بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

چرا شرکتهای بیمه ای خصوصی دارای یک اعتبارند؟ همه شرکتها در یک موقعیت و یک سیستم نظارتی قراردارند

اسلاید 2 :

بيمه عمر چيست؟

1- بيمه عمر به شرط فوت : در صورت فوت بيمه شده در مدت قرارداد سرمايه عمر پرداخت ميشود
الف ) بيمه تمام عمر : فوت بيمه شده در هرزمان اتفاق افتد موجب ايفاء تعهد بيمه گر ميشود. حق بيمه يكجا/تامدت محدود/ مادام العمر
ب) بيمه عمر ساده زماني (مدت محدود) : فوت در مدت اعتبار بيمه نامه اتفاق افتد موجب ايفاء تعهد بيمه گر ميشود در اين بيمه نامه ممكن است حق بيمه و سرمايه ثابت يا متغير باشد
ج ) بيمه عمر ساده زماني مانده بدهكار: جهت تسويه بدهي بيمه شده در صورت فوت در مدت قرارداد
2- بيمه عمر به شرط حيات : در صورت حيات بيمه شده در پايان مدت قرارداد سرمايه عمر پرداخت ميشود
3- بيمه عمر مختلط: بيمه تركيبي از بشرط فوت و حيات با پوششهاي متنوع ديگر

اسلاید 3 :

بيمه عمر و سرمايه گذاريبيمه عمر و سرمايه گذاري چرا بوجود آمد ؟ مگر بيمه نامه هاي قبلي چه مشكلي داشتند؟
جان انسان برخلاف داراييهايش كه در طول سال امكان ورود چند مرتبه خسارت دارد فقط يكبار در طول عمرش دچار خسارت شده و ميميرد ، لذا بشر خصوصا در سنين جواني احساس خطر نميكند و در سنين پيري هيچ شركت بيمه اي ريسك او را نميپذيرد.
شركتهاي بيمه جهت تشويق افراد هدف مزايايي قرارداد تا در سنين جواني بيمه عمر تهيه كنند

اسلاید 4 :

مشكلات موجود بيمه هاي عمر قبلي:
- عدم تناسب ارزش سرمايه با مرور زمان
سوخت شدن حق بيمه در پايان سال
ابطال بيمه نامه در صورت از كارافتادگي
مقايسه سپرده بانكي با بيمه عمر و عدم وجود سود بيمه
نياز به آزمايشات پزشكي متعدد

اسلاید 5 :

ساده
مطمئن
قانونی
مطابق با نيازها
انعطاف پذير
طراحي توسط بيمه گذار

اسلاید 6 :

وسيله اي مطمئن براي مبارزه با تورم :
براي تناسب حق بيمه و سرمايه عمر با تورم موجود ، دو ضريب ، جهت تعديل حق بيمه و سرمايه در اين بيمه نامه تعريف و لحاظ شده است.

اسلاید 7 :

پوشش حوادث :
در صورت فوت بيمه شده در اثر حادثه ، 3-4 برابر سرمايه عمر عادي به ذينفع يا ذينفعان تعلق ميگيرد.

اسلاید 8 :

پوشش امراض و بيماريها
بيمه عمر در صورت دچار بيمه شده به يكي از بيماريهاي صعب العلاج ذيل 30% سرمايه عمر را بعنوان كمك هزينه درمان پرداخت مينمايد.
سكته قلبي ، سكته مغزي ، سرطانها ، پيــوند اعضاء ، عمل جراحي كرونر وقلب باز

اسلاید 9 :

بيمه عمر و سرمايه گذاري
امكان برداشت وام از محل سود بيمه نامه:
بيمه گذار ميتواند 90% ذخيره انباشته خود را بصورت وام بانكي بدون نياز به ضامن دريافت كند.
زمان بازپرداخت وام توافقي ميباشد.
بهره باز پرداخت مطابق با مصوبات بانك مركزي خواهد بود.
در اينصورت روند سود تصاعدي انباشته بهم نخواهد خورد.

اسلاید 10 :

امكان تبديل به حقوق بازنشستگي:
ذينفع يا ذينفعان حيات يا فوت بيمه نامه ميتوانند سرمايه متعلقه را بصورت يكجا دريافت نكنند و سود ماهيانه آنرا بصورت حقوق بازنشستگي گرفته و اصل سرمايه كاهش پيدا نكند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید