گيرد.


در تحقيقات مفصلي كه در مورد ناراحتي وتورم لوزه ها شده است تجربه نشان داده است كه غر غره ودهان شويه كامبوجا از التهاب شديد لوزه ها كاسته وفرد مبتلا بهبود يافته است. در سال 1927 ميلادي دكتر مادوس كتابي تحت عنوان


((متد هاي بيولوژيكي درمان )) به رشته تحرير در آوردكه در آن تاكيد بر خاصيت متابوليسمي كامبوجا وتوانايي آن در بازسازي ديواره هاي سلولها شده اند . بع زبان ساده يكي از راه هاي جلوگيري از سخت شدن عروق ، نوشيدن چاي كامبوجا است .

- قارچ در مقابل قارچ :
آيا كامبوجا توانايي مقابله با سرطان رادارد ؟ مي دانيم كه امروزه طب با كمك انواع داروها ، شيمي درماني وپرتو درماني به مقابله با سرطان شتافته اند . در بسياري از موارد نيز به مبتلايان به سرطان نوشيدن كامبوجا توصيه مي شود
گروه كثيري از اين عده رضايت خويش را از مصرف كامبوجا اعلام نموده اند .به نظر بسياري از متخصصين شايد اين امر به علت خاصيت انرژي زايي كامبوجا مي باشد . از آنجا كه بيماران سرطاني همواره از عدم انرژي گلايه دارند وچون كامبوجا توليد انرژي مي كند لذا كمك بزرگي به اين افراد ميباشد.
پزشكان همواره به دومسئله اساسي يعني پيش بيني وتشخيص اعتقاد دارند .و
اين دو عامل را رمز حفظ سلامتي ومبارزه با امراض مي دانند . اما راه سومي نيز وجود دارد كه همانا جلوگيري مي باشد . پزشكان به آثار موثر اسيد لاكتيك دردرمان امراض معتقدند وثابت شده است كه اسيد لاكتيك مقابله گري قوي در


برابر سلولهاي سرطاني مي باشد ؛بدون اين كه زياني به سلولهاي سالم بدن برساند . لاكتيك يكي از مواد اصلي است كه درنتيجه تكثير قارچ كامبوجا به وجود مي آيد . پس با نوشيدن اين چاي بدن نيرومند شده وبستر سرطاني كه سلول هاي سرطاني براي رشد به آنها احتياج دارند تضعيف مي گرددوچون محيط مطلوب براي اين سلول ها وجود نخواهد داشت پس با پالايش وباز گرداندن محيط داخلي بدن به حال طبيعي وهماهنگ نمودن وتنظيم PH بدن كه امري حياتي است سيستم دفاعي بدن شخص سرطاني نيرومند شده وقدرت را به دست مي گيرد .


با پيشرفت سريع علم پزشكي ونوآوري هاي متعدد،معالجه سرطان توسط عمل جراحي وشيمي درماني وپرتو درماني صورت مي گيرد وروز به روز نيــــز كشفيات جديدي در اين زمينه مي شود. اما در بسياري از موارد نيز شاهـد ناكامي علم طب در مقابل اين مرض مهلك مي باشيم. هنگامي كه مسئله مرگ و زندگي در ميان باشد انسان براي نجات از درد وكاستن از آن وآلام خود به هر وسيله متوسل مي شود . درمان گياهي به خصوص با كامبوجا در بسياري از موارد مي تواند كمك فراوان به مبتلايان كرده واز سوي ديگر روزنه اميدي نيز براي افراد سرطاني باشد . يكي از كساني كه به قدرت كامبوجا از نظر درمان سرطان ايمان قاطع دارند وآنرا به همگان توصيه نموده است ، سولژ نيستين


Alexander solzhenistyn نويسنده وبرنده جايزه نوبل معروف روسي است . اودر سال 1952 ميلادي يعني سال 1331 شمسي به سرطان مبتلا شد . دو سال در بيمارستان تاشكند تحت مداوا قرار گرفت . وي اظهار داشته كه در تمام طي درمان خود از چاي كامبوجا استفاده نموده است وسالهاي بعد نيز اين امر را ادامه داده است ونوشيدن كامبوجا را نيز به كليه مبتلايان به سرطان همواره اكيدا توصيه كرده است.
بخش دوم: انرژي بيشتر :


هنگامي كه نخستين جرعه كامبوجا را بنوشيد متوجه مزه ترش شيرين وگاز دار آن مي شويد. شيريني وگاز داري اين نوشابه سبب گوارايي آن است.ميدانيم كه توليد كنندگان اغلب نوشيدني ها از قبيل پپسي كولا، كوكا كولا،سون آپ و.....
از علاقه عامه مردم نسبت به نوشيدني هاي شيرين ومفرح مطلع اند . لذا تركيبات توليدات خود را مطابق با سليقه مردم تهيه كرده وبه بازار عرضه مي كنند وفروش فراوان خود را تضمين مي نمايند. پس اگر خواهان نوشيدني سالم


ومفرحي هستيد كه نه تنها طعمي جديد ومتفاوت دارد ، بلكه انرژي زا بوده ودر عين حال از نقطه نظر هاي گوناگون براي سلامتي مفيد باشد جرگه مصرف
كنندگان كامبوجا خوش آمديد،زيرا قارچ ((معجزه آسا)) نه تنها داراي طعمي


جديد است ،بلكه متفاوت بو.دن مزه آن با طعم نوشابه هاي رايجي كه به آن عادت داريم باعث مي شود از آن دلزدگي احساس نكنيم از سئي ديگر چون همه ما با طعمهاي مختلف ترش وشيرين مانند آب سيب وسكنجبين آشنايي داريم.


شباهت طعم كامبوجا به اين دو ،به اضافه گاز داري آن سبب مفرح بودن آن-
گرديده است. اغلب كساني كه كامبوجا را مصرف مي كنند تنها براي رفع عطش نيست بلكه خواص گوناگون آن سبب شهرت ومعروفيت اين قارچ شده است.
كامبوجا وهموتراپي:


شايد آگاه باشيد كه امروزه يكي از روشهاي جدي مداواي سرطان كه بسيار مورد توجه مي باشد روش هموپاتيك است . متخصصين هموتراپي مصرف چاي كامبوجا را به بيماران سرطاني خود توصيه مي كنند بدين صورت كه به علت خواص در ماني آن بحصوص هنگام درد كامبوجا به عنوان مكملي همراه
دردهاي مختلف مصرف مي شود.

بازيافتن زندگي پر تحرك :


در آخرين سميناري كه در مورد كامبوجا وخواص آن در ايالت نوادا (آمريكا) برگزار شد گزارشات جالبي از چگونگي مصرف كامبوجا در نقاط مختلف جهان ارائه شد . به طور مثال گفته شد كه كالج ورزشي ارتش آلمان پس از تحقيقات
ومطالعات در مورد خواص كامبوجا ، اعلام نموده كه انرژي زايي كامبوجا سبب
موفقيت ورزشكاران مي گردد لذا مصرف روزانه 200ميلي گرم آن را در سه نوبت به ورزشكاران خود توصيه نموده اند . همچنين در اين گزارشات قيد شده است كه به علت مصرف كامبوجا به هنگام تمرينات ورزشي بهبود فراوان در عمليات ورزشكاران مشاهده شده است. هنگام فعاليت هاي ورزشي عضلات ورزشكاران اسيد لاكتيك Lactic Acid بيشتري را به علت شكسته شدن گليكوژن
Glycogen توليد مي كند. پديده مذكور را گليكوليسيس Glycolysis ناميده مي شود.
متخصصين كالج ورزشي ارتش آلمان متوجه شده اند كه معرف كامبوجا سبب كاهش گليكوليسيس مي شود. در قسمتي از گزارشات آمده است كه پس از يك دوره ورزشي طولاني ، ورزشكاران به زمان كوتاه تري براي برگشتن به حالت
طبيعي نياز دارند؛منظور اين است كه از نظر رفع خستگي ،مرتب شدن ضربان قلب وهمچنين ميزان لاكتيك خون Salts of lactic acid ورزشكاراني كه كامبوجا مصرف كرده بودند، سريعتر از افرادي است كه كامبوجا مصرف نكرده اند –
بدنشان به حالت طبيعي بازگشته است . در نتيجه گفته شده كه كامبوجا اثر مثبت در ميزان توليد انرژي در سلولهاي بدن دارد . توانايي درتوليد انرژي سلولي بيشتر مي تواند گوياي توليد توانايي فيزيكي بيشتري باشد كه ورزشكاران كالج مذكور احساس نموده اند . در اينجا بايد متذكر شويم كه عده اي از محققين روسي نيز دقيقا نظريه اي شبيه به تحقيقات كالج ورزشي ارتش
آلمان داشتند ودر مقالات ارائه شده از سوي دانش پژوهان روسي نيز گفته شد
كه معرف كامبوجا در ميان ورزشكاران روسي بسيار رايج مي باشد وكليه مربيان ورزشي در روسيه آنرا به شاگردان و ورزشكاران توصيه مي كنند.

با كامبوجا صد ساله شويد:
آيا ميخواهيد يكصد سال عمر كنيد ؟ بسياري از افراد از داشتن عمر طولاني
ترس ووحشت دارند زيرا آنرا با مسائل ومشكلاتي از قبيل امراض گوناگون
ناتواني، فقر وتنهايي مرتبط مي سازند.اما چرا به نشانه هاي مثبت ننگريم ؟


بسياري از مسائل ناخوشايندي كه براي ما اتفاق مي افتد به علت تلقين وباور
ما از وجود اين مسائل است. در علم روانشناسي اين پديده را (قدرت فكر) مي گويند. يعني با باورهاي درست وقدرت فكري مثبت مي توانيم شيرازه زبدگي خود رادر دست بگيريم . عدهاي از دانشمندان معتقد به پديده (دارو نما) هستند


بدين معني كه تاثير برخي از پديدها چنان بر روي مصرف كننده مثبت است
وبه شخص آرامش واميد مي بخشدكه سبب قوي شدن روحيه شخص مي گردد.
ومصرف كننده باور مي كند كه آن پديده باعث تغييرات مثبت وبهبود اوست
حتي اگركه خواص دارويي آن چندان مهم نباشد . بسياري از كساني كه به صد سالگي رسيده اند كامبوجا را باعث طولاني شدن عمر خود مي دانند .يعني كامبوجا براي آنها اثر همان ((دارونما)) را داشته است .

بخش سوم : چاي مفـرح :
موارداستفاده اصلي وخواص بهداشتي :
ما نبايد توقع خاصيتهاي گوناگون درماني وپيشگيري از يك چاي بهداشتي كه داراي مزه بسيار خوبي است داشته باشيم .اين چاي رامقدمتا بايد براي مزه جالب وگواري آن نوشيد . اما جاي بسي خوشحالي است كه اين نوشيدني فوائد
سرشاري نيزدارد . تاريخ طب بسياري از موارد درماني چاي كامبوجاراشناخته


است. در كشور روسيه تحقيقات فراواني در مورد چاي كامبوجا شده است .
يكي از خواص اصلي كامبوجا كه شناخته شده وبسيار مورد توجه مي باشد ،


خاصيت آن در پالايش وپاك كنندگي خون است . در روسيه مصرف كنندگان كامبوجا تجربه نموده اند كه اين چاي تسكين دهنده وعامل مداواي انواع دردهاي مفصلي ونقرس است . همچنين به علت خاصيت پالايش اين نوشيدني
معتقدند كه سنگهاي صفراوي وكليوي در نتيجه نوشيدن اين چاي شكسته ودفع م

ي شوند . محققيني كه در مورد كامبوجا تحقيق نموده اند مي گويند كه نوشيد
ن اين چاي سوخت وساز بدن را طبيعي نموده وسبب بهبود فعاليتهاي سلولهاي
مختلف بدن ميشود. در نتيجه بهبود فعاليت متابوليسمي ، احساس سلامت كامل مي نمايد.
تجربه نشان داده است كه اين چاي فعاليت امعاء واحشاء را طبيعي مي كند . مي دانيم كه عدم فعاليت درست اين اعضاء مهم بدن عامل بسياري ازناراحتيهااست.
از آنجا كه كامبوجا همانند يك آنتي بيوتيك طبيعي Natural Antibiotic عمل مي كند ، در نتيجه PH بدن يعني توازن اسيدي، بازي خون را ممكن مي سازد اين امر عامل بسيار موثري در سلامتي ما در نتيجه توانايي مصرف كننده در مقابل –


بيماريها است . تحقيقات جامعي نيز در مورد نتايج مثبت اين چاي بر روي پوست بدن انجام گرفته است كه به دو صورت است هم از نظر نوشيدن ، وهم
استفاده نمودن آن به صورت محلول بر روي پوست بدن . بسياري از متخصصين گياهي معتقدند كه استحمام با كامبوجا بسيار سود مند است ؛ زيرا پوست بدن خاصيت جذب ذرات ميكروسكوپي مواد التيام بخش Healing Substances موجود در كامبوجا را دارد كه اين خاصيت از طريق پوست بدن وارد جريان خون شده وپوست بدن شاداب مي گردد ، ودر نتيجه جوش ، زخم، پوسته شدن پوست ونا همواريهاي پوست همگي برطرف مي گردد.


هر چه مدت زمان مصرف كامبوجا طولاني تر باشد احساس سلامت بيشتري مي كنيد كساني كه مدت زمان طولاني كامبوجا را مصرف كرده اند مي گويند كه عشق به زندگي ومظاهر آن در آنها بيشتر تقويت شده است . بسياري نيز معتقدند كه قادرند كارهاي راكه قبلا نمي توانستند انجام دهندويارغبت به انجام
آنرا به علت كمبود انرژي نداشتند. اكنون براحتي انجام بدهند. اما آنچه مسلم است اين است كه مصرف هر نوع مادهاي اعم از گياهي ويا شيميايي براي مدت بسيار طولاني توصيه نمي گردد. لذا بهتر است بهتر است كه طبق يك برنامه


صحيح ومرتب هر چند بنا به ميل مصرف كننده استفاده از كامبوجا قطع گردد
كه بدن بدان عادت نكند؛ تا آثار مثبت آن همواره ادامه داشته باشد.


برخي مصرف كامبوجا را فقط در هفته پنج روز توصيه مي كنندويا حتي مي توان برنامه چهار تا پنج هفته را برگزيد، بدين صورت كه براي چهار ويا پنج هفته كامبوجا نوشيد و دو هفته آنرا مصرف نكرد. اين شكل نتنها بيشتر موافق وهماهنگ با بدن انسان است بلكه به علت عادت هميشگي بدن با اين درمانگر
معجزه آسا ، اثر كامبوجا بسيار موثر واقع مي گردد.


اثرات كامبوجا در لاغري:
مي دانيم كه در مقام مقايسه ،افراد لاغر اندام وخوش هيكل به علت رضايت از وزن وظاهر خويش نسبت به كساني كه چاق هستند واز اندام خود رضايت ندارند بيشتر احساس نشاط وسرخوشي مي كنند .اما چه عاملي سبب ميشود
كه بعضي ها لاغر اندام وبرخي افراد ديگر دچار زيادي وزن مي باشند.


به غير از نوع رژيم غذايي ، عادت ونحوه خوردن درافراد ، مشكل (ارده دروني)
كه همانا دگمه بيولوژي است كه پيامهاي مربوط به اشتها ويا به زبان ساده پيام هاي سير شدن فرد را از مغز به دستگاه گوارش مخابره مي كند، در چاقي افراد موثر است .پس ناهنجاريهاي متابوليسمي مي توانند سبب اختلال در ارسال پيامها شود. در نتيجه شخص چاق دچار زيادي وزن مي شود. زيرا پيام سير شدن درست به او نمي رسد.


براي كنترل وزن ورسيدن به وزن مطلوب كه همگان خواستار رسيدن به آن هتستند چه از نظر زيبايي وچه از نظرسلامت هر چهار كه عامل اصلي را كه مرتبط به وزن است تقويت كنيم موفقيت ما در اين امر بيشتر مي شود.
اين چهار عامل عبارتند از : 1- خودآگاهي 2- رژيم صحيح غذايي


3- اشتها 4- هماهنگي متابوليسم.
مسلم است كه همگان آگاه هستند كه نبايد چاق بود. رژيم صحيح غذايي نيز امري آسان است ، زيرا ميدانيم كه كداميك از غذاها را بايد خورد واز خوردن برخي از غذاهاي چرب ونشاسته اي پرهيز كرد. اما هماهنگي متابوليسم را مي توان با نوشيدن چاي كامبوجا تقويت نمود كه خود سبب تنظيم اشتها مي گردد. ميدانيم كه كليه اطباء ئمتخصصين تغذيه تاكيد به وزرش كردن براي لاغري دارند. ثابت شده است كه كامبوجا متابوليسم را هماهنگ مي كند ونيز سبب ازدياد انرژي مي گردد. پس كامبوجا به ما نيرو بر

اي ورزش كردن مي دهد. و از سوي ديگر چون اشتها راتنظيم مي كند پس چهار عامل اصلي كنترل وزن را خواهيم داشت.

آيا چاي كامبوجا چاق كننده است؟
تعيين دقيق ارزش كالري كامبوجا كمي مشكل است. يكي از متخصصين نامي تغذيه به نام گانتر فرانك Gunter. Frank بررسي مبسوطي در اين زمينه نموده است كه بدين شرح است :
شكر 394 كيلو كالري دارد. اگر 70گرم در هر ليتر براي تكثير چاي مصرف شود ، در نتيجه 276 كيلو كالري توليد مي گردد. لذا هر ليوان چاي كامبوجا داراي حدود 90كالري است . ميدانيم كه ميزان كالري مورد نياز افرد متفاوت است .
كساني كه كه كار معمولي با فعاليت بدني طبيعي انجام مي دهند در روز در حدود 2500كالري احتياج دارند . بديهي است كه افراد كار بدني سنگين ويا فكري انجام مي دهند به مقدار كالري بيشتري نياز دارند. پس ميزان چاي كامبوجا نمي تواند عامل چاق كننده افراد باشد . لذا گفته شده اگر يك ليوان كامبوجا ده دقيقه
قبل از هر وعده غذا نوشيده شود به علت انرژي زايي آن نيازبه خوردن غذا به وجود نمي آيد . پس با نوشابه اي كم كالري نه تنها چاق نمي توان گشت بلكه سبب لاغري نيز مي شود.

بخش چهارم : يافتن زندگي دوباره با كامبوجا :
تكثير كامبوجا مانند تحقيق وبررسي در يكي از زمينه هاي علم ميكرو بيولوژي است . زيرا اين قارچ مجموعه اي از ميكروارگانيسمهاست، يعني تشكلي از باكتري هاي مخصوص وقارچهاي ميكروسكوپي. با توليد مثل كامبوجا يك كار تحقيقي انجام داده ونيز با طبيعت ، آميزش بهتري مي كنيم. رژيم غذايي اجداد ما عموما ماست ،پنير شير و.... بوده است وهنوز هم رژيم غذاي اغلب روستائيا
-ن ،انواع مواد لبني است كه توسط تخمير به دست مي آيد و نان كه نيز قوت
روزانه بيشتر افرادكره خاكي است بدون تخميركه توسط يك قارچ مخصوص تخمير مي شودبه دست افرادبشر نمي رسد. پس بدون قارچهاي خوب كه عامل
تخمير قوت روزانه هستندزندگي هيچ يك از ما ممكن نيست.از سوي ديگر كليه
قارچها وباكتريها نبز براي ادامه حيات به ساير موجودات زنده نيازمند مي باشند. ميكروبهاي درون قارچ كامبوجا بيماري زاPathogen نيستند. يعني تحت هيچ شرايطي توليد بيماري نمي كنند بلكه اين ميكروبها عاملي در بهبود زندگي
مصرف كننده هستند. بسياري از دوستان حتي دشمنان انسان (منظور ميكروبهاي سودمند ومضر)را غالبا تنها با چشم مسلح ،توسط ميكروسكوپ ميتوان ديد . از سوي ديگر علم ميكروبيولوژي را مورد بررسي قرار مي دهد
وقتي بين عده اي از اين ميكروبها زندگي توام با هماهنگي وجود داشته باشداين
اين پديده را ((روابط هماهنگ براي سود رساندن ))Symbiosis ميناميم .يكي از انواع روابط هماهنك براي سود رساندن وحفظ سلامت وبهبود متابوليسمي كامبوجا است. همه ما از ميكربها وباكتريهاي مضر كه سبب عفونت وبيماري مي شوند وحشت داريم كه امري بسيار صحيح وبجا است و اما برخي از اين ميكروبها دوست ما هستند مثل Lactobacili كه سبب تخمير مواد لبني مي شودوهنگامي كه به رژيم غذايي افزوده مي شوند باعث بهبود وسلامت ما مي شوند . بطور مثال از ماست مي توان نام برد كه يكي ا اقلام اصلي رژيم غذايي
ما است وآنرا با لذت مصرف مي كنيم ،بدون اين كه فكر كنيم عمل توليد ماست
توسط همين باكتري زنده ومفيد صورت مي گيرد.
فوائد بهداشتي كامبوجا تا چه حدي صحت دارد ؟

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید