بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

فرآورده هاي خوني تنها زماني تجويز شوند كه انديكاسيون قطعي داشته باشند.

با تزريق خون ، فرد در معرض ايجاد يكسري عوارض جانبي قرار مي گيرد.

تا حد امكان از تعداد كمتري واحد خون براي بيمار استفاده گردد.

از زمان خروج خون از سازمان تا زمان تزريق مسئول حفظ سلامت خون هستيم.

با نگهداري يا تزريق نامناسب خون نه تنها به بيمار كمك نمي كنيم بلكه عوارض انتقال خون را به او تحميل نموده ايم.

 

اسلاید 2 :

(Whole Bloodخون كامل(

حجم 500-450ميلي ليتر

فاقد پلاكتهاي فعال و فاكتورهاي انعقادي ناپايدار

نگهداري در دماي 6-2 درجه سانتگراد تا 35 روز

 موارد مصرف:

خونريزي فعال و شديد

تعويض خون        

بيماران نيازمند گلبول قرمز وقتي پك سل در دسترس نباشد.

By pass

اسلاید 3 :

سازگاري با ABO و Rh گيرنده

تزريق طي حداكثر 4 ساعت

هرگز دارويي ديگري به آن اضافه نگردد.

1واحد افزایش Hb و3 واحد افزایش Hct

 

اسلاید 4 :

Packed cell((كنسانتره گلبول قرمز

حجم300-200 ميلي ليتر

نگهداري در دماي 6-2 درجه سانتيگراد تا 35 روز

 مورد مصرف:

آنمي علامتدار

 طريقه مصرف:

 همانند خون كامل/ جهت تسهيل جريان خون مي توان50 تا 100 ميلي ليتر نرمال سالين را با استفاده از ست تزريقي به شكل Y به آن اضافه كرد.

 

اسلاید 5 :

مواردیکه نیاز به تزریق خون وجود ندارد:

A: آنمي همراه با كمبود آهن

B: آنمي پرنيسيوز

C: كمبود تغذيه‌اي

D: عدم جذب گوارشي

E : ترميم زخم

F: كمبود فولات و B12

G: آنمي همولتيك ارثي

H: براي بهبود حال عمومي

در اين بيماران فقط هنگامي كه خونريزي فعال از دستگاه گوارش يا جاهاي ديگر بدن باشد نياز به تزريق داريم البته در چنين بيماراني هدف تصحيح هموگلوبين نيست بلكه هموگلوبين در حدي باشد كه بيمار علائم حياتي پايدار داشته باشد.

اسلاید 6 :

Washed RBCs

Washed RBCS are RBCs washed with sali e to remove most of the plasma.

Washed red cells are rarely used a d are i dicated o ly for patie ts with:

1)severe allergic reactio s associated with tra sfusio or immu oglobuli A (IgA) deficie cy.

2)Paroxysmal octur al haemaglobi uria

3)Severe recurre t tra sfusio reactio s

Washed RBCs must be give through a sta dard blood filter, ca tra smit hepatitis a d other i fectious diseases

Because bag must be e tered to i troduce sali e, washed RBCs must be give withi 24 hrs of preparatio .

 

اسلاید 7 :

Platelet ((پلاكت

حجم70-50 ميلي ليتر

نگهداري در دماي 24-20درجه براي حداكثر5روزروي شيكر

نگهداري طولاني تر احتمال تكثير باكتريها و سپتي سمي را در گيرنده افزايش مي دهد.

 موارد مصرف:

ترومبوسيتوپني

اختلال عملكرد پلاكتي

اسلاید 8 :

Dosage

1 u it of platelet co ce trate/10 kg body weight: i a 60 or 70 kg adult, 4–6 si gle do or u its co tai i g at least 240 x 109 platelets should raise the platelet cou t by 20–40 x 109/L

I creme t will be less if there is:

    — Sple omegaly

    — Dissemi ated i travascular coagulatio

    — Septicaemia

اسلاید 9 :

در صورتي كه تعداد پلاكت‌هاي بيمار كمتر از 000/10 در ميكروليتر يا كمتر از 000/20 در ميكروليتر و همراه با تب باشد.

مواردي كه توليد پلاكت در مغز استخوان كاهش يافته باشد و يا بين 10000تا20000در ميكروليتر باشد مانند بيماران داراي بدخيمي‌هاي خوني و يا بيماراني كه تحت كموتراپي بوده‌اند.

شمارش پلاكت كمتر از 000/50 در ميكروليتر براي جراحي‌هاي كوچك.

شمارش پلاكت كمتر از 000/80 در ميكروليتر براي جراحي‌هاي بزرگ.

شمارش پلاكت كمتر از 000/50 در ميكروليتر در بيماراني كه خونريزي فعال دارند.

شمارش پلاكت كمتر از 000/50 در ميكروليتر در بيماراني كه تحت ترانسفوزيون وسيع قرار داشته‌اند.

شمارش پلاكت كمتر از 000/50 در ميكروليتر در بيماراني كه قرار است مورد اعمال تهاجمي قرار مي‌گيرند.

 

اسلاید 10 :

شمارش پلاكت كمتر از 000/100 در ميكروليتردر بيماران كه داراي يكي از خصوصيات زير:

       a: خونريزي رتين

       b: خونريزي مغز

       c: افراد تحت جراحي باي پاس(By-Pass) كه دچار خونريزي شده‌اند.

با زمان سيلان بيش از 5/7 دقيقه با شمارش پلاكت طبيعي، خونريزي يا اعمال جراحي تهاجمي در بيماران دچار اختلال كيفي پلاكت

در درمان لوكمي حاد براي جلوگيري از مرحله خونريزي وسيع (Episode Major Bleedi g) به جز فاز انتهايي

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید