بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

برای انجام آزمایش ها لازم است که آشنایی و تسلط کامل در کار کردن با وسایل را داشته باشید نام و شکل تعداد زیادی از این وسایل درایناسلایدها آورده شده است که کاربرد تعدادی از آنها به این شرح  است:

اسلاید 2 :

لوله ی آزمایش

برای مشاهده ی واکنش ها و تشکیل رسوب و همچنین حرارت دادن مایعات و محلولها مورد استفاده قرار می گیرد

اسلاید 3 :

جا لوله ای

برای قرار دادن لوله های آزمایش بکار می رود

اسلاید 4 :

لوله شوی (برس)

برای استفاده ،برس را داخل لوله نموده و بچرخانید تا لوله تمیز شود .دقت کنید فلز سر لوله شوی بیرون نباشد تا لوله نشکند .چنانچه با آب وپودرظرفشویی تمیز نشد میتوان از اسیدنیتریک غلیظ استفاده کرد.

اسلاید 5 :

بشر

در اندازه های متفاوت بوده و برای حرارت دادن ،تبخیر و صاف کردن بکار می رود و به اندازه های حجمی متفاوت موجود است.

اسلاید 6 :

ظرف مخروطی شکلی است که برای جوشاندن محلولها و همچنین تیتراسیون مورد استفاده قرار می گیرد

اسلاید 7 :

در قسمت پایین آن جسم جاذب الرطوبه ای وجود دارد که هوای داخل را خشک می نماید کروزه های داغ را داخل آن قرار داده تا سرد شوند

اسلاید 8 :

به دو شکل ته گرد و ته صاف وجود داشته و در تقطیر وجوشاندن مایعات بکار می رود

اسلاید 9 :

برای سوزاندن و یا ذوب کردن اجسام بکار می رود

اسلاید 10 :

برای تهیه ی محلول با غلظت معین به کار می رود .مقدار لازم از جسم برای غلظت مورد نظر را داخل آن ریخته و سپس حلال را به تدریج افزوده و تکان می دهیم تا سطح محلول به خط نشان برسد

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید