بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

Weeding

Section Contents
• Overview
• The Importance of a Weeding Policy
• Why Weeding Is Necessary
• Planning Your Approach
• Now What?
• Self-Assessment

اسلاید 2 :

What Is Weeding?

       Weeding is the periodic and continual evaluation of your library's resources with the goal of removing obsolete, damaged, and rarely used books. Weeding ensures that your library's materials are useful, attractive, and accessible to your patrons. Every library's print collection is limited by the space available, and collections must change over time to reflect changes in the community and in the library's goals.

اسلاید 3 :

وجين    در علم كتابداري بيشتر با محتواي تصفيه و پالايش مجموعه كتابخانه از مواد اطلاعاتي بي استفاده و يا از رده خارج و يا موادي كه به ندرت از آنها استفاده مي شود تعبير شده است. براي آنكه كتابخانه تبديل به انبار مرده از كتاب و ساير منابع اطلاعاتي بلا استفاده نگردد، عمل وجين منابع امري ضروري به نظر مي رسد. 

اسلاید 4 :

  • در واقع وجين خود نوعي انتخاب است  با اين تفاوت كه بعد از تهيه مجموعــه  اتفاق مي افتد.
  • لذا اين امر به ارزشيابي مجموعه منتج   مي شود.

اسلاید 5 :

  • مي توان گفت كه در فرآيند سفارش منابع اطلاعاتي ، عمل انتخاب از ميان انتشارات موجود در بازار صورت مي پذيرد ولي در مرحله وجين عمل انتخاب از بين مجموعه كتابخانه انجام مي شود.
  • اين مسئله حاكي از آن است كه سفارش منابع و وجين آن دو  فرآيند كاملاّ مرتبط و وابسته به هم بوده و مي بايست سياستهاي واحدي درخصوص هردو فرآيند اعمال شود.

اسلاید 6 :

  • تعریف وجین : وجين فرايندي است كه از طريق آن منابع مازاد، فرسوده و يا بي استفاده از مجموعه خارج مي گردد.

اسلاید 7 :

  • اهمیت وجین کردن : عمده ترين دلايلي كه وجين كردن را براي كتابخانه ها ضروري مي سازد، نياز به كنترل و رشد مجموعه و روزآمد كردن آنها، محدود بودن فضاي كتابخانه ها، نياز جامعه به اطلاعات جديد و به روز، خط مشي و سياست هاي مجموعه سازي كتابخانه ها و ... از جمله عللي است كه كتابداران را بر آن مي دارد تا در صدد يافتن راه حل هاي مناسب جهت امر وجين كردن در كتابخانه ها برآيند.

اسلاید 8 :

اهداف وجين

  1. ايجاد فضاي مناسب براي منابع اطلاعاتي
  2. تسهيل و تسريع در دسترسي به منابع اطلاعاتي مورد نياز
  3. بدست آوردن بازخورد نقاط ضعف و قوت در كتابخانه از امر وجين

اسلاید 9 :

شيوه كار وجين منابع:

قبل از شروع عمليات وجين ابتدا عمل رف خواني كتابخانه مربوطه انجام مي شود و تمامي منابع مجموعه از لحاظ منابع مفقودي، امانت و موجودي كنترل و بازبيني مي شود. اين كار توسط كتابداران كتابخانه مربوطه صورت مي گيرد. جهت اين امر كتابخانه ها به تشخيص سرپرست كتابخانه مي توانند وظايف سرويس دهي و خدمات امانت خود را در مقطع زماني مناسب تعطيل نمايند تا با دقت بيشتري مراحل فوق را انجام دهند.  

اسلاید 10 :

 ابزار هاي وجين:  

نظرات و تجربيات كتابداران با سابقه

گروه هاي كارشناسي وجين منابع

 مراجعه كنندگان و منابع نقد و بررسي. 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید