دانلود فاسل پاورپوینت انسان شناسی و عصب پژوهی

PowerPoint قابل ویرایش
12 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فاسل پاورپوینت انسان شناسی و عصب پژوهی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فاسل پاورپوینت انسان شناسی و عصب پژوهی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

—در دو دهه اخیر و به ویژه پس از تلاش های جان کاچیوپو(Cacioppo) در آمریکا و تاسیس انجمن علمی عصب پژوهی اجتماعی (Society for Social Neuroscience) در دانشگاه شیکاگو که فعالیت های خود را از سال2010  آغاز کرده است، مفاهیم و واژگانی چون عصب پژوهی فرهنگی (cultural neuroscience)، عصب-انسان شناسی (neuroanthropology) و قوم-عصب شناسی عصبی(ethno-neurology) هر چه بیش از پیش مطرح شده اند. این علوم در حوزه فرهنگ به دنبال مباحث گسترده ای رشد کردند که از سال ها ی دهه 1960 با استفاده از دستاوردهای روزافزون ژنتیک، کردارشناسی جانوری (ethology) و زبان شناسی  و همچنین روان شناسی اجتماعی و کاربرد آنها در  انسان شناسی امکان پذیر شدند. مسئله به صورت بسیار خلاصه در آن بود که پس از جنگ جهانی دوم و فجایعی  که در آن به دلیل نفرت های نژادی  انجام گرفته بودند و همچنین الوده شدن گروه اندکی  از انسان شناسان و پزشکان در آن به ویژه از خلال آنچه «انسان سنجی» (anthropometry) و آزمایش های بیرحمانه زیست شناسانه بودند، اعتبار دانش های زیستی در نزد فرهنگ شناسان و جامعه شناسان به شدت کاهش یافته و تلاش داشتند که فرهنگ را تنها در روابطی غیر زیستی تعریف و درک کنند. اما تحول مطالعات و  پژوهش های میدانی نشان داد که این کارنه عملی است و نه علمی. از این روی آوردن به طرف درک انسان و نظام های اجتماعی به مثابه پدیده های غیر قابل تفکیک از زمینه زیستی، ژنتیکی و رفتاری شان هر چه بیشتر در دستور کار  فرهنگ شناسان قرار گرفت. از سوی دیگر تحول مشابهی نیز در زمینه علوم پزشکی رخ داد که نه تنها  به رشد انسان شناسی پزشکی (medical anthropology)(در حوزه بیماری ها و سلامت در معنای مدرن آن)  بلکه به رشد  دانش قومی (ethnoscience) و قوم پزشکی (ethnomedecine) ( در زمینه اشکال سنتی و آلترناتیو پزشکی و  دانش های بومی در این زمینه) یاری رساندند.

اسلاید 2 :

—در ایران در حوزه پزشکی، تا کنون پژوهش های معدودی در زمینه اجتماعی از طرف متخصصان علوم اجتماعی انجام گرفته است که بیشتر در حوزه جامعه شناسی پزشکی، جمعیت شناسی و آسیب شناسی پزشکی بیماری ها و با روش های پیمایشی تعریف شده اند. این مطالعات که معمولا نمونه ای از موارد مشابه  غیر ایرانی هستند، بیشتر می توانند برخی از روندهای عمومی را روشن کنند اما کمکی به درک روابط پیچیده میان فرهنگ و موقعیت های بیولوژیک و استفاده از این درک در بهبود سلامت و بهداشت و درمان افراد جامعه نمی کنند. برعکس، حوزه ای که می تواند از طریق همکاری های هر چه گسترده تر میان  جامعه پزشکی و در این مورد خاص عصب پژوهی و انسان شناسی به وجود بیاید،  با حرکت از این واقعیت که رابطه ای قابل درک و معنا دار میان نظام های عصبی و نظام های فرهنگی در پیچیده ترین اشکال وجود دارد و تلاش برای روشن کردن و تحلیل آنها، امکان آن را به وجود می آورد که ما بتوانیم برنامه های مطالعاتی  مشترک و همچنین  برنامه های آموزشی و ترویجی را تعریف کنیم.

—در این سخنرانی ما ابتدا تعاریفی از چند حوزه انسان شناسی فرهنگی، عصب پژوهشی اجتماعی و فرهنگی  و انسان شناسی عصبی ارائه داده و سپس بر نقاط  اساسی  قابل استفاده برای ایجاد رابطه نظری و روش شناختی  میان این شاخه ها ونظام های فرهنگی از جمله بر شکل گیری اجتماعی عواطف، حوزه های مناسکی و سیاسی و تاثیر آنها بر نظام های عصبی تاکید خواهیم کرد.

اسلاید 3 :

 

—دانش شناخت انسان  در همه ابعاد و همه زمان ها بر اساس روش شناسی  بین رشته ای  و جامع نگر

—با اتکا به این تعریف انسان شناسی را باید علمی دانست که:

—بین رشته ای است  و حاصل تعامل شناخت فرهنگ با یکی از حوزه های شاخت علمی دیگر  در یک قالب تخصصی شکل می گیرد نظیر انسان شناسی  شهری، انسان شناسی پزشکی، انسان شناسی توسعه ...

—رشته ای  جامع گرا یا دائره المعارفی است که همواره  چهار بعد زندگی انسان یعنی بعد فرهنگی، بعد زیست شناختی، بعد باستان شناختی  یا تاریخی و بعد زبان شناختی را در تحلیل های خود  قرار می دهد و تلفیق می کند.

—از روش های کیفی در پژوهش های خود استفاده می کند اما روش های خود را با روش های شاخه علمی مورد تعامل انطباق می دهد  برای مثال در پزشکی، روان شناسی، روانکاوی یا روان پزشکی.

اسلاید 4 :

تاریخچه مختصر رابطه انسان شناسی با حوزه مطالعات ذهنیت

—انسان شناسی در ابتدا  در رویکردها و روش های خود عمدتا دانشی متمرکز بر شناخت فرهنگ مادی  و موزه گرایانه بود و این گرایش به تدریج تغییر کرده و به شاخه ای  کوچک از آن تبدیل شد.

—در طول قرن بیستم تا امروز و به ویژه از نیمه این قرن اهمیت  مطالعات ذهن در انسان شناسی دائما افزایش یافته است.

—نخستین روابط میان انسان شناسی و این حوزه با فروید و روانکاوی به وجود می آید و سپس با ژزا روهایم و تا امروز با مطالعات در حوزه روانکاوی  لاکانی  و نقد ادبی (کریستوا، بارت، تودوروف، ژیژک) و... ادامه یافته است.

—پژوهش های انسان سنجی(anthropometry) در قالب های استعماری و پژوهش های معادل آنها در راستاهای نظریه های نژاد گرایانه در فاشیسم هیتلری و پژوهش های رفتار شناسی در شوروی  استالینی 

—در جنگ جهانی دوم و حوادث پس از آن در همراهی با جامعه شناسی و با روان شناسی اجتماعی از جمله در فروید و مارکسیسم ویلهلم رایش، روان شناسی یونگی، مباحث مارکوزه  و سپس در سنت انسان شناسی آمریکایی با مکتب «فرهنگ و شخصیت» (مید، بندیکت، کاردینر، لینتون) ادامه یافت که بعدها چندان اقبالی نداشت  و به سود انسان شناسی روانکاوی و انسان شناسی شناختی و انسان شناسی پزشکی حاشیه ای شد.

اسلاید 5 :

تاریخچه (ادامه)

 

—حوزه بعدی، بازگشت به تاریخ و حافظه های جمعی تاریخی بود که از خلال مکتب آنال، پسا آنال و تاریخ فرهنگی انجام گرفت (برودل، لوگوف، برک)

—حوزه دیگر از خلال زبان شناسی و فرهنگ  به ویژه  ساختارگرایی  و  پساساختار گرایی ( از دو سوسور تا یاکوبسن و از  استروس تا دسکولا). 

—حوزه دیگر انسان شناسی نمادین  وتفسیری بود که یر ساختار های تاویلی کار می کرد (داگلاس، ترنر، گیرتز)

—سرانجام باید به حوزه علوم شناختی(cognitive sciences) ، دانش قومی (ethnoscience) (کانکلین، لانزبری، ساپیر) و زبان شناسی ( داندراد و به ویژه زبان شناسی گشتاری جامسکی)  اشاره کرد.      

اسلاید 6 :

رابطه انسان شناسی و عصب پژوهی

— این رابطه در تداوم  تعامل انسان شناسی با دستاوردها و رشته ها و فرایندهای   زیر به وجود آمد: 

— گسترش علوم شناختی و شناخت بسیار گسترده تر و عمیق تر از سازوکارها و شیوه های کنش و مختصات نظام مغز و اعصاب

—بالا رفتن قدرت  فناوری های جدید برای رویت  اندام های انسانی در حین  کارکرد و به ویژه  نظام های عصبی و شناخت حوزه  و شیوه های رابطه میان دستکاه حسی با مغز و رابطه  سازوکارهای درونی مغط با جهان بیرونی

—  گسترش دانش زبان شناسی و روش های آن

—گسترش دانش ژنتیک وزیست شناسی

—پیشرفت علوم پارینه انسان شناسی (paleoanthropology)

—گسترش دانش  کردارشناسی ((ethnology یا رفتار شناسی جانوری

—رشد علم حرکت شناسی(cultural human kinetics ) و ارتباطات فرهنگی در شاخه زبان غیر کلامی یا کالبدی(non verbal communivcation and body language )

—تحول در روش شناسی انسان شناختی در سطح تحلیل روایت (anthropological ethnography)از جمله در نظریه مردم نگاری مارکوس و فیشر در آمریکا

اسلاید 7 :

تعاریفی برای شاخه های فرهنگی در تعامل با عصب پژوهی

—عصب پژوهی فرهنگی (cultural neuroscience)

— مطالعه بر ماهیت، فرایندها، سازوکارها و تاثیرهای متقابل و پیچیده میان نظام عصبی و ریشه های ژنتیک آن و  اجزاء و کلیت های نظام های اجتماعی و فرهنگی و چگونگی تحول این تاثیرات در ظرف های زمانی – مکانی و در موقعیت ها و پهنه های فرهنگی پویا و تفاوت یافته

—عصب- انسان شناسی (neuroanthropology)

—  شاخه ای از انسان شناسی فرهنگی که به طور خاص بر روابط میان مغز و فرهنگ در عام ترین اشکال آن به ویژه از خلال  فرایندهای شناختی و زبان شناختی ، چگونگی شکل گیری مهارت ها، شدت حس ها، تغییرات آسیب شناسانه آنها، و تاثیر آنها در روابط فرهنگی، استراتژی های کنشگران فردی و جمعی ، بیماری ها و غیره در سطح کالبدی و ذهنی.

— قوم-عصب شناسی (ethno-neurology)

— مطالعه بر اشکال مختلف دانش بومی از جمله در حوزه گیاه قوم شناسی و  و قوم پزشکیدر زمینه رابطه میان فرهنگ و نظام عصبی

اسلاید 8 :

تشریح استدلال های اساسی این رشته ها

—همانگونه که نایپل در کتاب «راز  رسیدن» بیان می کند نه فقط انسان های گوناگون به صورت های گوناگونی یک منظر را درک می کنند بلکه حتی یک نفر معمولا می توان به صورت های بسیار متفاوت و حتی متضادی یک مکان یا منظر را به یاد بیاورد و حس کند (باربارا بندر، دائره المعارف انسان شناسی)

—بوردیو در  مطالعه معروفش درباره «خانه بربر» به روابط متفاوت  بر اساس فرهنگ با فضا اشاره می کند و یا آنچه مفهوم «عادت واره(habitus) و ساختارهای ساختاریاب  و ساختار دهنده، گیدنز  نسبت حرکت و فضا را بررسی می کند،  مارک اوژه در «نامکان ها» و گافمن با مفهوم صحنه پردازی و «پشت صحنه» و «جلوی صحنه»  و حتی باستان شناسان (نظیر بارت) در حوزه  درک روابط انسان نوسنگی و انسان عصر فلز با فضا نیز این رام طرح کرده اند (بندر، همان)

—کاچیوپو  بر ساخت اجتماعی – فرهنگی «عواطف»(استراتژی های آگاهانه و ناخود آگگاهانه و استراتژی  کنشگران)،  و سیستم های کنترل اجتماعی  بر نظام بیولوژیک و سرانجام بر کالبدی یا بدنی شدن دانش و عرف اجتماعی ، تاثیر نظام های  نمادین، نشانه شناختی، میان کنشی بر سلامت و درمان و میزان حساسیت های عصبی تاکید دارد و بستر مندی عواطف در ظروف زمانی – مکانی تاکید و مقولات جهانشمول اکمن را به زیر سئوال می برد. او همچنین بر تاثیر قدرت بر شکل دادن  و کنترل سیستم های عصبی، تاثیر نسبی  انگیزش ها، تاثیر موقعیت های سلسله مراتبی، تفاوت حساسیت ها و بر مناسک به مثابه نظام های تکرار شونده رفتاری – عصبی در شکل دادن، کنترل و تبدیل  حافظه و سیستم های رده شناختی بر کنش  های اجتماعی  و بازنمایی های اولیه و ثانویه در ذهن کنشگران تاکید دارد.

 

اسلاید 9 :

موقعیت در ایران

—پیشرفت  های قابل ملاحظه ای در حوزه علوم عصب شناسی  انجام گرفته است

—در حوزه انسان شناسی پزشکی  و پزشکی اجتماعی  پیشبرد باز هم بیشتر در حوزه پزشکی و نه در حوزه علوم اجتماعی انجام گرفته است.

—علوم اجتماعی به دلایل مختلف  آمدگی اندکی برای ایجاد این رشد درون چارچوب های  دانشگاهی داشته اند. از جمله عدم توجه به مطالعات بین رشته ای و  اصرار بر حفظ مرزهای تخصصی به صورت تصنعی و عدم  کاربرد روش شناسی های جدید

—گسترش نظام دانشگاهی، انجمن های علمی و موسسات آموزشی خصوصی و در یک کلام بالا رفتن عمومی سرمایه فرهنگی جامعه به دلیل وجود میلیون ها دانشجو و دانش آموخته دانشگاهی،  امروز شرایط را برای رشد علوم بین رشته ای  چه در چارچوب های دانشگاهی و چه در حوزه عمومی  بسیار  مساعد کرده است.

—بیشترین ضرورت در این میان ایجاد ارتباط و شناخت از یکدیگر از خلال شبکه های اطلاعاتی است که یتوانند این علوم را به یکدیگر نزدیک کنند.

اسلاید 10 :

نتیجه گیری

—پیشینه بیش از یک صد سال روابط انسان شناسی و علوم مطالعه بر ذهن گنجینه مهمی برای ما به شمار می آید که باید  بر آن مطالعه کنیم و به ویژه به تحول آن یعنی اهمیت یافتن هر چه بیشتر مطالعه بر فرهنگ غیر مادی نسبت به فرهنگ مادی توجه داشته باشیم.

—در کشور ما به دلیل تغییرات گسترده اجتماعی – زیستی به ویژه نرخ بسیار بالای جوان بودن جمعیت، نرخ بسیار بالای ازدواج های همخون و تداوم نظام های خویشاوندی گسترده در موقعیت های شهری پیجیده،  افزایش شدید سرمایه های فرهنگی  اجتماعی، گسترش عظیم حضور اجتماعی زنان و تعیین کننده شدن  نقش آنها در نظام اجتماعی، وجود نظام های تکثر فرهنگی در قالب  سبک زندگی، فرهنگ های متفاوت قومی و محلی،  روابط گسترده با   دایاسپورا (جمعیت مهاجر بزرگ ایرانیان خارج از کشور)، تحول شتاب زده جامعه برای ایجاد ساختارهای سازمان یافتگی  مشارکتی و دموکرایتک و مقاومت های مکانیکی که با آن  روبرو می شود ، فرایند قالب در تحول نظام اجتماعی هم اکنون و در سال های آینده قالب های به شدت ناهنجاری (آنومیک) و آسیب شناسانه خواهد داشت و این امر نیاز به دخالت  از حوزه فرهنگ و از حوزه پزشکی به طور عام و از حوزه  علوم روان شناختی و روانپزشکی و عصب پژوهی را به طور خاص الزامی می کند.

—هم از این رو پیشنهاد ما ایجاد امکان ارتباط یافتن این رشته ها و علوم با یکدیگر و ترییت متخصصان در این زمینه ها است  که باید در آن واحد به وسیله نظام دانشگاهی و جامعه مدنی صورت بگیرد.

—«انسان شناسی و فرهنگ» از هم اکنون آمادگی خود را برای گشایش بخشی ویژه «عصب پژوهش اجتماعی» یا «انسان شناسی عصبی» اعلام می کند که به دلیل تخصصی بسیار زیاد آن بی شک باید به کمک متخصصان این حوزه در  پزشکی انجام بگیرد. 

— 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 12 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله حدس هایی در مورد عصب زیست شناسی حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد

word قابل ویرایش
21 صفحه
18700 تومان
SPECULATIONS ON THE NEUROBIOLOGY OF EMDR حدس هايي در مورد عصب زيست شناسي حساسيت زدايي از طريق حركت چشم و پردازش مجدد يوري برگمن چكيده اين مقاله كاوشي است در يافته هاي جاري عصب زيست شناسي در حيطه سيستم ليمبيك ،خواب نا به روال و آسيب هاي روانشناختي . ساخت و قوام حافظه و عاطفه در اين مقاله مورد بحث ق ...

دانلود مقاله نقش دین و خداشناسی در زندگی انسان

word قابل ویرایش
20 صفحه
18700 تومان
نقش دين و خداشناسي در زندگي انسانشناخت خداوند یک تکلیف است ، اما منظور ، شناخت حقيقت ذات خدا نيست بلكه مراد ، شناخت صفات او به اندازه طاقت بشري است که تحقق آن در دو مرحله انجام مي‌پذيرد ، شناخت خود و درك اوصاف آن و سلب جهات نقص از آن، یعنی در واقع شناخت صفات خداوند ، به ادراک آن چه که سابقاً در نفس خود شاهد ب ...

دانلود فایل پاورپوینت حوزه های انسان شناسی

PowerPoint قابل ویرایش
7 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----   اسلاید 1 : انسان شناسي انواع مختلف و متنوعي دارد که به لحاظ روش و يا نوع نگرش ، از يکديگر متمايز مي شوند .    شناخت انسان از راه تجربه شناخت انسان از راه تعقل   شناخت انسان از راه سیرو سلوک شناخت انسان از راه روش نقلی سمت و سوی درس ما  انسان شناسی اسلا ...

دانلود فایل پاورپوینت مقدمه ای بر خودشناسی انسان

PowerPoint قابل ویرایش
118 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته فلسفه
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : خود شناسي در آيات و روايات ـ آيا انسان به ياد نمي‌آورد كه ما او را آفريديم و حال آنكه چيزي نبوده است[2]؛ مريم (19): 67 ـ اي كساني كه ايمان آورده‌ايد! به خود بپردازيد ... .[3]( مائده (5): 105) اميرمؤمنان علي u مي‌فرمايد: كسي كه به خودشناسي دست يابد، به ...

مقاله مدل شبکه عصبی مصنوعی تبخیر ماهانه از تشت با استفاده از دادههای هواشناسی - مطالعه موردی منطقه حاشیه دریای خزر

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** مدل شبکه عصبی مصنوعی تبخیر ماهانه از تشت با استفاده از دادههاي هواشناسی- مطالعه موردي منطقه حاشیه دریاي خزر چکیده تبخیر یکی از مؤلفههاي اصلی چرخه آب در طبیعت بوده و تعیین دقیق آن براي بسیاري مطالعات مثل بیلان آبی حوزه، طرح ریزي و مدیریت م ...

مقاله شبیه سازی تبخیر از ایستگاه هواشناسی زهک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی ( ANNs )

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** شبيه سازي تبخير از ايستگاه هواشناسي زهک با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي (ANNs) چکيده تبخير پارامتري است که در بررسي منابع آب يک منطقه علاوه بر کميت آب موجود، بـر کيفيـت آن نيـز تـأثير گـذار است . اهميت اين پارامتر در مناطقي از ايران ...

مقاله دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق چیکده در دنیای رقابتی امروز دستیابی به مقاصد راهبردی بدون داشتن ساختار سازمانی مناسب امکانپذیر نیست سازمانها باید ساختارهایی را طراحی کنند که در رقابت روزافزون امروزه انعطاف پذیر و جوابگوی نیازهای سازمان باشد. هدف از این پژو ...

مقاله آسیب شناسی وضعیت معیار پرورش منابع انسانی در بانک توسعه صادرات ایران بر اساس مدل تعالی منابع انسانی

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
آسیب شناسی وضعیت معیار پرورش منابع انسانی در بانک توسعه صادرات ایران بر اساس مدل تعالی منابع انسانی خلاصه پژوهش حاضر به روش توصیفی-پیمایشی در بین مدیران و معاونان و سرپرستان واحدهای مختلف بانک توسعه صادرات ایران با حجم نمونه 60 نفر و به روش سرشماری کامل انجام شد. اهدف اصلی پژوهش: -1 شناسایی وضعیت موجود ...