بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

›لوله آزمایش شاید پرکاربردترین وسیله آزمایشگاه شیمی باشد و برای مخلوط کردن، مشاهده، گرم و سرد کردن مواد و مقاصد بسیار دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

›بیشتر وقت ها نباید مستقیماً لوله آزمایش را با دست لمس کرد و باید برای حمل و نقل آن از "گیره لوله آزمایش" استفاده کرد.

› چون تهِ لوله آزمایش تخت نیست برای نگهداری آن از جا لوله‌ای که وسیله‌ای است چوبی، پلاستیکی یا فلزی استفاده می‌شود

اسلاید 2 :

 به دلیل آنکه ته لوله آزمایشگاه گرد است نمی توان آن را بر روی جایی ایستاده نگه داشت بنابراین از جالوله ای استفاده  می کنند .

اسلاید 3 :

›اگر لوله  در اثر آزمایش داغ شد برای  اینکه بتوانیم لوله را جابه جا کنیم از گیره چوبی استفاده می کنیم .

اسلاید 4 :

›از ظرف پتری  برای خشک کردن  یا نگهداری مواد اسنفاده می شود .

اسلاید 5 :

›شیشه ساعتی همان کار پتری را می کند با تفاوت اینکه  ظرف بسیار مناسبی برای خشک کردن یا حرارت دادن  است ولی ظرف خوبی برای نگهداری  نیست چون لبه ندارد .

اسلاید 6 :

›پیپت در واقع لوله بسیار نازکی است که برای برداشتن و جا به جا کردن مقادیر بسیار کم مایع به کار می‌رود و در انواع پلاستیکی و شیشه‌ای ساخته می‌شود

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید